İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.


Fırat Boyan 26.06.2020 5

Windows Server 2019'da Dosya ve Klasör Yetkilendirme Bölüm-2

Bir önceki Windows Server 2019'da Dosya ve Klasör Paylaşım İzinleri Bölüm-1 konulu makalemde sizlere bir klasörün nasıl paylaşıma açılacağından ve paylaştırılmış bir klasörde kullanıcılara nasıl izin atama işlemi yapabileceğinizden bahsediyor bahsetmiştim. Bu makalemde de sizlere, makalemin 2. bölümü olarak, Windows Server 2019'da NTFS Güvenlik İzinleri, başka bir ifade ile Security Permissions-Güvenlik İzinleri konusundan bahsedip, paylaştırılmış bir klasörde kullanıcılara nasıl izin atama işlemi yapabileceğinizden bahsediyor olacağım.

İzinler (Permissions), klasör ve dosya gibi kaynaklar üzerinde kullanıcı veya grup için atanmış erişim seviyesinin ne olacağını belirleyen bir takım yetkilendirmelerdir. Örneğin bir kulanıcı için, paylaştırılmış bir klasör üzerinde okuma izni (Read Permission) verilirken, başka bir kullanıcı için yine paylaştırılmış bir klasörde hem okuma izni (Read Permission) hem de yazma izni (Write Permission) verilebilir. Kısacası; paylaştırılmış bir klasör üzerinde hangi kullanıcı ya da kullanıcı grubuna hangi izinleri vereceğinizi İzinler ile sağlayabilir, kullanıcı ya da grupların bu klasörler üzerindeki yetkilerini düzenleyebilirsiniz.

Dosya Sunucularında (File Server) İzin (Permission) Tipleri

İzin Tipleri iki gruba ayrılmaktadır.

1- Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions)
2- NTFS izinleri (Security Permissions - Güvenlik İzinleri)


Makalem, 2 bölümden oluşuyor olup; 2. bölümü, şuan okumakta olduğunz NTFS İzinleri (Security Permissions & Güvenlik Permissions) konulu makaledir.

NTFS İzinleri (Security Permissions - Güvenlik İzinleri)
Hem danışmanlık verdiğim firmalarda, hem de eğitimlerimde genel olarak Sharing ve Security Tab'larındaki izin yapılandırmaların birbirine karıştırıltığını gördüm. NTFS Güvenlik İzinleri (Security Permissions), bir klasörü ister paylaşıma açın, ister açmayın, klasör üzerinde izin yapılandırma işlemi için olmazsa olmaz bir yetkilendirme alanıdır.

Bir klasörü ister paylaşıma açın, ister açmayın ifademin altını doldurmam gerekirse; Makalemin 1. bölümünde bahsettiğim Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) konusunda, klasöre UNC (Universal Naming Convention) üzerinden (Network üzerinden) erişeceğiniz zaman Paylaşım İzinlerine (Sharing Permissions) ihtiyacınız var. Ancak burada Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) tek başına yeterli olmamaktadır. Eğer Security (Güvenlik) Tab'ı üzerinde de izin atamaları yapmazsanız, hiçbir şekilde o klasöre erişim sağlayamazsınız. Çünkü klasörün asıl izin alanı, Security (Güvenlik) Tab'ı üzerindeki izinlerdir ve kullanıcı klasöre erişim sağladığında hem Sharing, ham de Security Tab'larındaki izinlere bakılır ve en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır.

Ancak bunun tam tersi olarak; klasöre UNC (Universal Naming Convention) üzerinden (Network üzerinden) erişme ihtiyacınız yoksa, yani klasöre sadece klasörün olşturulduğu ilgili bilgisayar üzerinde erişim sağlayacaksanız, bu durumda Sharing Tab'ındaki Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) ihtiyacınız bulunmayıp, sadece Security (Güvenlik) Tab'ı üzerinde de izin atamaları yapmanız yeterli olacaktır.

Özetle;
• Paylaşıma açılan klasör, Network (ağ) üzerinden erişiliyorsa, hem Sharing Permission (Paylaşım İzni) hem de Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) gerçeli olarak, her iki taraftadaki izinler karşılaştırılır ve aralarında en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır.
• Paylaşıma açılan klasör, paylaşımın açıldığı bilgisayardan erişiliyorsa,  Paylaşım İzni (Sharing Permission) geçerli olmaz. Sadece NTFS Güvenlik İzni (NTFS Security Permission) geçerli olur ve aralarında karşılaştırma da yapılmaz.

NTFS (New Technology File System) İzinleri

NTFS (New Technology File System) İzinler Tablosu aşağıdaki gibidir. İzinler (Permissions) 2 bölüme ayırılabilir.

Bunlardan;
1- Temel İzinler (Basic Permissions)
6 adet Temel İzin  (Basic Permission) bulunmtakdır.

2- Gelişmiş İzinler (Advanced Permissions)
6 Temel izine (Basic Permission) bağlı 13 tane Gelişmiş İzin (Advanced Permission) bulunmaktadır.

 NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NOT 1: Tablodaki kırmızı renkteki (X) işaretleri; bir yetkilendirmenin, kendisinden sonra ek olarak hangi alt yetkiyi kapsadığını, daha başka bir ifade ile, hangi artı (+) özelliği içerdiğini göstermektedir. Detaylarına makalemin ilerleyen kısımlarında değineceğim.

1- Temel İzinler (Basic Permissions)

Temel İzinler (Basic Permissions), bir klasör ya da dosya için verilecek ana izinlerdir. Bu ana izinlerden her birisi, kendi altında gelişmiş izinler (Advanced Permissions) dediğimiz alt yetkilendirme detaylarına sahiptir ve her bir temel izne (Basic Permission) karşılık gelen gelişmiş izin (Advanced Permission) bulunmaktadır.

Read: Klasör içerisindeki dosya ve alt klasörleri listeleme.

List Folder Contents: Klasör içerisindeki dosya ve alt klasörleri listeleme.

Read and Execute: Dosya içeriklerinin okunması ve (Script'ler, .exe uzantılı vb. çalıştırılabilir) dosyaların çalıştırılması.

NOT 2: Bir kullanıcı ya da grup yetkilendirme için ACL'e (Access Control List) eklendiğinde; Read, List Folder Contents ve Read and Execute izinleri varsayılan olarak seçilidir.

Write: Başka bir dizinden ilgili klasöre klasör ve/veya dosya kopyalama/taşıma izni verir ya da engeller. İlgili klasör içinde klasör ve/veya oluşturma izni de verir ya da engeller ancak oluşturulan klasör ve/veya dosya isim ve uzantısı değiştirme ya da silme işlemi yapılamayacaktır.

Öneri: Bu izin seçeneği, özellikle ilgili klasördeki dosyada sadece veri girişi (dosyaya veri ekleme, silme) için kullanılabilir. 

Modify: Klasör ve/veya dosya oluşturma, silme, isim değiştirme gibi değişiklikler yapma izni verir ya da engeller.

Bilgi!: Write iznine ek olarak sadece, detayına gelişmiş izinler (Advanced Permissions) kısmında değineceğim, Delete izin hakkı verir ya da engeller.

Full Control: Klasör ve klasör içindekiler üzerinde tam denetim hakkı sağlar.

2- Gelişmiş İzinler (Advanced Permissions)

Gelişmiş izinler (Advanced Permissions), bir kaç tanesinin bir arada bir grup olarak yukarıda bahsettiğim herhangi bir temel izinine (Basic Permissions) karşılık gelmektedir. Temel İzinlerin (Basic Permissions) & gelişmiş izinler (Advanced Permissions) Karşılıkları başlığında ayrıntılı bir şekilde gruplandırma yapılmıştır ancak öncelikle tamamını tek bir liste halinde görerek, her birisinin hangi amaçla kullanıldığını inceleyelim.

Traverse Folder/Execute File: Traverse Folder, kullanıcının ana klasöre erişim izni olmasa dahi alt klasörlere erişim izni olduğu takdirde, alt klasörün dizin yolunu yazarak erişim sağlamasını sağlayan yada engelleyen izindir.
Execute File ile de ulaştığı alt klasörde .ps1, .exe, .bat uzantılı herhangi bir çalıştırılabilir (Executeable) dosya var ise, bu çalıştırılabilir dosya(lar) çalıştırabilir.

List Folder/Read Data: Klasörün ve alt klasörlerin isimlerini ve dosyalardaki Data’ları görüntüler yada engeller. List Folder, klasör için uygulanırken; Read Data, dosyalar için uygulanır.

Read Attributes:  Klasör ve dosyaların Read only ya da Hidden gibi özelliklerini görüntülemeye izin verir yada engeller.

Read Extended Atributtes: Read only ya da Hidden özelliklerinin sağ tarafında bulunan Advanced... butonuna tıklandığında karşımıza çıkan dosya ve klasörlerdeki gelişmiş özellikleri görüntüler yada engeller.

Create Files/Write Data:  Write temel izni (Basic Permission) ile gelen bu izin, eğer Create Folders/Append Data seçeneği kaldırılmışsa, başka bir dizinden ilgili klasöre sadece dosya kopyalama/taşıma işlemleri için kullanılır. İlgili klasör içinde dosya oluşturma işlemi de yapılabilir ancak oluşturulan dosyanın isim veya uzantısı değiştirilemeyecektir.

Create Folders/Append Data: Write temel izni (Basic Permission) ile gelen bu izin, eğer Create Files/Write Data seneği kaldırılmışsa, başka bir dizinden ilgili klasöre sadece boş klasör kopyalama/taşıma işlemleri için kullanılır. İlgili klasör içinde klasör oluşturma işlemi de yapılabilir ancak oluşturulan klasör ismi değiştirilemeyecektir. 

Write Attributes:  Dosya ve klasörlerin Read only ya da Hidden gibi özelliklerini değiştirmeye izin verir yada engeller. Bu özellik dosya yada klasördeki verilerde değişiklik yapmaz.

Write Extended Attributes: Dosya ve klasörün gelişmiş özelliklerininin değiştirilmesine izin verir yada engeller. Bu özellikler çeşitli programlar tarafından kullanılır.

Delete: Ana klasör (boş ya da içindeki dosyalarla birlikte) ve ana klasör altındaki klasörler (boş ya da içindeki dosyalarla birlikte) ya da sadece dosyaları (ana klasör ya da alt klasörde olması fark etmeksizin) silmeye izin verir yada engeller. Hem klasör hem de dosya için uygulanır.

Bilgi!: Dosyalarda Delete izni kaldırılmışsa ve bu dosyalar da ana klasör altındaki alt klasörlerde bulunuyorsa, alt klasörler tek başına klasörden gelen Delete izni ile silinemezler! Bu işlem için ek olarak Delete Sub Folder and Files iznine gereksinim bulunmaktadır! Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki alt klasörde dosya bazında Delete izni kaldırılmamış dosyalar klasör içinden silinecektir!

Delete Sub Folder and Files: İçinde dosya bazında Delete izni kaldırılmış dosyaların bulunduğu alt klasörlerin silmesine izin verir ya da engeller. Sadece klasör için uygulanır.

Read Permission: Klasör ve dosyalar üzerindeki izinleri görüntülemeye izin verir yada engeller.

Change Permission: Dosya ve klasörler üzerindeki izinlerin değiştirilmesine izin verir yada engeller.

Take OwnerShip: Klasör ve dosya sahipliğininin (Ownership) alabilmesine izin verir ya da engeller.

Bilgi!: Bir klasör sahibi, ilgili klasörde sadece Read yetkisine sahip olsa bile, izinleri değiştirebilme hakkına sahiptir.

Temel İzinlerin (Basic Permissions) & Gelişmiş İzinler (Advanced Permissions) Karşılıkları

Aşağıdaki listede, hangi temel iznin (Basic Permission) seçimi ile hangi gelişmiş iznin (Advanced Permission) otomatik olarak seçildiği listelenmiştir. Yani siz bir temel izin (Basic Permission) seçimi yaptığınızda; bu temel izne (Basic Permission) bağlı gelişmiş izinler (Advanced Permissions), otomatik olarak seçilirler. Başka bir ifade ile; her bir temel izinin (Basic Permission), bir grup halinde bir kaç tane gelişmiş izin (Advanced Permission) karşılığı bulunmaktadır. Ancak temel izin (Basic Permission) olarak seçilmiş gelişmiş izinlerden (Advanced Permissions) bir ya da bir kaç tanesini seçim dışı bırakabilme imkanına sahipsiniz. Bu durumda makalemin ilerleyen kısımlarında detayına gireceğim Özel izinler (Special Permissions) devreye girecektir.

Read seçimi ile;
• List Folder/Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Read Permissions

gelişmiş izin geçenekleri otomatik olarak seçilmektedir.

List Folder Contents seçimi ile;
• Traverse Folder/Execute File *
• List Folder/Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Read Permissions

gelişmiş izinleri otomatik olarak seçilmektedir.

Read &execute seçimi ile;
• Traverse Folder/Execute File *
• List Folder/Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Read Permissions

gelişmiş izinleri otomatik olarak seçilmektedir.

Write İzin seçimi ile;
• Traverse Folder /Execute File
• List Folder/Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Create Files/Write Data *
• Create Folders/Append Data *
• Write Attributes *
• Write Extended Attiributes *
• Read Permissions

gelişmiş izinleri otomatik olarak seçilmetedir.

Modify İzin seçimi ile;
• Traverse Folder/Execute File
• List Folder/Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Create Files/Write Data
• Create Folders/Append Data
• Write Attributes
• Write Extended Attiributes
• Delete *
• Read Permissions

gelişmiş izinleri otomatik olarak seçilmektedir.

Full Control İzin seçimi ile;
• Traverse Folder/Execute File
• List Folder/ Read Data
• Read Attributes
• Read Extended Attributes
• Create Files/Write Data
• Create Folders/Append Data
• Write Attributes
• Write Extended Attiributes
• Delete Subfolders and Files
• Delete
• Read Permissions
• Change Permissions *
• Take Ownership *

gelişmiş izinleri otomatik olarak seçilmektedir.

Uygulama-1

Makalemin başında da belirttiğim gibi; bir kaynağa ister Network (ağ) üzerinden, ister de paylaşımın açıldığı bilgisayardan erişilsin, mutlaka Security (güvenlik-NTFS) izin ataması yapılması şarttır. Bu noktada Paylaşıma açılan klasör, Network (ağ) üzerinden erişiliyorsa, hem Sharing Permission (paylaşım izni) hem de Security Permission (güvenlik-NTFS izni) gerçeli olarak, her iki taraftadaki izinler karşılaştırılır ve aralarında en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır. Ancak Paylaşıma açılan klasör, paylaşımın açıldığı bilgisayardan erişiliyorsa, Sharing Permission (Paylaşım İzni) geçerli olmaz. Sadece Security Permission (güvenlik-NTFS izni) geçerli olur ve aralarında karşılaştırma da yapılmaz.

Klasör yetkilendirme işlemleri büyük çoğunlukla File Server'lar üzerinden, sunucu merkezli uzaktan erişecek şekilde yapılandırıldığı için kaynağa erişim, UNC (Universal Naming Convention) Path üzerinden yapılır. İşte bu noktada kaynak klasör üzerinde hem Sharing Permission (paylaşım izni) hem de Security Permission (güvenlik-NTFS izni) yapılandırma stratejisini iyi kurgulamak gerekiyor.

Benim bu noktada, saha tecrübelerime de dayanarak, şahsi tavsiyem, Sharing Permission (paylaşım izni) bölümünde Everyone kullanıcı grubu için en fazla Change (duruma före Full Control) yetkisi verip, tüm kısıtlamaları Security Permission (güvenlik-NTFS izni), tarafında yapılandırmak olacaktır. Çünkü Paylaşıma açılan klasör, Network (ağ) üzerinden erişiliyorsa, hem Sharing Permission (paylaşım izni) hem de Security Permission (güvenlik-NTFS izni) gerçeli olarak, her iki taraftadaki izinler karşılaştırılır ve aralarında en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır.

1- File Server'da COMPANY adında bir klasör oluşturup, bu klasörü de paylaşıma açıyorum. Paylaşıma açarken de Permissions butonuna tıklayarak Everyone kullanıcı grubuna Allow bölümünde Change yetkisi veriyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- Sıra, COMPANY klasöründe NTFS izin ataması yapma işlemine geldi. Security (güvenlik) Tab'ında Ör. User100 kullanıcısı için Allow bölümünde Read yetkisi veriyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

3- User100 kullanıcısının Windows 10 işletim sistemli bilgisayarından UNC (Universal Naming Convention) Path üzerinden paylaşım klasörüne erişerek Yeni Klasör (New Folder) oluşturmaya çalıştığımda karşıma, bu işlemi yapmak için yetkim olmadığı uyarısını alıyorum. Hatırlarsanız COMPANY klasörünü paylaşıma açarken Sharing Permission (paylaşım izni) bölümünde Everyone kullanıcı grubu için Change yetkisi tanımlamıştım. Yani normalde klasör oluşturabiliyor olmam gerekirken, Security Permission (güvenlik-NTFS izni) tarafında User100 kullanıcısı için ki Everyone kullanıcı grubu içindedir, sadece Read yetkisi verdiğim ve bu iki taraftaki izinlerde en kısıtlayıcı olan Read yetkisi olduğu için, sadece okuma işlemi gerçekleştrebiliyoruz. İşte "en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır." ifadesinin açıklaması da budur.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Uygulama-2

1- Aynı COMPANY isimli klasörde aynı User100 kullanıcısı için Security Permission (güvenlik-NTFS izni) tarafındaki yetki seviyesini Write olarak güncelliyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)
NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- User100 kullanıcısının Windows 10 işletim sistemli bilgisayarından UNC (Universal Naming Convention) Path üzerinden paylaşım klasörüne erişerek Yeni Klasör (New Folder) oluşturyor, Enter tuşuna ya da boş alanda Mouse tıklaması yapmadan, klasör adını değiştirmeye çalıştığımda, bu işlemi yapmak için yetkim olmadığı uyarısını alıyorum.
Klasör adı değişikliği gibi bir işlem aslında Delete (silme) eylemi olarak uygulandığı ve Write temel izninin karşılığında da Delete bulunmadığı için bu işlemi gerçekleştirememekteyiz.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

3- Tek başına Write izninin kullanımı ile, izin verilmiş olan klasör içerisindeyken mevcut ya da yeni oluşturulmakta olan dosya ya da klasörlerin isimlerini değiştiremeyeceğinizden bahsetmiştim. Bu işlemi, başka bir dizinden (ör. Desktop), izin yetki tanımının yapıldığı paylaştırılmış klasöre Cut (kes), Paste (yapıştır) ya da Drag & Drop (sürükle & bırak) yöntemi ile klasör ya da dosya kopyalama/taşıma işlemleri için kullanılabilir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Uygulama-3

1- Aynı COMPANY isimli klasörde aynı User100 kullanıcısı için Security tarafındaki yetki seviyesini Modify olarak güncelliyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- Security tarafındaki Modify yetkilendirmesi ile kullanıcı, artık Delete yetkisi de aldığı için tüm bunları kapsayan isim olan değiştirme yetkisine sahip oluyor. Bazen bana dosya ya da isim değiştmeye karışık gelen gelişmiş izinin (Advanced Permissions) hangisi oladuğunu soranlar oluyor. Bir klasör ya da dposya adı değişikliğinde de isim silme işlemi yapmış oluyorsunuz. Mantık bu şekildedir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Uygulama-4

1- Aynı COMPANY isimli klasörde aynı User100 kullanıcısı için Security tarafındaki yetki seviyesini Full Control olarak güncelliyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)
NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- Kullanıcıya Full Control yetkisi verilmiş olmasına rağmen, Full Control yetkisinin getirdiği gelişmiş izinlerden (Advanced Permissions) Security tarafındaki Change kısıtlaması nedeni ile faydalanamamaktadır. Bunu biraz daha detaylandıracak olursam;

Hem Sharing tarafında Everyone kullanıcı grubu için verdiğimiz Change yetkisi ile Security tarafındaki User100 kullanıcısına tanımladığımız Modify yetkisi, yetki seviyesi anlamında eşit durumdadır. Malakemin yukarıdaki kısımlarında her iki taraftadaki (Sharing & Security) izinlerin karşılaştırılıp, aralarında en kısıtlayıcı olanın uygulandığını söylemiştim. İşte burada da Active Directory'deki hangi kullanıcıya Full Control yetkisi verirseniz verin, bu sefer de Sharing tarafındaki en kısıtlayıcı yetki olan Change olduğu için, bu izin geçerli olacaktır ve Full Control etkisiz kalacaktır.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Special Permissions (Özel İzinler) Kavramı

Makalemin başlangıcında belirttiğim gibi, her bir temel iznine (Basic Permission) karşılık gelen bir kaç gelişmiş iznin (Advanced Permission) bulunmaktadır. Yani, her bir temel izinin (Basic Permission), bir grup halinde bir kaç tane gelişmiş iznin (Advanced Permission) karşılığı bulunmaktadır. Herhangi bir temel izine (Basic Permission) karşılık gelen gelişmiş iznlerden (Advanced Permission) bir ya da birkaç tanesini devre dışı bıraktığınızda bu, Special Permission (Özel İzin) olarak etkiletlenir.

Ör. Full Control temel iznine (Basic Permission) karşılık gelen gelişmiş iznlerden (Advanced Permission) Take Ownership'i kaldırdığımızda bu, kullanıcı için Special Permission (Özel İzin) olarak etkiletlenir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Özetle, ACL'de (Access Control List) herhanbi bir kullanıcı ya da grup için Special Permission'ın işaretli olduğunu görüyorsanız bunun anlamı, herhangi bir temel izinin (Basic Permission) gelişmiş izninlerinden (Advanced Permissions) bir ya da birkaç tanesinin devre dışı bırakıldığıdır.

Inheritance (Miras) Kavramı

1- Bir klasörde bir kullanıcı ya da gruba NTFS izin ataması yaptığınızda, varsayılan olarak tüm alt klasör ve dosyalara da bu izinler otomatik olarak atanır. ACL'de (Access Control List) bir kullanıcı ya gruba ait yetkilendirme seçeneklerinin SİYAH renkte olması, yetkilendirmelerin o klasörden yapıldığını ya da mirasın (Inheritance) devre dışı bırakıldığı anlamına gelmektedir. Tam tersi olarak; ACL'de (Access Control List) bir kullanıcı ya gruba ait yetkilendirme seçeneklerinin GRİ renkte olması, yetkilendirmelerin, üst klasör(ler)den geldiğini gösterir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- Ancak alt klasörlerde farklı kullanıcılar ya da gruplar için farklı yetkilendirme ihtiyaçları doğabilir. Böyle bir durumda da mirasın (Inheritance) devre dışı bırakılması gerekmektedir.

2.1- Mirasın devre dışı bırakılabilmesi için Klasör özelliklerinden Advanced butonuna tıklıyorum.
2.2- Karçıma çıkan Advanced Security Settings penceresinde alt kısımda Disable inheritance butonuna tıklıyorum.
2.3- Disable inheritance butonuna tıkladığımda karşıma iki seçenek çıkıyor.

Bunlar;
Convert inherited permissions into explicit on this object: Bu seçenek ile miras iptal edilirken, mevcut kullanıcı(lar) ve grup(lar) ACL'de (Access Control List) olduğu gibi tutulur ve değişiklik yapılmasına (silme, yetkilerin düzeltilmesi) izin verilir duruma gelir.

Remove all inherited permissions from this object: Bu seçenek ile miras iptal edilirken, mevcut kullanıcı(lar) ve grup(lar) ACL'den (Access Control List) tamamen silinir ve sıfırdan değişiklik yapılmasına (ekleme, silme, yetkilerin düzeltilmesi) izin verilir duruma gelir. Bu seçeneğin en tek farkı, kullanıcıların ve grupların ACL'den (Access Control List) tamamen silinmedisir. Bu seçeneği seçerken dikkatli olmanızı öneririm.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)


İzinlerin Karışması ve Yeniden Yapılandırma

Bir klasör ya da klasörlerdeki izinlerin tamamen karışması ve artık yönetilemez duruma gelmesi, danışmanlık verdiğim kurumlarda da sıklıkla karşılaştığım bir durum. Plansız ve bilinçsizce yönetilmeye çalışılan yetkilendirmelerde işler ciddi anlamda içinden çıkılamaz hale gelebiliyor.

Peki böyle bir durumda ne yapacağız?

Böyle durumda imdadımıza Replace all child permission entries with inheritable permission entries from this object seçeneği, seçeneğin seçildiği klasördeki yetkilerin aynısını alt klasörlere de uygulamaktadır (alt klasörlerde miras devre dışı bırakılmış olsa bile!).

1- İzinlerin yeniden yapılandırılması için, düzenlemeyi yapacağım bir üst klasör seçiyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

2- Klasör özellikleri penceresinde Advanced butonuna tıklıyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

3- Karşıma çıkan klasör Advanced Security Settings pencesinin alt kısmında bulunan Replace all child permission entries with inheritable permission entries from this object seçeneğini seçiyor, OK butonuna basarak işlemi tamamlıyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

4- Karşıma, bu klasördeki tüm izinlerin alt klasörlere uygulanacağı uyarısı geliyor. Yes butonuna tıklıyorum.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

5- FILES ana klasörü altındaki FOLDER-3 klasöründe mirası devre dışı bırakmıştık. Bu klasördeki yetkilendirmeler de, Replace all child permission entries with inheritable permission entries from this object seçeneğini seçtiğim klasördekine göre düzenlenmiş, miras yeniden aktif edilmiştir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Klasör Sahipliği (Folder Ownership) kavramı

Varsayılan olarak bir klasörün sahibi, o klasörü oluşturandır. Klasör Sahipliği (Folder Ownership), pratikte önemsiz gibi görünse de, bir çok açıdan önem kazanmaktadır. Buna göre;

• Roaming Profile (gezici profil) üzerinde Mandatory Profile (zorunlu profil) oluşturmak amacıyla Roaming Profile (gezici profil) klasörlerine erişim sağlamak için klasör sahipliğinin alınması gerekmektedir.
• File Server Resource Manager (FSRM) ile oluşturulan Disk kotası işlemlerinde Disk kotaları, klasör sahipliğine göre hesaplanır. Bu nedenle de Her kullanıcı sahip olduğu kalasörün klasör sahipliğini kendisine alması gerekmektedir.
• Active Directory'den hesabı silinen bir User'ın Klasör sahipliğinde SID+RID numara bilgisi kalmaktadır. Bu tür durumlarda klasörün aktif bir Active Directory User üzerine geçirilmesi gerekmektedir.
• Bir klasörün sahibi, iligli klasör üzerinde sadece Read iznine sahip olsa bile klasör sahipliği, ACL'deki (Access Control List) izinleri yönetme hakkı vermektedir.

6- FILES isimli ana klasör altında bulunan FOLDER-1 isimli klasörün klasör sahibinin (Folder Owner) Administrators kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

6.1- Administrators kullanıcısı, FILES ana klasör altında FOLDER-1-1 isimli bir klasör daha açtığında, klasör sahibi (Folder Owner) otomatik olarak Administrators kullanıcısı olmuştur.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

6.2- User100 kullanıcısı, FILES ana klasör altında FOLDER-1-2 isimli bir klasör açtığında bu sefer klasör sahibi (Folder Owner) otomatik olarak User100 olmaktadır.

Bilgi!: Varsayılan olarak bir klasörün sahibi, o klasörü oluşturandır.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

6.3- User100 kullanıcısı, klasör sahibi (Folder Owner) Administrator olan FILES ana klasör altında FOLDER-1-1 isimli klasörün sahipliğini almak istediğinde, Change bağlantısında tıklayıp, klasör sahipliğini atayacağı kullanıcıyı belirlemesi yeterlidir.

NOT 3: Bunu yapabilmesi için ise, klasör üzerinde Full Control temel izinine (Basic Permission) bağlı Take Ownership gelişmiş izinine (Advanced Permission) sahip olması gerekmektedir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

6.4- Klasörün sahipliğini aldıktan ya da devrettikten sonra alt kısımdaki Replace owner on subcontainers and object seçeneğine tıkladığınızda alt klasörlerdeki klasör sahipliği de (Folder Ownership) sahipliğin alındığı ya da devredilği ana klasördeki kullanıcıya geçecektir.

NOT 4: İlgili klasör üzerinde gelişmiş izninlerinden (Advanced Permissions) Take Ownership izni olan herhangi bir kullanıcı veya grup, klasör sahipliğini devralabilir.

NTFS (New Technology File System) İzinleri (Security Permissions)

Faydalı olması dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Kıdemli Sistem Mühendisi, Microsft Sertifikalı Eğitmen (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye serbest, Noter Yeminli Tercümanım. 18 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim hizmeti veren Bilge Adam bünyesinde Microsoft Sertifikalı Eğitmen (MCT) olarak Sistem ve Network Uzmanlığı Eğitimleri vermekteyim. Kurumsal firmalara da IT Danışmanlık Hizmetleri veriyorum. Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YORUMLAR
Bu makaleye 5 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


07.07.2021 Mustafa
windows 2019 serverda paylaştırdığım bir dosyaya 2008 serverdan erişemiyorum 2008 server dosya paylaşımını görmüyor yardımcı olur musunuz

07.07.2021 Fırat Boyan
Gizli paylaşım olarak açmış olabilir misin?


06.01.2021 Muharrem Göktaş
Merhaba Fırat bey makale için teşekkürler gerçekten çok detaylı. Çözemediğim bir konu önceden izinleri verilmiş şablon klasörlerim var ve ben kullanıcının sadece bu klasörlerin isimlerini değiştirmesini ama yeni klasör açamamsını istiyorum. Bir türlü çözemedim bir yolu var mı ?
16.09.2020 Nizam Mammadaliyev
Hocam Merhabalar. Belirli bir dosyanin yalnizca belirli kullanicilar tarafindan gorule bilmesini nasil temin ede bilirim?.Mesela kullanicinin dosyaya erisme hakki yoksa onu goremesin.

16.09.2020 Fırat Boyan
Merhaba, Access-Based Enumeration (ABE)