Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category KATEGORİ: Network

category Fırat Boyan category 27.06.2018 category 7

Fiber Optik Kablo Teknolojisi - Multimode ve Singlemode Fiber Optik Kablolar


Fiber Optik Kablo Yapısı - Fiber Optik Kablo Nedir?

Bir fiber optik kablo, içerisinden ışığın yönlendirildiği, Silisyum Dioksit (Silicon Dioxide-SiO₂) yapıda CAM maddedir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi; çevresel şartların ağır olduğu nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunmasıdır.

Fiber optik kablonun CAT bakır kabloya göre en büyük avantajı, sağladığı bant genişliği ve uzun mesafeleri kayıpsız ve tam performanslı bir şekilde data taşıma üstünlüğü olarak gösterilebilir. CAT bakır kablolarda data taşıma mesafesi en fazla 100 metre ile sınırlıdır. 100 metreden daha uzun mesafelere data taşımak için, her 100 metrede bir switch konumlandırma gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle fiber optik kablolar, data iletimini ışık hızıyla saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirdikleri için uzak mesafelere data aktarımı için tasarlanmışlardır.

Bir Fiber Optik Kablo üç katmandan meydana gelir;

NOT: Katmanlar, (ZIPCORD) Fiber Optik Kablo türüne göre sıralanmıştır. Bu makalemde fiber optik kablo türleri konusuna değinmeyeceğim ancak şu bilgiyi verebilirim ki zipcord fiber optik kablo türü, aktif cihaz bağlantılarında kullanılan, sonlandırma gerektirmeyen, dublex (çift yönlü) bir kablo türüdür.

En içten dışa doğru sıralayacak olursak;

1- Çekirdek-Kıl (Core): Işığın yönlendirildiği Silisyum Dioksit yapıdaki CAM maddedir.
2- Kılıf (Cladding): Çekirdeği saran kaplama yapıdır. Bu kaplama, ışığın çekirdekten dışarı yansımasını ve dolayısı ile de data kayıplarını önler.
3- Kaplama (Coating): Çekirdeği (core) saran kaplama yapıyı (cladding) saran en dış kaplamadır.

Ek olarak;

4- Güçlendirme (Strengthening): Fiber optik kablonun yüke danayım (load-bearing) bileşenidir. Bu bileşen, fiber optik kablonun gerilme, çekilme gibi durumlarında kablonun içindeki kılıf ve özellikle de çekirdeği koruma amaçlı eklenmiştir. Tamamen güvenlik amaçlıdır.


fiber optik kablo

Fiber Optik Kablo Çeşitleri ve Kılıf (Cladding) - Çekirdek (Core) Çapları

Günümüzde Multimode (çoklu mod) Fiber Optik Kablo ve Singlemode (tekli mod) Fiber Optik Kablo olmak üzere iki çeşit fiber optik kablo vardır.

1- Multimode Fiber Optik Kablo

125µm (mikrometre ya da mikron) dış (cladding) çap62.5µm ile 50µm çekirdek (core) çapı ve 850 ile 1300 nanometre dalga boyu (wave length) değerlerine sahip olup çekirdek (core), singlemode'a oranla çok daha geniştir.

Multimode fiber kablolar, indis yapılarılarına göre ikiye ayrılır;

1. Kademe İndisli Multimode Fiber Optik Kablo
Bu fiber türü, daha geniş bir ışık açıklığına sahiptir ve dolayısıyla da kabloya daha çok ışık girmesine olanak sağlar. Çekirdek (core) - Kılıf (cladding) arasındaki sınıra kritik açıdan daha büyük bir açıyla çarpan ışık ışınları, çekirdekte (core) zikzak şeklinde yayınım yapar ve sürekli olarak sınırdan yansırlar.

Çekirdek (core) - Kılıf (cladding) arasındaki sınırına kritik açıdan daha küçük bir açıyla çarpan ışık ışınları, Kılıfa (cladding) girer ve yok olurlar. Işık ışınları fiber'de yayınım yaparken, izleyebileceği çok sayıda yol olduğu görülebilir. Bunun neticesinde de bütün ışık ışınları aynı yolu izlemez, dolayısıyla fiberin bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi aynı zaman süresi süresi içinde kat etmezler.

kademe indisli fiber optik kablo

2.  Derece İndisli Multimode Fiber Optik Kablo
Derece indisli multimode fiberin yapısındaki çekirdeğin indisi, yarı çapa bağlı olarak değişmektedir. Yani içten dışa doğru eşmerkezli halkalar halindedir. Bu halkaların her birinin kırılma indeksi farklıdır ve içten dışa doğru gidildikçe kırılma indisi düşer. Yani tam merkezde en büyük indeks, en dışta ise en küçük indeks bulunur.

Merkezde direkt olarak giden ışık az yol alır; ancak, burada indeks büyüktür. Daha dış katmanlarda giden ışıkların aldıkları yol daha fazladır; ancak, bu katmanlarda indeks küçük olduğundan ışığın hızı indeks profili ile ters orantılı olarak değişir. Dolayısıyla, tüm ışıklar belli düğüm noktalarında birleşirler; ancak, alıcı uçta darbeler arasında bir gecikme olur. Buna rağmen gecikme oranı, kademe indisli multimode fiber'lere göre daha azdır.

derece indisli fiber optik kablo

NOT: Multimode fiber optik kablolar, genellikle kabin içi, cihazlar arası bağlantılarda yani kısa mesafelerde tercih edilir.


2- Singlemode Fiber Optik Kablo

125µm (mikrometre ya da mikron) dış (cladding) çap9µm çekirdek (core) çapı ve 1300 ile 1550 nanometre arasında dalga boyu (wave length) değerine sahip olup çekirdek (core) multimode'a oranla daha dar bir yapıya sahiptir.

Çekirdek (core) çapının 9µm gibi çok küçük bir çapa sahip olması sayesinde ışığın kabloda yayınım yaparken izleyebileceği tek bir yol vardır. Fiber'de spesifik bir dalga boyunda (wave length) ilerleyen sadece bir ışık modu ya da doğrultusu vardır. Dolayısıyla, bütün ışık ışınları kabloda yaklaşık aynı yolu izler ve kablonun bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi yaklaşık olarak aynı sürede izler. Bu da singlemode kabloların en önemli avantajlarındandır. Ayrıca bu kablo türünde tek bir ışık modu olduğu için modsal yayınım söz konusu değildir. Bu durum daha az yayılma kaybı ve daha çok bilgi taşıma kapasitesi sağlar.

single mod fiber

NOT: Singlemode fiber optik kablolar, multimode fiber optik kablo'ya oranla daha uzak mesafelerde tercih edilir.

Buraya kadar anlatmaya çalışığım kılıf (cladding) - çekirdek (core) çapları, çekirdek (core) içinden iletilen ışığın dalga boyu (wave length) ve iletim esnasında izlediği yol boyunca taşıdığı data kapasitesi ve kalitesi anlamında büyük önem arz etmektedir. Bu çaplar aynı zamanda, kablodan taşınacak data'nın mesafesini de doğrudan etkilemektedir.

fiber optik kablo

fiber optik kablolar

Multimode Fiber Optik Kablo Yapıları ve Mesafeleri

fiber optik kablolar

Multimode fiber optik kablo yapıları ve data iletim hızlarına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz:

OM1-Multimode (TIA492AAAA):
TURUNCU Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 62.5µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 275 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 33 MT. 10GBASE-E
Gigabit Ethernet 40 Gbps Uygulanmaz. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps Uygulanmaz. 1000BASE-SX

OM2-Multimode (TIA492AAAB):
TURUNCU Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 82 MT. 10GBASE-E
Gigabit Ethernet 40 Gbps Uygulanmaz. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps Uygulanmaz. 1000BASE-SX

fiber optik OM1 kablo

OM3-Multimode (TIA492AAAC):
AQUA Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 300 MT. 10GBASE-E
Gigabit Ethernet 40 Gbps 100 MT. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps 100 MT. 1000BASE-SX

OM4-Multimode (TIA492AAAD):
AQUA Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 400 MT. 10GBASE-E
Gigabit Ethernet 40 Gbps 150 MT. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps 150 MT. 1000BASE-SX

fiber optik OM1 kablo

 

Singlemode Fiber Optik Kablo Yapıları Mesafeleri

fiber optik kablolar

Singlemode fiber optik kablo yapıları ve data iletim hızlarına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz:

OS1-Singlemode (TIA492AAAA):
SARI Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-ER4

OS1-Singlemode (TIA492AAAB):
SARI Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-ER4

fiber optik OS1 kablo
OS2-Singlemode:
MAVİ Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-ER4


fiber optik OS1 kablo

Faydası olması dileğiyle...

Etiletler: Fiber optik kablo nedir?, fiber optik kablo hızları, bant genişliğiOM1,OM2,OM3,OM4, Multimode fiber optik kablo türleri, OS1,OS2, singlemode fiber optik kablo çeşitleri, gigbitethernet, fastethernet
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


YAZAR HAKKINDA:

Adım Fırat Boyan. Sistem ve Network Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilgi Teknolojileri sektöründeyim.
2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise yine aynı firmada teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, Sistem Yöneticisi ve Sistem ve Network Mühendisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.
MİRSİS Bilgi Teknolojileri'nde Sistem Uzmanı konumunda görev yapıyor, Uzun yıllardır da, Türkiye'nin en önde gelen bilişim eğitimleri merkezi olan, Network Akademi bünyesinde MCT-Microsoft Certified Trainer olarak Sistem ve Network uzmanlığı eğitimleri veriyor, işlerimden arta kalan zamanlarda da bireysel olarak kurumsal firmalara Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:
MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye 7 yorum yapıldı.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.


   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
YAPILAN YORUMLAR


07-08-2018


Adem ADEMOĞLU

Fırat Hocam makaleniz süper olmuş emeğinize sağlık, farklı makaleler ile devamını bekliyoruz .. :)


07-08-2018


Fırat Boyan

Teşekkür ederim Adem :) Faydalı olduğunu bilmek sevindirici. Amacına ulaşıyor olması güzel.


30-06-2018


Eren Balcı

Fırat hocam, yine derste işlediğiniz gibi akıcı ve müthiş bir anlatım olmuş. emeğinize sağlık. sayenizde çok şey öğreniyorum.28-06-2018


Ali Osman Özgür

Çok faydalı, anlatımı basite indirgenmiş ve akıcı bir makale olmuş. Teşekkürler, devamını bekleriz


28-06-2018


Fırat Boyan

Çok teşekkür ederim :) Faydalı olması güzel.


27-06-2018


Hasan kaba

Firat hocam 150 mt. Coaxiel kablo ile veri tasiyamayiz mi?


27-06-2018


Fırat Boyan

Merhaba Hasan, Thinnet (ince) koaksiyel kablo 0.25 inç genişliğindedir. Verileri sağlıklı olarak 185 metre uzağa iletebilirler.