İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Kategori: Microsoft Hyper-V
Fırat Boyan 09.07.2016 9

Hyper-V Replica Nedir? Windows Server 2012 R2'de Nasıl Yapılandırılır?

Günümüzde özellikle iş sürekliliği çözümlerinde maliyeti azaltmak amacıyla çeşitli kısıtlamalara gidilmekte; kimi zaman ise iş sürekliliği çözümü, bu maliyetler sebebi ile kapsam dışında bırakılmaktadır. Veri merkezinde gerçekleşebilecek ve kritik iş yükünü barındıran sunucuları etkileyecek bir felaket durumunda tüm bu kritik iş yükleri, farklı bir lokasyondaki veri merkezi içerisinde çalışır duruma getirilemezse bu, hem var olan Data'nın kaybedilmesi hem de büyük bir itibar kaybı anlamına gelmektedir. Hyper-V 3.0 ile birlikte sunulan en dikkat çekici yeniliklerden birisi, Hyper-V Replica oldu. Hyper-V Replica özelliği ile kritik sanal iş yükleri için bir felaket yönetimi ve iş sürekliliği çözümü sağlanabilir hale geldi. Kritik verilerin barındırıldığı sanal makineler, Hyper-V Replica özelliğinin aktif hale gelmesiyle, belirlenen farklı bir lokasyon altındaki Hyper-V ortamına anlık olarak replike edilme olanağı sunmaktadır. IP tabanlı asenkron gerçekleşen bu replikasyon ile sistem yöneticileri birincil veri merkezinde oluşabilecek felaket senaryolarında tüm iş kritik uygulamaları ikincil veri merkezinde birkaç dakika içerisinde aktif edebilirler.

Hyper-V Replica

Firmanız için son derece hayati öneme sahip sistemlerin bulunduğu birincil lokasyonunuzda meydana gelebilecek doğal afet, su baskını, yangın, terrorist saldırı gibi ciddi olaylar bir anda tüm sistemlerin düşmesine, tüm kurumsal Data'larınızın bir anda kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir. Böylesine ciddi durumlar için önlem almak adına sistem ve önemli kurumsal Data'ların birincil lokasyon dışına, farklı lokasyonlarda da yedeklenmesi, çoğu firma tarafından yıllardır tercih edilen ve uygulanan gören ve bir yöntemdir.
Hyper-V Replica sayesinde, birincil lokasyonunuzda (Primary Site) hizmet veren ve çalışır haldekisanal makinelerinizi, bu iş için kullanacağınız kopya lokasyona (Replica Site) TCP/IP protokolü ile belli aralıklarla replike ederek (Replication) kopyalanmasını ve Primary Site dışında bir lokasyonda da yedeklenmesini sağlayabilir, felaket Kurtarma yapınızı hızlı ve etkin ve maliyetsiz bir yönlemle oluşturabilirsiniz.

İş yüklerinin Hyper-V gibi Hypervisor’lar üzerinde sanallaştırılması ile esneklik ve ortaya çıkan donanım bağımsız yapılar sayesinde felaket Kurtarma projeleri, özellikle replikasyon konusunda çok ciddi avantajlar sağladığı bir gerçektir.

Hyper-V Replica ise, bu avantajlara yenilerini ekleyerek günümüzde alternatiflerine göre en düşük maliyetli Network iletişim çözümü olan TCP/IP üzerinden donanım bağımsız; daha başka bir ifadeyle Third-Party, Vendor bağımsız bir replikasyon imkanı veriyor ve bunu platform entegre bir şekilde gerçekleştiriyor.

Hyper-V Replica – Öne Çıkan Özellikler

● Entegre(Integrated) ve Ücretsiz
Hyper-V Replica özelliği, Hyper-V platformu ile bütünleşmiş şekilde geliyor ve kullanmak için herhangi bir ücret veya ek lisansa gerek kalmıyor. Hyper-V, zaten cretsiz bir çözümdür ve politika Windows Server 2012’de de devam ediyor olup, tüm Integrated özellikler için geçerlidir.

● Third-party vendor bağımsız
Hyper-V Replica kullanımı herhangi bir third-party üreticiye bağımlı kalma zorunluluğunu da ortadan kaldırmaktadır. Hyper-V çalıştırabilen sunucular ve depolama birimleri (Storage Units) arasında rahatlıkla kullanabilme şansına sahipsiniz. Üstelik Primary ve Replica Site'larda aynı marka & model Server, Storage, Network device gibi fiziksel donanım birimleri konumlandırmak zorunda bile değilsiniz.

● IP üzerinden verimli ve periyodik replikasyon sağlaması
Hyper-V Replica ile tüm replikasyon trafiği, TCP/IP - HTTP & HTTPS üzerinden gerçekleşmektedir. Varsayılan olarak replike edilecek Data sıkıştırılarak bant genişliği daha verimli kullanılır. Sıkıştırma özelliği opsiyon olup; buna ek olarak, replikasyon periyodu da yönetilebilir durumdadır.

● Replikasyon sürecinde Bandwith tasarrufu
Hyper-V Replica ile replikasyon trafiğinde Bandwith tasarrufu sağlamış olursunuz. Replike sunucular arasında ilk replikasyonda bir kereye mahsus olmak üzere Data'ların tamamı replike edilir. Saha sonraki replikasyonlarda ise sadece değişen Data'lar replikasyon sürecine dahil edilerek Bandwith tasarrufu sağlanmış olur.

● Ek Kurulum veya ek teknoloji gereksinimi bulunmuyor
Hyper-V Replica özelliğini kullanabilmek için ek bir kurulum yapmaya ihtiyaç yoktur. Entegre (Integrated) bir sistem olduğu için uygun durumdaki sunucular arasında küçük konfigürasyon yapılandırmasından sonra çalıştırabilir ve kullanabilir hale gelebilirsiniz. Bunun yanında, Active Directory Domain veya Failover Cluster gibi bağımlılıkları da yoktur. Workgroup yapılar arasında bile kolaylıkla çalıştırılabilir durumdadır.

● Storage Unit(Depolama Birimi) gereksinimi bulunmuyor
Failover Cluster yapılarından farklı olarak, Primary ve Replica kopyaları tutan Hyper-V Host’lar arasında ortak (shared) bir depolama alanı gereksinimi bulunmaması da Hyper-V Replica'nın öne çıkan özelliklerindendir. Hyper-V gereksinimlerini karşılayan Host’ların TCP/IP üzerinden haberleşebilmesi, kendi üzerlerindeki tüm depolama birimlerinin replikasyon adına kullanılabilmesi için yeterlidir.

● Kimilik doğrulama (authentication) yöntemi sunar
Primary ve Replica site'lardaki Hyper-V Host’lar haberleşmeye başlamadan önce karşılıklı,makina seviyesinde (Machine Authentication), kimlik doğrulaması yapmaları gerekmektedir.

Hyper-V Replica, Kerberos Authentication ve Certificate-Based Authentication olmak üzere iki seçenek sunar. Örneğin aynı domain üyesi Host’lar Kerberos yani Windows Integrated Authentication yapabilirken, eğer bir Workgroup veya UnTrustedDomain ortamı söz konusu ise Certificate-Based Authentication yapmak durumundadırlar.

● Hyper-V Replica – Güvenlik Özellikleri
TCP/IP üzerinden çalışan teknolojilerde güvenlik hayati derecede önemlidir. IP=Network, Network=IP demektir. Network için gerekli önmemleri almadıysanız, savaş ortamında silahsız asker gibisiniz demektir. Hyper-V Replica, sanal makine replikasyonunu TCP/IP üzerinden sağlayarak pratik bir yöntem sunarken, Network ve Host seviyesinde yaşanabilecek saldırılara karşı da bir takım önlemler sunmaktadır. Bununla birlikte güvenlik seviyenizi Host’larınızın Active Directory Domain üyesi olmalarına veya Workgroup çalışmalarına göre de şekillendirmeniz önemli bir noktadır.

● Konfigürasyon yetki durumu
Hyper-V Replica özelliği, Hyper-V Administrators grubuna üye bir kullanıcı tarafından konfigüre edebilir. Bu delegasyon grubu, Windows Server 2012 Hyper-V kurulumu ile gelen yeni bir grubudur. Default olarak, Administrators grubuna üye kullanıcılar, bu gruba da üyedir. Buna paralel olarak, Hyper-V Replica özelliğini yönetecek ama Administrators grubuna üye yapmak istemediğiniz bir IT Uzmanını sadece Hyper-V konfigürasyonuna müdahale edebilmesi için Hyper-V Administrators grubuna üye yapabilirsiniz.

Hyper-V Replica

Hyper-V Administrators grubuna üye olan kullanıcılar; tüm Hyper-V özelliklerini yönetebildiği gibi, bir Host’u Primary veya Replica olacak şekilde de konfigüre edebilir ve sanal makineleri replike olacak şekilde ayarlayabilir. Bu yetkilendirme de Hyper-V Administrators grup yetkisinden gelmektedir.

● Hyper-V Replica için ön gereksinimler
Hyper-V Replica özelliğini Windows Server 2012 R2 Hyper-V sunucuları arasında kullanabilmeniz için gerekli olan donanımsal ihtiyaçlar şu şekildedir:

1- Windows Server 2012 destekli donanım: Tüm Windows Server sistemlerde olduğu gibi, Hyper-V için de öncelikle Windows Server Logolu donanımların kullanılması önerilir. Bu donanımlar, Windows Server özelliklerine tam olarak uyum sağlayan, Microsoft tarafından Logo’lanmış donanımlardır. Günümüzde tercih edilen birçok Server üreticisinin modelleri Windows Server Logo’suna sahiptir. Bunu, www.windowsServercatalo.com üzerinden kontrol edebilirisiniz.
Buna ek olarak, Windows Server 2012 Server'ın donanımsal olarak Hyper-V özelliğini desteklemesi gerekmektedir. İşlemci teknolojisinin Intel Virtualization Technology (Intel VT) ya da AMD Virtualization Technology (AMD-V) desteklemesi gerekmelidir. Aynı zamanda donanım üzerinde Data Execution Prevention (DEP) aktif edilmelidir.

2- Primary ve Replica Server’lar üzerinde Disk alanı: Primary Virtual Machine’i replike edeceğiniz Server’da yeterli alanı bulunmalıdır ve bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Hyper-V Replica Arka Planını ve Terminoloji

Hyper-V Replica mekanizmasının arka planında kabaca aşağıdaki bileşenler yer alır.

Hyper-V Replica

Bu bileşen mimarinin görevlerini ve aslında Hyper-V Replica terminolojisini biraz daha açık hale getirmek, bu yeni teknolojiyi tanımak adına faydalı olacaktır.

Primary Site: Asıl lokasyonunuzu temsil eder. Yedeklenecek sistemleriniz ve önemli kurumsal Data'larımız genelde bu Primary Site lokasyonda bulunur. Hyper-V Replica yapısında replike edilecek sanal makinenin ve bu sanal makineyi üzerinde tutan Hyper-V Host’un bulunduğu lokasyon, Primary Site lokasyondur. Başka bir ifade ile replike edilecek sanal makinenin çalıştığı Hyper-V Host’udur.

• Primary VM: Replike edilecek sanal makinenin asıl, yani çalışan kopyasıdır.
• Replica Site: Replikasyon Datasının gönderileceği ve yedekleme amaçlı kullanılacak lokasyonu temsil eder.
• Replica Host (Replica Server): Replikasyon Datasını alacak olan Hyper-V Host’unu temsil eder.
• Replica VM: Replikasyon Datası ile beslenen, gerekli durumda başlatılmak üzere Replica Host üzerinde bekleyen sanal makine kopyasıdır.
• Replication Engine: Hyper-V Replica mekanizmasının kalbidir. replikasyon yapılandırma detaylarını yönetir ve Initial Replication, Delta Replication, Failover ve Test Failover gibi operasyonların tamamından sorumludur. Ayrıca replikasyonun ilerletilmesi veya tamamlandığında durdurulması gibi işler de Replication Engine tarafından üstlenilir.
• Change Tracking Module: Sanal makine seviyesindeki değişiklikleri izleyen bileşendir. Replike edilecek Incremental (değişen) Data'nın tespit edilmesinde önemli rol oynar.
• Network Module: Primary ve Replica Host’lar üzerinde yer alarak sanal makine Datasının transferi için güvenli (ssl) ve verimli (sıkıştırılmış) bir yol sağlar. Ön yapılandırma tanımlarınıza göre transfer sırasında HTTP ve HTTPs protokollerini kullanabilir.
• Clustering Broker Service: Hyper-V Replica Broker Role olarak da ifade edebileceğimiz bu bileşen, Windows Server 2012 Hyper-V Failover Cluster ortamlarında bulunur. Failover Cluster yapısında Hyper-V Replica kullanmak için bu rolün Failover Cluster yapısına eklenmiş ve yapılandırılmış olması gerekir. Eğer bir Failover Cluster yapısı varsa, Hyper-V Replica konfigürasyonu Host üzerinden değil, Hyper-V Replica Broker cluster objesi üzerinden yapılabilir ve Cluster içindeki tüm Node’ları etkiler. Ayrıca bu rol, QM, LM gibi sanal makine aktarım operasyonların Hyper-V Replica ile doğru çalışmaları için de destek olur.

Yönetim Bileşenleri: Hyper-V PS Module, Hyper-V Integrated UI, Hyper-V WMI Provider gibi bileşenler ise yapının yönetimi için ara yüz ve yöntemler sağlar. Tüm bu bileşenlerin birleşimi ve birlikte çalışması sonucunda ortaya Hyper-V Replica çıkar.

Hyper-V Replica Yapılandırma

Hyper-V Replica mantığını ve ne amaçla kullanıldığını tam olarak anlatabilmek için bu kadar detaylı yazdım. Şimdi bu bilgilerden sonra sıra geldi Hyper-V Replica Yapılandırmaya. Daha önce Hyper-V Rol ve Sanal Makine kurulumu makelemde Hyper-V Rol krulumu yapıp, gerekli yapılandırmaları yaptıktan sonra, Hyper-V Manager üzerinde bir Windows Server 2012 R2 Standart sürüm işletim sistemi kurulumu yaparak ilk sanal makinamı oluşturmuştum. Bu makalemde de bu sanal makinamı birincil Hyper-V Replica Server kullanacağım. Senaryoma göre LAB bilgileri aşağıdaki gibidir.

● Primary Server
Fiziksel Server: SRV0001
Domain: firatboyan.com
FQDN: SRV0001.firatboyan.com
Primary Server: SRV0001

NOT: SRV0001, replikasyonu yapacak alacak fiziksel sunucudur. Bu sunucu üzerinde de daha önceki Hyper-V Rol ve Sanal Makine (Virtual Machine) kurulumu makalemde Primary Server'dan (SRV0001) replikasyonu yapılacak olan VirtualSRV0001 sanal makinasını sıfırdan oluşturmuştum.

● Replica Server
SRV0002
Domain: firatboyan.com
FQDN: SRV0002.firatboyan.com
Replica Server: SRV0002

NOT: SRV0002, replikasyonu alacak fiziksel sunucudur. Primary Server'dan replikasyonu yapılacak VirtualSRV0001 sanal makinası burada oluşacak. Bu nedenle, Primary Server'da kuruduğum gibi sanal makina kurulumu yapmadım. Replikasyondan sonra sanal makinam otomatik oluşacak.

Replikasyonu yapacak (SRV0001) ve replikasyonu alacak (SRV0002) olan Server'ların Hyper-V Manager'ları üzerinde Hyper-V Replica yapılandırma adımları şu şekilde olacak.

1- Bu yapılandırma, replikasyona dahil edeceğiniz tüm Server'ların Hyper-V Manager'ları üzerinde yapılandırılmalıdır.
Replikasyonu yapacak (SRV0001) ve replikasyonu alacak (SRV0002) olan Hyper-V Manager'larda Actions altındaki Hyper-V Settings... seçeneğine tıklıyorum.

Hyper-V Replica

2- Açılan pencerede Replication Configuration seçeneğine tıklıyorum. Sağdaki bölümde Enable this computer as a Replica Server seçeneğini seçerek ilgili Host'un Hyper-V Replica Server olabileceğini belirtiyorum.

Hyper-V Replica

Authentication and ports Bölümü:
TCP/IP HTTP & HTTPS İletişim protokolleri bu bölümde belirlenecektir;

2.1- Use Kerberos (HTTP): Yani Integrated Authentication, doğası gereği (ve Hyper-V Replica için de) sadece Active Directory yapısında veya trusted domain ortamlarında kullanılabilen bir kimlik doğrulama şeklidir. Eğer Primary Host ve Replica Host aynı Active Directory Domain’ine veya aralarında trust bulunmak şartı ile farklı Active Directory Domain’lerine üye ise, Kerberos Authentication’ı kimlik doğrulama yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Makine seviyesinde bir authentication gerçekleşir. Aynı domainde replikasyon olduğu için replike edilen veri Encrypt edilmeden gönderilir. Güvenli ortam olduğu düşünerek Encrypt yapılmamaktadır. Bu modelde replikasyon Datası, HTTP protokolü üzerinden taşınır. Default port 80’dir ama dilerseniz değiştirebilirsiniz ve Replica sanal makina Datası Network üzerinden Encrypt edilmeden transfer edilir. Ben de, makalemdeki senaryom gereği, SRV0001 isimli fiziksel sunucumdaki sanal makina(lar)ımı SRV0002 isimli fiziksel sunucuma HTTP protokolü üzerinden replikasyon Data'larını taşıyacağım.

2.2- Use Certificate-Based Authentication (HTTPS): 443 portuyla iletişim kurmaktadır. Workgroup ve Untrusted Domain ortamlarda kullanılır. Çapraz replikasyon yaparken veri Encrypt edilir. Tavisye edilen, hem aktif Host'unuz hem de replike edilen Hostunuzda sertifika olmalı ve bu sertifikalara Host'lar güvenmelidir. Replike edilecek veriler Encrypt edilir.

NOT: İstenirse mevcut olan 80 ve 443 port numaralı buradan değiştirilebilir.

Hyper-V Replica

Authorization and Storage Bölümü
Belirli Hyper-V Host'lardan ve buna bağlı olan depolama ünitelerine (Storage Unit) replikasyon yapılabilir;

2.3- Allow replication from any authenticated Server ile bütün sunuculardan replikasyon alabileceğini ve replikasyonu yapılan Server'ları tek bir alanda toplayabileceğini belirtir.
2.4- Allow replication from the specified Server ile FQDN seviyesinde replikasyon alınabilecek Server'lar belirtilip, bu Server'lardan gelecek olan replikasyon verilerin hangi depolama ünitesinde (Storage Unit) tutulacağını belirtebilirsiniz.

Hyper-V Replica

2.4.1- Allow replication from the specified Server adımında iken;

Hyper-V Replica

2.4.2- Specify the Primary Server alanına SRV0002.firatboyan.com FQDN'den replikasyon alacağımı belirtmek istediğim için Add... butonuna basıp, SRV0002.firatboyan.com FQDN'ini yazıyorum.

NOT: Aynı ayarı, SRV0002.firatboyan.com üzerindeyken, SRV0001.firatboyan.com FQDN'den replikasyon alacağımı belirtmek istediğim için Add... butonuna basıp, SRV0001.firatboyan.com FQDN'ini yazarak yapılandırmam gerekecek.

2.4.3- Specifiy the trust group alanında Replication01 yazıp, bu alandaki yapılandırmamı OK butonuna basarak sonlandırıyorum.

Hyper-V Replica

Hyper-V Replica

Hyper-V Replica Aktivasyonu, Aktive Etme

3- Hyper-V Settings... > Configuration yapılandırması tamamlandıktan sonra repkilasyon aktivasyonu yapmamız gerekiyor. Bunun için, replikasyonu yapılacak olan sanal makinam üzerinde sağ tıklayarak Enable Replication... seçeneğini seçiyorum.

Hyper-V Replica

Replikasyon aktivasyonu yapılacak olan sanal makinamım Enable Replication for Virtual_SRV0001 penceresi altında aktivasyon adımlarını sırasıyla takip ederek, aktivasyonu yapılandıracağım.

3.1- Specify Replica Server adımında, hangi Server'a replikasyon Data'larını göndereceksem, o Server'ı seçiyorum.

Hyper-V Replica

3.2- Speficy Connection Parametres adımında; 1. adımda sırasıyla Hyper-V Settings... > Replication Configuration > Authentication and ports bölümü üzerinde TCP/IP HTTP & HTTPS İletişim protokollerini ayarlamıştım. Bu adımda da yapılandırdığım ayar aynen karşımıza çıkıyor. Next butonuna basarak devam ediyorum.

Hyper-V Replica

3.3- Choose Replication VHDs adımında, eğer birden fazla sanal Disk'iniz varsa ve bu sanal Disk'lerden replikasyona tabi tutulmasını istemediğiniz bir Disk varsa, bu alanda seçenek kaldırılabilir, sanal Disk replikasyona dahil edilmez. Burada replikasyona dahil edilecek bir tane sanal Disk'im olduğu için, seçili halde geldiği şekli ile Next butonuna basarak devam ediyorum.

Hyper-V Replica

3.4- Configure Replication Frequency adımında, replikasyonun kaç dakikada bir yapılacağını belirliyoruz. Ben 5 dakika olarak seçiyorum.

Hyper-V Replica

3.5- Configure Additional Recovery Points adımında, dilerseniz sadece en son ve en güncel olan kurtarma noktası (Recovery Point) oluşturabilir, dilerseniz de belirleyeceğiniz zaman aralıklarında (saat bazında, ör. 3 saatte bir) birden fazla ek kurtarma noktası (Recovery Point) oluşturarak, Replica Server üzerindeyken, Primary Server üzerinde oluşturulan istediğiniz saatteki kurtarma noktasına erişim sağlayabilirsiniz. Bunun dezavantajı, daha çok depolama alanına ve işlemci yüküne ihtiyaç duyacak olmasıdır.

Hyper-V Replica

3.6- Choose Initial Replication Method adımnda, ilk replikasyonun nasıl yapılacağını belirliyoruz.

Hyper-V Replica

3.6.1- Send initial copy over the Network seçeneği ile ilk replikasyon Data'larını Network üzerinden iletebiliriz.

3.6.2- Send initial copy using external media seçeneği ile, ilk replikasyon Data'larını harici ve/veya taşınabilir bir medya üzerinde depolayarak replikasyon işlemini yapabiliriz.

3.6.3- Use an existing Virtual Machine on the Replica Server as the inital copy seçeneği ile, Replica Server üzerindeki bir sanal sunucuyu ilk kopya olarak kullanmaya yarıyor. Ancak bu seçenek, sanal sunucuyu Replica Server üzerine restore yaptıysanız kullanılabilecek bir özelliktir. Aynı yapılandırma ve Disk yapılarına sahip olmaları gerekmektedir.

Hyper-V Replica

4- Summary bölümünde ise yapılandırmalarımızın bir özet görüntüsü, incelememiz için bize sunuluyor. Dilediğiniz zaman < Previous botonuna basarak önceki adımlara geçerek düzenleme yapabilirsiniz.

Hyper-V Replica

5- Yapılandırmalarınız tamamsa, Finish butonuna basarak replikasyonu aktive edebilirsiniz.

Hyper-V Replica

6- Finish butonuna basarak replikasyonu aktive ettik ve görüldüğü gibi SRV0001 Primary Server'ından SRV0002 Replica Server'ına Virtual_SRV0001 sanal makinasının repliasyonu başladı.

Hyper-V Replica

Hyper-V Replica

Hyper-V Replica – Replikasyon Yönetimi

Buraya kadar yaptığımız tüm replikasyon ayarları yapıldıktan ve ilk replikasyon Data'ları Replica Server'a yollanıp kopyalandıktan sonra, bizim ayarladığmız ayarlar dahilinde sürekli replikasyon işlemi gerçekleşecektir. İlk replikasyonda, sanal makinanın tamamı replike olurken, daha sonraki zamanlı (Scheduled) replikasyonlarda ise sadece değişen Data'lar replike edilecektir. Hyper-V Replica – Replikasyon Yönetiminde ise olası bir felaket senaryosuna karşı Replica Server üzerindeki replike edilmiş sanal makinanın en son ve güncel kopyası ile nasıl ayağa kaldırılacağını inceleyeceğiz.

Replikasyonu sağlanan sanal makine bize, replikasyon ile ilgili 6 seçenecek sunmaktadır;

1- Failover: failover seçeneği ile, Replica Server'daki Hyper-V Host üzerinde sisteminizin devam etmesini sağlanır. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, Primary Server'daki Hyper-V Host (sanal makina) tamamen kapalı durumda olmalıdır. Bu seçenek ile eğer birden fazla kurtarma noktası (Recovery Point) belirlendiyse, buradan istediğinizi ya da en güncel olanı seçmemiz gerekecektir.
2- Test Failover: Kaynak sanal makinenizin sağlıklı bir şekilde replikasyonun gerçekleştiğini görebilmek için test failover seçeneği kullanılabilir. Test Failover ile, Failover'da olduğu gibi, Hyper-V Host (sanal makina) tamamen kapalı durumda olmak zorunda değildir. Test Failover ile belirttiğiniz kurtarma noktasını seçerek, ilgili zama ait kurtarma noktasını (Recovery Point) seçerek sistemin sağlıklı olup olmadığını görebilme imkanı sunar.
3- Pause Replication: Hyper-V Host ile ilgili farklı bir işlem yapacağınız zamanlarda Replication işleminidurdurabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra, Resume Replication seçeneği ile replication işlemine devam edebilirsiniz.
4- Extend Failover: Replikasyonu oluşan sanal makinenin farklı bir noktaya da replikasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
5- View Replication Health: Replikasyonun durumunu açılan pencerede görebilirsiniz. Bu bilgilerde mevcut Hostun, replike edilen Hostun Suffix'leri, replikasyonun durumu, replikasyonun ne zaman başlayıp, ne zaman bittiği, Data boyutları, replikasyon bekleyen (henüz replikasyon işlemine tabi tutulmamış) Data boyutu gibi bilgiler yer alır.

Hyper-V Replica

Faydalı olması dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim.

2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde onlarca farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin önde gelen entegratör firmalarından olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum.

Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Microsoft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım. Sistem ve Network Uzmanlığı alanındaki eğitmenlik serüvenime Network Akademi bünyesinde devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 9 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


15.03.2021 Erkan Pulat
Elinize, emeğinize sağlık. Çok açık ve bilgilendirici bir makale olmuş.
28.10.2020 Abdullah Günaslan
Hocam Çok güzel anlatmişsiniz elinize sağlık Bu işlem server 2019 Standart rok yapabilir miyiz

29.10.2020 Fırat Boyan
Merhaba Abdullah. Teşekkür ederim ama Standart rok ile neyi kastettin?


20.09.2018 Engin MERT
Fırat bey çok iyi anlatım olmuş makeleniz üzerinden kurulum yaptım, teşekkürler. yalnız felaket senaryosunda primary server tekrar ayağa kalktığı zaman replika serverda yapılan değişiklikleri primary üzerine nasıl alırız? yani ters replika yapabilmek için ne yapmamız gerekli?

20.09.2018 Fırat Boyan
Öncelikle yorumunuz için teşekkürler. Replication Configuration Enabled as a Replica Server alannda Allow replication from the specified servers alanında replikasyon alacağımız serverı seçiyoruz. Örneğin; SRV001de iken bu alana SRV002 yazarak, SRV002den replikasyon alacağımızı belirtirken, SRV002de ise bu alana SRV001 yazarak, SRV001den replikasyon alacağımızı belirtmemiz gerekmektedir.


04.01.2018 Uğur Değirmen
Fırat Selamlar , Çok güzel anlatım olmuş harika teşekkür ederim.

04.01.2018 Fırat Boyan
Selamlar Uğur, Teşekkür ederim. faydalı olması dileğiyle.


23.10.2016 CENK SAYGIN
Daha iyi nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Elinize sağlık.
09.07.2016 Kenan Günay
bilgi ve detaylı anlatım için teşekkürler .