İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Kategori: Network
Fırat Boyan 09.11.2015 37

IPv4 Adresleri ve Subnetting (Alt Ağlara Bölme)

Network üzerinde olup da iletişimde bulunacak her sistemin birer IP adresi olmalıdır. IP adresleme, TCP/IP protokol kümesinin yönlendirme katmanı (3.katman) uyarınca kullanılır. IPv4'teki IP adresleri 32 Bit uzunluğundadır. Bu sayılar, yazımı ve gösterimi kolay olması açısıdan 8 Bit'lik 4 ayrı parçaya bölünmüştür. Bu parçaların her birine Octet denmektedir. Bizler, yazım ve okuşunun kolay olması için IP adreslerini Decimal (onlu sayı sistemi) düzeninde yazıyor ve okuyoruz ancak bilgisayarlar bunları yorumlarken, Binary (ikili sayı sistemi) düzenini kullanırlar. Decimal (onlu sayı sistemi) düzeninde yazılan sayılar, Bit'leri oluşturmtakdır. Her bir Octet'te en fazla 8 Bit, yani 8 tane 1 değeri olabilir. Bu 1'lerin toplam değeri de en fazla 255 olabilir. 1 değerlerinin de matematiksel açıdan karşılıkları ve bu karşılıklara denk gelen toplamları bulunmaktadır. Bu toplamlar bize IP adresleri ve Subnet Mask'ları (alt ağ maskesi) vermektedir. Bu mantığı biraz daha açmak gerekirse; elimizde, Decimal (ondalık) sayı sisteminde, her birisi 4 ayrı Octet'e ayrılmış ve henüz değer ataması yapılmamış bir IP adresi bulunmaktadır. Bu Decimal IP adresinin Binary (İkilik) sayı sistemindeki karşılıklarını görelim.

1.Octet 2.Octet 3.Octet 4.Octet
Decimal  Decimal  Decimal Decimal
0 0 0 0
Binary  Binary  Binary  Binary
00000000 00000000 00000000 00000000

Bunun Binary karşılığındaki ilk Octet'ini alarak 00000000. kısımı üzerinden 0 değerlerine 1 değerlerini atayarak 255 üst sınıra kadar çıkacağım. Bunu yaparken, 2n formülünü kullanacağım.
2n formülü üzerinden 20'dan başlayarak, 27'ye kadar ilerlediğimde 1'den, 128 üst değerine kadar çıkmış olacağım. 1-128 aralığındaki her Decimal değerin karşılığı da 1 Binary değeri olacaktır (ya da tam tersi olarak her 1 Binary değerinin karşılığı, 1-128 arası Decimal değerinin karşılığı olacaktır da diyebiliriz) ve bir Octet içindeki tüm 1 Binary değerlerinin Decimal karşılıklarının toplamı, o Octet'teki IP adres numarasını verecektir. 2'nin her üs kuvveti karşlığı bize 1 Binary değerini verecektir. Her 1 Binary değeri değerinin karşılı ise 1 Bit olacaktır.

0 0 0 0 0 0 0 0
27=128 26=64 25=32 24=16 23=8 22=4 21=2 20=1
Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı  Karşılığı
1 1 1 1 1 1 1 1

Bu sayıların birbirleri ile toplamları sırasıyla aşağıdaki sonucu verecektir:

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

0 değerlerine karşılık gelen 1 değerleri, toplama işlemine tabi tutacağımız kısımlar olacaktır ki bu toplam değeri de bize ilgili IP adresinin ilgili Octet'i üzerindeki sayısal karşılığı verecektir. Buna göre örneğin, 192.168.20.10 Decimal IP adresinin Binary karşılığı aşağıdaki gibidir.
 
1.Octet 2.Octet 3.Octet 4.Octet
11000000
(128+64=192)
10101000
(128+32+8=168)
00010100
(16+4=20)
00001010
(8+2=10)
192 168 20 10

Bilgi!: 1 değeri alanlarını toplayarak istediğim değeri elde etmiş oldum. Tüm 0 değerlerine 1 değerini verdiğim takdirde, 255 sonucuna ulaşmış olacağım.
Bu mantığı anlatmamdaki sebep, IP adreslerinin hangi mantıkla bu sayı değerlerini aldığını anlatabilmekti. Bu mantığı, Subnetting kısmına geçtiğimizde de kullanıyor olacağım. Şimdi, IP aralıkları konusunu ele alalım.

Public IP Adresleri & Private IP Adresleri

1- Public IP Adresleri

Public IP adresleri, WAN (Wide Area Network) ortamında yani Internet ortamında kullanılan IP adresleridir. Tanımlı havuz içinde yaklaşık olarak 4.294.967.296 adet IPv4 adresi vardır ve bu tanımlı havuz, sınıflara ayrılmıştır. Bu IP adresleri, Public (WAN) ve Private (LAN) IP adresleri olarak ikiye ayrılmaktadır. İki ayrılmasının sebebi, IP adreslerinin birbirleri ile çakışmamalarıdır. 

A Sınıfı IP Aralığı:
1.0.0.0 - 126.255.255.255

127'li IP Aralığı:
127.0.0.0 -127.255.255.255

127'li blok, test amaçlı kullanılır. Buna Loopback IP adresleri denir ve Private IP Adresleridir.
Örneğin, aynı sistem üzerinde hem Server hem de Client olarak Visual Studio üzerinde bir Web projesini test etmek amacıyla adres satırına http://127.0.0.1/ veya http://localhost/ biçiminde URL yazılır. Localhost, arka planda 127.0.0.1 IP adresidir. Bu Web projesi çalıştırdığınızda URL kısmında ilk olarak http://localhost/ yazmaktadır. Localhost yerine 127.0.0.1 yazılırsa da aynı proje açılacaktır.

B Sınıfı IP Aralığı
128.0.0.0 -191.255.255.255

C Sınıfı IP Aralığı
192.0.0.0 - 223.255.255.255

D Sınıfı IP Aralığı
224.0.0.0 -239.255.255.255
Multicast olarak çalışan Host'lar için kullanılabilir.

E Sınıfı IP Aralığı
240.0.0.0 -255.255.255.255
Ayrılmış IP aralığı.

2- Private IP Adresleri

Private IP adresleri, LAN (Local Area Network) ortamında, yani iç Network ortamında kullan ve belirli sabit bir aralığa sahip olan IPv4 adresleridir. 

A Sınıfı IP Aralığı
10.0.0.0 - 10.255.255.255

B Sınıfı IP Aralığı
172.16.0.0 -172.31.255.255

C Sınıfı IP Aralığı
192.168.0.0 - 192.168.255.255

NOT: Yukarıda belirttiğim Private IP sınıf ve aralıkları dışında kalan IP sınır ve aralıkları (127'li blok hariç), Public IP aralıkları olup, WAN (Wide Area Network) ortamında, yani Internet ortamında kullanılan IP aralıklarıdır.

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) & Subnetting (Alt Ağlara Bölme)

1- Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)

Subnet Mask, IP Adreslerinin hangi Network'te bulunduklarını; bu IP adreslerinin bulundukları Network içinde kaç cihaza atanabileceğini, yani başka bir ifade ile, aynı Network içinde bulunan kaç tane cihazın haberleşme içinde olacağını belirleyen unsurdur. Örneğin Subnet Mask'ı, bir okuldaki sınıflara benzetebiliriz. Bir öğretmen, okuldaki tüm öğrencileri, tek bir sınıfa toplayıp ders verebilir mi? Herkes konuşacak ama çok fazla gürültü de olmayacak...! Bu, oldukça zordur. Bu nedenle de böyle bir karmaşanın önüne geçmenin tek yolu, okulda ayrı ayrı sınıflar oluşturmak ve öğrencileri de bu sınıflara yerleştirerek, her sınıfa bir öğretmen atamak olacaktır. Özetle Subnet Mask'lar; okulun sınıflarını belirlerken, yani Network'leri oluştururken, aynı zamanda bize bir sınıfta bulunabilecek öğrenci sayısını, yani bir Network'teki Host (IP adresi alabilecek cihaz) sayısı bilgisini verirler.

1.1- IP Adresleri Varsayılan Subnet Mask Karşılıkları
LAN ortamında, yani iç Network'te dağıtılabilecek IP adres aralıkları bilgisini verdim. Şimdi de, bu IP adreslerinin sınıflarına göre varsayılan Subnet Mask değerlerine göz atalım.

A Sınıfı Subnet Mask
255 0 0 0
11111111 00000000 00000000 00000000
B Sınıfı Subnet Mask
255 255 0 0
11111111 11111111 00000000 00000000
C Sınıfı Subnet Mask
255 255 255 0
11111111 11111111 11111111 00000000

Bunlar, kendi sınıflarının varsayılan Subnet Mask'ları olup, bulundukları sınıflar içinde en düşük sayıdaki Host sayılarına sahiptirler.

1.2- Subnet Mask Bilgisine Göre Host Hesaplama Mantığı
Adım adım ilerlerken, sınıflarımızı oluşturmadan önce, sınıflarımızda kaç tane öğrencinin bulunacağını, yani bir Network'te barınabilecek Host (IP adresi alabilen cihaz) sayılarına bir göz atalım ancak detaya girmeden önce şunu belirtmekte fayda var; Subnet Mask değeri düştükçe, kullanılacak Host sayısı artmaktadır. Tam tersi olarak da, Subnet Mask değeri arttıkça, kullanılacak Host sayısı azalmaktadır.

A Sınıfı Subnet Mask
255.0.0.0 Host Sayısı: 224-2= 16,777,214
11111111.00000000.00000000.00000000 /8

254.0.0.0 Hos Sayısı: 225-2= 33,554,430
11111110.00000000.00000000.00000000 /7

252.0.0.0 Host Sayısı: 226-2= 67,108,862
11111100.00000000.00000000.00000000 /6

248.0.0.0 Host Sayısı: 227-2= 134,217,726
11111000.00000000.00000000.00000000 /5

240.0.0.0 Host Sayısı: 228-2= 268,435,454
11110000.00000000.00000000.00000000 /4

224.0.0.0 Host Sayısı: 229-2= 536,870,910
11100000.00000000.00000000.00000000 /3

192.0.0.0 Host Sayısı: 230-2= 1,073,741,822
11000000.00000000.00000000.00000000 /2

128.0.0.0 Host Sayısı: 231-2= 2,147,483,648
10000000.00000000.00000000.00000000 /1

B Sınıfı Subnet Mask
255.255.0.0 Host Sayısı: 216-2= 65,534
11111111.11111111.00000000.00000000 /16

255.254.0.0 Host Sayısı: 217-2= 131,070
11111111.11111110.00000000.00000000 /15

255.252.0.0 Host Sayısı: 218-2= 262,142
11111111.11111100.00000000.00000000 /14

255.248.0.0 Host Sayısı: 219-2= 524,286
11111111.11111000.00000000.00000000 /13

255.240.0.0 Host Sayısı: 220-2= 1,048,574
11111111.11110000.00000000.00000000 /12

255.224.0.0 Host Sayısı: 2221-2= 2,097,150
11111111.11100000.00000000.00000000 /11

255.192.0.0 Host Sayısı: 222-2= 4,194,302
11111111.11000000.00000000.00000000 /10

255.128.0.0 Host Sayısı: 223-2= 8,388,606
11111111.10000000.00000000.00000000 /9

C Sınıfı Subnet Mask
255.255.255.0 Host Sayısı: 28-2= 254
11111111.11111111.11111111.00000000 /24

255.255.254.0 Host Sayısı: 29-2= 510
11111111.11111111.11111110.00000000 /23

255.255.252.0 Host Sayısı: 210-2= 1022
11111111.11111111.11111100.00000000 /22

255.255.248.0 Host Sayısı: 211-2= 2046
11111111.11111111.11111000.00000000 /21

255.255.240.0 Host Sayısı: 212-2= 4094
11111111.11111111.11110000.00000000 /20

255.255.224.0 Host Sayısı: 213-2= 8190
11111111.11111111.11100000.00000000 /19

255.255.192.0 Host Sayısı: 214-2= 16,382
11111111.11111111.11000000.00000000 /18

255.255.128.0 Host Sayısı: 215-2= 32,766
11111111.11111111.10000000.00000000 /17

D Sınıfı Subnet Mask
255.255.255.255 Host: 20-2= 0
11111111.11111111.11111111.11111111 /32

255.255.255.254 Host Sayısı: 21-2= 0
11111111.11111111.11111111.11111110 /31

255.255.255.252 Host Sayısı: 22-2= 2
11111111.11111111.11111111.11111100 /30

255.255.255.248 Host Sayısı: 23-2= 6
11111111.11111111.11111111.11111000 /29

255.255.255.240 Host Sayısı: 24-2= 14
11111111.11111111.11111111.11110000 /28

255.255.255.224 Host Sayısı: 25-2= 30
11111111.11111111.11111111.11100000 /27

255.255.255.192 Host Sayısı: 26-2= 62
11111111.11111111.11111111.11000000 /26

255.255.255.128 Host Sayısı: 27-2= 126
11111111.11111111.11111111.10000000 /25

Bunu, yukarıda hazırladığım Subnet Mask'ların Host sayıları detayının özeti olan aşağıdaki tabloda daha net görebilirsiniz.

IP subnetmask

CIDR Notation Nedir?

Subnet Mask'larda bir de /8 /16 ve /24 dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu gösterim biçimlerine CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Notation denmektedir.
"/" slash'tan sonra gelen Decimal değer, Subnet Mask'taki 1 değerlerini temsil etmektedir. Bunu biraz yukarıda bahsettiğim 0 değerleri ile karıştırmayın.

0 değeri, o Subnet Mask'taki toplam Host sayısını verir.
1 değerleri ise, Network adreslerini belirlemektedir.

Ör-1
10.10.5.100 /8
Gösteriminde /8 Subnet Mask'taki 8 adet 1 değerini belirtmektedir. Bu da bize 32 bit değerindeki 4 Octet'li bir yapıda 1. Octet'inde sadece 8 bit'in kullanıldığını belirtmektedir.
Bunun A sınıfının varsayılan Subnet Mask'ı olduğunu yukarıda belirtmiştim.
255.0.0.0
İşte burada ilk Octet'teki 255 değeri, 8 Bit'in toplamından gelmektedir ki makalemin başında bunların matematiksel hesaplanmasını göstermiştim ama hatırlamak açısından tekrar açarak yazıyorum.

255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000 /8

Elde kalan 0 değerleri de, yukarıda bahsettiğim gibi, toplam Host sayısını bize vermektedir.
Yani özetle önce sınıf oluşturuldu. Sonra o sınıftaki öğrencilerin sayısı ortaya çıkmış oldu.
Eldeki 0 değerlerinin toplamı 24 bit.
224 -2 = 16,777,214 Host

Network: 255.0.0.0
Barındırılacak Host Sayısı: 16,777,214

2- Subnetting (Alt Ağlara Bölme)

Yukarıdaki tüm bilgiler ışığında artık sıra, Subnetting (alt ağlara bölme) pratiği kazanmaya geldi. Öncelikle bilinmesi gereken şudur;
Toplam Network sayısı, Subnet Mask'taki ilgili Octet üzerindeki 0 değerlerinden soldan sağa doğru 2'nin kuvvetlerini almak suretiyle 0'ları 1'e dönüştürerek [2n] formülü ile hesaplanır. Buna paralel olarak; bir Network'teki toplam Host sayısı, Subnet Mask'taki 1'lerden geriye kalan toplam 0 değerleri üzerinden [2n-2] formülü ile hesaplanır.

Örnek Uygulama-1
Elimizde 192.168.10.0 /24 IP'si var. Bu IP'ye ait Subnet Mask ise 255.255.255.0 olacaktır. Sub Network'lere (alt ağ) bölümleme yaparken ör. elimdeki IP adresini 15 ayrı Network'e bölmek istiyorum. Bu durumda buna göre elimdeki mevcut IP adresinin Subnet Mask değeri ve Host sayısı bilgisi aşağıdaki gibidir.

192.168.10.0 /24
255.255.255.0 
24 = 11111111.11111111.11111111.00000000
28 -2 = 254 (host)

Mevcut Subnet Mask üzerinde 15 Network'e bölümleme yapmak istediğim için, elimdeki mevcut Subnet Mask (alt ağ) üzerinde sadece 4. Octet'teki 0'lık alan üzerinde oynama yapabilirim. Bu durumda, soldan sağa doğru 2'nin kuvvetlerini almak suretiyle 0'ları 1'e dönüştürerek, 15 Network'e ulaşana kadar ilerleyeceğim.

.00000000 (4. Octet)
21 = 2 Network.
.10000000
22 = 4 Network.
.11000000
23 = 8 Network.
.11100000
24 = 16 Network. (15 Network istediğim için, 4 adet bit değeri kestim. 1 Network boşta kalacak ancak o da kullanılabilir.)
.11110000

Kesilen Bit'lerden elde kalan 4 tane 0 değerleri ise bize, 24 -2 formülü ile 14 Host bilgisini verdi. Bu, her bir Network'e düşen toplam Host değeridir.

.1 1 1 1 0 0 0 0 (240)
2n
21 22 23 24

Bu duruma göre yeni Subnet Mask değerimiz, 255.255.255.240 (/8) olacktır.

Bilgi!: Network'ler, Subnetting (alt ağ bölme) işlemi uyguladığımız ilgili Octet üzerindeki son 1'in aralığına bakılarak büyür. Bu uygulamamızdaki 4. Octet'teki Subnetting işlemimizde son 1'in aralığı 24=16 olduğu için, Network'ümüz 16'şar büyüyecektir.

Network'ler:
1.Network:
192.168.10.0 /28
2.Network:
192.168.10.16 /28
3.Network:
192.168.10.32 /28
4.Network:
192.168.10.48 /28
5.Network:
192.168.10.64 /28
6.Network:
192.168.10.80 /28
7.Network:
192.168.10.96 /28
8.Network:
192.168.10.112 /28
9.Network:
192.168.10.128 /28
10.Network:
192.168.10.144 /28
11.Network:
192.168.10.160 /28
12.Network:
192.168.10.176 /28
13.Network:
192.168.10.192 /28
14.Network:
192.168.10.208 /28
15.Network:
192.168.10.224 /28

NOT: Eski Subnet Mask'tan 4 Bit kestiğimiz için, 24=16 ile istediğimiz 15 Network'ü elde etmiş olduk ancak istersek, /28 CIDR içinde 16. Network'ü de kullanabiliriz.

16.Network:
192.168.10.240 /28

1. Network:
192.168.10.0 /28 
NET ID: 192.168.10.0
IP ARALIĞI: 192.168.10.1 - 192.168.10.14
BROADCAST IP: 192.168.10.15

Bilgi!: Bir Network'ün Broadcast IP adresi ve Network ID'si olan IP adresi asla dağıtılacak olan IP aralığına eklenemez ve hiçbir Host'a IP adresi olarak atanamazlar!

192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.6
192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
192.168.10.10
192.168.10.11
192.168.10.12
192.168.10.13
192.168.10.14
BROADCAST IP: 192.168.10.15


Boradcast (Genel Yayın) IP Adresi
Boradcast (genel yayın) IP adresi, bir Network içinde kendisiyle aynı blok içinde bulunan tüm IP adreslerine ulaşmak için kullanılan ve tıpkı bir sözcü gibi iş gören, bulunduğu Network'teki son IP adresidir.

Sağlama Yapma | AND'leme işlemi

AND'leme işlemi, başka bir ifade ile sağlama yapma, ilgili IP adresinin hangi Network'e ait olduğunun ispatıdır. Bir IP adresinin hangi Network'e ait olduğunu gösterir ve bu şekilde doğru bir şekilde alt ağ bölme (Subnetting) yapıp yapmadığımızı gösterir.

Örnek-1:
192.168.10.1 /28 - 192.168.10.14 /28 IP aralığındaki 192.168.10.10 /28 IP adresinin 1. Network olan 192.168.10.0 /28 Network ID'sine ait olduğunu görelim. Bunu yaparken, AND'leme işlemine tabi tutacağımız IP adresi ile, Subnetting işleminden sonra elde ettiğimiz yeni Subnet Mask adresinin Binary değerlerini çıkartmamız gerekiyor.

IP Adresi
192 168 10 10
IP Adresi Binary Değeri
11000000 10101000 00001010 00001010
Subnet Mast
255 255 255 240
Subnet Mark Binary Değeri
11111111 11111111 11111111 11110000

Elde ettiğim bu Binary değerlerini alt alta koyarak sağlamasını yapıyorum. Sağlama yaparken kural, her zaman şu şekilde olacaktır;

1 + 1 = 1
1 + 0 = 0
0 + 1 = 0
0 + 0 = 0

AND'leme İşlemi

11000000 10101000 00001010 00001010
11111111 11111111 11111111 11110000
11000000 10101000 00001010 00000000
192 168 10 0

IP adresi ve Subnet Mask'ın AND'lenmesi sonucunda Binary değerlerin Decimal karşılığı bize 192.168.10.0 /28 Network ID'sini vermektedir.
Bu sağlama ile 192.168.10.10 IP'sinin 1. Network olan 192.168.10.0 /28 Network ID'sine ait olduğunun sağlamasını yaparak, kanıtlamış olduk.

2. Network:
192.168.10.16 /28 
NET ID: 192.168.10.16
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.17 - 192.168.10.30
BROADCAST IP: 192.168.10.31

192.168.10.17
192.168.10.18
192.168.10.19
192.168.10.20
192.168.10.21
192.168.10.22
192.168.10.23
192.168.10.24
192.168.10.25
192.168.10.26
192.168.10.27
192.168.10.28
192.168.10.29
192.168.10.30
BROADCAST IP: 192.168.10.31

3. Network:
192.168.10.32 /28 
NET ID: 192.168.10.32
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.33 - 192.168.10.46
BROADCAST IP: 192.168.10.47

192.168.10.33
192.168.10.34
192.168.10.35
192.168.10.36
192.168.10.37
192.168.10.38
192.168.10.39
192.168.10.40
192.168.10.41
192.168.10.42
192.168.10.43
192.168.10.44
192.168.10.45
192.168.10.46
BROADCAST IP: 192.168.10.47

4. Network:
192.168.10.48 /28 
NET ID: 192.168.10.48
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.49 - 192.168.10.62
BROADCAST IP: 192.168.10.63

192.168.10.49
192.168.10.50
192.168.10.51
192.168.10.52
192.168.10.53
192.168.10.54
192.168.10.55
192.168.10.56
192.168.10.57
192.168.10.58
192.168.10.59
192.168.10.60
192.168.10.61
192.168.10.62
BROADCAST IP: 192.168.10.63

5. Network:
192.168.10.64 /28 
NET ID: 192.168.10.64
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.65 - 192.168.10.78
BROADCAST IP: 192.168.10.79

192.168.10.65
192.168.10.66
192.168.10.67
192.168.10.68
192.168.10.69
192.168.10.70
192.168.10.71
192.168.10.72
192.168.10.72
192.168.10.74
192.168.10.75
192.168.10.76
192.168.10.77
192.168.10.78
BROADCAST IP: 192.168.10.79

15. Network:
192.168.10.224 /28 
NET ID: 192.168.10.224
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.225 - 192.168.10.238
BROADCAST IP: 192.168.10.239

192.168.10.225
192.168.10.226
192.168.10.227
192.168.10.228
192.168.10.229
192.168.10.230
192.168.10.231
192.168.10.232
192.168.10.233
192.168.10.234
192.168.10.235
192.168.10.236
192.168.10.237
192.168.10.238
BROADCAST IP: 192.168.10.239

NOT: Biz, bölümleme yaparken 16 Network üzerinden bölmüştük. Çünkü çıkan 16 sonucu, 15'i de kapsıyordu. Bu nedenle elimizde hala kullanılanilir bir 1 Network bloğu daha bulunuyor. İstenirse bu da kullanılabilir.

16. Network:
192.168.10.240 /28 
NET ID: 192.168.10.240
DAĞITILACAK IP ARALIĞI: 192.168.10.241 - 192.168.10.254
BROADCAST IP: 192.168.10.255

192.168.10.241
192.168.10.242
192.168.10.243
192.168.10.244
192.168.10.245
192.168.10.246
192.168.10.247
192.168.10.248
192.168.10.249
192.168.10.250
192.168.10.251
192.168.10.252
192.168.10.253
192.168.10.254
BROADCAST IP: 192.168.10.255

Örnek Uygulama-2
Elimizde 192.168.16.0/16 IP'si var. Bu IP'ye ait Subnet Mask ise 255.255.0.0 olacaktır. Subnet'lere (Alt Network'ler) bölümleme yaparken, bu Subnet Mask üzerindeki 3. Octet'teki 0'lık alan üzerinde oynama yapabiliriz. Buna göre ben, elimdeki IP'yi 16 ayrı Network'e bölmek istiyorum.

192.168.16.0/16
255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000 /16
216-2 = 65,534 Host

Alt Network'lere bölerken 3. Octet'deki 0'lık alan üzerinde oynama yapacağım için, 3.Octet'deki 0'lık alanda soldan sağa doğru ayırmaya başlıyorum;
.00000000. (3. Octet)
21=2
.10000000.
22=4
.11000000.
23=8
.11100000.
24=16 (Tam olarak bölmek istediğim Network sayısını elde etmiş oluyorum. Boşta kalan Network yok.)
.11110000.

Kesilen Bit'lerden elde kalan 12 tane 0 değeri ise bize, 212-2 formülü ile 4094 Host bilgisini verdi. Bu, her bir Network'e düşen toplam Host değeridir.

.1 1 1 1 0 0 0 0. (240)
2n
21 22 23 34

Bu duruma göre yeni Subnet Mask değerimiz, 255.255.240.0 yani /20 olacaktır.

NOT: 3. Octet'deki 0'lık alan üzerinde oynama yaptığmız için yeni Subnet Mask'ımız, C sınıfı Subnet Mask haline geldi.
3. Octet'deki son 1'in aralığına baktığımızda, alt ağlara ayırdığımız Network'lerin 16'şar büyüyeceğini görebiliyoruz ki ilk örneğimizde de buna değindim.

Subnetting, alt ağlara bölme
Network'ler:
1.Network:
192.168.0.0 /20
2.Network:
192.168.16.0 /20
3.Network:
192.168.32.0 /20
4.Network:
192.168.48.0 /20
5.Network:
192.168.64.0 /20
6.Network:
192.168.80.0 /20 
7.Network:
192.168.96.0 /20
8.Network:
192.168.112.0 /20
9.Network:
192.168.128.0 /20
10.Network:
192.168.144.0 /20
11.Network:
192.168.160.0 /20
12.Network:
192.168.176.0 /20
13.Network:
192.168.192.0 /20
14.Network:
192.168.208.0 /20
15.Network:
192.168.224.0 /20 

NOT: Eski Subnet Mask'tan 4 Bit kestiğimiz için, 24=16 ile istediğimiz 15 Network'ü elde etmiş olduk ancak istersek, /20 CIDR içinde 16. Network'ü de kullanabiliriz.

16.Network:
192.168.240.0 /20

1.Network:
192.168.0.0/20
NET ID: 192.168.0.0
IP ARALIĞI: 192.168.0.1- 192.168.15.254

192.168.0.1- 192.168.0.255
192.168.1.1- 192.168.1.255
192.168.2.1- 192.168.2.255
192.168.3.1- 192.168.3.255
192.168.4.1- 192.168.4.255
192.168.5.1- 192.168.5.255
192.168.6.1- 192.168.6.255
192.168.7.1- 192.168.7.255
192.168.8.1- 192.168.8.255
192.168.9.1- 192.168.9.255
192.168.10.1- 192.168.10.255
192.168.11.1- 192.168.11.255
192.168.12.1- 192.168.12.255
192.168.13.1- 192.168.13.255
192.168.14.1- 192.168.14.255
192.168.15.1- 192.168.15.254
BROADCAST IP: 192.168.15.255

Bu noktada birkaç önemli detaya dikkat çekmek istiyorum. Bu detayları 1.Network'e göre veriyor olacağım. Diğer kalan Network'ler için de aynı durumlar geçerli olacaktır. Bu IP aralığında 192.168.0.1- 192.168.15.254 arasındaki 0-15 aralığı dikkatinizi çekmiş, kafanızı karıştırmış olabilir ki sıklıkla kafa karışıklığı oluşturduğuna şahit oldum. Buradaki durum şöyledir;

Toplamda sahip olduğum 65,534 Host'u 16 ayrı Network'e bölerek, her Network'e 4094 Host düşecek şekilde eşit olarak böldüm. Her Network'e 4094 Host düşeceği ve bu Subnetting örneğine göre Host tarafında da bir Octet'e en fazla 255 değeri verebileceğim için, örneğin 192.168.0.0/20 Network'ünde 192.168.0.1'den başlayıp, 192.168.0.255'e kadar IP adreslerini dağıttığımda, 4094 Host'un ilk 255'lik alanını kullanmış oldum. 255 değeri, bu Subnetting örneğine göre 4094 değeri içinde bir Host için verebileceğim en son değer olduğu için, 192.168.0.255'ten sonra 192.168.1.1 IP'sinden devam ederek 192.168.1.255'e kadar 255 tane daha IP adresi ataması yapıyorum. Bu şekilde 16 adım daha uyguluyorum ve sonuçta; 192.168.15.254'e kadar devam edip, sonlandırıyorum.

Yani özetle, her Network'te 4094 Host barınabilmesi için, 16 ayrı IP kümesi oluşturmam gerekiyor. Toplamda 1.Network'teki tüm Host sayısını hesapladığımızda 255 * 16 = 4080 adet IP adresi dağıtılabilir durumda oluyor. Burada geriye kalan 16 değeri ise, tüm IP kümelerinin ortak Network ID ve Broadcast IP adreslerine işaret etmektedir. Ör. 192.168.0.0/20 Network'ündeki 192.168.0.200, 192.168.5.200, 192.168.10.200 veya 192.168.15.200 IP adresinin Net ID ve Broadcast IP adresleri ortaktır. Buna bağlı olarak, bu örnek özelinde 255 değeri, bir Network'te Broadcast IP olarak kullanılmadığı sürece herhangi bir Host'a IP adresi olarak atanabilmektedir. Bu Network'e ait Broadcast IP adresi 192.168.15.255 olduğu için, bu IP adresi hiçbir Host'a atanamaz. Tabi şunu da unutmamak gerekir ki bir Broadcast IP adresi, her zaman 255 değerine sahip olacak diye bir kural da yoktur. Broadcast IP adresi, yaptığınız Subnetting'e göre farklılık gösterebilir. 

Son olarak, bir Network'te sadece Broadcast IP adresinin değil, Network ID durumundaki IP adersinin de hiçbir Host'a IP adresi olarak atanamayacağı bilgisini vererek 2-16 arasındaki tüm Network'leri ve dağıtılacak IP aralıklarını çıkartma işlemime devam ediyorum.

2.Network:
192.168.16.0/20
NET ID: 192.168.16.0
IP ARALIĞI: 192.168.16.1- 192.168.31.254

192.168.16.1- 192.168.16.255
192.168.17.1- 192.168.17.255
192.168.18.1- 192.168.18.255
192.168.19.1- 192.168.19.255
192.168.20.1- 192.168.20.255
192.168.21.1- 192.168.21.255
192.168.22.1- 192.168.22.255
192.168.23.1- 192.168.23.255
192.168.24.1- 192.168.24.255
192.168.25.1- 192.168.25.255
192.168.26.1- 192.168.26.255
192.168.27.1- 192.168.27.255
192.168.28.1- 192.168.28.255
192.168.29.1- 192.168.29.255
192.168.30.1- 192.168.30.255
192.168.31.1- 192.168.31.254
BROADCAST IP: 192.168.31.255

3.Network:
192.168.32.0/20
NET ID: 192.168.32.0
IP ARALIĞI: 192.168.32.1- 192.168.47.254

192.168.32.1- 192.168.32.255
192.168.33.1- 192.168.33.255
192.168.34.1- 192.168.34.255
192.168.35.1- 192.168.35.255
192.168.36.1- 192.168.36.255
192.168.37.1- 192.168.37.255
192.168.38.1- 192.168.38.255
192.168.39.1- 192.168.39.255
192.168.40.1- 192.168.40.255
192.168.41.1- 192.168.41.255
192.168.42.1- 192.168.42.255
192.168.43.1- 192.168.43.255
192.168.44.1- 192.168.44.255
192.168.45.1- 192.168.45.255
192.168.46.1- 192.168.46.255
192.168.47.1- 192.168.47.254
BROADCAST IP: 192.168.47.255

4.Network:
192.168.48.0/20
NET ID: 192.168.48.0
IP ARALIĞI: 192.168.48.1- 192.168.63.254

192.168.48.1- 192.168.48.255
192.168.49.1- 192.168.49.255
192.168.50.1- 192.168.50.255
192.168.51.1- 192.168.51.255
192.168.52.1- 192.168.52.255
192.168.53.1- 192.168.53.255
192.168.54.1- 192.168.54.255
192.168.55.1- 192.168.55.255
192.168.56.1- 192.168.56.255
192.168.57.1- 192.168.57.255
192.168.58.1- 192.168.58.255
192.168.59.1- 192.168.59.255
192.168.60.1- 192.168.60.255
192.168.61.1- 192.168.61.255
192.168.62.1- 192.168.62.255
192.168.63.1- 192.168.63.254
BROADCAST IP: 192.168.63.255

5.Network:
192.168.64.0/20
NET ID: 192.168.64.0
IP ARALIĞI: 192.168.64.1- 192.168.79.254

192.168.64.1- 192.168.64.255
192.168.65.1- 192.168.65.255
192.168.66.1- 192.168.66.255
192.168.67.1- 192.168.67.255
192.168.68.1- 192.168.68.255
192.168.69.1- 192.168.69.255
192.168.70.1- 192.168.70.255
192.168.71.1- 192.168.71.255
192.168.72.1- 192.168.72.255
192.168.73.1- 192.168.73.255
192.168.74.1- 192.168.74.255
192.168.75.1- 192.168.75.255
192.168.76.1- 192.168.76.255
192.168.77.1- 192.168.77.255
192.168.78.1- 192.168.78.255
192.168.79.1- 192.168.79.254
BROADCAST IP: 192.168.79.255

6.Network:
192.168.80.0/20
NET ID: 192.168.80.0
IP ARALIĞI: 192.168.80.1- 192.168.95.254

192.168.80.1- 192.168.80.255
192.168.81.1- 192.168.81.255
192.168.82.1- 192.168.82.255
192.168.83.1- 192.168.83.255
192.168.84.1- 192.168.84.255
192.168.85.1- 192.168.85.255
192.168.86.1- 192.168.86.255
192.168.87.1- 192.168.87.255
192.168.88.1- 192.168.88.255
192.168.89.1- 192.168.89.255
192.168.90.1- 192.168.90.255
192.168.91.1- 192.168.91.255
192.168.92.1- 192.168.92.255
192.168.93.1- 192.168.93.255
192.168.94.1- 192.168.94.255
192.168.95.1- 192.168.95.254
BROADCAST IP: 192.168.95.255

7.Network:
192.168.96.0/20
NET ID: 192.168.96.0
IP ARALIĞI: 192.168.96.1- 192.168.111.254

192.168.96.1- 192.168.96.255
192.168.97.1- 192.168.97.255
192.168.98.1- 192.168.98.255
192.168.99.1- 192.168.99.255
192.168.100.1- 192.168.100.25
192.168.101.1- 192.168.101.255
192.168.102.1- 192.168.102.255
192.168.103.1- 192.168.103.255
192.168.104.1- 192.168.104.255
192.168.105.1- 192.168.105.255
192.168.106.1- 192.168.106.255
192.168.107.1- 192.168.107.255
192.168.108.1- 192.168.108.255
192.168.109.1- 192.168.109.255
192.168.110.1- 192.168.110.255
192.168.111.1- 192.168.111.254
BROADCAST IP: 192.168.111.255

8.Network:
192.168.112.0/20
NET ID: 192.168.112.0
IP ARALIĞI: 192.168.112.1- 192.168.127.254

192.168.112.1- 192.168.112.255
192.168.113.1- 192.168.113.255
192.168.114.1- 192.168.114.255
192.168.115.1- 192.168.115.255
192.168.116.1- 192.168.116.255
192.168.117.1- 192.168.117.255
192.168.118.1- 192.168.118.255
192.168.119.1- 192.168.119.255
192.168.120.1- 192.168.120.255
192.168.121.1- 192.168.121.255
192.168.122.1- 192.168.122.255
192.168.123.1- 192.168.123.255
192.168.124.1- 192.168.124.255
192.168.125.1- 192.168.125.255
192.168.126.1- 192.168.126.255
192.168.127.1- 192.168.127.254
BROADCAST IP: 192.168.127.255

9.Network:
192.168.128.0/20
NET ID: 192.168.128.0
IP ARALIĞI: 192.168.128.1- 192.168.143.254

192.168.128.1- 192.168.128.255
192.168.129.1- 192.168.129.255
192.168.130.1- 192.168.130.255
192.168.131.1- 192.168.131.255
192.168.132.1- 192.168.132.255
192.168.133.1- 192.168.133.255
192.168.134.1- 192.168.134.255
192.168.135.1- 192.168.135.255
192.168.136.1- 192.168.136.255
192.168.137.1- 192.168.137.255
192.168.138.1- 192.168.138.255
192.168.139.1- 192.168.139.255
192.168.140.1- 192.168.140.255
192.168.141.1- 192.168.141.255
192.168.142.1- 192.168.142.255
192.168.143.1- 192.168.143.254
BROADCAST IP: 192.168.143.255

10.Network:
192.168.144.0/20
NET ID: 192.168.144.0
IP ARALIĞI: 192.168.144.1- 192.168.159.254

192.168.144.1- 192.168.144.255
192.168.145.1- 192.168.145.255
192.168.146.1- 192.168.146.255
192.168.147.1- 192.168.147.255
192.168.148.1- 192.168.148.255
192.168.149.1- 192.168.149.255
192.168.150.1- 192.168.150.255
192.168.151.1- 192.168.151.255
192.168.152.1- 192.168.152.255
192.168.153.1- 192.168.153.255
192.168.154.1- 192.168.154.255
192.168.155.1- 192.168.155.255
192.168.156.1- 192.168.156.255
192.168.157.1- 192.168.157.255
192.168.158.1- 192.168.158.255
192.168.159.1- 192.168.159.254
BROADCAST IP: 192.168.159.255

11.Network:
192.168.160.0/20
NET ID: 192.168.160.0
IP ARALIĞI: 192.168.160.1- 192.168.175.254
BROADCAST IP: 192.168.175.255

12.Network:
192.168.176.0/20
NET ID: 192.168.176.0
IP ARALIĞI: 192.168.176.1- 192.168.191.254
BROADCAST IP: 192.168.191.255

13.Network:
192.168.192.0/20
NET ID: 192.168.192.0
IP ARALIĞI: 192.168.192.1- 192.168.207.254
BROADCAST IP: 192.168.207.255

14.Network:
192.168.208.0/20
NET ID: 192.168.208.0
IP ARALIĞI: 192.168.208.1- 192.168.223.254
BROADCAST IP: 192.168.223.255

15.Network:
192.168.224.0/20
NET ID: 192.168.224.0
IP ARALIĞI: 192.168.224.1- 192.168.239.254
BROADCAST IP: 192.168.239.255

16.Network:
192.168.240.0/20
NET ID: 192.168.240.0
IP ARALIĞI: 192.168.240.1- 192.168.255.254
BROADCAST IP: 192.168.255.255

Faydalı Olması dileğiyle...

TAGs: IP adresleri, IP nedir?, IP adresi, alt ağlara bölme, Subnetting nasıl yapılır?, IP adres sınıfları, IP adres aralıkları, Subnet, Alt Ağ, Subnet Mask hesaplama.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 37 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


24.10.2022 Burak
Merhaba Fırat Bey, bir yer kafama takıldı. Örnek uygulama 2de her Network için bir Net ID bir Broadcast IP olur demiştiniz. Örneğin Network 2 de Net ID 192.168.16.0 Broadcast IP 192.168.31.255 olur. Göstermiş olduğunuz alt aralığa 192.168.17.255 ya da 192.168.24.255 gibi ipler neden dahil değil?

26.10.2022 Burak
Çok teşekkür ederim. Kafamdaki tüm sorular çözüldü.

25.10.2022 Fırat Boyan
Merhaba Burak, öncelikle sorun çok yerinde ve güzel. Uygulama 2deki alt aralıklardaki son Octet'lerde ör. 192.168.17.255 ya da 192.168.24.255 gibi ip adresleri de Broadcast IP adresleri olmadığı sürece tabiki kullanılabilir ki bu örneklerde Broadcast IP adresi değildir ancak ben, bu kullanımlarda genellikle Broadcast IP adresi ile karıştırılabildiği için eğitimlerinde bu IP adreslerini kullanmıyorum.


25.08.2022 Mustafa Özberk
Merhabalar 🙂 Ağ maskesi 11111111.11111111.11111000.00000000 olan bir networkte son cihazlara kaç adet ip verilebilir ? A. 2046 B.2048 C.4094 D.4096 Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim

25.08.2022 Fırat Boyan
2^11-2 2046


16.06.2022 Hakan
Merhaba Fırat Bey, Kurumumuzda ip aralığını arttırmaya karar verdik. 192.168.3.1 den başlayarak yaklaşık olarak 1000 makineye ip dağıtmayı düşünüyoruz. Bunun için sadece subnet mask değerini 255.255.252.0 yapsak yeterli mi? DHCPde scope oluşturken başlangıç ve bitiş ip aralığını hangi sayılar arasında belirtmeliyim? ( 192.168.3.1 - 192.168.6.254 subnet mask da 255.255.252.0 bu şekilde yapınca multi scope oluşturuyor.)

18.06.2022 Hakan
scope için ip yapılandırmasını 192.168.3.1 / 22 yaptığım zaman 192.168.0.1 bloğundan dağıtmaya başlıyor. ben bu dağıtımı sadece 192.168.3.1'den başlayıp 192.168.4.1 , 5.1 , gibi devam etmesini nasıl sağlayabilirim?

17.06.2022 Fırat Boyan
Merhaba Hakan, 1000 adet IP dağıtımı için 255.255.252.0 yani /22 subnet mask yeterli olur. Bu Subnet Mask için başlangıç IP adresin 192.168.3.1, bitiş IP adresin 192.168.6.254 olacaktır. DHCP'de birden çok scope oluşması da normaldir.


01.05.2022 Mustafa
değerli hocam yanlış mı anladım düzeltirseniz ya da ufak bir açıklama yaparsanız çok sevinirim. yani biz A.B.C bu sınıflardan hangisinin ip adresini verir isek verelim host sayısını subnet mi belirliyor. alt üst ilişkisi nasıl ilerliyor. mesela 192.168.10.1 255.255.255.0 ve 192.168.1.1 255.255.255.0 ikisininde host sayısı aynı mı farklı mı sadece burayı karıştırdım peşin teşekkürlerimle...

02.05.2022 Fırat Boyan
Bu da benim bu zamana kadar gördüğüm en içten yorum oldu :) Faydalı olması sevindirici. Teşekkür ederim.

02.05.2022 Mustafa
Hocam öncelikle soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim bu arada söylemeden edemiyecem bu yaptığınız subnetting çalışması o kadar harika ötesi olmuş ki sayfa çoook uzun olmuş hayatta okumam derken 1 hafta ekranı kapatmadım en az 5-6 defa okumuşumdur herhalde. Koltuğumdan kalkıp ayakta alkışladım çünkü bu kadar ince detay ve açıklamalı ip örnekleri ile anlaşılır anlatmışsınız. Başarılarınızın devamını dilerim. Tekrardan teşekkür ederim

02.05.2022 Fırat Boyan
Merhaba Mustafa, Hangi sınıftan IP adresi kullanırsan kullan bir network'teki host sayısını belirleyen unsur, Subnetmask değeridir. Ör. 255.255.255.0 subnet mask değerinde host sayısını belirlemede 4. octet'teki 0 değeri baz alınır. 0 demek, 8 tane 0 var anlamına gelir. İlgili Octet'teki bit değleri düştükçe, o network'teki host sayısı artar, bir değerleri arttıkça, o network'teki host sayısı azalır. Bu kural her sınıftaki subnet değerleri için aynıdır. Ör. 255.255.255.0 Subnet Mask'ında 4. octet'te 8 tane 0 değeri olduğu için, 8üssü 2-2254 eder. Yine ör. 255.255.254.0 Subnet Mask'ında 3. octet'te 1 bit eksildi ve 3. octet ile 4. octet'teki 0 sayısı 9 tane 1 olduğu için, 9 üssü 2-2510 eder.


13.01.2022 Ercan Duvar
192.50.xxx.xxx localde vlan olarak kullanmal istiyorum. diğer vlan ım 192.168.xxx.xxx bu şekilde vlanlar arası iletişimde sıkıntı olurmu

13.01.2022 Fırat Boyan
255.255.252.0 Subnet Mask'ı /22 yapar. Bu da 1024-2 1022 tane dağıtılabilir IP ve 4 Network demek. Aynı şey diğeri için de geçerli. Bu durumda bu network'ler birbirinden ayrı olacağı için Vlan'ler arası routing'e ihtiyacın olacak.


21.10.2021 Nazim
400 üzeri cihaza ortak erişim sağlamak nasıl ip ataması yapmam gerekiyor. Teşekkürler

22.10.2021 Fırat Boyan
255.255.254.0 yani /23 kullanabilirsin. 510 Host'a kadar IP dağıtabilirsin.


14.08.2021 Mustafa Tek
Anlatım için teşekkürler. Bir sorum olucak; 192.168.1.1 ip bloğunda 254 tane bilgisayar ip alabiliyorken 300 bilgisayarı olan işletmenin ne yapması lazım?

14.08.2021 Fırat Boyan
Öncelikle 192.168.1.1 bir IP bloğu değil, IP adresidir. 192.168.1.0/24 desen olurdu. Sorunun cevabı ise, 192.168.1.0/23 yani 255.255.254.0 subnet'ini kullanmak zorunda.


17.04.2021 Kübra
Merhaba bu makaleyi paylaşdıgınızda henüz 15 yaşındaymışım deselerdiki yıllar sonrq üniversiteye gideceksin ve ödev için senin bu yazı cok işine yarayacak inanmazdım. İnsan yaşadıkca ögreniyor. Yazı için teşekkürler 🤗
25.10.2020 Bahadır Şahin
Emeğinize sağlık. Çok faydalı bir çalışma olmuş.
06.06.2020 beyza kaplan
Merhaba ipv4 için verdiğiniz bilgiler gerçekten çok işe yaradı ancak ipv6 ile ilgili böyle bir çözüm yapsanız faydalı olabilir internette ipv6 ile ilgili türkçe bir çözüm bulmak gerçekten zor.

07.06.2020 Fırat Boyan
Merhaba, faydalı olması sevindirici. IPv6 ile de kapsamlı bir makale yazacağım. Takipte kalmanızı öneririm.


26.12.2018 selman
İyi olmus Teşekkür ederim.
18.09.2018 Fatih OKUTAN
Açıklayıcı bir yazı olmuş. Emeğiniz için teşekkürler.
10.07.2018 Ersoy beşli
Hocam sizi karşımıza çıkaran Allaha şükürler olsun.
22.12.2017 Enes
Üniversitede bir türlü öğrenemediğim bilgiyi burada tek seferde kolaylıkla öğrendim. İlk kez bukadar akıcı bir konu okudum diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bir de soru sormak istiyorum: Şuan hali hazırda C sınıfı ip kullanıyorum iş yerimde(192.168.1.x) ve hem hostlar zamanla çoğalıyor hem de bazı ihtiyaçlardan dolayı birkaç host u 2 bloğunda tutmak istiyorum yani 192.168.2.x olarak ip lendirmek istiyorum ve her iki bloğa da internet vermek istiyorum. Yapımda sadece modem ve switch var firewall vs bir cihaz yok. Teşekkürler.

16.01.2018 Enes
Teşekkürler hocam.

11.01.2018 Fırat Boyan
Tamam, sana verdiğim model işini fazlasıyla görür.

11.01.2018 Enes
Mobiller dahil değil hocam ama dahil edecek olursak ortalama 20-30 adet arası da mobil cihaz var.

09.01.2018 Fırat Boyan
Mobil cihazlar da dahilse eğer fortigate 60e öneririm.

26.12.2017 Enes
20-30 arası bilgisayar ve 10-20 arası otomasyon (ip alabile) diğer cihazlar. Teknolojiye yatırım yapılmaması ve önemsenmemesinden dolayı firewall gibi temel ihtiyaçlar bile göz ardı ediliyor maalesef. Teşekkürler.

25.12.2017 Fırat Boyan
Merhaba Enes, Şirket ortamı için zateb firewall olmazsa olmazdır. Şirket ortamınız kaç kişi? ona göre model önereyim.

25.12.2017 Enes
Merhaba, cevap için teşekkür ederim. Bir DHCP için server im yok maalesef. Direk modem dağıtıyor ipleri. Ağ konusunda da yeterli bilgim olmadığından müdehale etmiyorum fakat bir firewall ihtiyacımız da var zaten. Eğer firewall ile bunu yapabilirsem direk firewall aldırayım hatta varsa öneriniz değerlendirmek isterim. Teşekkürler.

22.12.2017 Fırat BOYAN
Merhaba Enes, faydalı olmasına çok sevindim. DHCP servisini kullanabileceğin bir server var mı? Eğer DHCP kullanabilme şansın varsa, bu 192.168.2.x network bloğunu scope olarak aç ve Scope options ayarlarında 003 router bölümünde default gateway olarak 192.168.2.x bloğundaki tanımlı olan IP adresini ver. Bunun için ortamında internet hizmeti sunduğu başka bir modem daha olmalı ki default gateway olarak kullanabilesin. Böyle bir imkanın yoksa, 192.168.1.x bloğununu yeniden daha büyük ölçekli kur.


12.10.2017 Onur B.
Merhaba, Emeğiniza sağlık çok güzel olmuş, aynısının v6 olanından da alabilir miyiz :) Teşekkürler,

12.10.2017 Fırat Boyan
Teşekkürler Onur. IPv6 olanını da yakın bir zamanda yazmayı düşünüyorum :)


09.11.2015 Hasan Kaba
Çok faydalı ve güzel bir makale olmuş kardeşim yolun açık olsun.