Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak makalelerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category Fırat Boyan category 19.10.2015 category 4

Hard Disk'ler | Raid Nedir? Raid Yapılandırma- Raid0,Raid1,Raid5


Bu makalemde Disk RAID yapılandırmasından bahsediyor olacağım. Öncelikle Raid nedir? sorusuna cevaplamak istiyorum. Eskiden veri depolama alanları Megabyte (MB) ile ölçülürken, yakın geçmişte teknolojinin de gelişmesi ile birlikte Gigabyte (GB) ve bunu takip eden Terabyte (TB) büyüklüklerine varan büyük ölçekli disk kapasiteri hayatımızdaki yerini aldı. Bu büyük disk kapasiteri de tabiki hayatımızda çok büyük kolaylık ve rahatlama getirdi. "Nasıl olsa disk kapasitem yeter" diyerek yedek alma ihtiyacı duymuyoruz ve disk'imiz zarar gördüğü ya da çöktüğü zaman saatlerce disk'imizi kurtarmaya çalışıyor, çoğu zaman da değerli verilerimizi yitiriyoruz. Veri kaybı belki bir ev kullanıcısı için sorun olmayabilir ancak şirketler için tam bir kabustur.

İşte tam bu noktada veri kayıplarını önlemek amacı ile RAID Yapılandırması devreye giriyor.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

RAID yapısına girmeden önce PARTITION ve VOLUME yapısı hakkında bilgi vermem gerekiyor.

Disk'ler, Basic Disk ve Dynamic Disk olmak üzere iki yapıda karşımıza çıkar.

1- BASIC DISK YAPISI

Basic Disk bölümlerine Partition denir.

PARTITION TÜRLERİ
Bir bilgisayar ya da sunucuya disk takıldığında, default olarak Basic Disk olarak algılanır. Basic Disk'te; Primary Partition, Extend Partition ve Logical Partition olmak üzere 3 partition türü vardır. Oluşturduğum ilk bölümler Primary Partition'dır. Bir Basic Disk, Primary Partition olarak maksimum 3 primary partition'a bölünebilir. 4. Partition, Extend Partition'dır. Sonraki disk bölümlemeleri, Extend Partition içinde oluşan Logical Partition'lardır.

NOT: Disk Partition'ları asla birbirine bağlayamazsınız.

Elimizde DISK2 adını verdiğim 10GB'lık bir disk var.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Elimizdeki bu 10GB'lık DISK2 üzerinde oluştuduğum F:\ ve G:\ bölümlerimiz, partition disklerdir.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Bu disklere ek olarak 2 tane daha primary partition oluşturabilirim.Toplamda 3 primary partition'ım olacak. Oluşturacağım 4. partition'dan itibaren Extend partition oluşmaya başlayacak. Extend Partition'dan sonra tekrar bölümleme yapmak istersem bu sefer, Extend Partition içinde Logical partiton'lar oluşturmam gerekecek.

Şimdi bir Basic Disk üzerinde Partition'ların nasıl oluşturulduğuna bakalım;
NOT: Daha önceden oluşturduğum F:\ ve G:\ bölümlerini de bahseceğim yöntemle oluşturdum.

İşlemi yapacağımız disk üzerindeki kullanılmamış (unallocated) alana sağ tıklayıp New Simple Volume seçiyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Specify Volume Size alanında bölümleyeceğimiz alanın boyutu seçilir. Ben, 10GB'lık diskimde G:\ partition'da yaptığım gibi 1000MB olarak seçiyorum.

Active Directory kurulumu-firatboyan.com

Assign Drive Letter or Path ekranında, oluşturacağımz partition'a bir harf atamız gerekiyor. Ben bu alanda H harfini atıyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben DiskPartition03 olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Completing the New Volume Wizard ekranında bize H harfi üzerinde 1000MB boyutunda ve NTFS formatlı Simple Volume oluşturduğumuzu belirtiyor. Finish butonuna basarak işlemi bitiyoruz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Aynı yöntemlerle I harfi atayarak 4. primary partition'ımı da oluşturum. 4. primary partition, Extend Partition olarak oluştu. Her oluşturulan Partition'a bir harf atadık.

İngiliz alfabesindeki 26 harften istediğimi harfi kullanarak bölümleme yapabiliriz. Bu 26 adet harf içinde C diskini sistem, işletim kurulumunda kendine atadığı ve D diskini de (genelde) CD sürücüsüne atadığı için, 2 adet harf elimizden çıkıyor. Bu nedenle elimizde (normal şartlar altında) 24 tane daha harf kalıyor. Bu 24 harften istediğinizi seçerek bölümleme yapabilirsiniz.

Basic Disk üzerinde 4 primary partition oluşturursak, Disk boyutumuza bağlı olarak 20 adet de Logical Partition oluşturabiliriz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

2- DYNAMIC DISK YAPISI

Dynamic Disk'in bölümlerine Volume denir.

Dynamic Disk'in en büyük özelliği; başka disklere yayılabilmesi, yani RAID yapılanmasının oluşturulabilmesidir. Basic Disk yapısında tek bir disk üzerinde partition'lar oluşturarak diskinizi bölümleyebilirken, Dynamic Disk'te ise biren fazla diski ve kendi içindeki volume'leri de birbine birleştirbilirsiniz. İşte buna RAID denir.
Dynamic Disk'in önemli bir özelliği de, Sadece NTFS'i desteklemesidir.

Elimizdeki Basic Disk'lerden birisi olan DISK1 üzerinde sağ tıklayarak, Convert to Dynamic Disk'e tıklıyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Bu alanda Dynamic Disk yapmak istediğim alanı seçiyorum. Dynamic Disk yapmak istediğim alan, DISK1.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Şekilde görüldüğü gibi DISK1, 20GB'lık alanı ile Dynamic oluşmuş durumda.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Bir disk'i Dynamic Disk yaparken, disk içindeki verilerde hiçbir şekilde kayıp yaşanmaz. Dynamic Disk'i Basic Disk yapmak istediğimizde, tüm partition'ları silmemiz gerekmektedir. Dynamic Disk'i veri kaybı yaşamadan Basic Disk yapabilmemiz için, içindeki verileri başka bir disk'e aktardırktan sonra Dynamic Disk'teki mevcut partition'ları silip, diskin üzerine sağ tıklayarak, Convert to Basc Disk ile convert edebiliriz.

Volume Çeşitleri

1- Simple Volume
2- Spanned Volume
3- Striped Volume (Raid0-No parity)
4- Mirrored Volume (Raid1-No parity)
5- Raid 5 Volume (Raid5- Parity)


1- Simple Volume
Dynamic Disk'te tek bir disk'ten kesilen alana Simple Volume denir.
Basic Disk'te ise tek bir disk'ten kesilen alana Primary Partition denir.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Simple Volume oluşturmak için, Basic Disk'te Primary Partition oluşturuğumuz gibi Simple Volume oluşturmak istediğimiz disk üzerinde sağ tıklayarak New Simple Volume seçeneği tıklanır.
Dynamic Disk yapısında sadece Simple Volume, diğer volume ve disklerlerle birleşemez.

2- Spanned Volume
Spanned Volume yapılandırması için en az iki 2 disk olması gerekmektedir. En fazla 32 disk'e kadar destekler.

** Spanned Volume'de yazma okuma hızı, gerçek diskin okuma yazma hızına eşittir.
** En önemli özelliği diskin boyutunu artırmaktır.
** Yer kazanmak için idealdir.
** Disk bozulursa, sadece o diskin içindeki veriler kaybolur.

NOT: Elinizde 3 tane disk olduğunu varsayalım. Disklerinizi Dynamic'e convert edip, Spanned Volume'e geçirebilirsiniz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Spanned Volume'de veriler disk'lere sırayla yazılır. Veriler önce Disk1'e yazılır. Disk1 dolduğunda Disk2'ye yazmaya başlar. Disk2 dolduğunda Disk3'e yazmaya başlar. Bu şekilde sırayla disklere yazma işlemi gerçekleştirir. Burada disklerinizin boyutu birbirinden farklı olabilir.

Spanned Volume nasıl oluşturulur inceleyelim;
Spanned Volume oluşturabilmemiz için, kullanacağımız tüm disklerin Dynamic olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diskerlerimiz Dynamic ise, hergangi bir disk üzerinde tıklayıp New Spanned Volume seçeneğini seçiyoruz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

3 tane diskim var. Bu 3 diskin hepsini kullanmak istiyorum. New Spanned Volume oluştururken Disk1 üzerinde sağ tıkladığım için Disk1'i Selected durumunda getirmişti. Available alanında Disk2 ve Disk3'ü de Add > diyerek ekliyorum. Burada disklerinizin boyutu birbirinden farklı olabilir. Disk boyutunun tamamını kullanmak istediğim için, boyutunu değiştirmiyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben SpannedVolume olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi Spanned Volume Disklerimi oluşturdum ve 3 farklı diski tek bir disk olarak kullanabilir durumdayım.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

3- Striped Volume RAID0 - No Parity
Striped Volume yapılandırması için en az iki 2 disk olması gerekmektedir. En fazla 32 disk'e kadar destekler.

**Data yazılırken 64 KB'lık verilere bölünür.
**Data'lar aynı anda tüm disklere parçalanarak yazılır.
**Input-Output bakımından disk arttıkça performans da artar.
**Hız için idealdir.
**Data'ları parçalayarak yazdığı için (Ör. 3 disk'en 2 tanesinin çalışır durumda olması yetmez.)
**Parity yani hata toleransı olmadığı için disk'lerden biri bozulursa diğerlerindeki data'lara erişilemez.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Striped Volume'de veriler disk'lere 64 KB'lık verilere parçalanarak yazılır. Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda. Ör. DISK1-200GB,DISK2-200GB,DISK3-200GB

Striped Volume nasıl oluşturulur inceleyelim;
Striped Volume oluşturabilmemiz için, kullanacağımız tüm disklerin Dynamic olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diskerlerimiz Dynamic ise, hergangi bir disk üzerinde tıklayıp New Striped Volume seçeneğini seçiyoruz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

3 tane diskim var. Bu 3 diskin hepsini kullanmak istiyorum. New Striped Volume oluştururken Disk1 üzerinde sağ tıkladığım için Disk1'i Selected durumunda getirmişti. Available alanında Disk2 ve Disk3'ü de Add > diyerek ekliyorum. Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda. Bu nedenle, Disk1 üzerinde disk boyutunu değiştirdiğimde hepsi eş zamanlı olarak aynı boyuta kendilerini ayarlamaktadırlar. Ben Disk1 üzerinde 5000 MB olarak disk boyut değeri girdiğimde, Disk2 ve Disk3 de otomatik olatak 5000 MB oldu.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben StripedVolume olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi Striped Volume Disklerimi oluşturdum ve 3 farklı diski tek bir disk olarak kullanabilir durumdayım.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

4- Mirrored Volume RAID1- No Parity
Mirrored Volume yapılandırması için en az iki 2 disk olması gerekmektedir. En fazla 32 disk'e kadar destekler.

**Bir Disk'e yazılan data'ların aynısı diğer disk'e de yazılır.
**Bir disk'ten data silindiğinde, diğer disk'lerden de silir.
**Mirrored Volume'ün önemli bir özelliği; disk'lerden biri bozulursa, bozulan disk üzerinde "Break Mirrored Volume" yapılır. Bu yapıldığında disk'lerin birbirleri ile hiçbir bağı kalmaz. Yeni bir disk takılır ve yeni disk, Dynamic'e convert edilir. Çalışan bir Mirror Volume üzerine sağ tıklanarak "Add Mirror" yapılır. Bu sayede data'lar yeni disk'e senkronize olur. Buna, bu bölüm sonunda değineceğim.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Mirrored Volume'de veriler disk'lere aynı anda yazılır. Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda.
Ör. DISK1-400GB,DISK2-400GB,DISK3-400GB

Mirrored Volume nasıl oluşturulur inceleyelim;
Mirrored Volume oluşturabilmemiz için, kullanacağımız tüm disklerin Dynamic olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diskerlerimiz Dynamic ise, hergangi bir disk üzerinde tıklayıp New Mirrored Volume seçeneğini seçiyoruz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

3 tane diskim var. Bu 3 diskin 2 tanesini kullanıyorum. New Mirrored Volume oluştururken Disk1 üzerinde sağ tıkladığım için Disk1'i Selected durumunda getirmişti.Ben, Disk1'i Available alanına çekerek sadece Disk2 ve Disk3'ü de Add > diyerek ekliyorum. Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda. Bu nedenle, Disk2 üzerinde disk boyutunu değiştirdiğimde iki disk de eş zamanlı olarak aynı boyuta kendilerini ayarlamaktadırlar. Ben Disk2 üzerinde 5000 MB olarak disk boyut değeri girdiğimde, Disk3 de otomatik olatak 5000 MB oldu.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben MirroredVolume olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi Mirrored Volume Disklerimi oluşturdum ve 2 farklı diski tek bir disk olarak kullanabilir durumdayım.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

İlk Mirrored Volume oluşturduğumda 1000MB data hacmine sahip Disk2 ve Disk3'ten 5000MB'lık alan keserek oluşturmuştum. Elimdeki Disk1'i de kullarak Disk2'den kalan 5000MB'ık alanla birleştirip yeni bir Mirrored Volume oluşturuyorum. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış bir durumdur.

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben MirroredVolume2 olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi ikinci parti Mirrored Volume Disklerimi oluşturdum ve 2 farklı diski ikisinden de ikişer ayrı bölümleme ile tek bir disk olarak kullanabilir durumdayım.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Sonuç olarak; ilk oluşturduğum MirroredVolume isimli Mirrored Volume yapımı inceleyecek olursam; MirroredVolume (E:) üzerinde Explore yapıyorum.
Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Diğer MirroredVolume (E:) üzerinde de Explore yapıyorum.Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Tek disk olarak görülen MirroredVolume (E:) disk'inde data'ların her iki diske'e aynı anda yazıldığını görebiliyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Şimdi de yukarıda bahsettiğim gibi Mirrored Disk'lerden birisi bozulursa ne yapılacağından bahsedeğim.
Örneğin F: disk'i olarak oluşturmuş olduğum Mirrored isimli Mirrored Volume disk'lerimden birisi bozuldu. Bozulan diskimin üzerinde sağ tıklayıp Break Mirrored Volume seçiyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

İşleme devam etmek için YES butonuna basıyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

GÖrüldüğü gibi disklerin artık birbirleri ile bir ilişkileri kalmadı ve her iki disk de simple volume'e dönüştü.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi disklerin artık birbirleri ile bir ilişkileri kalmadı ve her iki disk de simple volume'e dönüştü.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Sağlam olan disk'ime sağ tıklayıp "Add Mirror..." diyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Bu adımda benden Mirror Volume olarak eklemek istediğim disk'i seçmemi istiyor. Bu sefer Disk3 üzerindeki bölüme eklemek istiyorum. Seçimimi yaptıktan sonra "Add Mirror" butonuna basıyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Bu adımda Add Mirror yaparak çalışır durumdaki Mirror Volume diskime yeni bir disk bağladım ve aralarındaki ilişki de kuruldu. Bu noktadaki önemli olan adım, bozuk disk ile artık hiç bir ilişkimizin olmadığıdır. çalışır durumdaki Mirror Volume disk'imdeki data'lar da yeni taktığım disk'e senkronize olarak, data'ları aktaracaktır.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

4- Striped Set With Parity RAID5- With Parity
RAID5 yapılandırması için en az 3 disk olması gerekmektedir. En fazla 32 disk'e kadar deskler.

**1 Disk hata toleranslıdır. Çökme, tek toleransa göredir.
**Hata toleransını Parity sistemine göre tutar.
**Tek disk bozulursa, sistem çalışmaya devam eder.
**İki disk birden bozulursa, sistem çöker.
**Parity'lerin toplamı, bir disk'e denk çıkar.
Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda.
Ör. DISK1-300GB,DISK2-300GB,DISK3-300GB. Toplam Disk Boyutu= 600GB

Disk boyutu, toplam disk sayısının bir eksiğidir.Bunun nedeni; Raid-5, Striped set with parity teknolojisini kullanır. Aynı Striped Volume'deki gibi data'lar, 64KB'lık şeritlere bölünür ve disk'lere aynı anda yazılır. Fakat yazılırken, Parity'leri de hesaplanır. Parity, yazılan data'ların bir özetidir denilebilir. Böylece disk'lerden birisi bozulursa, diğer disk'lerdeki parity'ler bir araya gelerek, bozuk olan data'ya erişimi sağlarlar. Parity'ler tüm disk'lerde dağınık halde bulunur. Parity'lerin toplamı, bir disk'e denk çıkağı için, 900GB'lık toplam disk boyutunda 300GB Parity tutulmaktadır. 300 GB'lık Parity, 3 diske yayıldığı için, 3 diskte ayrı ayrı 100'er GB parity tutmaktadır.

Raid5 Volume nasıl oluşturulur inceleyelim;
Raid5 Volume oluşturabilmemiz için, kullanacağımız tüm disklerin Dynamic olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diskerlerimiz Dynamic ise, hergangi bir disk üzerinde tıklayıp New Raid-5 Volume seçeneğini seçiyoruz.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

3 tane diskim var. Bu 3 diskin hepsini kullanmak istiyorum. New Raid-5 Volume oluştururken Disk1 üzerinde sağ tıkladığım için Disk1'i Selected durumunda getirmişti. Available alanında Disk2 ve Disk3'ü de Add > diyerek ekliyorum. Kullanılan tüm disk'lerin boyutları birbirleri ile eşit olmak zorunda. Bu nedenle, Disk1 üzerinde disk boyutunu değiştirdiğimde hepsi eş zamanlı olarak aynı boyuta kendilerini ayarlamaktadırlar. Ben Disk1 üzerinde 5000 MB olarak disk boyut değeri girdiğimde, Disk2 ve Disk3 de otomatik olatak 5000 MB oldu.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Format Partition alanında oluşturacağımız bölümün formatını ve ismini belirliyouz. Ben Raid-5Volume olarak belirledim. Bu alanda File System olarak NTFS seçerek, Next butonu ile işleme devam ediyorum.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Görüldüğü gibi Raid-5 Volume Disklerimi oluşturdum ve 2 farklı diski tek bir disk olarak kullanabilir durumdayım.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com
Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com

NOT: Raid-5 ile kullanılan bir disk'in bozulması durumunda, normalde Server üzerinde çalışırken (destekliyorsa) HOT SWAP yapıladilir. Yazılımsallarda disk ekleme ve çıkarma yapılamaz.

HOT SWAP: Server çalışırken disk takıp çıkarabilme özelliğidir.

ÖNEMLİ NOT: HOT SWAP olan bir sistemde, Hot Swap yaptınız ama disk'i görmediyse, Rescan Disk yapılmalıdır.

Raid Yapısı-Raid1,Raid2,Raid5,Raid10-firatboyan.com


Faydalı olması dileğiyle...


 


Beğendiğiniz içerikleri facebook, twitter, g+1 veya LinkedIn üzerinden paylaşarak makalelerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

YAZAR HAKKINDA:

Microsoft Certified Trainer-MCT.
Microsoft Certified Solution Expert-MCSE: Cloud Platorm and Infrastructure.

Adım Fırat Boyan. Bilgi Teknolojileri Sistem ve Ağ Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilişim Teknolojileri sektöründeyim.

2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, IT Sistem Sorumlusu ve IT Sistem Yöneticisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.

JP. Morgan Chase Bank'ta Sistem Uzmanı ve Analisti olarak görev yapıyor, Türkiye’nin bilişim eğitimleri alanında hizmet veren Bilgi Tekolojileri Eğitim Merkezleri olan Bilge Adam’da MCT-Microsoft Certified Trainer (Microsoft Sertifikalı Eğitmen) ünvanı ile Sistem, Network ve Güvenlik eğitimleri veriyor, kurumsal firmalara Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:

MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye 4 yorum yapıldı.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.
   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
YAPILAN YORUMLAR


13-01-2018


özgür aktaş

merhaba öncelikle bir sorum olacak raıd 0 da yapılan bir disk yanı 2 tane 750 gb disk var ve bir birine eklendikten sonra 1.5 tb oluyor ve sonra bunu 2 disk e bole bole biliyorum sorun şu bir dısk formatı degiştiginde nasil yedek alabiliyoruz


13-01-2018


Fırat Boyan

Raid 0 yaptıktan sonra mı 2 diske bölüyorsun? İki diske böleceksen neden birleştiriyorsun ki? Bir de diskin formtaının değişmesi ile yedeğin ne ilgisi var ki?


27-12-2016


Sergen Aksu

Emeğine sağlık hocam.


28-06-2017


Fırat Boyan

Rica ederim Sergen.


BT EĞİTİM

Kurumsal eğitimler veren bir Microsoft Sertifikalı IT eğitmeniyim. IT Danışmanlık Hizmetleri verdiğim kurumlarda sürekli olarak, bilgi işlem personellerinin yaptığı işleri genelde ezbere ve neden yaptıklarını tam olarak kavrayamadan, bilmeden yaptıklarına şahit oldum. Böyle durumlarda da genelde firmalar, çalışanlarına IT eğitimleri aldırarak, daha profesyonel ve biliçli personeller istihdam etmektedirler. Sizler de kurumunuzda istihdam ettirdiğiniz bilgi işlem personellerinize IT Eğimleri aldırarak, kurumsal olarak yeni teknolojilere daha güçlü ve bilinçli geçişler yaparak ya da mevcut teknolojiler ile yapılandırılmış alt yapınızın bilgi işlem personelleriniz tarafından bilinçli ve profesyonel olarak ayakta tutmasını ve yürütmesini sağlayabilirsiniz.

Detaylar »

BT DANIŞMANLIK

Kendi bünyesinde IT departmanı isitihdam etmeyen ve bu hizmeti danışmanlık kapsamında outsource olarak alan firmalar, bilgisayar sistemlerinin bakımı ve onarımı için profesyonellerden bakım anlaşması kapsamında hizmet talep etmektedirler. Bilişim sektöründe danışmanlık önemli bir konudur. Bu nedenle, işinin ehli olmayan kişilere sisteminizi emanet edemezsiniz. Profesonel IT Uzmanı olarak; işletmelerin Kurumsal IT ihtiyaçlarına yönelik IT ekipmanlarının ve sistemlerinin kurulum,bakım ve konfigürasyonlarının yapılması hizmetlerini sunuyorum.

Detaylar »

İLETİŞİM

Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »