Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak makalelerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category KATEGORİ: Windows Server 2016
category Fırat Boyan category 10.07.2018 category 1

Windows Server 2016 Active Directory Recycle Bin Nedir? Nasıl Aktifleştirilir? (PowerShell Destekli) Silinen Kullanıcıyı Geri Getirme (Deleted Object Restore)


Bu makalemde sizlere Active Directory Recycle Bin'in ne olduğundan ve Windows Server 2016'da nasıl etkinleştireleceğinden bahsediyor olacağım.

Active Directory Recycle Bin Nedir?

Active Directory Recycle Bin, Windows Server 2008 R2 ile birlikte hayatımıza giren bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, silinen bir Active Directory nesnesine restore (geri kurtarma) işlemi yapabilme imkanına sahibiz. Windows Server 2008 ve önceki sürüm Windows Server'larda kurtarma işlemini sadece yedeklerimizden ve Directory Services Restore Mode üzerinden yapabiliyorduk. Bu da, server'ımızın offline durumda olması, yani çalışmaması anlamına geliyordu ki iş kritik server'ların çalışmamasından doğabilecek sorunları tahmin etmek hiç zor olmasa gerek.

Ne var ki; Active Directory Recycle Bin, Windows Server 2008 R2 ile birlikte hayatımıza girdiğinde, kullanımı yine o kada basit değildi. Bunun için, Active Directory Module for Windows PowerShell üzerinden çalışma yapmanız gerekiyordu. Örneğin, Active Directory Recycle Bin'i kullanmaya başlamadan önce;

Enable-ADOptionalFeature CMDlet'ini çalıştırmanız,

Daha sonra silinen Active Directory nesnesini restore edebilmek için;

Get-ADObject ve Restore-ADObject olmak üzere ek iki tane daha CMDlet komutu kullanmanız gerekiyordu.

Neyseki artık Windows Server 2012 R2 ile birlikte hayatımıza giren bu işlem, artık daha da basitleşti ve Windows Server 2016 ile de bu özelliği kullanmaya devam ediyoruz.

Windows Server 2016 Active Directory Recycle Bin Aktifleştirme işleminden bahsetmeden önce, Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü) mantığından biraz bahsetmek istiyorum. Yani Active Directory'den silinen nesnelerin, silindikten sonraki Life Cycle (Yaşam Döngüsü) nasıl işlemektedir, bundan bahsetmek fayadalı olacaktır.

Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü)

Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü) iki aşamadan oluşmaktadır;

1- Active Directory Recycle Bin Disabled (Active Directory Recycle Bin Pasif)

Active Directory Recycle Bin DISABLED durumda, yani PASİF durumda iken, Active Directory'den silinen bir nesne tamamen silinmiyor. Silinen nesneler "tombstoned" olarak etiketlenip, "Deleted Objects" adı verilen bir Container (Kap) içinde 180 günlük bir süre ile "tombstoned" olarak etikilenmiş bir şekilde bekliyor.

"Tombstoned" etiketlenmiş bir nesneyi 180 günlük yaşam süresi içinde geri kurtarma imkanına sahipsiniz. Bu işleme, "Tombstoned Reanimation" yani "Kaydı Yeniden Canlandırma" adını veriyoruz. "Tombstoned Reanimation" ile restore edilen bir nesnenin temel bazı öz nitelikleri (attributes) hariç, hiçbir öz niteliği (attribute) gelmemektedir.

Silinen bir nesneyi yeniden kurtarmanın bir diğer yöntemi ise, Active Directory yedeğinden "Autorative Restore" yöntemi kullanmaktır. Bu işlemi yapabilmek için, Domain Controller açılırken, açılış seçeneklerinden "Directory Resote Mode" ile açmak gerekiyor.

180 günlük "tombstoned" yaşam süresi dolduğunda, "garbage collection" işlemi devreye girerek nesnenin Active Directory Veritabanı üzerinden tamamen silinmesi işlemi gerçekleşiyor.
Active Directory Recycle Bin

2- Active Directory Recycle Bin Enabled (Active Directory Recycle Bin Aktif)

Active Directory Recycle Bin ENABLED durumda, yani AKTİF durumda iken, Recycle Bin özelliği sayesinde silinen nesneler "Deleted Objects" adı verilen bir Container (Kap) içinde 180 günlük bir süre ile "Deleted Object Lifetime" yaşamına başlar.

Bu süre içinde nesne ve nesneye ait öz nitelikler (attributes) mantıksal olarak silinmiş kabul edilir. 180 günlük "Deleted Object Lifetime" yaşam süresi içinde restore edilen nesneler, öz nitelikleri (attributes) korunmuş bir şekilde geri gelecektir.

"Deleted Objects" adı verilen Container (Kap) içinde ilk 180 gününü dolduran nesneler, "Recycled" adı verilen bir Container (Kap) içinde ikinci bir 180 günlük bir süre ile "Recycled Object Lifetime" yaşamına başlar. Nesne, bu ikinci 180 günlük süre içinde "Recycled Object" olarak etikilenmiş bir şekilde bekliyor. "Recycled" olarak etiketlenen bir nesneye ait temel bazı öz nitelikler (attributes) dışında tüm öz nitelikler (attributes) silinir.

"Recycled" olarak etiketlenen bir nesne; ister "Tombstoned Reanimation" yöntemi, isterse de "Autorative Restore" yöntemi kullanılsın, restore etme yani geri getirme şansımız bulunMAmaktadır. Bu nedenle silinen nesneler için ilk 180 günlük "Deleted Object Lifetime" süresi zarfında restore etmenizi öneririm.
Active Directory Recycle Bin

Windows Server 2016'da Active Directory Recycle Bin Enable Etme

Active Directory Recycle Bin, varsayılan olarak enabled (aktif) olarak gelmemektedir. Kullanmaya başlamak için enabled (aktif) duruma getirmeniz gerekmektedir.

Bunun için;

1- ADAC (Active Directory Administrative Center) konsolu açıyorum. Sol bölümde, domain adının yazılı olduğu alanda sağ tıklıyor, açılan menüden Enable Recyle Bin... seçeneğine tıklıyorum.

Active Directory Recycle Bin

2- Enable Recyle Bin... seçeneğine tıkladıktan sonra karşıma, Recyle Bin özelliğini aktifleştirmek isteyip istemediğimi soran bir diyalog penceresi çıkıyor.

"Diyalog penceresinde, Active Directory Recycle Bin bir kez enabled (aktif) duruma getirildiğinde, disabled (passive) duruma geri döndürüleMEyeceği"

bilgisi de veriliyor. OK butonuna basıp, Recyle Bin özelliğini akfitleştiriyorum.

Active Directory Recycle Bin

3- OK butonuna basıp, Recyle Bin özelliğini akfitleştirten sonra, karşıma bir diyalog penceresi daha çıkıyor.

Bu diyalog penceresinde;

"AD Recyle Bin özellik etkinleştirmesinin bu forest için başlatıldığı ve bu yapılandırma değişikliğinin, forest içindeki tüm domain controller server'a replikasyonundan sonra, tüm domain controller server'larda kullanılabileceği"

bilgisi iletiliyor. OK butonuna basıp, diyalog penceresini kapatıyorum.

Active Directory Recycle Bin

4- İşlemlerimizi tamamladıktan sonra, ADAC (Active Directory Administrative Center) refresh edilirse, sağ alt kısımda bulunan Enable Recyle Bin... seçeneğinin DISABLED (PASİF) hale geldiğini görebilirsiniz.

Active Directory Recycle Bin

5- Active Directory Recycle Bin'in aktif olup olmadığını aynı zaman da Get-ADOptionalFeature -filter * PowerShell komutunu kullanarak da kontrol etmemiz mümküdür.

Active Directory Recycle Bin

Powershell Komutu ile Active Directory Recycle Bin Aktifleştirme

AD Recycle Bin aktifleştirmek için, aşağıdaki powershell komutu kullanılabilir.

Öncelikle, Get-ADForest boyanfirat.com komutu ile forest bilgisini alıyorum. 

Active Directory Recycle Bin

Forest bilgisi elde edildikten sonra, aşağıdaki powershell komutu uygulanarak, AD Recycle Bin özelliği aktifleştirilebilmektedir.

Enable-ADOptionalFeature -Identity 'CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directroy Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=boyanfirat,DC=com' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'boyanfirat.com'

Active Directory Recycle Bin Enabled Powershell Script'ini İNDİR

Active Directory Administrative Center'da Silinen Kullanıcı nesnesini Kurtarma (Recover Deleted User Object)

6- Şimdiki adımımızda senaryom gereği Active Directory'den bazı kullanıcı nesnelerini (user object) siliyorum.

 Active Directory Recycle Bin

6.1- Bu nesneleri silmek isteyip istemediğimizi soran diyalog penceresinde YES butonua basıyorum.

 Active Directory Recycle Bin

6.2- Active Directory'den kullanıcıların silindiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

7- Silmiş olduğum bu kullanıcı nesnesi (user object), Active Directory Administrative Center (ADAC)'da sol bölümde, domain adının yazılı olduğu alanda Deleted Objects Container (Kap) içinde tutulmaktadır.

Active Directory Recycle Bin

Active Directory Recycle Bin

8- Burada silinmiş olan nesneler, aşağıdaki PowerShell script ile de listelenebilmektedir.

get-adobject -filter 'objectclass -eq "user" -AND IsDeleted -eq $True' -IncludeDeletedObjects -properties IsDeleted,LastKnownParent | Format-List Name,IsDeleted,LastKnownParent,DistinguishedName

Active Directory Recycle Bin

Silinen Active Directory Nesnelerini hem PowerShell hem de GUI(Graphical User Interface) Üzerinden RESTORE etmek mümkündür. Bu makalemizde her ikisinin de örneği üzerinde duracacağım.

1- Silinen Active Directory Nesnelerini hem PowerShell Üzerinden RESTORE Etme.

9- Örneğimde User11 isimli kullanıcı nesnemi restore edeceğim.

Active Directory Recycle Bin

9.1- Silinen "User11" isimli Active Directory Nesnesini

get-adobject -filter 'name -like "User11*"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject –TargetPath "OU=Users,OU=Istanbul,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" -passthru

script'ini kullanarak restore ediyorum.

Active Directory Recycle Bin

9.2- Active Directory Users and Computers açtığımda, Silinen "User11" isimli Active Directory kullanıcı nesnesinin belirtilen "OU=Users,OU=Istanbul,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" LDAP dizinine başarılı bir şekilde restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

9.3- Active Directory Administrative Center (ADAC) üzerinde de restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

2- Silinen Active Directory Nesnelerini hem GUI(Graphical User Interface) Üzerinden RESTORE Etme.

10- Sağ üst kısımdaki Tasks alanı altında, Restore ve Restore To... seçeneklerini görüyorum.

Bu seçeneklerden;

Restore, nesneyi silinmeden önceki konumuna kurtarabiliyoruz. Yani nesne, silinmeden önce Active Directory'de hangi Container içindeyse, yine o container içine aktarılır.

Active Directory Recycle Bin

Restore To, nesnenin silinmeden önceki orijinal konumu dışında bizim istediğimiz başka bir konuma kurtarabiliyoruz.

Ben, Restore To seçeneğini seçerek, sildiğim neyseyi eski konumuna kurtaracağım.

Active Directory Recycle Bin

11- Görüldüğü gibi, Active Directory'den sildiğim kullanıcı nesnesini (user object) başarılı bir şekilde "OU=Users,OU=Ankara,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" LDAP dizinine başarılı bir şekilde restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

Faydalı olması dileğiyle...
 


Beğendiğiniz içerikleri facebook, twitter, g+1 veya LinkedIn üzerinden paylaşarak makalelerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

YAZAR HAKKINDA:

Microsoft Certified Trainer-MCT.
Microsoft Certified Solution Expert-MCSE: Cloud Platorm and Infrastructure.

Adım Fırat Boyan. Bilgi Teknolojileri Sistem ve Ağ Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilişim Teknolojileri sektöründeyim.

2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, IT Sistem Sorumlusu ve IT Sistem Yöneticisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.

JP. Morgan Chase Bank'ta Sistem Uzmanı ve Analisti olarak görev yapıyor, Türkiye’nin bilişim eğitimleri alanında hizmet veren Bilgi Tekolojileri Eğitim Merkezleri olan Bilge Adam’da MCT-Microsoft Certified Trainer (Microsoft Sertifikalı Eğitmen) ünvanı ile Sistem, Network ve Güvenlik eğitimleri veriyor, kurumsal firmalara Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:

MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye 1 yorum yapıldı.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.
   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
YAPILAN YORUMLAR


12-07-2018


Fatih Doğru

Powershell uygulamarı ile çok iyi olmuş. Teşekkürler hocam.BT EĞİTİM

Kurumsal eğitimler veren bir Microsoft Sertifikalı IT eğitmeniyim. IT Danışmanlık Hizmetleri verdiğim kurumlarda sürekli olarak, bilgi işlem personellerinin yaptığı işleri genelde ezbere ve neden yaptıklarını tam olarak kavrayamadan, bilmeden yaptıklarına şahit oldum. Böyle durumlarda da genelde firmalar, çalışanlarına IT eğitimleri aldırarak, daha profesyonel ve biliçli personeller istihdam etmektedirler. Sizler de kurumunuzda istihdam ettirdiğiniz bilgi işlem personellerinize IT Eğimleri aldırarak, kurumsal olarak yeni teknolojilere daha güçlü ve bilinçli geçişler yaparak ya da mevcut teknolojiler ile yapılandırılmış alt yapınızın bilgi işlem personelleriniz tarafından bilinçli ve profesyonel olarak ayakta tutmasını ve yürütmesini sağlayabilirsiniz.

Detaylar »

BT DANIŞMANLIK

Kendi bünyesinde IT departmanı isitihdam etmeyen ve bu hizmeti danışmanlık kapsamında outsource olarak alan firmalar, bilgisayar sistemlerinin bakımı ve onarımı için profesyonellerden bakım anlaşması kapsamında hizmet talep etmektedirler. Bilişim sektöründe danışmanlık önemli bir konudur. Bu nedenle, işinin ehli olmayan kişilere sisteminizi emanet edemezsiniz. Profesonel IT Uzmanı olarak; işletmelerin Kurumsal IT ihtiyaçlarına yönelik IT ekipmanlarının ve sistemlerinin kurulum,bakım ve konfigürasyonlarının yapılması hizmetlerini sunuyorum.

Detaylar »

İLETİŞİM

Taleplerinizi iletişim formu aracılığıyla direkt olarak bana iletebilirsiniz.
İletilerinize cevap verebilmem için mutlaka gerçeli bir e-posta adresi girin. Gönderdiğiniz iletiler en kısa sürede cevaplanacaktır. Girdiğiniz bilgiler asla üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İletilerinizi iletişim formu aracılığı ile direkt olarak iletebileceğiniz gibi, kendi e-posta sunucunuzu kullanarak da mail adresime iletebilirsiniz.

İletişim Formu »