jumbotron

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


Fırat Boyan 17.04.2017 11

Windows Server 2016'da NTFS (Security Permissions) ve Klasör Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) Bölüm-1

Bu makalemde sizlere Paylaşım izinleri (Sharing Permissions) konusundan bahsedip, paylaştırılmış bir klasörde kullanıcılara nasıl izin atama işlemi yapabileceğinizden bahsediyor olacağım.

İzinler (Permissions); klasör ve dosya gibi kaynaklar üzerinde kullanıcı veya grup için atanmış erişim seviyesinin ne olacağını belirleyen bir takım yetkilendirmelerdir. Örneğin bir kulanıcı için, paylaştırılmış bir klasör üzerinde okuma izni (Read Permission) verilirken, başka bir kullanıcı için yine paylaştırılmış bir klasörde hem okuma izni (Read Permission) hem de yazma izni (Write Permission) verilebilir. Kısacası, paylaştırılmış bir klasör üzerinde hangi kullanıcı ya da kullanıcı grubuna hangi izinleri vereceğinizi İzinler ile sağlayabilir, kullanıcı ya da grupların bu klasörler üzerindeki yetkilerini düzenleyebilirsiniz.

Dosya Sunucularında (File Server) İzin (Permission) Tipleri

İzinler (Permissions)

1- Paylaşım İzinleri (Sharing & Shared Folder Permissions)
2- Güvenlik & NTFS izinleri (Security & NTFS Permissions) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.


NOT: Makalem 2 bölümden oluşacak olup; 1. bölümü, şuan okumakta olduğunz Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) konulu makaledir.

1- Paylaşım İzinleri (Sharing & Shared Folder Permissions)

Network (ağ) üzerinde bir klasöre paylaşım izinleri (Sharing Permissions) verebilmek için öncelikle o klasörü paylaşıma açmak gerekmektedir. Paylaşıma açma işlemi gerçekleşmeden, Network (ağ) üzerinden kaynaklara erişmek mümkün olmayacaktır.

Örnek Senaryo-1
Server'ım üzerinde COMPANY isimli bir klasör var. Bu klasörümü paylaşıma açarak gerekli izin atamalarını oluşturmuş olduğum kulanıcılar üzerinde sağlayacağım ancak başlamadan önce bir kaç noktaya da değinmekte fayda var;

Paylaşım izinleri (Sharing Permissions), sadece klasörlere uygulanabilir.
Paylaşım izinleri (Sharing Permissions), hem FAT hem de NTFS Format'lı Volume'ler üzerinde bulunan klasörlere uygulanabilir.
Paylaşım izinleri (Sharing Permissions), paylaşıma açılan klasör sadece UNC (Universal Naming Convention) Path üzerinden \\Host Name ya da \\IPAdresi üzerinden erişildiği zaman geçerli olan bir izin yöntemidir.

Yukarıdaki bu bilgilere göre COMPANY isimli klasörümü paylaşıma açıyorum;

1- Klasör Özellikleri penceresinde Sharing tab'ında Advanced Sharing... butonuna tıklıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

2- Advanced Sharing penceresinde Share this folder check box'ını seçili hale getiriyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

3- Share this folder Check Box'ını seçili hale getirdikten sonra, izinleri atayabileceğimiz Permissions butonu da aktif hale geliyor.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Paylaşım izinleri ve tanımlamalarını Permissions penceresinden yapacağız. Paylaşım izinleri (Sharing Permissions) üç kısımdan ve iki temel izinden oluşmaktadır;

Bu izinler (Permissions);

Allow ve Deny grupları altında 
Read (Okuma),
Change (Değiştirme),
Full Control (Tam Denetim) izinleridir.

ALLOW

Read: Varsayılan olarak klasörler üzerinde Everyone grubuna atanan izindir. Bu iznin özellikleri şunlardır:

• Klasör üzerindeki dosyaları ve alt klasörleri görüntüleyebilme,

sharing permissions-paylaşım izinleri

Change: Read izninin bütün özelliklerini içermesinin yanında, şu özellikleri de içermektedir:
• Klasör üzerindeki dosyaları ve alt klasörleri görüntüleyebilme,
• Klasör içerisindeki dosyalar üzerinde değişiklik yapma,
• Alt klasörleri ve dosyaları silme,

NOT: Hiçbir seçenek seçili değilken, yani Read izni aktif olmasa bile, Change izin seçeneğini seçtiğinizde, hem Change hem de Read izinleri aynı anda seçilecektir. Tersi yönde ise her ikisi de seçili iken Read izin seçeneğini kaldırdığınızda, hem Change hem de Read izin seçenekleri aynı anda kalkacaktır.
Ancak her ikisi de seçili iken, sadece Change izin seçeneğini kaldıdığınızda sadece Change izin seçeneği kalkacaktır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Full Control: Read ve Change izinlerinin bütün özelliklerini içermesinin yanında, klasörler üzerindeki izin atamalarını da değiştirebilme hakkını içerir.

NOT: Hiçbir seçenek seçili değilken, yani Read ve Change izinleri aktif olmasa bile, Full Control izin seçeneğini seçtiğinizde, hem Full Control, hem de Change ve Read izinleri aynı anda seçilecektir. Tersi yönde ise her üçü de seçili iken Read izin seçeneğini kaldırdığınızda, hem change hem de Full Control izin seçenekleri aynı anda kalkacaktır.
Ancak her üçü de seçili iken, sadece Change izin seçeneğini kaldıdığınızda sadece Full Control ve Change izin seçenekleri kalkacaktır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

DENY

Read: Bu izin seçili olduğunda, Kullanıcı ve/veya Gruplar, paylaşımdaki klasörlere erişim sağlayamazlar. Erişim sağlayamacakları için de, klasör üzerinde hiçbir işlem yapamazlar.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Change: Read izninin bütün özelliklerini içereceği için, klasör üzerinde hiçbir işlem yapılamaz.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Full Control: Read ve Change izinlerinin bütün özelliklerini içereceği için, Kullanıcı ve/veya Gruplar için tam bir kısıtlama sağlacaktır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

4- Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) İçin Kullanıcı ve/veya Grup tanımlamaları yapma Group or user names altındaki alana ACL (Access Control List) adı verilmektedir. Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) İçin Kullanıcı ve/veya Grup tanımlamaları da, Kullanıcı ve/veya Grup buradaki ACL'e eklenmeleri ile sağlanmaktadır. ACL'e eklenen her Kullanıcı ve/veya Grup için ayrı ayrı izin tanımlamaları yapılabilmektedir.

sharing permissions-paylaşım izinleri

5- Kullanıcı ve/veya Grup eklemek için Add.. butonuna basıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

6- Karşıma çıkan Select Users, Computers, Service Account or Groups penceresinde Enter the object names to select alanında, Kullanıcı ve/veya Grup isminin tamamı yazılabilir veya ismin bir kısmı yazılarak sağdaki Check Names butonuna basılarak sistemin bunu algılayarak ismi otomatik tamamlaması sağlanabilir. Ben Fırat Boyan Kullanıcısını ekliyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

sharing permissions-paylaşım izinleri

sharing permissions-paylaşım izinleri

sharing permissions-paylaşım izinleri

6.1- Size tavsiyem, gerekmedikçe Everyone kullanıcı grubu kaldırarak, sadece izin ataması yapmak istediğiniz Kullanıcı ve/veya Grupları ACL'e eklemeniz olacaktır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

7- Fırat Boyan isimli kullanıcıya COMPANY isimli klasör üzerinde Full Control ALLOW yetkisi veriyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

sharing permissions-paylaşım izinleri

8- Bu işlemden sonra "COMPANY" isimli klasörüm paylaşıma açılarak Fırat Boyan isimli kullanıcıya da gerekli yetkilendirme yapıldı.

sharing permissions-paylaşım izinleri

9- Fırat Boyan kullanıcısı ile PC01 Host Name'li bilgisayarda oturum açarak, \\Host Name ya da \\IPAdresi üzerinden paylaşıma erişiyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

10- "COMPANY" isimli paylaşım klasörüme tıkladığımda Fırat Boyan kullanıcısı için Full Control ALLOW yetkisi tanımlamama rağmen erişim için gerekli iznimin olmadığı hata bilgisi ile karşılaştım.

Bunun nedeni, klasöre asıl klasör izni olan Security (Güvenlik-NTFS) izin ataması gerçekleştirMEmiş olmamdır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Bilgi!: Bir kaynağa ister Network (ağ) üzerinden, ister de paylaşımın açıldığı bilgisayardan erişilsin, mutlaka Security (Güvenlik-NTFS) izin ataması yapılması şarttır.

Ancak bu noktada bir ayrım söz konusudur. Bu ayrım da;

• Paylaşıma açılan klasör, Network (ağ) üzerinden erişiliyorsa, hem Sharing Permission (Paylaşım İzni) hem de Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) gerçeli olarak, her iki taraftadaki izinler karşılaştırılır ve aralarında en kısıtlayıcı olan hangisi ise, o uygulanır.
• Paylaşıma açılan klasör, paylaşımın açıldığı bilgisayardan erişiliyorsa, Sharing Permission (Paylaşım İzni) geçerli olmaz. Sadece Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) geçerli olur ve aralarında karşılaştırma da yapılmaz.


11- Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda Server'da paylaşıma açtığım "COMPANY" isimli paylaşım klasörüm üzerinde bu sefer de Security sekmesinde Fırat Boyan kullanıcısı için Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) tanımlaması gerçekleştireceğim.

11.1- Bunun için Edit... butonuna basıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

12- Karşıma çıkan pencerede ACL'e (Access Control List) Fırat Boyan kullanıcısını eklemek için Add... botonuna basıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

13- Eklemek istediğim kullacım olan Fırat Boyan için fırat yazarak Check Names butonuna basıyor, ismin tamamlanmasını sağlıyarak OK butonuna basıp ekliyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

14- Kullanıcım eklendikten sonra varsayılan olarak Read (Okuma) izni atanmış durumdadır.

sharing permissions-paylaşım izinleri

sharing permissions-paylaşım izinleri

15- Fırat Boyan kullanıcısı PC01 Host Name'li bilgisayarda tekrar \\Host Name ya da \\IPAdresi üzerinden paylaşıma erişim sağladığımda bu sefer sorunsuz bir şekilde klasörün içini görüntüleyebiliyorum.

 sharing permissions-paylaşım izinleri

16- Paylaşım klasörüm içinde bir New Folder (Yeni Klasör) oluşturuyorum.

 sharing permissions-paylaşım izinleri

16.1- Fırat Boyan kullanıcısı için Full Control ALLOW yetkisi tanımlamama rağmen yeni bir klasör oluşturamıyorum. 

sharing permissions-paylaşım izinleri

Bunun nedeni de; Network (ağ) üzerinden erişilen paylaşım klasöründe hem Sharing Permission (Paylaşım İzni) hem de Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) gerçeli olarak, her iki taraftadaki izinlerin karşılaştırıldığıdır. 
Bu noktada da en kısıtlayıcı izinler Security Permission (Güvenlik-NTFS İzni) tarafında Read (okuma) olarak tanımlandığı için, Sharing Permission (Paylaşım İzni) Full Control ALLOW olsa dahi, en kısıtlayıcı olan uygulanacaktır.

NOT: Paylaştırılmış bir klasör üzerindeki Network (ağ) erişimlerinde Security Permission'a (Güvenlik-NTFS İzni) da tabi olduğumuz için, konu önem arz etmektedir ancak Bu konuya, makalemin 2. bölümü olan Güvenlik & NTFS izinleri (Security & NTFS Permissions) konulu makalemde daha ayrıntılı bir biçimde değiniyor olacağım.

Örnek Senaryo-2 (Örnek Senaryo-1'in devamı)
17- Active Directory Users and Computers üzerinde daha önceden oluşturmuş olduğum IT isimli Security Group'a Fırat Boyan kullanısını da dahil ediyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

17.1- IT isimli Security Group için Full Control ALLOW ataması yapıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

17.2- Fırat Boyan kullanıcısı için de bu sefer Full Control DENY ataması yapıyorum.

sharing permissions-paylaşım izinleri

17.3- Fırat Boyan kullanıcısı PC01 Host Name'li bilgisayarda tekrar \\Host Name ya da \\IPAdresi üzerinden paylaşıma erişim sağladığımda, kullancımın IT isimli Security Group üzerinde Full Control ALLOW izni olmasına rağmen gerekli iznimin olmadığı hata bilgisi ile karşılaştım.

sharing permissions-paylaşım izinleri

Bunun nedeni;

DENY tanımlanan bir kullanıcı, herhangi bir grup'tan ALLOW iznili olarak gelse dahi DENY, her zaman ALLOW'un üzerinde olmasıdır.

Bu makale serimin 1. bölümü olan Paylaşım İzinleri (Sharing Permissions) bölümünü burada noktalıyorum.

Makale serimin 2. bölümü olan Güvenlik & NTFS izinleri (Security & NTFS Permissions) makalemi de okumanızı tevsiye ederim.

Faydalı olmalı dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Kıdemli Sistem Mühendisi, Microsft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Eğitmeni (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Noter Yeminli Tercümanım. 18 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim hizmeti veren Bilge Adam bünyesinde MCT-Microsoft Sertifikalı Eğitmen olarak Sistem ve Ağ uzmanlığı eğitimleri vermekteyim. Kurumsal firmalara da IT Danışmanlık Hizmetleri veriyorum. Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


YORUMLAR
Bu makaleye 11 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


04.10.2021 Berkay Içmen
Merhaba Hocam, Ben bir klasör oluşturuyorum bu klasörün içinde alt klasörler var klasöre kalite güvence grubu girecek ama alt klasörlerde tanımladığım kişi sadece tanımladığım klasörü görüp içine girebilecek nasıl ayarlayabileceğim paylaşım yaptığımda herkes görüyor veya giriyor tüm klasörlere ayarlamama rağmen
31.07.2021 Mehmet Yildirim
Merhaba Hocam, GPO ile Kullanıcıların masaüstünde yeni klasör oluşturuyorum. Oluşturduğum bu klasörü GPO ile nasıl paylaşıma açabilirim ve buna domain computer yetkisini verebilirim.

07.08.2021 Fırat Boyan
Merhaba Mehmet, Sorun bende tam net olmadı. Biraz daha açıklayıcı hale getirebilir misin?


14.02.2021 Sümeyye
Selamlar Fırat Bey, öncelikle güzel bir makale olmuş, elinize sağlık :) Ama bir sorum olucak size. Bir foldera sharing permission verdiğimizde bu folderın tüm subfolderları bir network pathe sahip oluyor normalde. Ama bazı subfolderlarda root folderına sharing permission verilmesine rağmen network path: not shared olarak görünüyor. Bunun sebebi ne olabilir sizce?

14.02.2021 Fırat Boyan
Merhaba, teşekkür ederim. Bu bir hata değildir. Share edilmiş Parent folder altındaki hiçbir root folder'ı tekrar share etmeye ya da sharing permission vermeye gerek yoktur. Sharing permission, Parent folder'da yapılır. Microsoft bu şekilde kodlamıştır.


27.02.2020 Cadnas Kasap
Merhaba Firat Bey, Cok iyi bir yazi olmus ama tam anlamam icin bir kac defa daha okumam gerek , ama size bir sorum olacak. bizim ofiste yeni bir file server 2016 kuruldu simdi eski olan file server 2012 den butun dokumanlari ve user security robocopy ile kopyalaniyor ama user shear rights kopayalanmiyor ! yardimlariniz icin simdiden tesekkurler

27.02.2020 Fırat Boyan
Merhaba, Teşekkürker. /E ve /SET parametrelerini komutuna ekleyerek dener misin?


01.07.2019 ömer
Bu güzel makale için teşekkürler. 2. makalenizin linkinide eklemiş olsaydınız çok güzel olurdu hem site içi hemde google tarafından aradım bulamadım.

01.07.2019 Fırat Boyan
Merhaba. Faydalı olması güzel. Makalenin 2. kısmını henüz yazmaya fırsatım olmadı ancak en kısa zamanda yazacağım.


17.04.2017 CENK SAYGIN
Fırat Hocam, sınıfta sizden öğrendiğim konunun güzel bir tekrarı oldu benim için. Teşekkür ediyorum.

27.06.2017 Fırat Boyan
Faydalı olmasına sevindim Cenk.