İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Fırat Boyan 07.12.2016 15

Windows Server 2012 R2'de Windows Update Services (WSUS) Role Kurulumu ve Yapılandırması

Bilgisayar sistemlerinin güvenli ve güncel tutulması, güvenlik yamaları (Security Patch) ile sağlanmaktadır. Microsoft, 1998'den beri güvenlik yamaları için Internet üzerinden Web tabanlı Windows Update sitesini hizmette tutmaktadır. Client PC'lerdeki güncellemeler, Automatic Updates servisi ile yapılmaktadır. Windows Updates ya da Automatic Updates uygulamaları sisteminizin güncel tutulmasını sağlamaktadır ancak çoğu sistem yöneticisi, hangi bilgisayara hangi güncelleme veya yamayı kuracağını bilmediği için, çalışan bazı iş uygulamaların, güncelleme veya yamalar kurulduktan sonra çalışmamasından dolayı büyük sorunlarla karşılaşmıştır. İşte WSUS (Windows Update Service), Windows kritik güncellemelerin ve güvenlik paketlerinin dağıtımını merkezi olarak yapmayı sağlayarak Server ve Client PC'lerin güncel tutulmasını sağlayabiliyoruz. Bu sayede tüm güvenlik güncellemerin merkezi olarak yönetimini sağlarken, aynı zamanda trafik kontolü sağlayarak bant genişliğinden de tasarruf sağlamamızı sağlamaktadır.

Bu makalemde sizlere Windows Server 2012 R2'de Windows Update Services rol kurulum ve WSUS yapılandırma işlemlerini anlatıyor olacağım. Şimdi, Windows Update Services (WSUS) kurulumuna başlayalım.

Windows Update Services (WSUS) Role Kurulumu

Windows Update Services (WSUS) Role Kurulumuna başlıyorum.

1- Server Manager konsolunu açıyoruz. Sağ üst köşedeki Manage menüsünden Add Roles and Features seçeneğine tıklayarak rol ekleme sihirbazını açıyorum.

WSUS

2- Karşımıza Add Roles and Features Wizard bilgi penceresi geliyor. Kuruluma devam etmek için NEXT butonuna basıyorum.

WSUS

3- Select Installation Type adımında Role-based or Features-based Installation, standart rol ve özelliklerin kurulumunu yapabileceğimiz bölümdür. Ben, Windows Update Services (WSUS ) kurulumu yapacağım için, Role-based or Features-based Installation seçerek NEXT butonuna basarak devam ediyorum.

WSUS

4- Select destination Server adımında, kurulum hangi Server üzerinde yapılacak ise, o Server'ı seçmemiz gerekiyor. Ben, SRV0001 ismindeki Server'ım üzerinde Windows Update Services (WSUS) rol kurulumu yaparak yapılandıracağım için, bu Server'ımı seçiyor, NEXT butonuna basarak kurulum işlemine devam ediyorum.

WSUS

5- Select Server roles adımında Windows Update Services (WSUS) rolünü işaretliyorum.

WSUS

5.1- Windows Update Services (WSUS) rolünü seçtiğimizde, karşımıza Add Roles and Features Wizard penceresi çıkıyor. Windows Update Services (WSUS) rolü ile birlikte Web Server (ISS) rolü, .NET Framework 4.5 Features, Remote Server Administration Tools özelliği altında bulunan Windows Update Services Tools, Windows Internal Database ve Windows Process Activation Service özelliklerinin kurulmasını gerektiğini belirtiyor. Kuruluma devam etmek için Add Required Features butonuna basarak bu özelliklerin ve Web Server (ISS) rolünün kurulması sağlıyorum.

WSUS

5.2- Windows Update Services (WSUS) rolün kurulumuna devam etmek için NEXT butonuna basıyorum.

WSUS

6- Select Features adımında Server'ımız üzerine kurabileceğimiz ek özellikleri (Features) görüyoruz. Windows Update Services (WSUS) rolünü seçtikten sonra, kurulması gereken özellikleri Windows Update Services (WSUS) rolünü seçtiğimizde zaten kurulması için seçmiştik. Bu nedenle bu ekranda başka bir özellik (Feature) seçmemize gerek yolmadığı için, NEXT butonuna basarak devam ediyorum.

WSUS

7- Windows Update Services (WSUS) kurulumu ile birlikte, Microsoft’un bir takım uyarı ve bilgilendirmeleri karşımıza çıkıyor. NEXT butonuna basarak Windows Update Services (WSUS) rolünün kurulum işlemine devam ediyorum.

WSUS

8- Select role services adımında, Windows Update Services (WSUS) rolü altında hangi servislerin hizmet vereceğini seçiyorum. Bu servisleri biraz detaylandıracak olursam;

● WID Database: Windows Update Services (WSUS) Internal Database (veri tabanı)'dir. Yani, Windows Update Services (WSUS) rolü, kendi Database'ini oluşturarak kullanabildiği gibi, SQL Server veri tabanını da kullanabilir. WID Database seçeneğini seçerseniz Windows Update Services (WSUS), kendi database'ini (veri tabanını) oluşturarak kullanır.
● WSUS Service: Windows Update Services (WSUS) rolünün çalışması için gerekli olan servislerin kurulumunu sağlayan bir servistir.
● Database: Sadece Windows Update Services (WSUS) Database (veri tabanı) kurulumunu gerçekleştirir. Bu seçeneği seçerseniz WID Database ve WSUS Service seçeneğini seçemezsiniz bu sunucu üzerinde sadece Database tutulur. Ben, WID Database ve WSUS Service seçeneklerini seçiyor, NEXT butonuna basarak devam ediyorum.

WSUS

9- Content location selection adımında, Windows Update Services (WSUS) üzerinde (Local'de) tutulacak olan güncelleştirmelerin bulunacağı dizini yapılandırıp, bunun yolunu (Path) belirtmemiz gerekiyor. Tüm güncellemeler buraya indirilecek ve buradan istemcilere (Client) dağıtılacaktır. Bu dizin'deki güncellemelerin (Update'lerin) boyutu, indireceğiniz güncelleştirmelere bağlı olarak farklılık gösterir. Ortamınızdaki Server ve Client işletim sistemleri, Ofis yazılımları ve dil paketlerine göre indirilecek olan güncelleştirmeler nedeniyle bu dizinin bulunduğu Disk'in boyutu çok fazla artış gösterebilir. Bu nedenle, bu alanın işletim sistemi ile aynı alanda bulunmasını tavsiye etmem. Bu dizinin bulunduğu yapının RAID yapısı içerisinde ve mümkünse Storage (yedekleme ünitesi)'da olmasını ve Disk yapısının da RAID 5 olmasını tevsiye ederim.

WSUS

Ben bu senaryomda Storage (yedekleme ünitesi) oluşturmadığım için, C:\ dizini altında WSUS adında bir klasör oluşturuyor, dizin yolu olarak da burayı gösteriyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

10- Web Server (ISS) rolünün kurulumu yapılandırıyorum. Aslında Default olarak gelen seçeneklerden başka herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Bu sebeple bu adımları NEXT butonuna basarak geçiyor ve devam ediyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

WSUS

WSUS

11- Confirm installation selections adımında, Install butonuna basarak Windows Update Services (WSUS) rolü ile birlikte Web Server (ISS) rolü, .NET Framework 4.5 Features, Remote Server Administration Tools özelliği altındaki Windows Update Services Tools, Windows Internal Database ve Windows Process Activation Service özelliklerinin kurulumlarına başlabiliriz.

WSUS

Windows Update Services (WSUS) rolü ve diğer özelliklerinin kurulumunu geçekleştikten sonra Server'ı otomatik olarak restart etmek istersek, Restart the destination Server automatically if required seçeneğini işaretlememiz gerekiyor.

WSUS

WSUS

WSUS

12- Windows Update Services (WSUS) rolü ile birlikte Web Server (ISS) rolü ve diğer özelliklerinin kurulumları tamamlandıktan sonra, Windows Update Services (WSUS) yapılandırılmasını gerçekleştirmek için Launch Post-Installation tasks'a tıklıyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

Windows Update Services (WSUS) Yönetim Konsolundan Ayarların Yapılandırılması

13- Update Services yönetim konsolu açıp, yapılandırmalarımı yapmaya başlıyorum.

WSUS

14- Update Services yönetim konsolu üzerinde WSUS yapılandırması için ilk olarak Options seçeneğini içinden gerçekleştiriyor olacağım. İlk olarak yapılandırmamı Update Files and Languages üzerinde yapılandıracağım.

WSUS

Files and Languages iki bölümden oluşmaktadır.

14.1- Update Files sekmesinde, Store Update files Locally on this Server seçeneği ile Microsoft üzerinden çekeceğiniz Update'lerin Local olarak Server üzerinde tutulacağını belirtmiş oluyoruz.

14.1.1- Store Update files Locally on this Server seçeneği altındaki Download Update files to this Server only when Updates are approved seçeneği ile güncellemeler, sadece approved edildiğinde bilgisayara Download edileceğini ve Local'de tutulacağını belirtmiş oluyoruz.

14.1.2- Store Update files Locally on this Server seçeneği altındaki Do not store Update files Locally; computers Install from Microsoft Update seçeneğinde ise güncellemelerin Local'de tutulmayacağını, bilgisayarların direkt olarak Microsoft Update üzerinden güncellemeleri çekeceğini belirtmiş oluyoruz.

WSUS

14.1.3- Yine Store Update files Locally on this Server seçeneği altındaki Download express installation files seçeneği ile bilgisayarlara indirilip, kurulacak olan Update'ler daha hızlı yapılacaktır. Bunun dezavantajı, indirilen güncelleme dosyaları büyük boyutlu olacağı için indirme sürelerinin uzun sürmesidir.

WSUS

15- Update Languages sekmesinde; Download Updates only in these languages: seçeneğini seçerek, Microsoft'tan çekilecek güncelleme dillerinin İngilizce ve Türkçe dilleri olarak ayarlıyorum.

WSUS

WSUS

16- Windows Update Services (WSUS) yönetim konsolu üzerinde WSUS yapılandırması için ikinci adımda da yine Options seçeneğini içinden gerçekleştiriyor olacağım. Options seçeneği altındaki ikinci yapılandırmamı Products and Classifications üzerinde yapılandıracağım.

WSUS

Products and Classifications iki bölümden oluşmaktadır.

16.1- Products sekmesinde, hangi Microsoft ürünleri için güncelleştirme çekeceğimizi belirtiyoruz. Sadece burada belirttiğimiz Microsoft ürünleri için Update çekilecektir.

NOT: WSUS Service ilk kurulduğunda, Products listesinde güncel ürünleri göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi, WSUS Server'ınızın güncel olmamasıdır. WSUS Server'ınızı güncellediğiniz zaman, Products listesinde güncel ürünlerin de yer aldığını göreceksiniz.


WSUS

WSUS Server'ım için gerekli güncelleştirmeleri yaptıktan sonra, Products listesinde güncel ürünlerin de yer aldığını görebiliyorum. Güncel ürün listesi geldikten sonra, ihtiyacımıza göre seçim yapmaya başlayabiliriz.

WSUS

WSUS

WSUS

WSUS

WSUS

16.2- Classifications sekmesinde, Products sekmesinde seçtiğimiz Microsoft ürünleri için hangi tür Update'leri çekeceğimizi belirtiyoruz. Ben burada Critial Updates, Definition Updates ve Security Updates olmak üzere üç sınıflandırma seçiyorum.

WSUS

16.3- Windows Update Services (WSUS) yönetim konsolu üzerinde WSUS yapılandırması için üçüncü adımda da yine Options seçeneğini içinden gerçekleştiriyor olacağım. Options seçeneği altındaki üçüncü yapılandırmamı Update Source and Proxy Server üzerinde yapılandıracağım.

WSUS

Update Source and Proxy Server iki bölümden oluşmaktadır;

16.4- Update Source sekmesi altında Syncronize from Microsoft Update seçili halde iken, WSUS Server'ı aslında Upstream WSUS Server olarak kullanmış oluyoruz. Bunun anlamı, güncelleştirmelerin Microsoft'tan direkt olarak WSUS Server tarafından çekileceğidir. WSUS Server, direkt olarak Microsoft'tan güncelleştirmeleri çeker ve bu Server üzerinden Update dağıtımını yaparsınız. Kısacası bu seçenek, WSUS Server'ı Upstream WSUS Server yapar.

WSUS

16.4.1- Yine Update Source sekmesi altında Syncronize from another Windows Server Update Services Server seçili halde iken, altında bulunan Server name alanında Upstream WSUS Server olan Server'ın adı yazılır. Bunun anlamı, güncelleştirmelerin Microsoft'tan direkt olarak WSUS Server tarafından değil, bir üstte anlatığımız ayarda yapılandırılmış bir Upstream WSUS Server'dan çekileceği anlamına gelmektedir. Kısacası bu seçenek, WSUS Server'ı Downstream WSUS Server yapar. Downstream WSUS Server üzerinde approval işlemleri gerçekleştireMEzsiniz. Approval işlemleri sadece Upstream WSUS Server tarafından yapılarak tüm Downstream WSUS Server'lara ve oradan da Client PC'lere dağıtılır.

WSUS

16.5- Proxy Server sekmesinde; Internet'e proxy üzrerinden çıkıyorsanız, bu bilgileri burada belirmeniz gerekmektedir.

WSUS

17- Windows Update Services (WSUS) yönetim konsolu üzerinde WSUS yapılandırması için ilk olarak Options seçeneğini içinden gerekli ilk ayarlar yapıldıktan sonra (benim yaptığım ayarlar temel ayarlardır. Dilerseniz diğer ayarları da yapılandırabilirsiniz.) yine Windows Update Services (WSUS) yönetim konsolu üzerinde Syncronizations seçeneğini üzerinden, Products and Classifications bölümünde belirttiğimiz yapılandırma ayarlarına uygun güncelleştirmeleri çekmek için Sağda, Syncronizations altında, bulunan Syncronize Now seçeneğine tıklayarak güncelleştirmeleri indirmeye başlıyorum. Güncelleştirmeleri indirme işlemim tamamlandıktan sonra 5370 tane Update çektiğini görüyorum.

WSUS

WSUS

17.1- Güncelleştirmeler başarılı bir şekilde indirildikten sonra; Options altında, Products and Classifications bölümünde, Products sekmesinde belirttiğim Microsoft ürünleri için çektiğim güncelleştirmeleri, bu ürünler için tek tek dağıtmak istiyorum. Bunun için, Computers seçeneği altındaki All Computers bölümünde sağ tıklayarak Add Computer Group... seçeneğini seçiyor, ürünler için gruplandırma oluşturuyorum.

WSUS

17.1.1- Add Computer Group... seçeneğini seçtikten sonra ilk gruplandırmamı Windows 7 İşletim sistemli bilgisayarlar için hazırlıyorum. Name alanına da bana anlamlı gelecek olarak "Windows-7" adını veriyorum.

WSUS

WSUS

17.1.2- İkinci gruplandırmamı, Windows 8.1 İşletim sistemli bilgisayarlar için hazırlıyorum. Name alanına da bana anlamlı gelecek olarak "Windows-8.1" adını veriyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

18- İşletim sistemlerine göre gruplandırmalarımı yaptıktan sonra, Active Directory Users and Computers üzerinde bir groups OU'su açıp, WsusComputers adında bir Security Group açıyorum.

WSUS

WSUS

18.1- Oluşturmuş olduğum Security Group üzerinde sağ tıklayarak Properties seçeneğini seçiyorum.

WSUS

18.2- Members sekmesinde, sistemimdeki bilgisayarları Add... butonuna tıklayarak ekleyeceğim.

WSUS

WSUS

18.3- Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Object olarak Computers object'inin seçili olmaması. Computers object'i seçili olmazsa, Check Names butonuna bastığınızda bilgisayar adını getirmeyecektir.

WSUS

WSUS

WSUS

Wsus Group Policy Ayarları

19- Windows Update Services (WSUS) Yönetim Konsolu üzerinden gerekli ayarları yapılandırdıktan sonra, Wsus Group Policy Ayarlarını yapılandırma işlemine geçiyorum. Group Policy ayarlarını yapılandırmazsak, güncellemeleri Client PC'e yönlendiremezsiniz. GPO oluşturmak için Group Policy Management içindeyken ilgili OU'um üzerinde sağ tıklayarak, Create a GPO in this domain, and Link it here... seçeneğini seçerek, OU üzerinde GPO oluşturup, aynı zamanda da GPO'yu OU'ya bağlama işlemini gerçekleştiriyorum.

WSUS

19.1- GPO için WsusPol adını verip, OK butonuna basıyorum.

WSUS

19.2- WsusPol adındaki GPO, Istanbul OU'su altında oluştu.

WSUS

19.3- GPO üzerine tıkladıktan sonra, sağ bölümde GPO ile ilgil ayarların bulunduğu kısım açılıyor. Bu kısımda Delegation sekmesine tıklıyorum.

WSUS

19.4- Delegation sekmesinde iken, sağ altta bulunan Advanced... butonuna tıklıyorum. Karşıma gelen WsusPol Security Settigs penceresinde, Active Directory'de oluşturduğum Security Group'u ekleyeceğim. Add... butonuna tıklıyor, oluşturmuş olduğum WsusComputers isimli Security Group'u seçip, OK butonuna basıyorum. WsusComputers isimli Security Group'um seçildikten sonra tekrar OK butonuna basıyor, ekleme işlemini bitiriyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

19.5- WsusComputers isimli Security Group'um eklendikten sonra, gerekli izin atamasını yapmak için seçiyorum ve izinler kısmında Apply group Policy seçeneği ile bu GPO'nun bu gruba uygulanmasını sağlıyorum.

WSUS

WSUS

19.6- Gerekli izin ayarını yaptıktan sonra, OK butonuna tıklayarak, Settings penceresini kapatıyorum.

WSUS

19.7- Delegation sekmesindeki işlemlerimi tamamladım. Şimdiki adımda bu sefer de Scope sekmesine tıklıyor, en alttaki Security Filtering bölümünde WsusComputers isimli Security Group'umu Add... butonuna tıklayarak ekliyorum. Amacım, Policy'nin bu bilgisayar grubuna etki etmesi.

WSUS

19.8- Yine aynı bölümde Authenticated Users'ı seçerek Remove butonuna basıyor ve siliyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

20- GPO üzerindeki izinlerin yapılandırmasını tamamladıktan sonra, Istanbul OU'su altında oluşturmuş olduğum WsusPol isimli GPO üzerinde sağ tıklayarak Edit... seçeneğini seçiyor, GPO yapılandırma işlemine geçiyorum.

WSUS

20.1- Group Policy Management Editor penceresi açıldıktan sonra sırası ile Computer Configuration > Policies > Administrative Templates altıkdaki Windows Components'ı genişletiyorum.

WSUS

20.2- Windows Components'ı genişlettikten sonra, alt klasörlerden Windows Update klasörü, GPO yapılandırması için ihtiyacımız olan klasör. Windows Update klasörü altında Windows Update için gerekli olan birçok Policy seçeneği mevcut. Bizim için gerekli olan Policy'ler;

● Configure Automatic Updates
● Specify intranet Microsoft Update service location
● Automatic Updates detection frequency
● Allow non-administrators to receive Update notifications

WSUS

20.2.1- Configure Automatic Updates: Bu Policy, güncellemerin hangi şarta bağlı olarak Download edilip, Install edileceği ile alakalıdır.

2- Notify for Download and notify for install: İndirmek ve yüklemek için sor.
3- Auto Download and notify for install: Otomatik olarak indir, yüklemek için sor.
4- Auto Download and schedule the install: otomatik olarak indir, yüklemeyi bir zamana bağla.
5- Allow Local admin to choose setting: İndirme ve yükleme işlemlerini Local admin'e bırak.

WSUS

20.2.1.1- Ben, Auto Download and schedule the Install seçeneğini seçerek güncellemelerin otomatik olarak indirilip, yüklemeyi bir zamana bağlamak istiyorum. Bu nedenle 4 numaralı seçeneği seçiyorum.

20.2.1.2- 4 numaralı seçeneği seçtikten sonra, alt kısımda bulunan;

● Schedule Install day: altında yüklemelerin otomatik olarak kaç günde bir yapılacağını seçiyoruz. Ben, 0- Every day seçeneğini seçiyorum.
● Schedule Install time: altında indirilen otomatik güncellemelerin hangi saat diliminde yükleneceğini seçiyorum. Ben, 23:00 olarak belirledim.

WSUS

20.2.2- Specify intranet Microsoft Update service location Policy'si, en önemli Policy'lerdendir. Burada, Set the intranet Update service for detecting Updates: altında Client PC'lerin Wsus Server'ı bulabilmesi için, Wsus Server'ın Host Name'ini http://ServerName:8530 şeklinde belirtiyorum. Buradaki 8530, erişimin http veya https üzerinden yapılacağını belirtir ki Wsus (Windows Update Services) kurulumu sırasında IIS kurulumu da yapmıştık. 8530, IIS üzerindeki Wsus Website'ın Port numarasına karşılık gelmektedir.

WSUS

20.2.3- Automatic Updates detection frequency Policy'si, güncellemelerin Client PC'ler tarafından kaç saatte bir kontrol edileceğini belirtir.

WSUS

20.2.4- Allow non-administrators to receive Update notifications Policy'si, Administrators grubuna dahil olmayan, users grubu üyesi kullanıcılar için, belirtilen saattelerde kontrol edilen güncellemelerde yeni güncelleme bulunması durumunda, bunu ekranın sağ altında uyarı olarak gösterecektir.

WSUS

21- Group Policy güncelleştirme Policy'lerini yapılandırdıktan sonra, Istanbul OU'su üzerinde sağ tıklayıp, Group Policy Update... seçeneğini seçerek, güncelleştirmelerin tüm Client PC'lere uygulanmasını sağlıyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

22- Client PC üzerinde Contol Panel'den (Denetim Masası) Windows Update penceresini açtıktan sonra ilk olarak You receive Updates: For windows only. seçeneği görünecektir. Client PC'yi yeniden başlattıktan sonra, Managed by your system administator olarak değiştiğini göreceksiniz.

WSUS

WSUS

23- Güncelleştirmelerin tüm Client PC'lere uygulanmasını sağladıktan sonra, Client PC'lerin Update Services Yönetim Konsolu üzerinde All Computers içine geldiğini göreceksiniz. Client PC'leri buradan daha önce oluşturuğumuz gruplara dağıtabiliriz. Ben, Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayarımı Windows-8.1 grubuna taşıyorum. Taşımak için; Client PC üzerinde sağ tıklayarak Change Membership... seçeneğini seçiyorum. Set Computer Group Membership penceresi altında Windows-8.1 grubunu seçip, OK butonuna basıyorum.

WSUS

WSUS

WSUS

24- Update Services yönetim konsolu üzerinde sol bölümde SRV0001 altında Updates sekmesi içindeki All Updates bölümünde, Microsoft'tan indirilen güncelleştirmeleri görececeksiniz. Buradaki güncelleştirmeler; Products and Classifications yapılandırması yaparken, Classifications bölümünde bir önceki ayar olan Products sekmesinde seçtiğimiz Microsoft ürünleri için hangi tür Update'leri çekeceğimizi belirtmiştik. Burada çektiğimiz tüm Update'ler sınıflandırmasız, karışık olarak yer almaktadır.

Ben, senaryom gereği Windows 8.1 işletim sistemi için indirilmiş olarak Update'lerden bazılarını seçip, sağ tıklayarak Approve... seçeneğini seçiyorum.

WSUS

24.1- All Updates bölümünde toplanan güncelleştirmeleri Approve etmediğiniz sürece, hiçbir güncelleştirme yüklenmeyecektir. Approve Updates penceresi altında All computers üzerinde sağ tıklayarak Approved for Install seçeneğini seçiyorum.

WSUS

24.2- All computers üzerinde sağ tıklayarak Approved for Install seçeneğini seçtikten sonra, aynı işlemi Windows-8.1 üzerinde de gerçekleştiriyorum.

WSUS

24.3- Bu işlemleri bitirdikten sonra, OK butonuna basarak Approve Updates penceresini kapatıyorum.

WSUS

24.5- Seçtiğim ve Approve ettiğim güncelleştirmelerin başarılı bir şekilde Windows-8.1 grubu içindeki bilgisayarlara yüklenmek için atandığını görüyorum. Close penceresini Approval Progress penceresini kapatıyorum.

WSUS

25- Client PC üzerinde Contol Panel'den Windows Update penceresini açtığımda, Windows-8.1 grubu içine atadığım güncelleştirmelerin Automatic Updates detection frequency Policy'si sayesinde Windows 8.1 işletim sistemli Client PC tarafından Check edilip, Install edilmeye hazır hale geldiğini görüyorum.

WSUS

WSUS

Faydalı olması dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 15 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


08.10.2023 Memet Sönmez
Merhaba Hocam özellikle detaylı anlatımınız için çok teşekkür ediyorum.Emeğinize sağlık .Hocam WSUS servisini DC üzerindemi kurmak zorundayım? Performansı nasıl etkiler şimdiden teşekkür ediyorum

09.10.2023 Fırat Boyan
Merhaba Mehmet, Ben şahsen DC üzerine hiçbir servis kurulmasını tavsiye etmem. Performans konusundaki soruna, ortamını bilmediğim için net bir cevap veremem. Ortamında kaç DC var? Windows Server sürümün nedir? DC CPU ve RAM değerleri nedir? Kaç kullanıcı var?


06.11.2021 Fatih Mehmet Uçar
Kardeşim emeklerin için teşekkürler, açıklamaların harika. Ben özellik ekleme ekranında wsusu bulamadım listede yok. İşletim sistemi 2012 r2 foundation. Özelliği eklemenin başka bir yolu var mı? Teşekkürler...
01.08.2021 Serhat
Gerçekten emek sarf edilmiş, tane tane işlenmiş bir içerik olmuş. Ellerinize sağlık. Wsusun DC de olması sorun teşkil eder mi? Vrya File Server ve wsus u bir arada bir bilgisayarda tutsak olur mu?

07.08.2021 Fırat Boyan
Teşekkürler Serhat. Wsus'un download dosya dizin yolunun nerede olduğu çok önemli değil ama tavsiyem, bırak Domain Controller sadace Domain Controller olarak görev yapsın. Başka bir servis ya da herhangi bir şey yüklemeneni tavsiye etmem.


08.04.2020 vedat orkun
Peki bu servisin download ettiği dosyaları nasıl temizleyeceğiz hocam ben hepsini kaldırmak istiyorum eğitim amaçlı kurdum boş yere yer kaplasın istemiyorum

08.04.2020 Fırat Boyan
Merhaba, Options seçeneği altında Server Cleanup Wizard'dan yapabilirsin.


30.03.2019 Ali POLAT
Hocam çok teşekkürler emeğinize sağlık. Güzel bir makale olmuş.

31.03.2019 Fırat Boyan
Teşekkür ederim Ali kardeşim. Yazılarımın faydalı olduğunu bilmek çok sevindirici oluyor :)


23.10.2018 Meliksah yerlikaya
Hocam ellerinize ve emeginize saglik tesekkurler paylasim icin.
17.09.2018 Emrah ÖZTÜRK
gayet açıklatıcı bir makale olmuş, takıldığım yerlerde yardımcı oldu. teşekkür ederim.

18.09.2018 Fırat Boyan
Yorum için teşekkür ederim. Faydalı olması mutluluk verici.


23.12.2017 Mustafa
Gercekten açıklayıcı ve standart bildiklerimiz haricinde bilgiler olmuş, Takıldıgım hususlar var ve yardımcı olursanız sevinirim, -wsus 2016 da windows 10 da cok fazla kategori var.win 10 haricinde hangilerini secmemiz lazım. -Serverlar ve birkaç makina haricinde tüm makinalara wsustan ayarlamak istiyorum ,default domain policy ye gpo yapmadan nasıl çözebilirim. Teşekkurler...

09.01.2018 Fırat BOYAN
Selamlar Mustafa, Default Group Policy üzerinde yapmanı önermem. Bilgisayar hesapları hangi OUda ise, o OU üzerinde yeni bir GPO oluşturup, orada uygulamanı öneririm.


20.06.2017 Kenan YILDIRIM
Gayet açıklayıcı bir makale olmuş ellerine sağlık hocam.