İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Fırat Boyan 20.12.2017 6

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Raise Etme (Yükseltme) İşlemi

Microsoft, piyasaya sürüldüğü her yeni nesil Server işletim sistemine ek fonksiyonellik ve daha güçlü, daha kullanışlı özellikler eklemektedir ve bu yeni nesil işletim sistemlerinin geriye dönük uyumlu çalışmasını da istemektedir. Bu fonksiyon seviyeleri, ortamdaki Domain Controller'larda hangi gelişmiş özelliklerin yer alıcağını belirlemektedir. Burada seviyeyi belirleyen etken, en eski işletim sistemidir. Functional Level’ların yükseltilmesi; piyasaya sürülen yeni versiyon Windows Server'ların ek özelliklerini kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Domain Controller Migration işleminden sonra, yapınızdaki duruma bağlı olarak, Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) seyilerinizi Raise etme (yükseltme) ihtiyacınız olabilir.  Ör. Farklı kullanıcı ve gruplar için Password Policy ayarları yapabilmenize olanak sağlayan Fine Grained Password Policy, Windows Server 2008 ile birlikte kullanıma sunuldu. Eğer ortamınızda bu işletim sistemi versiyonundan daha eski bir Domain Controller bulunuyorsa, bu özelliği kullanmanız mümkün değildir. Başka bir örnekte ise Active Directory'de silinen nesnelerin geri kurtarılması (Restore) işlemine olanak sağlayan Recycle Bin, Windows Server 2008R2 ile birlikte kullanıma sunuldu. Eğer ortamınızda bu işletim sistemi versiyonundan daha eski bir Domain Contoller bulunuyorsa, bu özelliği kullanmanız mümkün değildir.

Functinal Level'lar, piyasaya sürülen yeni versiyon Windows Server'ların ek özelliklerini kullanabileceğiniz anlamına geldiği gibi, aynı zamanda da ortamınızda kullanabileceğiniz Domain Controller'ların hangi versiyonda olabileğini belirleyen unsurlardır. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiye Forest Functional Level ve Domain Functional Level Kavramı konulu makalemden erişebilirsiniz.

Buna göre Functional Level'lar, 2 gruba ayrılmaktadır;

1- Domain Functional Level-DFL: Domain içindeki tüm Domain Controller'ların Domain bazında işletim sistemi seviyesini belirler.
2- Forest Functional Level-FFL: Forest'taki tüm Domain'lerin içindeki tüm Domain Controller'ların Forest bazında işletim sistemi seviyesini belirler.

Functional Level Yükseltme İşleminde Dikkat Edilecekler

Forest Functional Level ya da Domain Functional Level seviyelerinin yükseltilmesi, Forest ya da Domain ortamındaki en düşük seviyeli işletim sistemi versiyonlu Domain Controller'lar ortamdan kaldırılmadan mümkün olmamaktadır! Buna göre, Functional Level Raise etme işleminden önce mutlaka Windows Server 2012R2 işletim sistemli Domain Controller'lar ortamdan Demote edilerek kaldırılmalıdır. Demote işleminden önce de FSMO rolleri, Windows Server 2016 işletim sistemli Domain Controller'a transfer edilmelidir. Bu işleme de Domain Controller Migration denmektedir.

Buna göre yukarıda bahsettiğim işlemleri yapmadan Domain Functional Level'ı yükseltmeye kalktığınız takdirde "You cannot Raise the Domain Functional Level because this Domain includes Active Directory Domain Controllers that are not running the appropriate version of Windows. - Forest Functional Level'ı yükseltemezsiniz. Çünkü Forest, uygun olmayan bir Windows versiyonu üzerinde çalışan Active Directory Domain Controller'lar barındırıyor" hatasını alırsınız.

Hatanın sebebi, Domain ortamında Windows Server 2016 işletim sistemi seviyesinden daha düşük seviyede olan Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bir Domain Controller olmasıdır. Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyesine sahip bu Domain Controller'ı Demote işlemine tabi tutulup, Domain ortamından kaldırılmadan, Domain bazında Raise etme işlemi yapılamayacaktır.

migration

Forest Functional Level'ı yükseltmeye kalktığınız takdirde ise "You cannot Raise the Forest Functional Level. Either Forest includes Active Directory Domain Controllers that are not running the appropriate version of Windows, or one or more Domains are still at Windows 2000 mixed Functional Level. - Forest Functional Level'ı yükseltemezsiniz. Forest, ya uygun olmayan bir Windows versiyonu üzerinde çalışan Active Directory Domain Controller'lar barındırıyor ya da Domain'lerden biri ya da daha fazlası hala Windows 2000 mixed Functional Level seviyesinde." hatasını alırsınız.

Hatanın sebebi, Forest ortamında Windows Server 2016 işletim sistemi seviyesinden daha düşük seviyede olan Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bir Domain Controller olmasıdır.
Raise etme işlemi, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bu Domain Controller, Demote işlemine tabi tutulup, Forest ortamından kaldırılmadan, Forest bazında Raise etme işlemi yapılamayacaktır.

migration

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Seviyelerini Kontrol Etme

Domain Controller Migration işlemini yapmadan önce DFL ve FFL seviyelerim Windows Server 2012 R2 idi. DC Migration işlemi tamamlandıktan sonra Active Directory Demote etme işlemini uygulayarak, ortamımdaki Windows Server 2012 R2 işletim sistemli tüm DC'leri kaldırdım. Sonuç olarak; Forest ortamımda ve dolayısı ile de Domain ortamımda Windows Server 2012 R2 işletim sistemli DC olmadığı için, DFL ve FFL seviyelerini yükseltme işlemini gerçekleştirebilirim.

1- DFL ve FFL seviyelerini yükseltme işlemini, Active Directory Domains and Trusts bölümünden yapacağım. Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. Burada öncelikle Domain'imin firaboyan.com olduğunu görüyorum. Aynı anda da CMD ekranında nltest /dsgetdc:firatboyan.com komutu ile Domain ortamımla ilgili özet bir bilgi çekiyorum. CMD ekranındaki bilgilere göre; DC: SRV001B.firaboyan.com Domain Controller, Migration işlemi yaptığım Windows Server 2016 işletim sistemli Domain Controller'dır.

functional level yükseltme

2- Active Directory Domains and Trusts üzerinde, firatboyan.com Domain üzerinde sağ tıklayarak, Properties seçeneğini seçiyorum.

functional level yükseltme

3- Domain (firatboyan.com) Properties penceresi açıldığında, karşımıza çıkan pencerede DFL ve FFL seviyelerinin migration öncesi durumda yani Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum.

functional level yükseltme

4- DFL ve FFL seviyelerinin kontrolü, Active Directory Domains and Trusts haricinde, Powershell komutları ile de yapılabilmektedir. 

4.1- Aşağıdaki komut, Domain Functional Level sonucunu döndürür.

Get-ADDomain –identit firatboyan.com

4.2- Aşağıdaki komut, Forest Functional Level sonucunu döndürür.

Get-ADForest –identit firatboyan.com

functional level yükseltme

5- DFL ve FFL seviyelerinin diğer Powershell komutları ile kontrolü

5.1- Aşağıdaki komut, Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonuç döndürür.

Get-ADDomain | fl Name,DomainMode

functional level yükseltme

5.2- Aşağıdaki komut, Forest Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonuç döndürür.

Get-ADForest | fl Name,ForestMode

functional level yükseltme

Domain Functional Level(DFL) ve Forest Functional Level(FFL) Raise Etme - Yükseltme

DFL ve FFL Seviyelerini sontrol etme işlemini tamamladıktan sonra sıra, DFL ve FFL seviyelerini Raise etme yani yükseltme işlemini yapmaya geldi.

1- Öncelikle Domain Functional Level-DFL seviyesini yükselteceğim. Bunun için, Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. firatboyan.com Domain'i üzerinde sağ tıklayarak Raise Domain Functional Level... seçeneğini seçiyorum. 

functional level yükseltme

2- Karşıma gelen Raise Domain Functional Level penceresinde Current Domain Functional Level seviyesinin Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum. Alt kısımdaki select an available Domain functional level seçeneğinde, Windows Server 2016'yı seçip, Raise butonuna basıyorum.

functional level yükseltme

2.1- Karşıma gelen pencerece "This change affects the entire domain. After you raise the domain functional level, it is possible that you might be able to reverse it. - Yapılacak değişik tüm domain'i etkileyecektir. Yükseltme işlemi yaptıktan sonra işlemin geri alamayabilirsiniz." uyarısında bulunuyor. OK butonuna tıklayıp, yükseltme (Raise etme) işlemini onaylıyorum.

functional level yükseltme

2.2- Yükseltme işlemininin başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini alıyorum. Karşıma çıkan pencerede ise, "The functional level was raised successfully. The new functional level will now replicate to each Active Directory Domain Controller in the domain. The amount of time this will take varies, depending on your replication topology. - functional level başarıyla yükseltildi. Yeni functional level, domain ortamındaki tüm Domain Controller'larla replike edilecektir. Bu işlem için gerekli olan süre, replikasyon topolojinize bağlı olarak değişecektir." bilgisi iletilmektedir. OK butonuna basarak bilgilendirme penceresini kapatıyorum.

 functional level yükseltme

3- firatboyan.com Properties penceresini tekrar açıyor, Domain Functional Level seviyesinin Windows Server 2016 olarak değiştiğini görüyorum.

 functional level yükseltme

4- İkinci aşamada da Forest Functional Level-FFL seviyesini yükselteceğim. Bunun için yine Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. firatboyan.com Domain'i üzerindeki Active Directory Domains and Trusts üzerinde sağ tıklayarak Raise Forest Functional Level... seçeneğini seçiyorum.

functional level yükseltme

5- Karşıma gelen Raise Forest Functional Level penceresinde Current Forest Functional Level seviyesinin Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum. Alt kısımdaki select an available Domain Functional Level seçeneğinde, Windows Server 2016'yı seçip, Raise butonuna basıyorum.

functional level yükseltme

6.1- Karşıma gelen pencerece "Yapılacak değişikliğin tüm Forest'ı etkileyeceğini, yükseltme işlemini yaptıktan sonra işlemin geri alınamayabileceği" uyarısında bulunuyor. OK butonuna tıklayıp, yükseltme (Raise etme) işlemini onaylıyorum.

functional level yükseltme

6.2- Forest Functional Level yükseltme işlemininin başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini alıyorum. Karşıma çıkan pencerede ise, "Functinal level yükseltme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği, yeni Functional Level seviyesinin, Forest içindeki Active Directory Domain Controller'da replike olacağının ve bu replikasyon işlem süresinin de toplojimizin yapısına göre değişiklik göstereceği" bilgisi iletilmektedir.

functional level yükseltme

7- firatboyan.com Properties penceresini tekrar açıyor, Forest Functional Level seviyesinin Windows Server 2016 olarak değiştiğini görüyorum.

functional level yükseltme

Yükseltme Sonrası DFL ve FFL Seviyelerini Kontrol Etme

7.1- Aşağıdaki komut ile Domain Functional Level seviyesini kontrol ediyor, DFL seviyesinin Windows Server 2016 olduğunu görüyorum.

Get-ADDomain –identit firatboyan.com

7.2- Aşağıdaki komut ile Domain Functional Level seviyesini kontrol ediyor, DFL seviyesinin Windows Server 2016 olduğunu görüyorum.

Get-ADForest –identit firatboyan.com

functional level yükseltme

8- Aşağıdaki komut ile yeni Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonucunu görüntülüyorum.

Get-ADDomain | fl Name,DomainMode

functional level yükseltme

9- Aşağıdaki komut ile yeni Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonucunu görüntülüyorum.

Get-ADForest | fl Name,ForestMode

functional level yükseltme

Domain Functional Level ve Forest Functional Level seviyelerinin yükseltme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yapılan işlemler sonucunda FFL ve DFL seviyeleri artık Windows Server 2016 olmuştur.

Faydalı olması dileğiyle...

Etiketler: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Domain Functional Level yükseltme, Forest Functional Level Raise etme, DFL upgrade etme, FFL upgrade etme


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 6 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


13.11.2020 Ismail Kongur
Faydalı bir makale. Teşekkürler.
17.06.2020 Murat Ergin
Fırat Hocam Selamlar, DFL ve FFL versiyonlarını 2016 yaptığımızda Win7 ve domain sunucusu olmayan 2008 R2ler bir iletişim sorunu oluşur mu?

25.06.2020 Murat Ergin
cok tesekkur ederim

19.06.2020 Fırat Boyan
Merhaba, Hayır, DFL ve FFL sadece Domain Controller'ları ilgilendiren bir konudur.


20.12.2017 Ercan Yurek
Hocam, mükemmel bir açıklama olmuş. Ellerine sağlık. Bu kadar dataylı bir açıklama hiçbir yerde yok.

20.12.2017 Fırat Boyan
Teşekkürler Ercan. Zaten amacım, internet ortamındaki bilgi eksikliğini gidermeye katkı sağlamak.