Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category KATEGORİ: Routing-Switching

category Fırat Boyan category 03.01.2017 category 0

RIP (Router Information Protocol-Yönlendirme Bilgisi Protokolü) RIPv1, RIPv2


RIP Routing Protocol - Yönlendirme Protokolü, Distance Vector Protocole'dür. Distance Vector Protocole'ler, routing table update mantığıyla çalışırlar. Yani, belirli zaman aralıklarında sahip oldukları network bilgilerini komşu router'larına gönderir, aynı şelilde komşu router'larından da aynı bilgileri alırlar. Bu döngünün sonunda her router, sistemde ki bütün network'leri öğrenmiş olur ve uygun yol seçimini yaparlar.

RIP, uzaklık vektör algoritmasıyla çalışan ve yönlendirmeleri hesaplamak için Bellman-Ford algoritmasını kullanan bir protokoldür. RIP, yönlendirici cihazların tablosunda Administrative Distance (Yönetim Mesafesi) 120 olarak yer alır. RIP yönlendiriciler, en iyi yol seçimini yaparken sadece geçtiği cihaz (hop count - atlama noktası) sayısına bakar. RIP en fazla 15 hop'u kabul eder. Bu, bir router'ın data iletiminde en fazla 15 tane router geçebileceği anlamına geliyor. Bu sayı aşıldığında, yani 16. hop'a gelince, destination unreachable (kaynak bulunamadı) hatasını verir.

RIP, Bir ağdaki bilgi alışverişini kolaylaştırır. RIP protokolü kullanılmadığında, ağınızdaki her değişiklikte, yönlendirme tablolarını elle düzeltmek zorunda kalırsınız. RIP protokolü kullanımı ile, ağınızdaki her değişiklikte, değişiklikler otomatik olarak router'lar arasında güncellenmektedir. Bunun anlamı; RIP, komşu yönlendiricilerin herhangi birinde, yönlendirme tablosundaki değişikliği öğrendiğinde, bu bilgileri diğer yönlendiricilere de iletir. Böylelikle diğer yönlendiriciler de güncelleme yapabilir.

RIP’in dezavantajı, En fazla 15 hop count (atlama noktası) desteklemesidir. RIP ile birbirlerine bağlı 20 router olduğunu düşünürsek; her düğüm noktası kontrol edildiğinde, RIP 16. router'a gelemeyecektir. Çünkü 15 düğüm noktası desteklidir. Bu yüzden RIP, çok büyük ağlarda kullanılamamaktadır.

RIP (Router Information Protocol) İki farklı şekilde kullanılır. Bunlar, RIP Version 1 ve RIP Version 2 şeklindedir.

RIP Versiyon 1 (RIPv1) Özellikleri:

● RIPv1, classful (sınıflar arası yönlendirme) bir protokoldür.
● RIPv1, periyodik güncellemelerde alt ağ maskesi (subnetmask) bilgisini taşımaz. Bu yüzden RIPv1 kullanılan bir ağda subnetting (alt ağlara) ayırma işlemi yapıldığında RIPv1 düzgün çalışmaz.
● RIPv1, periyodik güncellemelerini 255.255.255.255 broadcast yayını üzerinden duyurur.
● RIPv1 kullanılırken kimlik doğrulama yapılmaz.
● RIPv1, sıradaki ağ cihazının adresini bildirmez.
● RIPv1, Fixed Length Subnet Mask (FLSM – Sabit Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) destekler.
● RIPv1, 6 load balancing'e (yük eşitleme) izin verir. Default 4’tür.
● RIPv1, "Split horizon" ve "split horizon with poison reverse" özelliklerini destekler.

RIP Version 1 konfigurasyonu:

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router rip

Router(config-router)#network networkID
(routerın diğer router'lara bildireceği network. Bu kısıma, router'a bağlı olan tüm bacakların, yani network'lerin, IP Adres bilgileri girilmelidir.)

RIP Versiyon 2 (RIPv2) Özellikleri:

● RIPv2, Classless (Sınıfsız) bir protokoldür ve Classless Inter-Domain Routing (CIDR – Sınıfsız alanlar arası yönlendirme) grubunda bulunur.
● RIPv2, periyodik güncellemelerinde subnetmask bilgisini taşır. Kullanılan ağda subnetting yapılabilir.
● RIPv2, periyodik güncellemelerini 224.0.0.9 multicast yayını üzerinden duyurur.
● RIPv2, kullanılırken kimlik doğrulama yapılabilir. (Kimlik Doğrulama, ağ boyunca dağıtılan yolların yetkili kaynaklardan geldiğini doğrulamak için kullanılır.)
● RIPv2, sıradaki ağ cihazının adresini belirtir.
● RIPv2, Variable Length Subnet Mask (VLSM – Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) destekler.
● RIPv1 yüklü bir router, RIPv2 güncellemelerini de kabul eder; fakat RIPv2 kullanan bir router, sadece RIPv2 güncellemelerini kabul eder.
● RIPv2'de Auto Summarization vardır ve default olarak açık durumdadır.

Auto Summarization Nedir?

Bir Network (ağ) yapısında alt ağlara bölme (subnetting) işlemi yapılmışsa, yapılan bu subnetting (alt ağlara bölme) işlemini dikkate almadan, network'ün bölümlenmemiş halini özet bilgi olarak karşı router'lara iletilir ve classful gibi çalışır. Daha doğru bir yönlendirme tablosu sağlamak için RIPv2'de Auto Summarization (otomatik özetleme) özelliğinin devre dışı bırakılması önerilir. Devre dışı bırakıldığında, RIPv2 tüm alt ağlara alt ağ maskesi bilgilerini diğer outer'lara raporlayacaktır.

Bunu şu şekilde daha net ifade edebileceğimi düşünüyorum;

R1 adında bir Router'ınız var. R1, 10.1.1.0/24 ve 10.1.2.0/24 olmak üzere iki ayrı LAN'a bağlı durumda ve R1 üzerinde Auto Summarization aktif durumda. R1 router, Auto Summarization aktif durumda olduğu için bu iki network, bilgisini R2 router'ına bildirirken bu network'leri 10.0.0.0/8 şeklinde özetleyecektir. Bu durumda sizin belirttiğiniz iki ayrı network'ün de hiçbir önemi kalmayacak ve haberleşme sağlıklı biçimde yapılamayacaktır.

R2 router, R1 router'dan özetlenmiş 10.0.0.0/8 network bilgisini alacak ve R1 router tarafında hangi network'ün 10.1.1.0/24, hangi network'ün 10.1.2.0/24 olduğunu bilemediği için, ping'leme işlemi de başarılı olamayacaktır.

Bunu engellemenin yolu, Auto Summarization özelliğini no auto-summary komutu ile devre dışı bırakmaktır. R1 router, no auto-summary komutu ile kendine bağlı olan 10.1.1.0/24 ve 10.1.2.0/24 network'lerini R2 router'a bildirebilecektir.

RIP Version 2 konfigurasyonu:

Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router rip
Router(config)#version 2
Router(config-router)#network networkID

(routerın diğer router'lara bildireceği network. Bu kısıma, router'a bağlı olan tüm bacakların, yani network'lerin, IP Adres bilgileri girilmelidir.)
Router(config-router)#no auto-summary
Komutlara ek olarak sadece #no auto-summary komutunun yazılması yeterlidir.

Örnek RIPv2 Yapılandırma

Istanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 tane şubem var ve bu şubelerim arasında RIPv2 dynamic routing protokolü ile dinamik yönlendirme işlemi yapacağım.

Router'ların Ethernet port'larına IP Adresi Atama

İlk yapmam gereken işlem, ISTANBUL ve ANKARA Router'ları üzerinde olacak ve bu router'ların gigabitEthernet port'larına IP ataması yapmak olacak.

ripv2

ISTANBUL Router'ı için gigabitEthernet port'larına IP ataması işlemini yapılandırıyorum.

ripv2

ANKARA Router'ı için gigabitEthernet port'larına IP ataması işlemini yapılandırıyorum.

ripv2

Son olarak yapmam gereken işlem, ANTALYA Router'ı üzerinde olacak ve bu router'ın gigabitEthernet port'larına IP ataması yapmak olacak.

ripv2

ANTALYA Router'ı için gigabitEthernet port'larına IP ataması işlemini yapılandırıyorum.

ripv2

Router'ların gigbitEthernet port'larına IP yapılandırması işlemini yapıp, shutdown komutu ile port'ları aktif ettikten sonra, yapılandırmamızın ilk adımını tamamlamış oluyoruz.

ripv2


Bundan sonraki işlemimiz, her bir SITE için, RIPv2 dinamik yönlendirme protokollerinden olan RIPv2 yönlendirme protokolü (routing protocol) ile yönlendirme (routing) işlemi yapmak olacak. Routing işlemleri yapılırken, router'ın her bacağına bağlı olan network'ler tek tek belirlenecektir.

ISTANBUL, ANKARA ve ANTALYA'daki Router'lar Üzerinde RIPv2 Yapılandırma:

ISTANBUL router'ı için RIPv2 yapılandırma.

Router>enable
Router>#configure terminal
Router>#router rip
Router>#version 2
Router>#network 10.1.1.0
Router>#network 88.75.23.0
Router>#no auto-summary


ripv2

show ip route komutu ile routing table'ı görüntülüyorum.

ripv2

ANKARA router'ı için RIPv2 yapılandırma.

Router>enable
Router>#configure terminal
Router>#router rip
Router>#version 2
Router>#network 10.1.2.0
Router>#network 88.75.23.0
Router>#network 78.16.55.0
Router>#no auto-summary


ripv2

show ip route komutu ile routing table'ı görüntülüyorum.

ripv2

ANTALYA router'ı için RIPv2 yapılandırma.

Router>enable
Router>#configure terminal
Router>#router rip
Router>#version 2
Router>#network 10.1.3.0
Router>#network 78.16.55.0
Router>#no auto-summary


ripv2

show ip route komutu ile routing table'ı görüntülüyorum.

ripv2

Yapılan işlemleri değerledirmek ve çalıp çalışmadığını kontrol etmek için, SITE'lar arasında PC'lerden ping atma işlemi yapıyorum. Ping atma işlemini; ANTALYA'daki PC8'den, ISTANBUL'daki PC2'ye gerçekleştiriyorum;

PC8'den Ping (Echo) paketi yollanıyor.

ripv2

PC8'den yollanan ping paketi, switch'e erişiyor.

ripv2

Ping paketi switch üzerinden, router'ın iç network port'una erişiyor.

ripv2

Burada routing işlemi devreye girerek, ping peketini bir sonraki HOP olan ANKARA router'ına yönlendiriyor.

ripv2

ANKARA router'ı da aynı şekilde ping paketini bir sonraki HOP olan ISTANBUL router'ına yönlendiriyor.

ripv2

ISTANBUL router'ına ulaşan ping paketi; buradan switch'e, ve daha sonrasında ise hedef PC'ye (PC2) ping peketini ulaştıyor.

ripv2
ripv2

Ping işleminde; ping'in, ping atılan PC'ye geri yollanması, yani Echo yapan (Ping Atan) PC'ye Echo Reply yollaması gerekmektedir. Kısaca belirtmem gerekirse; Ping, ICPM (Internet Control Message Protocol-İnternet Kontrol Mesaj Protokolü) protokolünde çalışan bir sistemdir.

TCP/IP protokol takımında , İnternet Protokolü (IP) bilgisayarlar arasında veya ağ geçitlerinde hata raporlama, hata düzeltme ya da durum bildirme yeteneklerine sahip değildir. Bağlantısız (connectionless) bir protokol olan IP, Kullanıcı Veribloğu Protokolü (UDP) üstünden iki uç nokta arasında bağlantı kurulup kurulmadığıyla ilgilenmez.

ICMP (Internet Control Message Protocol-İnternet Kontrol Mesaj Protokolü), İnternet Katmanında IP paketinin veri bölümünde çalışıp, sorunları haberleşen birimlere bildirerek bir geri besleme mekanizması oluşturur. ICMP genel olarak; TTL süresi dolduğu zaman paketin sahibine bildirim yapma, herhangi bir durumda yok edilen paket hakkında geribildirim sağlama, hata oluşumlarında geribildirim sağlama, paket başka bir yoldan gideceği zaman geribildirim sağlama gibi görevler üstlenir. Sorun çözümü için sıkça kullanılan Ping ve Tracert komutları ICMP Echo Request ve ICMP Echo Reply mesajları ile çalışır.

Echo Reply paketi, Echo paketi yollanırken peketin izlediği yolları takip edeceği için, son kısımda sadece sadece Reply paketinin başarılı bir şekilde Echo yapan (Ping atan) PC8'e iletildiğini göstermek istiyorum.

ripv2

Faydalı olması dileğiyle...
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


YAZAR HAKKINDA:

Adım Fırat Boyan. Sistem ve Network Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilgi Teknolojileri sektöründeyim.
2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise yine aynı firmada teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, Sistem Yöneticisi ve Sistem ve Network Mühendisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.
MİRSİS Bilgi Teknolojileri'nde Sistem Uzmanı konumunda görev yapıyor, Uzun yıllardır da, Türkiye'nin en önde gelen bilişim eğitimleri merkezi olan, Network Akademi bünyesinde MCT-Microsoft Certified Trainer olarak Sistem ve Network uzmanlığı eğitimleri veriyor, işlerimden arta kalan zamanlarda da bireysel olarak kurumsal firmalara Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:
MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye henüz yorum yapılmadı!
İlk yorum yapan sen ol.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.


   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.