jumbotron

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


Fırat Boyan 20.12.2017 7

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Raise Etme (Yükseltme) İşlemi

Daha önceki makalemde Windows Server 2012'den, Windows Server 2016'ya Migration işlemi gerçekleştirmiştim. 
Domain Controller Migration işleminden sonra, yapınızdaki duruma bağlı olarak, Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) seyilerinizi Raise etme (yükseltme) ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle de bu makalemde de Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Raise etme yani DFL ve FFL yükseltme konusuna değiniyor olacağım.

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) seviyelerinizi Raise etmeden yani yükseltme işlemi gerçekleştirmeden önce, DFL ve FFL kavramlarına tekrar değinmekte fayda görüyorum.

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Nedir?

Microsoft, piyasaya sürüldüğü her yeni nesil Server işletim sistemine ek fonksiyonellik ve daha güçlü, daha kullanışlı özellikler eklemektedir ve bu yeni nesil işletim sistemlerininin geriye dönük uyumlu çalışmasını da istemektedir. Bu fonksiyon seviyeleri de, o yapı üzerinde hangi gelişmiş özelliklerin yer alıcağını belirlemektedir. Burada seviyeyi belirleyen etken, en eski işletim sistemidir. Functional Level’ların yükseltilmesi yeni özellikleri beraberinde getirdiği gibi aynı zamanda, ortamda çalışan Windows Server işletim sistemlerine kısıtlama da getirmektedir.

Functional Level, 2 gruba ayrılmaktadır;

1- Domain Functional Level-DFL: Domain içindeki tüm Domain Controller'ların Domain bazında işletim sistemi seviyesini belirler.

2- Forest Functional Level-FFL: Forest'taki tüm Domain'lerin içindeki tüm Domain Controller'ların Forest bazında işletim sistemi seviyesini belirler.

Domain ortamına Additional Domain Controller eklenirken dikkat edilecekler.

Domain ortamına Additional Domain Controller eklerken dikkat edilecek nokta, Domain ortamındaki Domain Functional Level işletim sistemi seviyesidir.

• Mevcut bir Domain ortamına Additional Domain Controller kurulumu gerçekleştirmek, o Domain'i hangi işletim sistemi versiyonu ile kurduğunuza bağlıdır.
Başka bir ifade ile; Domain ortamını hangi işletim sistemi versiyonu ile kurarsanız (aksini belirtmediğiniz sürece), Domain Functional Level-DFL de o işletim sistemi versiyonu seviyesinde olacaktır.

• Domain ortamında Additional Domain Controller olarak barındıracağınız işletim sistemi versiyonu, Domain yapısını kurduğunuz işletim sistemi versiyonu ile ya aynı seviyede ya da daha yüksek seviyede olmak zorundadır
Başka bir ifade ile; Domain ortamında Additional Domain Controller olarak barındıracağınız işletim sistemi versiyonu, Domain yapısını kurduğunuz işletim sistemi versiyonundan düşük seviyeli olamaz.

Örnek-1
Windows Server 2012 R2 işletim sistemi versiyonu ve aynı versiyondaki DFL seviyesi ile kurduğunuz bir Domain ortamına;
- Mevcut DFL seviyesinin versiyon olarak daha üstünde kaldığı için, Windows Server 2016 işletim sistemi versiyonlu bir Additional DC kurabilirsiniz.
- Yine benzer şekilde, mevcut DFL seviyesi ile versiyon olarak aynı seviyede olduğu için, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi versiyonlu bir Additional DC kurabilirsiniz.

Şunu da bilmek gerekir ki; Additional DC olarak yapılandırmaya çalıştığınız, Windows Server 2016 işletim sistemi versiyonlu Server'ınızın DFL seviyesi de yine Windows Server 2012 R2 olacaktır.

Windows Server 2016 işletim sistemi versiyonu ve aynı versiyondaki DFL seviyesi ile kurduğunuz bir Domain ortamına;
- Mevcut DFL seviyesinin versiyon olarak altında kaldığı için, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi versiyonlu bir Additional DC kuramazsınız!

Kurmaya çalıştığınızda ise;

"The Functional Level of the Domain is incompatible with this operating system. The version of the operating system installed is incompatible with the current Domain Functional Level. You must upgrade to a new version of the operating system before this Server can become a Domain controller in this Domain." ("Bu etki alanı denetleyicisinin fonksiyonellik seviyesi, bu işletim sistemi versiyonu ile uyumlu değil. Kurulu olan işletim sistemi versiyonu, mevcut etki alanı fonksiyonellik seviyesi ile uyumsuz durumdadır. Bu sunucuyu etki alan denetleyicisi yapmadan önce işletim sisteminizi daha üst bir versiyona yükseltmelisiniz")

hatasını alırsınız:

migration

Nitekim şöyle de bir durum var;

Ör. Forest Functional Level'ınızı Windows Server 2012 R2 seviyesinde seçtiğinizde, Domain Functional Level'ınız da yine Windows Server 2012 R2 işletim sistemi versiyonunu seçebilme imkanına sahip olursunuz ki bu durumda da yukarıda Örnek-1 ikinci kısımda bahsettiğim durum geçerli olmayacaktır. Yani Domain ortamınızı Windows Server 2016 işetim sistemi versiyonu ile kursanız bile, bu örneğimize göre Windows Server 2012 R2 işletim sistemli bir Domain Controller kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek-2
Bir Forest içerisinde iki farklı Domain, bu iki farklı Domain içerisinde de her Domain'de ikişer DC olduğunu düşünelim;

functional level yükseltme

1- firatboyan.com Domain yapısı Windows Server 2012 R2 ile kurulmuş olsun.
DFL: Windows Server 2012 R2 
FFL: Windows Server 2012 R2 


● Additional Domain Controller olarak Windows Server 2012 R2 kurulabilir mi?
EVET.
● Additional Domain Controller olarak Windows Server 2016 kurulabilir mi?
EVET.
● Başka bir Windows Server 2012 R2'ye migration yapılabilir mi?
EVET.
● Windows Server 2016'ya migration yapılabilir mi?
EVET.

2- boyanfirat.com Domain yapısı Windows Server 2016 ile kurulmuş olsun.
DFL: Windows Server 2016 
FFL: Windows Server 2012 R2


● Additional Domain Controller olarak Windows Server 2012 R2 kurulabilir mi?
HAYIR.
● Additional Domain Controller olarak Windows Server 2016 kurulabilir mi?
EVET.
● Başka bir Windows Server 2016'ya migration yapılabilir mi?
EVET.
● Windows Server 2012 R2'ye migration yapılabilir mi?
HAYIR.

Domain Functional Level

domain functional level

Forest Functional Level

functional level

NOT: Domain Functional Level seviyesini düşürebilmeniz için, önce Forest Functional Level seviyesini düşürnemiz gerekecektir.

Functional Level Yükseltme (Raise-Upgrade) işleminde dikkat edilecekler.

Forest Functional Level ya da Domain Functional Level seviyelerinin yükseltilmesi (Raise edilmesi), Forest ya da Domain ortamındaki en düşük seviyeli işletim sistemi versiyonlu Domain controller'lar ortamdan kaldırılmadan mümkün olmamaktadır!

Yukarıdaki bölüm, Örnek-2'de olduğu gibi;
firatboyan.com Domain'inde DFL ve FFL seviyeleri Windows Server 2012 R2 olan ortamda kurulu Windows Server 2016 işletim sistemli Additional Domain Controller; Migration işlemine tabi tutulmadan, Domain ve Forest ortamındaki Windows Server 2012 R2 işletim sistemli Server'lar kaldırılmadan, Demote edilmeden, Forest Functional ve Domain Functional Level seviyelerini yükseltme yani Raise etme işlemi yapılamaz.

Buna göre Domain Functional Level'ı yükseltmeye kalktığınız takdirde;

"You cannot Raise the Domain Functional Level because this Domain includes Active Directory Domain Controllers that are not running the appropriate version of Windows." ("Forest Functional Level'ı yükseltemezsiniz. Çünkü Forest, uygun olmayan bir Windows versiyonu üzerinde çalışan Active Directory Domain Controller'lar barındırıyor")

hatasını alırsınız.

Hatanın sebebi, Domain ortamında Windows Server 2016 işletim sistemi seviyesinden daha düşük seviyede olan Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bir Domain Controller olmasıdır. Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyesine sahip bu Domain Controller'ı Demote işlemine tabi tutulup, Domain ortamından kaldırılmadan, Domain bazında Raise etme işlemi yapılamayacaktır.

migration

Forest Functional Level'ı yükseltmeye kalktığınız takdirde ise;

"You cannot Raise the Forest Functional Level. Either Forest includes Active Directory Domain Controllers that are not running the appropriate version of Windows, or one or more Domains are still at Windows 2000 mixed Functional Level."
("Forest Functional Level'ı yükseltemezsiniz. Forest, ya uygun olmayan bir Windows versiyonu üzerinde çalışan Active Directory Domain Controller'lar barındırıyor ya da Domain'lerden biri ya da daha fazlası hala Windows 2000 mixed Functional Level seviyesinde.")


hatasını alırsınız.

Hatanın sebebi, Forest ortamında Trust ilişkisi içinde olduğum başka bir Domain ortamında Windows Server 2016 işletim sistemi seviyesinden daha düşük seviyede olan Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bir Domain Controller olmasıdır.
Raise etme işlemi, Windows Server 2012 R2 işletim sistemi seviyeli bu Domain Controller, Demote işlemine tabi tutulup, Forest ortamından kaldırılmadan, Forest bazında Raise etme işlemi yapılamayacaktır.

migration

Domain Functional Level ve Forest Functional Level Raise Etme İşlemi Öncesi Planlama

Yukarıdaki bölüm, Örnek-2'de firatboyan.com Domain'ini baz alırsak; Ortamımdaki Domain Functional Level-DFL ve Forest Functional Level-FFL Windows Server 2012 R2'dir.

migration

Forest'ınızdaki Forest Functional Level seviyesinin ne olacağını, yeni nesil Windows Server işletim sistemi versiyonu ile gelen yeni ve en gelişmiş özelliklerin kulanılıp, kulanılmayacağı ve ortamınızdaki eski versiyon windows Server işletim sistemli Server(ların) ortamınızda kullanılmaya devam edilip edilmeyeceği belirler. 

Ben, Domain ortamımı Windows Server 2012 R2 işletim sistemi versiyonu ile kurduğum ve ortamımda da Windows Server 2008 R2 işletim sistemli Server'ım olmadığı için, Forest Functional Level seviyemi Windows Server 2012 R2 olarak belirlemiştim.

Migration işlemini tamamladıktan sonra yeni Primary Domain Controller Server'ım artık Windows Server 2016 işletim sistemli Server'ım olduğu ve ortamımda da hala Windows Server 2012 R2 Additional Domain Controller (Eki Primary Domain Controller) olduğu için, Forest Functional Level seviyem Windows Server 2012 R2 olarak kalmak zorunda ki zaten değiştirmenize de izin vermez.

Eğer Forest Functional Level'ı, şuan ortamımdaki en yüksek işletim sistemi versiyonu olan, Windows Server 2016'ya yükseltmek istersem, Forest ortamımda Windows Server 2012 R2 işletim sistemli DC'ler ile artık çalışma imakanım kalmayacaktır ve bu işletim sistemli Server'larımı ortamımdan kaldırmam gerekecektir.

Bu noktada iki seçeneğim var;

1- Windows Server 2016 ile gelen Windows Server gelişmiş özelliklerini Forest bazında kullanmak istiyorsak, Forest içindeki Windows Server 2012 R2 işletim sistemli tüm Server'larımı ortamımdan Demote ederek kaldırmamız ve Forest Functional Level'ı Windows Server 2016'ya Raise etmemiz gerekir.

Bu işlemi ancak ve ancak ortamınızda Windows Server 2012 R2 işletim sistemli Server barındırmak istemiyorsanız yapın.

2- Windows Server 2012 R2 işletim sistemli DC'lerimizi de Windows Server 2016 İşletim sistemli DC'lerimiz ile kullanmak istiyorsak ve Windows Server 2016 ile gelen Windows Server gelişmiş özelliklerinden faydalanmayacaksak Forest Functional Level, ortamımızdaki en düşük seviyeli Forest Functional Level'da bırakılır. Bu durumda benim senaryoma göre; Forest Functional Level'ı Windows Server 2012 R2 olarak bırakır, Forest ortamımda Windows Server 2012 R2 işletim sistemli DC'ler ile de çalışmaya devam edebiliriz.

Son olarak; 1. seçeneği hayata geçirmek ve Domain Functional Level ve Forest Functional Level'larınızı Windows Server 2016'ya yükseltmek istiyorsanız, ortamınızdaki Windows Server 2012 R2 işletim sistemli Domain Controller'larınızı ortamdan kaldırmak için, DC'lerdeki Active Directory'lerinizi kaldırma, yani Active Directory Demote etme işlemi uygulamanız gerekmektedir. Demote etme işlemi tamamlandıktan sonra da Functional Leval Yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Domain Functional Level (DFL) ve Forest Functional Level (FFL) Seviyelerini Kontrol Etme

DFL ve FFL seviyelerini yükseltme işlemini, Active Directory Domains and Trusts bölümünden yapacağım;

1- Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. Burada öncelikle Domain'imin firaboyan.com olduğunu görüyorum. Aynı anda da CMD ekranında nltest /dsgetdiag:firatboyan.com komutu ile Domain ortamımla ilgili özet bir bilgi çekiyorum. CMD ekranındaki bilgilere göre; DC: SRV001B.firaboyan.com Domain Controller, Migration işlemi yaptığım Windows Server 2016 işletim sistemli Domain Controller'dır.

Migration yapmadan önce DFL ve FFL seviyeleri Windows Server 2012 R2 idi. Domain Controller Migration işlemi tamamlandıktan sonra Active Directory Demote etme işlemi uygulayarak, ortamımdaki Windows Server 2012 R2 işletim sistemli tüm DC'leri kaldırdım.

Sonuç olarak; Forest ortamımda ve dolayısı ile de Domain ortamımda Windows Server 2012 R2 işletim sistemli DC olmadığı için, DFL ve FFL seviyelerini yükseltme işlemini gerçekleştirebilirim.

functional level yükseltme

2- Active Directory Domains and Trusts üzerinde, firatboyan.com Domain üzerinde sağ tıklayarak, Properties seçeneğini seçiyorum.

functional level yükseltme

3- Domain (firatboyan.com) Properties penceresi açıldığında, karşımıza çıkan pencerede DFL ve FFL seviyelerinin migration öncesi durumda yani Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum.

functional level yükseltme

4- DFL ve FFL seviyelerinin kontrolü, Active Directory Domains and Trusts haricinde, Powershell komutları ile de yapılabilmektedir. Bu komutlar;
4.1- Get-ADDomain –identit firatboyan.com
Domain Functional Level sonucunu döndürür.
4.2- Get-ADForest –identit firatboyan.com
Forest Functional Level sonucunu döndürür.

functional level yükseltme

5- DFL ve FFL seviyelerinin diğer Powershell komutları ile kontrolü
5.1- Get-ADDomain | fl Name,DomainMode
Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonuç döndürür. 

functional level yükseltme

5.2- Get-ADForest | fl Name,ForestMode
Forest Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonuç döndürür.

functional level yükseltme

Domain Functional Level(DFL) ve Forest Functional Level(FFL) Raise Etme - Yükseltme.

DFL ve FFL Seviyelerini sontrol etme işlemini tamamladıktan sonra, sıra geldi DFL ve FFL seviyelerini Raise etme yani yükseltme işlemini yapmaya.

1- Öncelikle Domain Functional Level-DFL seviyesini yükselteceğim.

Bunun için, Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. firatboyan.com Domain'i üzerinde sağ tıklayarak Raise Domain Functional Level... seçeneğini seçiyorum. 

functional level yükseltme

2- Karşıma gelen Raise Domain Functional Level penceresinde Current Domain Functional Level seviyesinin Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum. Alt kısımdaki select an available Domain Functional Level seçeneğinde, Windows Server 2016'yı seçip, Raise butonuna basıyorum.

functional level yükseltme

2.1- Karşıma gelen pencerece "Yapılacak değişikliğin tüm Domain'i etkileyeceğini, yükseltme işlemi yaptıktan sonra işlemin geri alınamayabileceği" uyarısında bulunuyor. OK butonuna tıklayıp, yükseltme (Raise etme) işlemini onaylıyorum.

functional level yükseltme

2.2- Yükseltme (Raise etme) işlemininin başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini alıyorum. Karşıma çıkan pencerede ise, "Yeni Functional Level seviyesinin tüm Domain ortamında replike olacağı, replikasyon süresinin, toplojimizin yapısına bağlı olarak değişeciği" bilgisi iletilmektedir.

 functional level yükseltme

3- Domain (firatboyan.com) Properties penceresini tekrar açıyor, Domain Functional Level seviyesinin Windows Server 2016 olarak değiştiğini görüyorum.

 functional level yükseltme

4- İkinci aşamada da Forest Functional Level-FFL seviyesini yükselteceğim.

Bunun için yine Active Directory Domains and Trusts'ı açıyorum. firatboyan.com Domain'i üzerindeki Active Directory Domains and Trusts üzerinde sağ tıklayarak Raise Forest Functional Level... seçeneğini seçiyorum.

functional level yükseltme

5- Karşıma gelen Raise Forest Functional Level penceresinde Current Forest Functional Level seviyesinin Windows Server 2012 R2 olduğunu görüyorum. Alt kısımdaki select an available Domain Functional Level seçeneğinde, Windows Server 2016'yı seçip, Raise butonuna basıyorum.

functional level yükseltme

6.1- Karşıma gelen pencerece "Yapılacak değişikliğin tüm Forest'ı etkileyeceğini, yükseltme işlemini yaptıktan sonra işlemin geri alınamayabileceği" uyarısında bulunuyor. OK butonuna tıklayıp, yükseltme (Raise etme) işlemini onaylıyorum.

functional level yükseltme

6.2- Yükseltme (Raise etme) işlemininin başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisini alıyorum. Karşıma çıkan pencerede ise, "Functinal level yükseltme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği, yeni Functional Level seviyesinin, Forest içindeki Active Directory Domain Controller'da replike olacağının ve bu replikasyon işlem süresinin de toplojimizin yapısına göre değişiklik göstereceği" bilgisi iletilmektedir.

functional level yükseltme

7- Domain (firatboyan.com) Properties penceresini tekrar açıyor, Forest Functional Level seviyesinin Windows Server 2016 olarak değiştiğini görüyorum.

functional level yükseltme

Yükseltme (Raise etme) sonrası Domain Functional Level(DFL) ve Forest Functional Level(FFL) Seviyelerini Kontrol Etme.

7.1- Get-ADDomain –identit firatboyan.com komutu ile Domain Functional Level seviyesini kontrol ediyor, DFL seviyesinin Windows Server 2016 olduğunu görüyorum.

7.2- Get-ADForest –identit firatboyan.com komutu ile Domain Functional Level seviyesini kontrol ediyor, DFL seviyesinin Windows Server 2016 olduğunu görüyorum.

functional level yükseltme

8- Get-ADDomain | fl Name,DomainMode komutu ile yeni Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonucunu görüntülüyorum.

functional level yükseltme

9- Get-ADForest | fl Name,ForestMode komutu ile yeni Domain Functional Level bilgisi dahil olmak üzere Domain ile ilgili detaylı bilgi içeren sonucunu görüntülüyorum.

functional level yükseltme

Domain Functional Level ve Forest Functional Level seviyelerinin yükseltme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yapılan işlemler sonucunda FFL ve DFL seviyeleri artık Windows Server 2016 olmuştur.

Faydalı olması dileğiyle..

Etiketler: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Domain Functional Level yükseltme, Forest Functional Level Raise etme, DFL upgrade etme, FFL upgrade etme


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. Kıdemli Sistem Mühendisi, Microsft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Eğitmeni (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Noter Yeminli Tercümanım. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum ve 18 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim hizmeti veren, alanında en önde gelen eğitim kurumu olan Network Akademi'ye bağlı MCT-Microsoft Sertifikalı Eğitmen olarak Sistem ve Ağ eğitimleri vermekteyim. Kurumsal firmalara da bireysel bazda IT Danışmanlık Hizmetleri veriyorum.
Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YORUMLAR
Bu makaleye 7 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


13.11.2020 Ismail Kongur
Faydalı bir makale. Teşekkürler.

14.11.2020 Fırat Boyan
Teşekkürler.


17.06.2020 Murat Ergin
Fırat Hocam Selamlar, DFL ve FFL versiyonlarını 2016 yaptığımızda Win7 ve domain sunucusu olmayan 2008 R2ler bir iletişim sorunu oluşur mu?

25.06.2020 Murat Ergin
cok tesekkur ederim

19.06.2020 Fırat Boyan
Merhaba, Hayır, DFL ve FFL sadece Domain Controller'ları ilgilendiren bir konudur.


20.12.2017 Ercan Yurek
Hocam, mükemmel bir açıklama olmuş. Ellerine sağlık. Bu kadar dataylı bir açıklama hiçbir yerde yok.

20.12.2017 Fırat Boyan
Teşekkürler Ercan. Zaten amacım, internet ortamındaki bilgi eksikliğini gidermeye katkı sağlamak.