Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category KATEGORİ: Network

category Fırat Boyan category 09.11.2015 category 19

IP Adresleri ve Subnetting (Alt Ağlara Bölme), Subnetmask (Alt ağ Maskesi)


Bu makalemde, IP ve Subnetting kavramından bahsediyor olacağım. Pek çoğumuz Subnetting (alt ağlara bölme) kavramını az çok da olsa biliyoruz ya da bir şekilde duymuşuzdur. Subnetting kavramına girmeden önce IP (Internet Protocol) kavramına değinmek istiyorum. Network dünyasının kamera arkası kahramanlarıdır aslında IP adresleri, evlerimizin adresleri gibidirler. Subnetting yapısını mahallemiz, IP adreslerini de o mahelledeki evlerin adresleri olarak düşünürsek sanıyorum yanlış bir benzetme yapmış olmam.

Şimdi olaya biraz da teknik yaklaşalım;

Network üzerinde olup da iletişimde bulunacak her sistemin birer IP adresi olmalıdır. IP adresleme, TCP/IP protokol kümesinin yönlendirme katmanı (3.katman) uyarınca kullanılır.

IPv4 - IP (Internet Protocol) Adresleri

IP adresleri (IPv4'te) 32 bit'lik birer sayıdır. Bu sayılar, yazımı ve gösterimi kolay olması açısından, aynı zamanda Network yönetimi için sağladığı kolaylıklardan dolayı 8 bitlik dört ayrı parçaya bölünmüştür. Bu parçaların her birine makalemin ilerleyen kısımlarında Octet diyor olacağım.

Her bir parça 1 ile 255 arasında arasında bir sayı olabilir. Sayıların 1 ile 255 arasında arasında bir sayı olabilmesi için, 0 değerlerine 1 değerinin getirilmesi yererlidir. 1 değerlerinin de matematiksel açıdan karşılıkları ve bu karşılıklara denk gelen toplamları bulunmaktadır. Bu toplamlar bize IP adreslerini ve Subnet Mask'ları (altağ maskesi) vermektedir.

Bu mantığı biraz daha açmak gerekirse; elimizde her birisi 8 Bit'lik 4 ayrı Octet'e ayrılmış ve henüz değer ataması yapılmamış bir IP adresi bulunmaktadır.

1.Octet 2.Octet 3.Octet 4.Octet
00000000 00000000 00000000 00000000

Bunun ilk Octet'ini alarak 00000000. kısımı üzerinden;

0 değerlerine 1 değerlerini atayarak 255 üst sınıra kadar çıkacağım.

0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1
128 64 32 16 8 4 2 1

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

Bu sayıların birbirleri ile toplamları sırasıyla aşağıdaki sonucu verecektir:

128 = 128
+64=192
+32=224
+16=240
+8=248
+4=252
+2=254
+1=255

  • 0 değerlerine karşılık gelen 1 değerleri, toplama işlemine tabi tutacağımız kısımlar olacaktır ki bu toplam değeri de bize ilgili IP adresinin ilgili Octet'i üzerindeki sayısal karşılığı verecektir.
  • Buna göre, 192.168.20.10 Decimal IP adresinin Binary karşılığı aşağıdaki gibidir.

1.Octet
1 1 0 0 0 0 0 0 = 192
128 64 32 16 8 4 2 1

2.Octet
1 0 1 0 1 0 0 0 = 168
128 64 32 16 8 4 2 1

3.Octet
0 0 0 1 0 1 0 0 = 20
128 64 32 16 8 4 2 1

4.Octet
0 0 0 0 1 0 1 0 = 10
128 64 32 16 8 4 2 1

ip-subnetting

Bilgi!: 1 değeri alanlarını toplayarak istediğim değeri elde etmiş oldum. Tüm 0 değerlerine 1 değerini verdiğim takdirde, 255 sonucuna ulaşmış olacağım.
Bu mantığı anlatmamdaki sebep, IP adreslerinin hangi mantıkla bu sayı değerlerini aldığını anlatabilmekti. Bu mantığı, Subnetting kısmına geçtiğimizde de kullanıyor olacağım.

Şimdi, IP aralıklarına göz atalım:

A Sınıfı IP Aralığı:
1.0.0.0 - 126.255.255.255
127'li IP'ler test amaçlı kullanılır. Buna LOOPBACK IP denir.
Örneğin; 127.0.0.1 adresi, local IP adresidir.

B Sınıfı IP Aralığı:
128.0.0.0 -191.255.255.255

C Sınıfı IP Aralığı:
192.0.0.0 - 223.255.255.255

D Sınıfı IP Aralığı:
224.0.0.0 -239.255.255.255
Multicast olarak çalışan hostlar için kullanılabilir.

E Sınıfı IP Aralığı:
240.0.0.0 -255.255.255.255
Ayrılmış IP aralığı.

Bu IP aralıklarından 1.0.0.0 ile 223.255.255.255 aralığı Internet ortamında kullanılan, yani Public IP aralığıdır.
Bu IP'ler, Public (WAN ortamı) ve Private (LAN ortamı) IP adresleri olarak ikiye ayrılmaktadır. İki ayrılmasının sebebi, IP adreslerinin birbirleri ile çakışmamalarıdır. Bu çalışmayı önlemek için, LAN ortamında standart olarak belirlenen Private IP aralığındaki IP'leri kullanmak önemlidir.

LAN ortamında, yani iç Network'te dağıtılabilecek IP Aralıkları (Private IP):

A Sınıfı IP Aralığı:
10.0.0.0 - 10.255.255.255

B Sınıfı IP Aralığı:
172.16.0.0 -172.31.255.255

C Sınıfı IP Aralığı:
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Yukarıda belirttiğim Private IP sınıf ve aralıkları dışında kalan IP sınır ve aralıkları, Public IP aralıkları olup, WAN (Wide Area Network) ortamında, yani dış Network'te kullanılan Pulic IP Aralıklarıdır.

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) Kavramı

Yukarıda LAN ortamında, yani içeride dağıtılabilecek IP Aralıklarını verdim. Şimdi de, bu IP'lerin sınıflarına göre Subnet Mask değerlerine göz atalım.

IP adresleri; her evin adresi ise, Subnet Mask; bu evlerin hangi mahallelerde olduklarını belirleten yapılardır. Her mahallenin çocuğu, ancak kendi mahallesindekilerle konuşabilir ki Network yapıları kurarken de istenen budur. Yani Subnet Mask ile, Network bölümlemeleri yaparız ki Subnetting kavramı da buradan gelir.

IP Sınıflarının Subnet Mask Karşılıkları:

A Sınıfı Subnet Mask:
255.0.0.0

B Sınıfı Subnet Mask:
255.255.0.0

C Sınıfı Subnet Mask:
255.255.255.0

Bunlar, kendi sınıflarının varsayılan Subnet Mask'larıdır.

Subnet Mask'lar, evlerin mahallelerini belirlerken, yani Network'leri oluştururken aynı zamanda bir mahallede kaç tane evin bulunacağını bize söylerler. Yani bir Network'teki Host sayısını.

Subnet Mask'ların Host sayıları, Host Hesaplama:
Adım adım ilerlerken, mahallelerimizi oluşturmadan önce, mahallelerimizde kaç tane evin bulunacağını yani Network'te barınabilecek Host sayılarına bir göz atalım:

Bilgi!: Kendi sınıfları içinde 255 değeri düştükçe, barındırdıkları Host sayısı artmaktadır.

A Sınıfı Subnet Mask:
255.0.0.0 Host Sayısı: 16,777,214
11111111.00000000.00000000.00000000 /8

254.0.0.0 Hos Sayısı: 33,554,430
11111110.00000000.00000000.00000000 /7

252.0.0.0 Host Sayısı: 67,108,862
11111100.00000000.00000000.00000000 /6

248.0.0.0 Host Sayısı: 134,217,726
11111000.00000000.00000000.00000000 /5

240.0.0.0 Host Sayısı: 268,435,454
11110000.00000000.00000000.00000000 /4

224.0.0.0 Host Sayısı: 536,870,910
11100000.00000000.00000000.00000000 /3

192.0.0.0 Host Sayısı: 1,073,741,822
11000000.00000000.00000000.00000000 /2

128.0.0.0 Host Sayısı: 2,147,483,648
10000000.00000000.00000000.00000000 /1

B Sınıfı Subnet Mask:
255.255.0.0 Host Sayısı: 65,534
11111111.11111111.00000000.00000000 /16

255.254.0.0 Host Sayısı: 131,070
11111111.11111110.00000000.00000000 /15

255.252.0.0 Host Sayısı: 262,142
11111111.11111100.00000000.00000000 /14

255.248.0.0 Host Sayısı: 524,286
11111111.11111000.00000000.00000000 /13

255.240.0.0 Host Sayısı: 1,048,574
11111111.11110000.00000000.00000000 /12

255.224.0.0 Host Sayısı: 2,097,150
11111111.11100000.00000000.00000000 /11

255.192.0.0 Host Sayısı: 4,194,302
11111111.11000000.00000000.00000000 /10

255.128.0.0 Host Sayısı: 8,388,606
11111111.10000000.00000000.00000000 /9

C Sınıfı Subnet Mask:
255.255.255.0 Host Sayısı: 254
11111111.11111111.11111111.00000000 /24

255.255.254.0 Host Sayısı: 510
11111111.11111111.11111110.00000000 /23

255.255.252.0 Host Sayısı: 1022
11111111.11111111.11111100.00000000 /22

255.255.248.0 Host Sayısı: 2046
11111111.11111111.11111000.00000000 /21

255.255.240.0 Host Sayısı: 4094
11111111.11111111.11110000.00000000 /20

255.255.224.0 Host Sayısı: 8190
11111111.11111111.11100000.00000000 /19

255.255.192.0 Host Sayısı: 16,382
11111111.11111111.11000000.00000000 /18

255.255.128.0 Host Sayısı: 32,766
11111111.11111111.10000000.00000000 /17

D Sınıfı Subnet Mask:
255.255.255.255 Host: 0
11111111.11111111.11111111.11111111 /32

255.255.255.254 Host Sayısı: 0
11111111.11111111.11111111.11111110 /31

255.255.255.252 Host Sayısı: 2
11111111.11111111.11111111.11111100 /30

255.255.255.248 Host Sayısı: 6
11111111.11111111.11111111.11111000 /29

255.255.255.240 Host Sayısı: 14
11111111.11111111.11111111.11110000 /28

255.255.255.224 Host Sayısı: 30
11111111.11111111.11111111.11100000 /27

255.255.255.192 Host Sayısı: 62
11111111.11111111.11111111.11000000 /26

255.255.255.128 Host Sayısı: 126
11111111.11111111.11111111.10000000 /25

Bunu, yukarıda hazırladığım subnetmask'ların Host sayıları detayının özeti olan aşağıdaki tabloda daha net görebilirsiniz.

ip sınıfları
ip sınıfları


Ör:
C Sınıfı bir Subnet Mask'ta (255.255.255.0) 254 tane Host barındırabiliyoruz. Biz, 254'ten daha fazla bir Host sayısına ,ör.500 adet, ihtiyaç duyarsak;
255.255.255.0 Subnet Mask'ın 11111111.11111111.11111111.00000000'lık Binary değerlerinde oynama yapmamız gerekmektedir.
11111111.11111111.11111111.00000000 Binary değerlerindeki 3. Octet'teki 1'lik değerlerden en sonrakini 0'a dönüştürüyoruz.

Böylece elimizde 23 bit kalıyor.
11111111.11111111.11111110.00000000 = 23 bit.
Elimizde kalan 0 değerleri, kullanabileceğimiz Host sayısını bize vermektedir. Bu Host sayı değerlerine nasıl ulaşıyoruz bir göz atalım;
Subnet Mask'ların Host sayılarını berlirlemedeki unsur, eldeki 0 değerlerinin toplamının [2n -2] formülü ile bulunmasıdır.

Ör:
A Sınıfı Subnet Mask için;
255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000

eldeki 0 değerlerinin toplamı 24 bit.
224 -2 = 16,777,214 Host

[2n -2] formülü, bize her zaman toplam Host sayısını vermektedir.

Diğer Subnet Mask'lar da aynı şekilde bize mahallelerinde yani kendi Network'lerinde (ağlarında) barındırabilecekleri mahalle sakini sayısını yani Host sayısını bize bu şekilde söylemektedirler. Biz de Subnetting yaparken bu sistemden faydalayacağız.

CIDR Notation

Subnet Mask'larda bir de /8 /16 ve /24 dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu gösterim biçimlerine CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Notation denmektedir.
"/" slash'tan sonra gelen Decimal değer, Subnet Mask'taki 1 değerlerini temsil etmektedir. Bunu biraz yukarıda bahsettiğim 0 değerleri ile karıştırmayın.

0 değeri, o Subnet Mask'taki toplam Host sayısını verir.
1 değerleri ise, Network adreslerini belirlemektedir.

Network adreslerinin belirlenmesinin yanında, büyük boyuttaki Network'leri de alt Network'lere bölerek Subnetting yapısını yani bir Network içinde farklı Network'ler oluşturmayı sağlar.

Ör.
10.10.5.100 /8
Gösteriminde /8 Subnet Mask'taki 8 adet 1 değerini belirtmektedir. Bu da bize 32 bit değerindeki 4 Octet'li bir yapıda 1. Octet'inde sadece 8 bit'in kullanıldığını belirtmektedir.
Bu A sınıfının varsayılan Subnet Mask'ını yukarıda belirtmiştim.
255.0.0.0
İşte burada ilk Octet'teki 255 değeri, 8 bit'in toplamından gelmektedir ki makalemin başında bunların matematiksel hesaplanmasını göstermiştim ama hatırlamak açısından tekrar açarak yazıyorum.

255.0.0.0
11111111.00000000.00000000.00000000 /8
128+64+32+16+8+4+2+1=255

Elde kalan 0 değerleri de, yukarıda bahsettiğim gibi, toplam Host sayını bize vermektedir.
Yani özetle önce mahalle oluşturuldu. Sonra o mahellede yaşayacak insanların sayısı ortaya çıkmış oldu.
eldeki 0 değerlerinin toplamı 24 bit.
224 -2 = 16,777,214 Host

Network: 255.0.0.0
Barındırılacak Host Sayısı: 16,777,214

Ör.
10.50.15.90 /5
248.0.0.0

İşte burada ilk Octet'teki 248 değeri, 5 bit'in toplamından gelmektedir.

248.0.0.0
11111000.00000000.00000000.00000000 /5
128+64+32+16+8+0+0+0=248

eldeki 0 değerlerinin toplamı 27 bit.
227 -2 = 134,217,726 Host

Network: 248.0.0.0
Barındırılacak Host Sayısı: 134,217,726

NOT: A sınıfı bir IP adresi için yine A sınıfı bir Subnet Mask kullanmak zorunda da değilsiniz. A sınıfı bir IP adresi için B ya da C sınıfı bir Subnet Mask da kullanabilirsiniz.

Ör.
10.50.15.90 /24
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000 /24

eldeki 0 değerlerinin toplamı 8 bit.
28 -2 = 254 Host

Network: 255.255.255.0
Barındırılacak Host Sayısı: 254

Ör.
10.50.15.90 /14
255.252.0.0
11111111.11111100.00000000.00000000 /14

eldeki 0 değerlerinin toplamı 18 bit.
218 -2 = 262,142 Host

Network: 255.252.0.0
Barındırılacak Host Sayısı: 262,142

Subnetting - Alt Ağlara Bölme

Uygulama-1:
Elimizde 192.168.10.0 /24 IP'si var. Bu IP'ye ait Subnet Mask ise 255.255.255.0 olacaktır. Alt Network'lere bölümleme yaparken, bu subnetmask (altağ) üzerinde sadece 0'lık alan üzerinde oynama yapabiliriz. Buna göre, ben elimdeki IP'yi 15 adet ayrı Network'e bölmek istiyorum.

192.168.10.0 /24
255.255.255.0 
24 = 11111111.11111111.11111111.00000000
28 -2 = 254 (host)

[2n] formülü, bize her zaman bir Network'teki toplam Network (ağ) sayısını verir ve soldan sağa doğru giderek bölünür.
Geriye kalan 0 değerleri ise, Network'te barındırılacak Host saysını verir ki bunun da [2n -2] formülü ile hesaplandığını yukarıda belirtmiştim.

Soldan sağa doğru sayarak 15 Network'e ulaşacağım.

.11110000 (4. Octet)
21 = 2
22 = 4
23 = 8 
24  =16 (15 Network istediğim için, 4 adet bit değeri kestim.)
24 -2 = 14 (her bir Network'e düşen toplam host)

.1 1 1 1 0 0 0 0
2n
21 22 23 24

.1 1 1 1 0 0 0 0
2n-2
24 23 22 21

Yeni Subnet Mask:
255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

Bilgi!: Network'ler büyürken, son 1'in aralığına bakılır. Bu duruma göre bu örneğimizdeki Networkler 16'şar büyüyecektir.

Hatırlatma: Bit'ler 128-64-32-16-8-4-2-1 şeklinde karşılık görmektedir.

1      1     1      1      0     0     0     0
128 64   32    16     8     4     2     1

Network'LER:
1. Network:
192.168.10.0 /28 
192.168.10.15 /28 
NET ID: 192.168.10.0
IP ARALIĞI: 192.168.10.1 - 192.168.10.14
BROADCAST IP: 192.168.10.15

192.168.10.1
192.168.10.2
192.168.10.3
192.168.10.4
192.168.10.5
192.168.10.6
192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
192.168.10.10
192.168.10.11
192.168.10.12
192.168.10.13
192.168.10.14

Sağlama Yapma | AND'leme işlemi

AND'leme işlemi, başka bir ifade ile sağlama yapma, ilgili IP adresinin hangi Network'e ait olduğunun ispatıdır. Bir IP adresinin hangi Network'e ait olduğunu gösterir ve bu şekilde doğru bir şekilde alt ağ bölümele (Subnetting) yapıp yapmadığımızı gösterir.

Uygulama-1:

192.168.10.1 - 192.168.10.14 IP aralığındaki 192.168.10.10/24 IP'sinin 1. Network olan 192.168.10.0 Network ID'sine ait olduğunu görelim;
Öncelikle 192.168.10.10 IP'sinin Binary değerlerini elde ediyorum;

11000000.10101000.00001010.00001010

255.255.255.240 Subnet Mask'ın Binary değerlerini elde ediyorum;

11111111.11111111.11111111.11110000

Elde ettiğim bu Binary değerlerini alt alta koyarak sağlamasını yapıyorum;

Sağlama yaparken kural her zaman şu şekilde olacaktır;

1+1 = 1
0+1= 0
1+0 =0


11000000.10101000.00001010.00001010
11111111.11111111.11111111.11110000

__________________________________
11000000.10101000.00001010.00000000

192.168.10.0


Bu sağlama ile 192.168.10.10 IP'sinin 1. Network olan 192.168.10.0 Network ID'sine ait olduğunun sağlamasını yaparak, kanıtlamış olduk.

2. Network:
192.168.10.16 /28 
192.168.10.31 /28 
NET ID: 192.168.10.16
IP ARALIĞI: 192.168.10.17 - 192.168.10.30
BROADCAST IP: 192.168.10.31

3. Network:
192.168.10.32 /28 
192.168.10.47 /28 
NET ID: 192.168.10.32
IP ARALIĞI: 192.168.10.33 - 192.168.10.46
BROADCAST IP: 192.168.10.47

4. Network:
192.168.10.48 /28 
192.168.10.63 /28 
NET ID: 192.168.10.48
IP ARALIĞI: 192.168.10.49 - 192.168.10.62
BROADCAST IP: 192.168.10.63

5. Network:
192.168.10.64 /28 
192.168.10.79 /28 
NET ID: 192.168.10.64
IP ARALIĞI: 192.168.10.65 - 192.168.10.78
BROADCAST IP: 192.168.10.79

15. Network:

192.168.10.224 /28 
192.168.10.239 /28 
NET ID: 192.168.10.224
IP ARALIĞI: 192.168.10.225 - 192.168.10.238
BROADCAST IP: 192.168.10.239

Uygulama-2:

Elimizde 192.168.16.0/16 IP'si var. Bu IP'ye ait Subnet Mask ise 255.255.0.0 olacaktır. Subnet'lere (Alt Network'ler) bölümleme yaparken, bu subnetmask üzerindeki 3. Octet'teki 0'lık alan üzerinde oynama yapabiliriz. Buna göre ben, elimdeki IP'yi 16 ayrı Network'e bölmek istiyorum.

192.168.16.0/16
255.255.0.0
11111111.11111111.00000000.00000000 /16
216-2 = 65,534 Host

Alt Network'lere bölerken 3. Octet'deki 0'lık alan üzerinde oynama yapacağım için, 3.Octet'deki 0'lık alanda soldan sağa doğru ayırmaya başlıyorum;
.00000000.00000000
21=2
22=4
23=8
24=16 (tam olarak bölmek istediğim Network sayısı. Çöp Network yok.)

3. Octet'deki 0'lık alan üzerinde 4 bit ayırdığım için, ayırdığım 0'lık değerleri 1 yapıyorum. Hatırlarsanız, 1'lik kısımlar Network'leri, 0'lık kısımlar ise Host'ları temsil ediyordu.

.11110000.00000000

Buna göre Yeni Subnet Mask:
255.255.240.0
11111111.11111111.11110000.00000000 /20

Buna göre elimdeki toplam Host:
212-2=4094

NOT: 3. Octet'deki 0'lık alan üzerinde oynama yaptığmız için, yeni Subnet Mask'ımız C sınıfı bir Subnet Mask haline geldi.
3. Octet'deki son 1'in aralığına baktığımızda, alt ağlara ayırdığımız Network'lerin 16'şar büyüyeceğini görebiliyoruz ki ilk örneğimizde de buna değindim.

Dağıtacak Network'ler:
192.168.0.0
192.168.0.16
192.168.0.32
192.168.0.48
192.168.0.64
192.168.0.80
192.168.0.96
192.168.0.112
192.168.0.128
192.168.0.144
192.168.0.160
192.168.0.176
192.168.0.192
192.168.0.208
192.168.0.224
192.168.0.240

1.Network:
192.168.0.0/20
192.168.15.255/20
NET ID: 192.168.0.0
IP ARALIĞI: 192.168.0.1- 192.168.15.254

192.168.0.1- 192.168.0.254
192.168.1.1- 192.168.1.254
192.168.2.1- 192.168.2.254
192.168.3.1- 192.168.3.254
192.168.4.1- 192.168.4.254
192.168.5.1- 192.168.5.254
192.168.6.1- 192.168.6.254
192.168.7.1- 192.168.7.254
192.168.8.1- 192.168.8.254
192.168.9.1- 192.168.9.254
192.168.10.1- 192.168.10.254
192.168.11.1- 192.168.11.254
192.168.12.1- 192.168.12.254
192.168.13.1- 192.168.13.254
192.168.14.1- 192.168.14.254
192.168.15.1- 192.168.15.254

BROADCAST IP: 192.168.15.255

Bilgi!: Bu bilgilendirmeyi 1.Network'e göre yapıyor olacağım. Diğer kalan Network'ler için de aynı kural geçerli olacaktır.

Bu IP aralığında 192.168.0.1- 192.168.15.254 arasındaki 0-15 aralığı dikkatinizi çekmiş, kafanızı karıştırmış olabilir ki sıklıkla kafa karışıklığı oluşturduğuna şahit oldum.

Buradaki durum şöyledir;
Öncelikle 1. Network'ün Network ID'sinin 192.168.0.0 olduğunu belirteyim. Ben, toplamda sahIP olduğum 65,534 host'u 16 ayrı Network'e bölerek, her Network'e 4094 Host düşecek şekilde eşit olarak böldüm.
Her Network'e 4094 Host düşeceği ve Host tarafında da en fazla 254 Host verebileceğim için, örneğin; 192.168.0.0 Network'ünde 192.168.0.1'den başlayıp, 192.168.0.254'e kadar verdiğimde, 4094 host'un ilk 254'lük alanını kullanmış oldum.
254, Host için en son verebileceğim değer olduğu için, 192.168.0.254'ten sonra 192.168.1.1 IP'sinden devam ederek 192.168.1.254'e kadar 254 tane daha Host ataması yapıyorum.
Bu şekilde 16 adım daha uyguluyorum ve sonuçta 192.168.15.254' kadar devam edIP sonlandırıyorum. Yani, 16 ayrı Network içinde 16 ayrı IP bloğu oluşturuyorum ki, her Network'e toplamda 4094 Host düşsün.

Toplamda Ör. 1.Network'teki tüm Host sayısını hesapladığımızda;
254*16=4064 (Net ID'nin ve Broadcast IP'nin hesaba katılmamış hali)
+16 = 4080 (Net ID'nin hesaba katılmış, Broadcast IP'nin hesaba katılmamış hali)
+16 = 4096 (Net ID'nin ve Broadcast IP'nin hesaba katılmış hali)

Şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi 2. Network'ten devam ederek son Network'e kadar gidelim;

2.Network:
192.168.16.0/20
192.168.31.255/20
NET ID: 192.168.16.0
IP ARALIĞI: 192.168.16.1- 192.168.31.254

192.168.16.1- 192.168.16.254
192.168.17.1- 192.168.17.254
192.168.18.1- 192.168.18.254
192.168.19.1- 192.168.19.254
192.168.20.1- 192.168.20.254
192.168.21.1- 192.168.21.254
192.168.22.1- 192.168.22.254
192.168.23.1- 192.168.23.254
192.168.24.1- 192.168.24.254
192.168.25.1- 192.168.25.254
192.168.26.1- 192.168.26.254
192.168.27.1- 192.168.27.254
192.168.28.1- 192.168.28.254
192.168.29.1- 192.168.29.254
192.168.30.1- 192.168.30.254
192.168.31.1- 192.168.31.254
BROADCAST IP: 192.168.31.255

3.Network:
192.168.32.0/20
192.168.47.255/20
NET ID: 192.168.32.0
IP ARALIĞI: 192.168.32.1- 192.168.47.254

192.168.32.1- 192.168.32.254
192.168.33.1- 192.168.33.254
192.168.34.1- 192.168.34.254
192.168.35.1- 192.168.35.254
192.168.36.1- 192.168.36.254
192.168.37.1- 192.168.37.254
192.168.38.1- 192.168.38.254
192.168.39.1- 192.168.39.254
192.168.40.1- 192.168.40.254
192.168.41.1- 192.168.41.254
192.168.42.1- 192.168.42.254
192.168.43.1- 192.168.43.254
192.168.44.1- 192.168.44.254
192.168.45.1- 192.168.45.254
192.168.46.1- 192.168.46.254
192.168.47.1- 192.168.47.254
BROADCAST IP: 192.168.47.255

4.Network:
192.168.48.0/20
192.168.63.255/20
NET ID: 192.168.48.0
IP ARALIĞI: 192.168.48.1- 192.168.63.254

192.168.48.1- 192.168.48.254
192.168.49.1- 192.168.49.254
192.168.50.1- 192.168.50.254
192.168.51.1- 192.168.51.254
192.168.52.1- 192.168.52.254
192.168.53.1- 192.168.53.254
192.168.54.1- 192.168.54.254
192.168.55.1- 192.168.55.254
192.168.56.1- 192.168.56.254
192.168.57.1- 192.168.57.254
192.168.58.1- 192.168.58.254
192.168.59.1- 192.168.59.254
192.168.60.1- 192.168.60.254
192.168.61.1- 192.168.61.254
192.168.62.1- 192.168.62.254
192.168.63.1- 192.168.63.254
BROADCAST IP: 192.168.63.255

5.Network:
192.168.64.0/20
192.168.79.255/20
NET ID: 192.168.64.0
IP ARALIĞI: 192.168.64.1- 192.168.79.254
BROADCAST IP: 192.168.79.255

6.Network:
192.168.80.0/20
192.168.95.255/20
NET ID: 192.168.80.0
IP ARALIĞI: 192.168.80.1- 192.168.95.254
BROADCAST IP: 192.168.95.255

7.Network:
192.168.96.0/20
192.168.111.255/20
NET ID: 192.168.96.0
IP ARALIĞI: 192.168.- 192.168.111.254
BROADCAST IP: 192.168.111.255

8.Network:
192.168.112.0/20
192.168.127.255/20
NET ID: 192.168.112.0
IP ARALIĞI: 192.168.112.1- 192.168.127.254
BROADCAST IP: 192.168.127.255

9.Network:
192.168.128.0/20
192.168.143.255/20
NET ID: 192.168.143.0
IP ARALIĞI: 192.168.143.1- 192.168.143.254
BROADCAST IP: 192.168.143.255

10.Network:
192.168.144.0/20
192.168.159.255/20
NET ID: 192.168.144.0
IP ARALIĞI: 192.168.144.1- 192.168.159.254
BROADCAST IP: 192.168.159.255

11.Network:
192.168.160.0/20
192.168.175.255/20
NET ID: 192.168.160.0
IP ARALIĞI: 192.168.160.1- 192.168.175.254
BROADCAST IP: 192.168.175.255

12.Network:
192.168.176.0/20
192.168.191.255/20
NET ID: 192.168.176.0
IP ARALIĞI: 192.168.176.1- 192.168.191.254
BROADCAST IP: 192.168.191.255

13.Network:
192.168.192.0/20
192.168.207.255/20
NET ID: 192.168.192.0
IP ARALIĞI: 192.168.192.1- 192.168.207.254
BROADCAST IP: 192.168.207.255

14.Network:
192.168.208.0/20
192.168.223.255/20
NET ID: 192.168.208.0
IP ARALIĞI: 192.168.208.1- 192.168.223.254
BROADCAST IP: 192.168.223.255

15.Network:
192.168.224.0/20
192.168.239.255/20
NET ID: 192.168.224.0
IP ARALIĞI: 192.168.224.1- 192.168.239.254
BROADCAST IP: 192.168.239.255

16.Network:
192.168.240.0/20
192.168.255.255/20
NET ID: 192.168.240.0
IP ARALIĞI: 192.168.240.1- 192.168.255.254
BROADCAST IP: 192.168.255.255

Faydalı Olması dileğiyle...

Etiketler: IP adresleri, IP nedir?, IP adresi, alt ağlara bölme, Subnetting nasıl yapılır?, IP adres sınıfları, IP adres aralıkları, subnetmask hesaplama

 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


YAZAR HAKKINDA:

Adım Fırat Boyan. Sistem ve Network Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilgi Teknolojileri sektöründeyim.
2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise yine aynı firmada teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, Sistem Yöneticisi ve Sistem ve Network Mühendisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.
MİRSİS Bilgi Teknolojileri'nde Sistem Uzmanı konumunda görev yapıyor, Uzun yıllardır da, Türkiye'nin en önde gelen bilişim eğitimleri merkezi olan, Network Akademi bünyesinde MCT-Microsoft Certified Trainer olarak Sistem ve Network uzmanlığı eğitimleri veriyor, işlerimden arta kalan zamanlarda da bireysel olarak kurumsal firmalara Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:
MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye 19 yorum yapıldı.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.


   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
YAPILAN YORUMLAR


26-12-2018


selman

İyi olmus Teşekkür ederim.


26-12-2018


Fırat BOYAN

Faydalı olması sevindirici. Yorum için teşekkürler.


18-09-2018


Fatih OKUTAN

Açıklayıcı bir yazı olmuş. Emeğiniz için teşekkürler.


18-09-2018


Fırat Boyan

Yorumunuz teşekkür ederim. Faydalı olması beni mutlu ediyor. Bilgi paylaştıkça çoğalır.


10-07-2018


Ersoy beşli

Hocam sizi karşımıza çıkaran Allaha şükürler olsun.


10-07-2018


Fırat Boyan

Teşekkür ederim Ersoy :)


22-12-2017


Enes

Üniversitede bir türlü öğrenemediğim bilgiyi burada tek seferde kolaylıkla öğrendim. İlk kez bukadar akıcı bir konu okudum diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bir de soru sormak istiyorum: Şuan hali hazırda C sınıfı ip kullanıyorum iş yerimde(192.168.1.x) ve hem hostlar zamanla çoğalıyor hem de bazı ihtiyaçlardan dolayı birkaç host u 2 bloğunda tutmak istiyorum yani 192.168.2.x olarak ip lendirmek istiyorum ve her iki bloğa da internet vermek istiyorum. Yapımda sadece modem ve switch var firewall vs bir cihaz yok. Teşekkürler.


16-01-2018


Enes

Teşekkürler hocam.

11-01-2018


Fırat Boyan

Tamam, sana verdiğim model işini fazlasıyla görür.

11-01-2018


Enes

Mobiller dahil değil hocam ama dahil edecek olursak ortalama 20-30 adet arası da mobil cihaz var.

09-01-2018


Fırat Boyan

Mobil cihazlar da dahilse eğer fortigate 60e öneririm.

26-12-2017


Enes

20-30 arası bilgisayar ve 10-20 arası otomasyon (ip alabile) diğer cihazlar. Teknolojiye yatırım yapılmaması ve önemsenmemesinden dolayı firewall gibi temel ihtiyaçlar bile göz ardı ediliyor maalesef. Teşekkürler.

25-12-2017


Fırat Boyan

Merhaba Enes, Şirket ortamı için zateb firewall olmazsa olmazdır. Şirket ortamınız kaç kişi? ona göre model önereyim.

25-12-2017


Enes

Merhaba, cevap için teşekkür ederim. Bir DHCP için server im yok maalesef. Direk modem dağıtıyor ipleri. Ağ konusunda da yeterli bilgim olmadığından müdehale etmiyorum fakat bir firewall ihtiyacımız da var zaten. Eğer firewall ile bunu yapabilirsem direk firewall aldırayım hatta varsa öneriniz değerlendirmek isterim. Teşekkürler.

22-12-2017


Fırat BOYAN

Merhaba Enes, faydalı olmasına çok sevindim. DHCP servisini kullanabileceğin bir server var mı? Eğer DHCP kullanabilme şansın varsa, bu 192.168.2.x network bloğunu scope olarak aç ve Scope options ayarlarında 003 router bölümünde default gateway olarak 192.168.2.x bloğundaki tanımlı olan IP adresini ver. Bunun için ortamında internet hizmeti sunduğu başka bir modem daha olmalı ki default gateway olarak kullanabilesin. Böyle bir imkanın yoksa, 192.168.1.x bloğununu yeniden daha büyük ölçekli kur.


12-10-2017


Onur B.

Merhaba, Emeğiniza sağlık çok güzel olmuş, aynısının v6 olanından da alabilir miyiz :) Teşekkürler,


12-10-2017


Fırat Boyan

Teşekkürler Onur. IPv6 olanını da yakın bir zamanda yazmayı düşünüyorum :)


09-11-2015


Hasan Kaba

Çok faydalı ve güzel bir makale olmuş kardeşim yolun açık olsun.


30-06-2017


Fırat Boyan

Herkese faydalı olması dileğiyle Hasan kardeşim.