İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Kategori: Network
Fırat Boyan 27.06.2018 5

Fiber Optik Kablo Nedir? Nasıl Çalışır? Multimode ve Singlemode Fiber Optik Kablolar

Bir Fiber optik kablo, içerisinden ışığın yönlendirildiği, Silisyum Dioksit (Silicon Dioxide-SiO₂) yapıda CAM maddedir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi; çevresel şartların ağır olduğu nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunmasıdır. Fiber optik kablonun CAT bakır kabloya göre en büyük avantajı, sağladığı bant genişliği ve uzun mesafeleri kayıpsız ve tam performanslı bir şekilde Data taşıma üstünlüğü olarak gösterilebilir. CAT bakır kablolarda Data taşıma mesafesi en fazla 100 metre ile sınırlıdır. 100 metreden daha uzun mesafelere Data taşımak için, her 100 metrede bir Switch konumlandırma gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle Fiber optik kablolar, Data iletimini ışık hızıyla saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirdikleri için uzak mesafelere Data aktarımı için tasarlanmışlardır.

Fiber Optik Kablo Türleri

1- Zipcord Fiber Optik Kablo 
Zipcord Fiber Optik Kablo türü, aktif cihaz bağlantılarında kullanılan, sonlandırma gerektirmeyen, Dublex (çift yönlü) bir kablo türüdür. Yani, Sistem ve Network uzmanlarının sistem odalarında göreceği Fiber Optik kablo türü, bu kablodur.

zipcord fiber optic cable

2- Çok Çekirdekli (Multi-Core) Fiber Optik Kablolar 
Ülkeleri, hatta kıtaları birbirlerine Internet ile bağlayan çoklu çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik kablolar da bulunmaktadır. Bu kablolar, deniz ve okyanus tabanlarına ya da şehirlerde yer altlarına döşenmektedir. Bu nedenle de eğer bu işi yapan bir firmada çalışmıyorsanız, çok çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik kabloları görmeniz pek mümkün değildir. 

multcore fiber optic cable12 Core Çok çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik Kablo
12 Core Fiber

48 Core Çok Çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik Kablo

12 Core Fiber

144 Core Çok Çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik Kablo

12 Core Fiber

216 Core Çok Çekirdekli (Multi Core) Fiber Optik Kablo

12 Core Fiber

Zipcord Fiber Optik Kablo

Fiber Optik kabloların en basit hali, sistem odalarınızda ya da Data Center'larınızda görebileceğiniz Zipcord Fiber Optik kablodur. Okyanus, deniz ya da yer altlarına döşenen çok çekirdekli (Multi-Core) Fiber Optik kablolar, dış etkenlerden korunmaları gerektiği için çok daha fazla yalıtım maddesi ile kaplanmaktadırlar. Burada bahsedeceğim Fiber Optik kablo yapısını, Zipcord Fiber Optik kablo türüne göre anlatacağım.

Bir Zipcord Fiber Optik Kablo(içten dışa doğru) 4 katmandan meydana gelir; 

1- Çekirdek-Kıl (Core): Işığın yönlendirildiği Silisyum Dioksit - Silicon Dioxide SiO₂ yapıdaki CAM maddedir.
2- Kılıf (Cladding): Çekirdeği saran kaplama yapıdır. Bu kaplama, ışığın çekirdekten dışarı yansımasını ve dolayısı ile de Data kayıplarını önler.
3- Güçlendirme (Strengthening): Fiber optik kablonun yüke danayım (Load-Bearing) bileşenidir. Bu bileşen, Fiber optik kablonun gerilme, çekilme gibi durumlarında kablonun içindeki kılıf ve özellikle de çekirdeği koruma amaçlı eklenmiştir. Tamamen güvenlik amaçlıdır.
4- Kaplama (Coating): Çekirdeği (Core) saran kaplama yapıyı (Cladding) saran en dış kaplamadır.


fiber optik kablo
 

Fiber Optik Kablo Çeşitleri ve Kılıf (Cladding) - Çekirdek (Core) Çapları

Günümüzde Multimode (çoklu mod) Fiber Optik Kablo ve Singlemode (tekli mod) Fiber Optik Kablo olmak üzere iki çeşit Fiber optik kablo vardır.

1- Multimode Fiber Optik Kablo
125µm (mikrometre ya da mikron) dış çap (Cladding Diameter) ; 62.5µm ile 50µm çekirdek çapı (Core Diameter)  ve 850 ile 1300 Nanometre Wave Length (dalga boyu) değerlerine sahip olup Core (çekirdek), Singlemode'a oranla çok daha geniştir. Multimode Fiber kablolar, indis yapılarılarına göre iki gruba ayrılır;

1. Kademe (Basamak) İndisli (Step-Index) Multimode Fiber Optik Kablo
Bu Fiber türü, daha geniş bir ışık açıklığına sahiptir ve dolayısıyla da kabloya daha çok ışık girmesine olanak sağlar. Core (çekirdek) - Cladding (kılıf) arasındaki sınıra kritik açıdan daha büyük bir açıyla çarpan ışık ışınları, çekirdekte (Core) zikzak şeklinde yayınım yapar ve sürekli olarak sınırdan yansırlar. Core (çekirdek) - Cladding(kılıf) arasındaki sınırına kritik açıdan daha küçük bir açıyla çarpan ışık ışınları, kılıfa (Cladding) girer ve yok olurlar. Işık ışınları Fiber'de yayınım yaparken, izleyebileceği çok sayıda yol olduğu görülebilir. Bunun neticesinde de bütün ışık ışınları aynı yolu izlemez, dolayısıyla Fiber'in bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi aynı zaman süresi süresi içinde kat etmezler.

kademe indisli fiber optik kablo

2.  Derece İndisli (Graded-Index) Multimode Fiber Optik Kablo
Derece indisli Multimode Fiberin yapısındaki çekirdeğin indisi, yarı çapa bağlı olarak değişmektedir. Yani içten dışa doğru eşmerkezli halkalar halindedir. Bu halkaların her birinin kırılma indeksi farklıdır ve içten dışa doğru gidildikçe kırılma indisi düşer. Yani tam merkezde en büyük indeks, en dışta ise en küçük indeks bulunur. Merkezde direkt olarak giden ışık az yol alır; ancak, burada indeks büyüktür. Daha dış katmanlarda giden ışıkların aldıkları yol daha fazladır; ancak, bu katmanlarda indeks küçük olduğundan ışığın hızı indeks profili ile ters orantılı olarak değişir. Dolayısıyla, tüm ışıklar belli düğüm noktalarında birleşirler; ancak, alıcı uçta darbeler arasında bir gecikme olur. Buna rağmen gecikme oranı, kademe indisli Multimode Fiber'lere göre daha azdır. Multimode Fiber optik kablolar, genellikle kabin içi, cihazlar arası bağlantılarda yani kısa mesafelerde tercih edilir.

derece indisli fiber optik kablo


derece indisli fiber optik kablo

2- Singlemode Fiber Optik Kablo
125µm (mikrometre ya da mikron) dış (Cladding) çap, 9µm çekirdek (Core) çapı ve 1310 ile 1550 Nanometre arasında Wave Length (dalga boyu) değerine sahip olup Core (çekirdek), Multimode'a oranla daha dar bir yapıya sahiptir. Çekirdek (Core) çapının 9µm gibi çok küçük bir çapa sahip olması sayesinde ışığın kabloda yayınım yaparken izleyebileceği tek bir yol vardır. Fiber'de spesifik bir dalga boyunda (Wave Length) ilerleyen sadece bir ışık modu ya da doğrultusu vardır. Dolayısıyla, bütün ışık ışınları kabloda yaklaşık aynı yolu izler ve kablonun bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi yaklaşık olarak aynı sürede izler. Bu da Singlemode kabloların en önemli avantajlarındandır. Ayrıca bu kablo türünde tek bir ışık modu olduğu için modsal yayınım söz konusu değildir. Bu durum daha az yayılma kaybı ve daha çok bilgi taşıma kapasitesi sağlar. Singlemode Fiber optik kablo, Multimode Fiber optik kablo'ya oranla daha uzak mesafelerde tercih edilir.

single mod fiber

single mod fiber

Buraya kadar anlatmaya çalıştığım; kılıf (Cladding) - çekirdek (Core) çapları, çekirdek (Core) içinden iletilen ışığın dalga boyu (Wave Length) ve iletim esnasında izlediği yol boyunca taşıdığı Data (veri) kapasitesi ve kalitesi anlamında büyük önem arz etmektedir. Bu çaplar aynı zamanda, kablodan taşınacak Data'nın mesafesini de doğrudan etkilemektedir.  

Multimode Fiber Optik Kablo Yapıları ve Mesafeleri

fiber optik kablolar

Multimode Fiber optik kablo yapıları ve Data iletim hızlarına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz:

OM1-Multimode (TIA492AAAA):
TURUNCU Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 62.5µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 275 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 33 MT. 10GBASE
Gigabit Ethernet 40 Gbps Desteklenmez -
Gigabit Ethernet 100 Gbps Desteklenmez -

OM2-Multimode (TIA492AAAB):
TURUNCU Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 82 MT. 10GBASE
Gigabit Ethernet 40 Gbps Desteklenmez -
Gigabit Ethernet 100 Gbps Desteklenmez -

fiber optik OM1 kablo

OM3-Multimode (TIA492AAAC):
AQUA Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 300 MT. 10GBASE
Gigabit Ethernet 40 Gbps 100 MT. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps 70 MT. 100BASE

OM4-Multimode (TIA492AAAD):
AQUA Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 50µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 550 MT. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 10 Gbps 550 MT. 10GBASE
Gigabit Ethernet 40 Gbps 150 MT. 40GBASE
Gigabit Ethernet 100 Gbps 150 MT. 100BASE

fiber optik OM1 kablo

 

Singlemode Fiber Optik Kablo Yapıları Mesafeleri

fiber optik kablolar

Singlemode Fiber optik kablo yapıları ve Data iletim hızlarına göre şu şekilde sınıflandırabiliriz:

OS1-Singlemode (TIA492AAAA):
SARI Renkli, Led ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-ER4

OS1-Singlemode (TIA492AAAB):
SARI Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-FR

fiber optik OS1 kablo
OS2-Singlemode:
MAVİ Renkli, Lazer ışık türüne sahip 125µm dış çapa ve 9µm çekirdek çapına sahiptir.

Platform Hız Mesafe Standart
Fast Ethernet 100 Mbps 1310(nm)nanometrede 2 KM. 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-SX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 5 KM. 1000BASE-LX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1310(nm)nanometrede 40 KM. 1000BASE-EX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-ZX
Gigabit Ethernet 1 Gbps 1550(nm)nanometrede 70 KM. 1000BASE-LH
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-LR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 10GBASE-SR
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 10GBASE-ER
Gigabit Ethernet 10 Gbps 1550(nm)nanometrede 80 KM. 10GBASE-ZR
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 40GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 40GBASE-ER4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1310(nm)nanometrede 10 KM. 100GBASE-LR4
Gigabit Ethernet 40 Gbps 1550(nm)nanometrede 40 KM. 100GBASE-ER4


fiber optik OS1 kablo

Faydası olması dileğiyle...

TAGs: Fiber optik kablo nedir?, Fiber optik kablo hızları, fiber bant genişliğiOM1,OM2,OM3,OM4, Multimode Fiber optik kablo türleri, OS1,OS2, Singlemode Fiber optik kablo çeşitleri, gigbitethernet, fastethernet.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 5 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


07.08.2018 Adem ADEMOĞLU
Fırat Hocam makaleniz süper olmuş emeğinize sağlık, farklı makaleler ile devamını bekliyoruz .. :)
30.06.2018 Eren Balcı
Fırat hocam, yine derste işlediğiniz gibi akıcı ve müthiş bir anlatım olmuş. emeğinize sağlık. sayenizde çok şey öğreniyorum.
28.06.2018 Ali Osman Özgür
Çok faydalı, anlatımı basite indirgenmiş ve akıcı bir makale olmuş. Teşekkürler, devamını bekleriz
27.06.2018 Hasan kaba
Firat hocam 150 mt. Coaxiel kablo ile veri tasiyamayiz mi?

27.06.2018 Fırat Boyan
Merhaba Hasan, Thinnet (ince) koaksiyel kablo 0.25 inç genişliğindedir. Verileri sağlıklı olarak 185 metre uzağa iletebilirler.