jumbotron

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


Fırat Boyan 10.07.2018 3

Active Directory Recycle Bin Nedir? Nasıl Aktifleştirilir?

Bu makalemde sizlere Active Directory Recycle Bin'in ne olduğundan ve Windows Server 2016'da nasıl etkinleştireleceğinden bahsediyor olacağım.

Active Directory Recycle Bin Nedir?

Active Directory Recycle Bin, Windows Server 2008 R2 ile birlikte hayatımıza giren bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, silinen bir Active Directory nesnesine Restore (geri kurtarma) işlemi yapabilme imkanına sahibiz. Windows Server 2008 ve önceki sürüm Windows Server'larda kurtarma işlemini sadece yedeklerimizden ve Directory Services Restore Mode üzerinden yapabiliyorduk. Bu da, server'ımızın Offline durumda olması, yani çalışmaması anlamına geliyordu ki iş kritik server'ların çalışmamasından doğabilecek sorunları tahmin etmek hiç zor olmasa gerek.

Ne var ki; Active Directory Recycle Bin, Windows Server 2008 R2 ile birlikte hayatımıza girdiğinde, kullanımı yine o kada basit değildi. Bunun için, Active Directory Module for Windows Powershell üzerinden çalışma yapmanız gerekiyordu. Örneğin, Active Directory Recycle Bin'i kullanmaya başlamadan önce;

Enable-ADOptionalFeature CMDlet'ini çalıştırmanız,

Daha sonra silinen Active Directory nesnesini Restore edebilmek için;

Get-ADObject ve Restore-ADObject olmak üzere ek iki tane daha CMDlet komutu kullanmanız gerekiyordu.

Neyseki artık Windows Server 2012 R2 ile birlikte hayatımıza giren bu işlem, artık daha da basitleşti ve Windows Server 2016 ile de bu özelliği kullanmaya devam ediyoruz.

Windows Server 2016 Active Directory Recycle Bin Aktifleştirme işleminden bahsetmeden önce, Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü) mantığından biraz bahsetmek istiyorum. Yani Active Directory'den silinen nesnelerin, silindikten sonraki Life Cycle (Yaşam Döngüsü) nasıl işlemektedir, bundan bahsetmek fayadalı olacaktır.

Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü)

Active Directory Deleted Objects Life Cycle (Active Directory Silinen Nesnelerin Yaşam Döngüsü) iki aşamadan oluşmaktadır;

1- Active Directory Recycle Bin Disabled (Active Directory Recycle Bin Pasif) Durumu

Active Directory Recycle Bin Disabled durumda, yani PASİF durumda iken, Active Directory'den silinen bir nesne tamamen silinmiyor. Silinen nesneler "Tombstoned" olarak etiketlenip, "Deleted Objects" adı verilen bir Container (Kap) içinde 180 günlük bir süre ile "Tombstoned" olarak etikilenmiş bir şekilde bekliyor.

"Tombstoned" etiketlenmiş bir nesneyi 180 günlük yaşam süresi içinde geri kurtarma imkanına sahipsiniz. Bu işleme, "Tombstoned Reanimation" yani "Kaydı Yeniden Canlandırma" adını veriyoruz. "Tombstoned Reanimation" ile Restore edilen bir nesnenin temel bazı öz nitelikleri (Attributes) hariç, hiçbir öz niteliği (Attribute) gelmemektedir.

Silinen bir nesneyi yeniden kurtarmanın bir diğer yöntemi ise, Active Directory yedeğinden "Autorative Restore" yöntemi kullanmaktır. Bu işlemi yapabilmek için, Domain Controller açılırken, açılış seçeneklerinden "Directory Resote Mode" ile açmak gerekiyor.

180 günlük "Tombstoned" yaşam süresi dolduğunda, "Garbage Collection" işlemi devreye girerek nesnenin Active Directory Veritabanı üzerinden tamamen silinmesi işlemi gerçekleşiyor.
Active Directory Recycle Bin

2- Active Directory Recycle Bin Enabled (Active Directory Recycle Bin Aktif) Durumu

Active Directory Recycle Bin Enabled durumda, yani AKTİF durumda iken, Recycle Bin özelliği sayesinde silinen nesneler "Deleted Objects" adı verilen bir Container (Kap) içinde 180 günlük bir süre ile "Deleted Object Lifetime" yaşamına başlar.

Bu süre içinde nesne ve nesneye ait öz nitelikler (Attributes) mantıksal olarak silinmiş kabul edilir. 180 günlük "Deleted Object Lifetime" yaşam süresi içinde Restore edilen nesneler, öz nitelikleri (Attributes) korunmuş bir şekilde geri gelecektir.

"Deleted Objects" adı verilen Container (Kap) içinde ilk 180 gününü dolduran nesneler, "Recycled" adı verilen bir Container (Kap) içinde ikinci bir 180 günlük bir süre ile "Recycled Object Lifetime" yaşamına başlar. Nesne, bu ikinci 180 günlük süre içinde "Recycled Object" olarak etikilenmiş bir şekilde bekliyor. "Recycled" olarak etiketlenen bir nesneye ait temel bazı öz nitelikler (Attributes) dışında tüm öz nitelikler (Attributes) silinir.

UYARI!: "Recycled" olarak etiketlenen bir nesne; ister "Tombstoned Reanimation" yöntemi, isterse de "Autorative Restore" yöntemi kullanılsın, Restore etme yani geri getirme şansımız bulunMAmaktadır. Bu nedenle silinen nesneler için ilk 180 günlük "Deleted Object Lifetime" süresi zarfında Restore etmenizi öneririm.
Active Directory Recycle Bin

Windows Server 2016'da Active Directory Recycle Bin Enable Etme

Active Directory Recycle Bin, varsayılan olarak Enabled (aktif) olarak gelmemektedir. Kullanmaya başlamak için Enabled (aktif) duruma getirmeniz gerekmektedir.

Bunun için;

1- ADAC (Active Directory Administrative Center) konsolu açıyorum. Sol bölümde, Domain adının yazılı olduğu alanda sağ tıklıyor, açılan menüden Enable Recyle Bin... seçeneğine tıklıyorum.

Active Directory Recycle Bin

2- Enable Recyle Bin... seçeneğine tıkladıktan sonra karşıma, Recyle Bin özelliğini aktifleştirmek isteyip istemediğimi soran bir diyalog penceresi çıkıyor.

Bu diyalog penceresinde;

"Active Directory Recycle Bin bir kez Enabled (aktif) duruma getirildiğinde, Disabled (passive) duruma geri döndürüleMEyeceği"

bilgisi de veriliyor. OK butonuna basıp, Recyle Bin özelliğini akfitleştiriyorum.

Active Directory Recycle Bin

3- OK butonuna basıp, Recyle Bin özelliğini akfitleştirten sonra, karşıma bir diyalog penceresi daha çıkıyor.

Bu diyalog penceresinde;

"AD Recyle Bin özellik etkinleştirmesinin bu Forest için başlatıldığı ve bu yapılandırma değişikliğinin, Forest içindeki tüm Domain Controller Server'lara replikasyonundan sonra, tüm Domain Controller Server'larda kullanılabileceği"

bilgisi iletiliyor. OK butonuna basıp, diyalog penceresini kapatıyorum.

Active Directory Recycle Bin

4- İşlemlerimizi tamamladıktan sonra, ADAC (Active Directory Administrative Center) refresh edilirse, sağ alt kısımda bulunan Enable Recyle Bin... seçeneğinin Disabled (PASİF) hale geldiğini görebilirsiniz.

Active Directory Recycle Bin

5- Active Directory Recycle Bin'in aktif olup olmadığını aynı zaman da Get-ADOptionalFeature -filter * Powershell komutunu kullanarak da kontrol etmemiz mümküdür.

Active Directory Recycle Bin

Powershell Komutu ile Active Directory Recycle Bin Aktifleştirme

AD Recycle Bin aktifleştirmek için, aşağıdaki Powershell komutu kullanılabilir.

Öncelikle, Get-ADForest boyanfirat.com komutu ile Forest bilgisini alıyorum. 

Active Directory Recycle Bin

Forest bilgisi elde edildikten sonra, aşağıdaki Powershell komutu uygulanarak, AD Recycle Bin özelliği aktifleştirilebilmektedir.

Enable-ADOptionalFeature -Identity 'CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directroy Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=boyanfirat,DC=com' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target 'boyanfirat.com'

Active Directory Administrative Center'da Silinen Kullanıcı nesnesini Kurtarma (Recover Deleted User Object)

6- Şimdiki adımımızda senaryom gereği Active Directory'den bazı kullanıcı nesnelerini (User Object) siliyorum.

 Active Directory Recycle Bin

6.1- Bu nesneleri silmek isteyip istemediğimizi soran diyalog penceresinde YES butonua basıyorum.

 Active Directory Recycle Bin

6.2- Active Directory'den kullanıcıların silindiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

7- Silmiş olduğum bu kullanıcı nesnesi (User Object), Active Directory Administrative Center (ADAC)'da sol bölümde, Domain adının yazılı olduğu alanda Deleted Objects Container (Kap) içinde tutulmaktadır.

Active Directory Recycle Bin

Active Directory Recycle Bin

8- Burada silinmiş olan nesneler, aşağıdaki Powershell Script ile de listelenebilmektedir.

get-adobject -filter 'objectclass -eq "user" -AND IsDeleted -eq $True' -IncludeDeletedObjects -properties IsDeleted,LastKnownParent | Format-List Name,IsDeleted,LastKnownParent,DistinguishedName

Active Directory Recycle Bin

Silinen Active Directory Nesnelerini hem Powershell hem de GUI(Graphical User Interface) Üzerinden Restore etmek mümkündür. Bu makalemizde her ikisinin de örneği üzerinde duracacağım.

1- Silinen Active Directory Nesnelerini hem Powershell Üzerinden Restore Etme.

9- Örneğimde User11 isimli kullanıcı nesnemi Restore edeceğim.

Active Directory Recycle Bin

9.1- Silinen "User11" isimli Active Directory Nesnesini

get-adobject -filter 'name -like "User11*"' -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject –TargetPath "OU=Users,OU=Istanbul,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" -passthru

Script'ini kullanarak Restore ediyorum.

Active Directory Recycle Bin

9.2- Active Directory Users and Computers açtığımda, Silinen "User11" isimli Active Directory kullanıcı nesnesinin belirtilen "OU=Users,OU=Istanbul,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" LDAP dizinine başarılı bir şekilde Restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

9.3- Active Directory Administrative Center (ADAC) üzerinde de Restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

2- Silinen Active Directory Nesnelerini hem GUI(Graphical User Interface) Üzerinden Restore Etme.

10- Sağ üst kısımdaki Tasks alanı altında, Restore ve Restore To... seçeneklerini görüyorum.

Bu seçeneklerden;

Restore, nesneyi silinmeden önceki konumuna kurtarabiliyoruz. Yani nesne, silinmeden önce Active Directory'de hangi Container içindeyse, yine o container içine aktarılır.

Active Directory Recycle Bin

Restore To, nesnenin silinmeden önceki orijinal konumu dışında bizim istediğimiz başka bir konuma kurtarabiliyoruz.

Ben, Restore To seçeneğini seçerek, sildiğim neyseyi eski konumuna kurtaracağım.

Active Directory Recycle Bin

11- Görüldüğü gibi, Active Directory'den sildiğim kullanıcı nesnesini (User Object) başarılı bir şekilde "OU=Users,OU=Ankara,OU=Turkey,OU=Asia,DC=boyanfirat,DC=com" LDAP dizinine başarılı bir şekilde Restore edildiğini görüyorum.

Active Directory Recycle Bin

Faydalı olması dileğiyle...
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Kıdemli Sistem Mühendisi, Microsft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Eğitmeni (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Noter Yeminli Tercümanım. 18 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim hizmeti veren Bilge Adam bünyesinde MCT-Microsoft Sertifikalı Eğitmen olarak Sistem ve Ağ uzmanlığı eğitimleri vermekteyim. Kurumsal firmalara da IT Danışmanlık Hizmetleri veriyorum. Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YORUMLAR
Bu makaleye 3 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


17.06.2020 abdullah çağlar
makale için teşekkür ederim. Bir sorum olacak: thomstone değerini 30, garbage collection 12 yaptım. bir kullanıcı siliyorum, administrative centerda 1 dk ancak görebiliyorum, sonra kayboluyor, bu neden olur?

19.06.2020 Fırat Boyan
Merhaba, görmeden yorum yapamacağım. Bakmak lazım.


12.07.2018 Fatih Doğru
Powershell uygulamarı ile çok iyi olmuş. Teşekkürler hocam.