İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Kategori: Routing-Switching
Fırat Boyan 05.12.2016 41

VLAN (Virtual Local Area Network) Nedir? Nasıl Yapılandırılır?

VLAN yani Sanal Yerel Alan Ağı, bir LAN (Local Area Network) Network'ü üzerindeki kaynakların Switch Port'lar üzerinde mantıksal olarak gruplandırılması ile yapılır. VLAN kullanımı ile Network üzerindeki gereksiz Broadcast trafiği azaltılarak Bandwith (bant genişliği) artırılmış olur. Başka bir ifade ile VLAN, Network trafiğinde dolaşan Data paketlerini tüm Switch Port'larına dağıtacağı için Switch Port'larına bağlı tüm kaynaklarda yani tüm Network'te dolaşmış olacak. Bu da gereksiz bir Broadcast trafiği oluşmasına sebep olacak ve bant genişliğinin gereksiz yere kullanılmasına sebep olacaktır. Aslında bunu sadece Broadcast ve Bandwidth (bant genişliği) kapsamında değil, güvenlik kapsamında da ele alıp düşünmek gerekmektedir. Şirketimize misafir olarak gelen ve sistemimizde tanımlı olmayan birisini sistem Network'ümüze dahil etmek, çok da akıllıca ve istenen bir şey olmayacaktır. Bu nedenle, sistemden izole edilmiş bir Network üzerinden misafirimizi Internet ortamına çıkartmak, güvenlik açısından atılabilecek en önemli adımlardan birisi olacaktır ki bunu da Network'ümüzü segmentlere bölümleyerek, yani VLAN'lar oluşturarak yapabiliriz.

Vlan oluşturma

Sistemimiz üzerinde VLAN'ler oluşturarak Network'ümüzü segmentlere bölümlemek, olası Network problemlerini tanılama ve çözüme kavuşturmada bize kolaylık sağlayacaktır.

VLAN Türleri Nelerdir?

Veri VLAN'ı (Data VLAN)
Veri VLAN'ı özelleşmemiş standart trafiği taşımak üzere yapılandırılmış VLAN'dır. Kullanıcı kaynaklı Internet trafiği buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bir VLAN aynı anda ses ya da video temelli trafik de taşıyabilir. Veri VLAN'ının bir diğer adı da Kullanıcı VLAN'ıdır (User VLAN).

Varsayılan VLAN (Default VLAN)
Switch'teki bütün Port'lar, Switch başlatıldığında otomatik olarak varsayılan VLAN'a dahil olurlar. Cisco cihazlar için Varsayılan VLAN VLAN 1 dir. Switch Port'larının Default VLAN'a bağlı olması, bu Port'ları aynı Broadcast Domain'e dahil eder. Bu durum Switch'lere bağlanan bütün cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlar. VLAN 1, yeniden adlandırılamaması ve silinememesi dışında diğer VLAN'larla aynı özelliklere sahiptir.

Yerel VLAN (Native VLAN)
Yerel VLAN "Trunk" bağlantı noktasına atanmış VLAN'dır. Bir "Trunk" bağlantı noktası herhangi bir VLAN etiketi olmayan trafiği (Untagged VLAN Traffic) olduğu gibi, çok sayıda VLAN tarafından oluşturulan trafiği de (Tagged VLAN Traffic) destekler. Trunk bağlantı noktası herhangi bir VLAN'dan gelmeyen trafiği Yerel VLAN'a yönlendirir. Bir cihaz tarafından oluşturulan ve herhangi bir VLAN'dan gelmeyen trafik Switch'in Yerel VLAN olarak yapılandırılmış olan VLAN üzerinden iletilir.

Yönetim VLAN'ı (Management VLAN)
Yönetim VLAN'ı, Switch'i yönetmek üzere yapılandırılmış herhangi bir VLAN olabilir. Eğer Yönetim VLAN'ı olarak özel bir VLAN yapılandırılmamışsa, VLAN 1 Yönetim VLAN'ı olarak hizmet verir. Yönetim VLAN'ına bir IP adresi ve Subnet Mask (alt ağ maskesi)  atandığında bu Switch'e HTTP, Telnet, SSH ya da SNMP gibi yollarla bağlanılabilir.

Bilgi!: Cisco Switch'lerde VLAN 1, varsayılan VLAN olduğundan, Yönetim VLAN'ı ile Varsayılan VLAN'ı ayırmak güvenlik açısından tercih edilir.

Ses VLAN'ı (Voice VLAN)
Ses VLAN'ı, üzerinden sadece ses trafiğinin geçirilmesi yönünde yapılandırılan VLAN'dir. Ses iletimi, kişiler ve kurumlar için çok önemli olduğu için, Ses VLAN'ı sıklıkla kullanılmaktadır. Ses VLAN'inde ses iletimi için IP telefonu kullanılır. Switch üzerindeki Port'a Ses VLAN'ı yapılandırabilmek için öncelikle ses ve veri için iki ayrı VLAN yapılandırılması gerekir. Bir IP telefon, Switch'in ilgili bağlantı noktasına ilk defa bağlandığında, Switch'in ilgili Port'una IP telefona daha önceden yapılandırılmış VLAN'ın adını ve konfigürasyon bilgisini yollar. IP telefon da bu bilgileri aldıktan sonra, Voice Frame'lerini etiketleyerek tüm ses trafiğini Voice VLAN'ı üzerinden gönderir.

VLAN Yapılandırılmamış Bir Network Ortamında Network Trafiği

Mantığın daha net anlaşılabilmesi için, VLAN oluşturulmamış bir ağ üzerindeki Data paketlerinin, tüm sisteme nasıl dağıldığına bir göz atalım:
3. Katta bulunan PC41 numaralı bilgisayardan, 1. kattaki PC9 numaralı bilgisayara bir Data paketi yolluyorum. Paketlerin rahatlıkla izlenebilmesi için, ARP protokolünü de devreye aldım. Bu iki bilgisayar, ilk kez haberleşecekleri için, PC41'den çıkan Data paketi, tüm Network'ü dolacaşacak, yani bir Broadcast oluşturacaktır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Aşağıda görüldüğü gibi PC41'den çıkan Data paketi, ARP Request içindeki Destination Mac Address bilgisi FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast MAC adresi) olduğu için, ilk önce 3. kataki tüm bilgisayarlara ulaştırıldı. İlgili Data paketi, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP Address kendilerine ait olmadığı için, tüm bilgisayarlar Data paketini reddetti!

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Aynı Data paketi, ARP Request içindeki Destination Mac Address bilgisi FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast mac adresi) olduğu için, 2. kataki tüm bilgisayarlara da ulaştırıldı.
İlgili Data paketi, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP Address kendilerine ait olmadığı için, tüm bilgisayarlar Data paketini reddetti!

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Aynı Data paketi, ARP Request içindeki Destination Mac Address bilgisi FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast mac adresi) olduğu için, 1. kattaki tüm bilgisayarlara ulaştırıldı.
İlgili Data paketi, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP Address kendilerine ait olmadığı için PC9 hariç tüm bilgisayarlar Data paketini reddetti!
PC9, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP Address kendine ait olduğu için Data paketini aldı!

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

İşte bu örnekte görüldüğü gibi, VLAN ile segmentlere bölünmemiş bir Network ortamında Data paketleri, bu şekilde ilk Data paketi gönderiminde (daha önce hiç haberleşmemiş bilgisayarlar için) Broadcast ile tüm Network'e yayılmakta ve gereksiz yere bir trafik oluşmaktadır. Bu gereksiz Broadcast'i önlemenin yolu da, Network'leri VLAN'ler ile segmentlere ayırmaktan geçmektedir.

Cisco Switch ile Nasıl VLAN Yapılandırılır?

VLAN Yapılandırılmamış bir Network Ortamında Network Trafiğini izledikten sonra, VLAN yapılandırma işlemimize geçebiliriz. Bu kısımda, adım adım Cisco Switch VLAN Yapılandırma işlemlerimize başlıyor olacağız. VLAN yapılandırma işlemlerimiz bittikten sonra, bu sefer de, VLAN Yapılandırılmış bir Network Ortamında Network trafiğini izleyeceğiz.

Yapım şu şekilde olacak:
• 6 VLAN.
VLAN 10,VLAN 20,VLAN 30,VLAN 40,VLAN 50,VLAN 60

• 60 adet PC.
• 3 adet Layer-2 Cisco Switch (24 Port).
• 1 adet Layer-3 Cisco (backbone, omurga) Switch.
• 1 adet DHCP Server.

Ortamımızda 3 (üç) adet Layer-2 Cisco Switch ve 1 (bir) adet de Layer-3 Cisco Switch bulunmaktadır. VLAN yapılandırmalarımızı Layer-3 Backbone yani Backbone Switch üzerinden yapılandırarak, yine buradan tüm Layer-2 Switch'lerin üzerine VLAN yapılandırmalarını dağıtacağız. Ortamınızda birden fazla Switch bulunuyorsa, tüm Switch'leri tek tek dolaşıp, hepsinde VLAN yapılandırmak için zaman harcamak gereksizdir. Layer-3 Switch'in bize sunduğu avantajlardan birisi de, ayrı VLAN grupları arasında bir router'a ihtiyaç duymadan IP Routing oluşturup, VLAN'lar arası iletişimi sağlayabilmesidir.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN Trunk Yapılandırma

Vlan Trunk yapılandırma, Switch'lerin üzerinden birden fazla VLAN'e ait Data paketlerinin taşınması için gereklidir. Biraz daha netleştirecek olursam; bir Switch Port'undan sadece bir VLAN’a ait paketler geçebilir. Yani örneğin; VLAN yapılandırılmamış Switch'lerde varsayılan VLAN, VLAN1 olduğu için Trunk yapılandırması yapmanıza gerek yoktur ancak üzerinde birden fazla VLAN yapılandırması olan Switch'lerdeki VLAN'lere ait VLAN bilgilerinin, Switch'lerin birbirlerine bağlandığı Port'lardan geçebilmesi için Trunk yapılandırması yapılması şarttır! Aksi durumda, faklı VLAN'lere ait VLAN bilgileri, Switch'lerin birbirlerine bağlanan Port'larından geçmeyecek ve iletişim sağlanamayacaktır!

Yapımızda her bir Switch üzerinde 2 aynı VLAN yapılandırması var (Ör. KAT1-Switch üzerinde VLAN 50 ve VLAN 60). Bu iki ayrı VLAN'e ait bilgilerin ortamdaki diğer Switch'lere de iletilebilmesi için, Switch'ler arası VLAN Trunk Yapılandırması yapılmalıdır. Ayrıca Trunk yapılandırması, Switch'lerin birbirlerine bağlanan Port'larında yapılandırılır.

Vlan Switch port

Backbone Switch Üzerinde VLAN Trunk Yapılandırma

BACKBONE-Switch>Enable
BACKBONE-Switch#configure terminal
BACKBONE-Switch(config)#int gigabitEthernet 0/1
BACKBONE-Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
BACKBONE-Switch(config-if)#switch mode trunk

802.1Q (dot1q) ve ISL

802.1Q (dot1Q)
Doq1q (802.1Q), IEEE tarafından geliştirilmiş bir VLAN Encapsulation (kapsüllenme) standartıdır. Ethernet, Data paketlerinin içerisine yerleştirdiği Bit'ler sayesinde, VLAN kimliğinin ne olduğunu belirler. Yani örneğin, Gi0/1 Portundan geçecek VLAN 10 bilgisini, VLAN 20 ve diğer VLAN'lerin bilgilerini etiketlemeye yarayan bir protokoldür. 802.1Q standardı; VLAN kullanımında ortaya çıkan, büyük ağları daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölme ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir.

ISL (Inter Switch Link)
Açılımı Inter Switch Link’tir ve sarma (encapsulation) standartıdır. Cisco tarafından özel olarak geliştirilmiş Switch'ten Router'a ya da Switch'ten Switch'e VLAN üzerinden Network trafiği akışını sağlayan bir protokoldür. Bu protokol, Cisco tarafından geliştirildiği için sadece Cisco cihazlar arasında çalışmaktadır. ISL, OSI modelinde veri bağlantı Data-Link katmanında çalışır ve temel olarak trafik sırasında gereksiz bağlantıları azalttığı söylenebilir. Özel olarak ISL, sadece FastEthernet ve Gigabit FastEthernet bağlantılarından çalışabilen bir protokoldur. Bu protokol, 30 Byte’lık bir sarma (encapsulation) yapar ve bunun 26 Byte’ını Header olarak, geri kalan 4 Byte’ını ise altbilgi (trailer- FCS) olarak ayırır. Başlığa ayrılan 26 Byte’ın 15 Byte’lık bir bölümü, VLAN tanıtıcı olarak ayarlanmıştır. Her Frame kaynak ve hedef VLAN numarasıyla etiketlendirilir ve ayrıca, alıcı ve verici Switch'lerin fiziksel adresleri de başlık kısmının içinde yer alır. ISL protokülünde orijinal Frame'de herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu nedenle oldukça güvenlidir ve veri üzerinde herhangi bir değişikliğe sebep olmaz.

Switch Mode Trunk olarak yapılandırarak, Gi0/1 Portundan farklı VLAN'lerin geçeceği bilgisini veriyorum.
BACKBONE-Switch(config-if)#switch mode trunk

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

show interfaces Trunk komutu ile Port'lar üzerindeki VLAN Trunk yapılandırmasını görüntülüyorum.
BACKBONE-Switch>show interfaces trunk

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT3 Switch Üzerinde VLAN Trunk Yapılandırma
KAT3 Switch üzerindeki sırası ile gigabitEthernet 0/1 ve gigabitEthernet 0/2 Port'larına gireceğim.

KAT3-Switch>Enable
KAT3-Switch#configure terminal
KAT3-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
KAT3-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT3-Switch(config-if)#exit
KAT3-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
KAT3-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT3-Switch(config-if)#do write


vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

show interfaces Trunk komutu ile Port'lar üzerindeki VLAN Trunk yapılandırmasını görüntülüyorum.
KAT3-Switch>show interfaces Trunk

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT2 Switch Üzerinde VLAN Trunk Yapılandırma
KAT2 Switch üzerindeki sırası ile gigabitEthernet 0/1 ve gigabitEthernet 0/2 Port'larına gireceğim.

KAT2-Switch>Enable
KAT2-Switch#configure terminal
KAT2-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
KAT2-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT2-Swtich(config-if)#exit
KAT2-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
KAT2-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT2-Swtich(config-if)#do write


vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

show interfaces Trunk komutu ile Port'lar üzerindeki VLAN Trunk yapılandırmasını görüntülüyorum.
KAT2-Switch>show interfaces trunk

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT1 Switch Üzerinde VLAN Trunk Yapılandırma
KAT1 Switch üzerindeki gigabitEthernet 0/1 ve gigbitEthernet 0/2 Port'larına gireceğim.

KAT1-Switch>Enable
KAT1-Switch#configure terminal
KAT1-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/1
KAT1-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT1-Switch(config-if)#exit
KAT1-Switch(config)#interface gigabitEthernet 0/2
KAT1-Switch(config-if)#switchport mode trunk
KAT1-Swtich(config-if)#do write


vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

show interfaces Trunk komutu ile Port'lar üzerindeki VLAN Trunk yapılandırmasını görüntülüyorum.
KAT1-Switch>show interfaces Trunk

VLAN Oluşturma, VLAN Yapılandırma

Switch Port'larımız üzerinde Trunk yapılandırmalarını tamamladıktan sonra, Backbone Switch'de VLAN oluşturağız. VLAN oluşturma işlemlerini sadece Layer3 Backbone Switch'te yapacağım. Bu sayede bir sonraki adım olaran VTP (Virtual LAN Trunking Protocol) yapılandırmasında, bu oluşturacağım VLAN'lerin diğer Switch'lere de tanımlanmasını sağlayarak, yapımdaki her Switch'i tek tek gerezek VLAN oluşturma zahmetine girmiş olmayacağım.

Backbone Switch üzerinde VLAN 10,VLAN 20,VLAN 30,VLAN 40,VLAN 50 ve VLAN 60 olarak toplamda 6 adet VLAN oluşturacağım.

BACKBONE-Switch#configure terminal
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 10
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name IT

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 20
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name IK

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 30
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name ARGE

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 40
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name MUHENDISLIK

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 50
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name FINANS

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Switch(config)#VLAN 60
BACKBONE-Switch(config-VLAN)#name YONETIM

BACKBONE-Switch(config-VLAN)#exit
BACKBONE-Swtich(config)#do write

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile de, oluşturmuş olduğumuz VLAN'leri görüntüleyebiliriz.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VTP (Virtual LAN Trunking Protocol) Yapılandırma

Öncelikle VTP (Virtual LAN Trunking Protocol) yapısından biraz bahsetmek istiyorum. VTP (Virtual LAN Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü), çok fazla sayıda Switch bulunan ağlarda, protokolün adından da anlaşılabileceği gibi, Trunk Port'lar (bağlantı noktası) sayesinde, VLAN (Virtual Local Area Network- Sanal Yerel Ağ)'ları diğer Switch'lere taşımayı sağlar. VTP bir anlamda, VLAN Domain (VLAN Etki Alanı) olarak da adlandırabilir. VLAN'ler üzerinde VTP ağ yöneticisine ekleme, silme, ad ekleme, değiştirme gibi çeşitli yetkiler verilir ve VTP sayesinde yeni olan bilgilerin ağ üzerindeki diğer Switch'lere bildirilmesi sağlanmış olur.

VTP Yapılandırma Gereksinimleri

VTP Domain: VTP Domain sayesinde bir etki alanı oluşturarak, diğer Switch'leri de bu etki alanına toplamış oluyoruz.

VTP Password: VTP Password sayesinde; örneğin ortama başka bir Switch eklendiğinde, VTP ile tüm VLAN bilgisinin bu yeni Switch üzerine de geçmesini engellemiş oluruz.

NOT: Yeni takacağınız Switch(ler)'inizi çok daha farklı bir amaç için kullanacak olabilir, tanımlı olan VLAN'lerin bu yeni Switch(lere)'e tanımlanmasını istemeyebilirsiniz. Yeni takacağınız Switch(ler)'inize bu VTP Password bilgisini girmediğiniz sürece, VLAN bilgilerini alamayacaktır.

VTP Version 2:

VTP Mode: Üç tane VTP Mode bulunmaktadır. Bunlar;

1. VTP Server Mode: Bu Mode'da çalışan Switch'te VLAN oluşturulabilir ve silinebilir. Ayrıca Layer3 (Backbone) Switch'te VLAN interface konfigürasyonu, Server Mode'da olan Switch'te yapılandırılır.

NOT: Layer3 Switch (Backbone Switch) üzerinde Server Mode, varsayılan olarak tanımlıdır.

2. VTP Transparent Mode: Bu modda çalışan Switchler, VTP'den VLAN bilgilerini alarak kendi üzerinde bu bilgileri tutmadan diğer Switch'lere iletir. Bir nevi köprü görevi görmektedir.

3. VTP Client Mode: Bu modda olan Switch'ler Trunk Portl'arı üzerinden VLAN listesini alıp, kendi üzerlerinde bu bilgileri kaydederek VLAN bilgilerini taşırlar

Show VLAN komutu ile VLAN'leri görüntülemek istediğimizde, Backbone Switch üzerinde oluşturduğumuz VLAN'lerin katlardaki Layer2 Switch'lere erişmediğini görebiliyorum. Oluşturulan VLAN bilgilerinin, Layer3 Switch (Backbone Switch) üzerinden katlardaki Layer2 Switch'lere de tanımlanabilmesi için, katlardaki Switch'lere de VTP ayarının yapılması gerekmektedir.

Show VLAN komutu ile KAT3-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT2-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT1-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Şimdiki adımımızda, Backbone Switch üzerinde oluşturduğumuz VLAN'lerin,  katlardaki Layer2 Switch'lere erişmesini sağlamak için VTP bilgilerini gireceğiz;

Bilgi!: Burada önemli olan en önemli nokta, VTP Domain'dir. VTP Domain sadece bir kez oluşturulur! Bunu da Layer3 Switch (Backbone Switch) üzerinde oluşturuyorum.Ayrıca, Layer3 Switch'te VTP Mode, zaten Server olduğu için vtp mode server komutu yazmaya da gerek yoktur. 

Backbone Switch Üzerinde VTP Yapılandırma

BACKBONE-Switch>Enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#vtp domain firatboyan.com
BACKBONE-Switch(config)#vtp password 112233
BACKBONE-Switch(config)#vtp version 2
BACKBONE-Switch(config)#do write

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT3 Switch Üzerinde VTP Yapılandırma
Dikkat edilecek noktalar:
• Layer2 Switch'ler üzerinde, Layer3 Switch üzerinde yaptığımız gibi VTP Domain bilgisini girmiyoruz. Çünkü Domain, sadece bir kez oluşturulabilir! Bunu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde oluşturmuştum.
• Layer2 Switch'ler üzerinde Vtp Mode'u server olarak girmiyoruz. Vtp Mode server, ortamda sadece bir tane bulunabilir. Bu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde yapılandırmıştım.

Yapılacaklar:
• Domain için girdiğimiz VTP Password tanımlamasını burada tanımlıyoruz.
NOT: Bu Password bilgisini girmeden, tanımlı VLAN bilgilerini ilgili Switch üzerine aktaramayacağınızı belirtmek istiyorum.
• Vtp Mode client yapılandırarak, VLAN bilgilerini kendi üzerinde tutarak diğer Switch'lere aktarılmasını sağlıyoruz.

KAT3-Switch>enable
KAT3-Switch#configure terminal

KAT3-Switch(config)#VTP Domain firatboyan.com
Domain name already set to firatboyan.com.
Domain zaten firatboyan.com olarak yapılandırılmış durumda. Bunu görebilmeniz için özellikle VTP Domain firatboyan.com yazdım. Bu sebeple de diğer Switch'lerde VTP Domain komutunu yazmayacağım.
KAT3-Switch(config)#vtp password 112233
KAT3-Switch(config)#vtp version 2
KAT3-Switch(config)#vtp mode client

KAT3-Switch(config)#do write

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT2 Switch Üzerinde VTP Yapılandırma
Dikkat edilecek noktalar:
• Layer2 Switch'ler üzerinde, Layer3 Switch üzerinde yaptığımız gibi VTP Domain bilgisini girmiyoruz. Çünkü Domain, sadece bir kez oluşturulabilir! Bunu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde oluşturmuştum.
• Layer2 Switch'ler üzerinde Vtp Mode'u server olarak girmiyoruz. Vtp Mode Server, ortamda sadece bir tane bulunabilir. Bu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde yapılandırmıştım.

Yapılacaklar:
• Domain için girdiğimiz VTP Password tanımlamasını burada tanımlıyoruz.
NOT: Bu Password bilgisini girmeden, tanımlı VLAN bilgilerini ilgili Switch üzerine aktaramayacağınızı belirtmek istiyorum.
• Vtp Mode client yapılandırarak, VLAN bilgilerini kendi üzerinde tutarak diğer Switch'lere aktarılmasını sağlıyoruz.

KAT2-Switch>enable
KAT2-Switch#configure terminal

KAT2-Switch(config)#vtp Password 112233
KAT2-Switch(config)#vtp version 2
KAT2-Switch(config)#vtp Mode client

KAT2-Switch(config)#do write

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT1 Switch Üzerinde VTP Yapılandırma
Dikkat edilecek noktalar:
• Layer2 Switch'ler üzerinde, Layer3 Switch üzerinde yaptığımız gibi VTP Domain bilgisini girmiyoruz. Çünkü Domain, sadece bir kez oluşturulabilir! Bunu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde oluşturmuştum.
• Layer2 Switch'ler üzerinde Vtp Mode'u server olarak girmiyoruz. VTP Mode server, ortamda sadece bir tane bulunabilir. Bu da Layer2 Switch (Backbone Switch) üzerinde yapılandırmıştım.

Yapılacaklar:
• Domain için girdiğimiz VTP Password tanımlamasını burada tanımlıyoruz.
NOT: Bu Password bilgisini girmeden, tanımlı VLAN bilgilerini ilgili Switch üzerine aktaramayacağınızı belirtmek istiyorum.
• VTP Mode client yapılandırarak, VLAN bilgilerini kendi üzerinde tutarak diğer Switch'lere aktarılmasını sağlıyoruz.

KAT1-Switch>enable
KAT1-Switch#configure terminal

KAT1-Switch(config)#vtp Password 112233
KAT1-Switch(config)#vtp version 2
KAT1-Switch(config)#vtp Mode client

KAT1-Switch(config)#do write

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VTP yapılandırmasından sonra, Show VLAN komutu ile VLAN'leri görüntülemek istediğimizde, Backbone Switch üzerinde oluşturduğumuz VLAN'lerin katlardaki Layer2 Switch'lere artık eriştiğini görebiliyorum.

Show VLAN komutu ile KAT3-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT2-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT1-Switch Üzerinde VLAN durumu:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN'leri Switch Port'lara Tanımlama

Oluşturmuş olduğumuz VLAN'leri, Trunk yapısı ile KAT1, KAT2, ve KAT3'teki Layer2 Switch'lere tanımladıktan sonra, bu VLAN bilgilerini Switch Port'lara tanımlayacağız.

KAT3 Switch Üzerinde Switch Port VLAN Tanımalama
3. Katta IT ve IK olmak üzere iki farklı departman bulunuyor.
Bu departmana ait VLAN bilgileri IT için VLAN 10, IK için ise VLAN 20 şeklindedir.

IT için VLAN 10, fastEthernet 0/1'den başlayarak gigabitEthernet 0/10'a kadar olan tüm Port'ları VLAN 10 için atayacağız. Daha sonra IK için VLAN 20, fastEthernet 0/11'den başlayarak gigabitEthernet 0/20'ye kadar olan tüm Port'ları VLAN 20 için atayacağız.

Switch portlarda vlan oluşturma

KAT3-Switch>enable
KAT3-Switch#configure terminal

KAT3-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/1-10
KAT3-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT3-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 10
KAT3-Switch(config-if-range)#exit

KAT3-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/11-20
KAT3-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT3-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 20
KAT3-Switch(config-if-range)#exit
KAT3-Switch(config)#do write


Interface Range fastEthernet 0/1-10 komutu ile, fastEthernet 0/1'den başlayarak toplu bir şekilde fastEthernet 0/10'a kadar olan Port'lara atmak için seçiyorum.
SwitchPort mode access komutu ile seçilen Port'un bir erişim Portu olduğu belirtilir.
SwitchPort access VLAN 10 komutu ile Port'un hangi VLAN’a erişim Portu olduğu belirlenir. Aynı işlem VLAN 20 için de tekrarlanacaktır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT2 Switch Üzerinde Switch Port VLAN Tanımalama
2. Katta ARGE ve MUHENDISLIK olmak üzere iki farklı departman bulunuyor.
Bu departmana ait VLAN bilgileri ARGE için VLAN 30, MUHENDISLIK için ise VLAN 40 şeklindedir.

ARGE için VLAN 30, fastEthernet 0/1'den başlayarak fastEthernet 0/10'a kadar olan tüm Port'ları VLAN 30 için atayacağız. Daha sonra MUHENDISLIK içinvVLAN 40, fastEthernet 0/11'den başlayarak fastEthernet 0/20'ye kadar olan tüm Port'ları VLAN 40 için atayacağız.

Switch portlarda vlan oluşturma

KAT2-Switch>enable
KAT2-Switch#configure terminal

KAT2-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/1-10
KAT2-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT2-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 30
KAT2-Switch(config-if-range)#exit

KAT2-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/11-20
KAT2-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT2-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 40
KAT2-Switch(config-if-range)#exit
KAT2-Switch(config)#do write


 Interface Range fastEthernet 0/1-10 komutu ile, fastEthernet 0/1'den başlayarak toplu bir şekilde fastEthernet 0/10'a kadar olan Port'lara atmak için seçiyorum.
• Switchport mode access komutu ile seçiklen Port'un bir erişim Port'u olduğu belirtilir.
• Switchport access VLAN 30 komutu ile Port'un hangi VLAN’a erişim Port'u olduğu belirlenir. Aynı işlem VLAN 40 için de tekrarlanacaktır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

KAT1 Switch Üzerinde Switch Port VLAN Tanımalama

3. Katta FINANS ve YONETIM olmak üzere iki farklı departman bulunuyor.
Bu departmana ait VLAN bilgileri FINANS için VLAN 50, YONETIM için ise VLAN 60 şeklindedir.

FINANS için VLAN 50 fastEthernet 0/1'den başlayarak fastEthernet 0/10'a kadar olan tüm Port'ları VLAN 50 için atayacağız. Daha sonra YONETIM için VLAN 60 fastEthernet 0/11'den başlayarak fastEthernet 0/20'ye kadar olan tüm Port'ları VLAN 60 için atayacağız.

Switch portlarda vlan oluşturma
KAT1-Switch>enable
KAT1-Switch#configure terminal

KAT1-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/1-10
KAT1-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT1-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 50
KAT1-Switch(config-if-range)#exit
KAT1-Switch(config)#Interface Range fastEthernet 0/11-20
KAT1-Switch(config-if-range)#SwitchPort mode access
KAT1-Switch(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 60
KAT1-Switch(config-if-range)#exit
KAT1-Switch(config)#do write


Interface Range fastEthernet 0/1-10 komutu ile, fastEthernet 0/1'den başlayarak toplu bir şekilde fastEthernet 0/10'a kadar olan Port'lara atmak için seçiyorum.
SwitchPort mode access komutu ile seçiklen Port'un bir erişim Port'u olduğu belirtilir.
SwitchPort access VLAN 50 komutu ile Port'un hangi VLAN’a erişim Port'u olduğu belirlenir. Aynı işlem VLAN 60 için de tekrarlanacaktır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Katlardaki Layer2 Switch'ler üzerinde Switch Port VLAN Tanımalama işlemlerini tamamladıktan sonra, Show VLAN komutu ile VLAN'leri görüntülemek istediğimizde, VLAN'lerin ilgili Switch Port'lara atandığını görebiliyorum.

Show VLAN komutu ile KAT3-Switch Üzerinde Switch Port'lara atanan VLAN'ler:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT2-Switch Üzerinde Switch Port'lara atanan VLAN'ler:

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Show VLAN komutu ile KAT1-Switch Üzerinde Switch Port'lara atanan VLAN'ler

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN'lere IP Ataması Yapma ve VLAN'ler arası Routing Yapılandırma

Buraya kadar olan adımlarımızda, VLAN oluşturma işlemlerini gerekli tüm adımları ile birlikte başarılı bir şekilde tamamladık. Son adım olarak, Bu VLAN'lere IP ataması yaparak, VLAN'ler arasında Routing (Yönlendirme) işlemi gerçekleştirmek ve bu farklı Network'lerin birbirleri ile iletişime geçebilmelerini sağlamamız olacatır. Bu Routing (yönlendirme) işlemini Backbone Switch Üzerinde gerçekleştireceğim.

Backbone Switch Üzerinde VLAN'lere IP ataması ve VLAN'ler arasında IP Routing işlemi gerçekleştirmeden önce, Server üzerinde ilgili DHCP Scope'larımı oluşturarak PC'lerin, VLAN'lera atanan IP bloklarından IP almalarını sağlayacağım. Server'ımı VLAN 10'a dahil etmek istiyorum. Siz istediğiniz başka bir VLAN seçebilirsiniz. Server'ıma statik IP olarak 10.10.10.100 IP adresini tanımlıyorum.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN'ler için DHCP SCOPE Yapılandırma

VLAN 10 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 20 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 30 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 40 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 50 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 60 için DHCP Scope yapılandırma işlemini tamamladım.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN IP Ataması ve VLAN'ler Arası Routing

Server üzerinde ilgili DHCP Scope'larımı oluşturduktan sonra, Backbone Switch Üzerinde VLAN'lere IP ataması ve VLAN'ler arasında IP Routing işlemi gerçekleştirme işlemine geçiyorum. Yapılması gereken işlemlerin başında IP Routing gelmektedir. Bu komutu yazmazsanız, VLAN'ler haberleşmezler. Bu komut, sadece bir kez yazılmalıdır. Her VLAN IP ataması işlemi için tekrar tekrar IP Routing komutu yazılmayacaktır. Daha sonrasında ise, ip address komutu ile VLAN'lere tek tek IP ataması yaparak, ilgili VLAN'lere Default Gateway IP adresi ataması işlemini yapacağız. Bu işlemi yaparken, ip helper-address komutu ile de ilgili DHCP Scope'undan da her bir Client'ın IP adreslerini almalarını sağlamamız gerekiyor. Bu VLAN IP adres tanımlaması, L3 Backbone Switch'in ilgili VLAN'e bakan IP'si yani Default Gateway'idir.

ip adress 10.10.10.254 255.255.255.0 - VLAN 10 Default Gateway'i
ip adress 10.10.20.254 255.255.255.0 - VLAN 20 Default Gateway'i
ip adress 10.10.30.254 255.255.255.0 - VLAN 30 Default Gateway'i
ip adress 10.10.40.254 255.255.255.0 - VLAN 40 Default Gateway'i
ip adress 10.10.50.254 255.255.255.0 - VLAN 50 Default Gateway'i
ip adress 10.10.60.254 255.255.255.0 - VLAN 50 Default Gateway'i

ip helper-address 10.10.10.100 - DHCP sunucu IP adresidir.

VLAN 10 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#ip routing
BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 10

BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 20 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 20
BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


VLAN 30 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 30
BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.30.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


VLAN 40 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 40
BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.40.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


VLAN 50 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 50
BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.50.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


VLAN 60 için IP ataması
BACKBONE-Switch>enable
BACKBONE-Switch#configure terminal

BACKBONE-Switch(config)#interface VLAN 60
BACKBONE-Switch(config-if)#ip address 10.10.60.254 255.255.255.0
BACKBONE-Switch(config-if)#ip helper-address 10.10.10.100
BACKBONE-Switch(config-if)#exit
BACKBONE-Switch(config)#do write


vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

DHCP'den IP Dağıtım İşlemleri

Backbone Switch Üzerinde VLAN'lere IP ataması ve VLAN'ler arasında IP Routing işlemlerimi gerçekleştirdim. Şimdi de, PC'lerimin DHCP Server üzerinden IP almalarını sağlamak üzere NIC yapılandırmalarını Static'ten DHCP'ye geçiriyorum.

VLAN 10'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini ilgili DHCP Scope üzerindeki 10.10.10.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 20'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini 10.10.20.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 30'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini 10.10.30.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 40'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini 10.10.40.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 50'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini 10.10.50.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN 60'da bulunan bir PC'nin DHCP'den IP aldığını görebiliyorum. Diğer PC'ler de başarışı bir şekilde IP'lerini 10.10.60.0 Network'ünden almıştır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

VLAN Yapılandırılmış Bir Ortamda Network Trafiği

Makalemizin ilk başında VLAN Yapılandırılmamış bir Network Ortamında Network Trafiğini izlemiş, ağ üzerindeki Data paketlerinin, tüm sisteme nasıl dağıldığı ve ağ ortamındaki Data paketlerinin bu şekilde Broadcast ile tüm Network'e yayıldığını gözlemleyip, gereksiz Broadcast oluşturuğunu gözlemlemiştik. Artık yapımızda VLAN yapılandırması mevcut. Aynı yapıyı bu sefer de VLAN ortamında inceleyelim.

3. Katta bulunan PC59 numaralı bilgisayardan, 1. kattaki PC20 numaralı bilgisayara bir Data paketi yolluyorum. Paketlerin rahatlıkla izlenebilmesi için, ARP protokolünü de devreye aldım. Bu iki bilgisayar ilk kez haberleşecekleri için, ARP Request paketindeki Destination Mac Address bilgisi FF:FF:FF:FF:FF:FF olduğu için, PC59'dan çıkan Data paketi önce kendi VLAN Network'ünde dolaşacak ve Data paketini KAT3 Switch'e, oradan da Backbone Switch'e yollayarak iligli VLAN'e yollanması için IP Routing yapacaktır.

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu
vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Görüldüğü gibi PC59'dan çıkan Data paketi, ARP Request içindeki Destination Mac Address bilgisi FF-FF-FF- FF-FF-FF olduğu için, ilk önce 3. katta sadece VLAN 20'ye ait tüm bilgisayarlara ulaştırıldı. Bu Data paleti, VLAN 10'a ait bilgisayarlara yönlendirilmedi. Broadcast sadece VLAN 20 Network'ünde yaşandı. İlgili Data paketi, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP adresi kendilerine ait olmadığı için, VLAN20'deki tüm bilgisayarlar Data paketin reddetti!

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

Aynı Data paketi, 2. kattaki hiçbir VLAN Network'üne uğramadı. PC59'dan çıkan Data paketi, ARP Request içindeki Destination Mac Address bilgisi FF-FF-FF- FF-FF-FF olduğu için, 1. katta sadece VLAN 60'a ait bilgisayarlara ulaştırıldı. Bu Data paketi, VLAN 50'ye ait bilgisayarlara yönlendirilmedi. Broadcast sadece VLAN 60 Network'ünde yaşandı. İlgili Data paketi, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP adresi kendilerine ait olmadığı için, VLAN60'taki PC20 hariç tüm bilgisayarlar Data paketini reddetti. PC20, ARP Request ile gelen Data paketindeki Destination IP adresi kendine ait olduğu için için paketni aldı!

vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu
vlan yapılandırma, vlan konfigürasyonu

İşte bu örnekte görüldüğü gibi, VLAN ile segmentlere bölünmüş bir Network ortamında Data paketleri, bu şekilde sadece ilgili VLAN'ler içindeki Network'lere ilk Data paketi gönderiminde (daha önce hiç haberleşmemiş bilgisayarlar için) Broadcast ile yayılmakta, gereksiz yere bir trafik oluşmamaktadır. Bu konu ile bağlantılı olarak,aynı yapı baz alınmak suretiyle VLAN'le Yapılandırılmış iki lokasyonun birbirleri arasında nasıl yönlendirildiğini (route edildiğini) ve VLAN Network'lerinden dışarıya (LAN'dan WAN'a) Data paketlerinin nasıl aktarıldığını öğrenmek için, VLAN'le Yapılandırılmış Lokasyonların Routing (yönlendirme) İşlemleri makalemi de okumanızı tavsiye ederim.

Faydalı olması dileğiyle...

Etiketler: Cisco, Switch, VLAN Yapılandırma, VLAN OluşturmaVirtual Local Area Network, Encapsulation, VLAN TrunkVTP Yapılandırma, VTP Oluşturma,  VLAN Routing, IP Routing, VLAN IP Ataması.


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. Kıdemli Sistem Mühendisi, Microsft Sertifikalı Eğitmen (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye serbest, Noter Yeminli Tercümanım. 18 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum ve Bilgi Teknolojileri alanında eğitim hizmetleri veren Bilge Adam bünyesinde Microsoft Sertifikalı Eğitmen (MCT) olarak Sistem ve Network Uzmanlığı eğitimleri veriyorum. Bunun yanı sıra, kurumsal firmalara BT danışmanlık hizmetleri de vermekteyim. Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

YORUMLAR
Bu makaleye 41 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


18.04.2022 Süleyman Çakaner
Bir sorum olacaktı. Topolojiye göre 3.kat vlan10da bulunan 2 pc, kat 1e inse ve ordan networke bağlansa kat 1 swye geriye kalan boş portları vlan10 tanımlaması yapmamız uygun mudur? Yani kat1e 2 pc eklesek ve vlan10dan çıkmasını sağlasak yapılan işlemleri sordum. iyi çalışmalar dilerim.

19.04.2022 Fırat Boyan
Teknik olarak mümkün olsa da neden böyle bir şeye ihitiyaç duyulsun ki? Her katın kendine ait bir VLAN yapısı var ve tüm VLAN Network'leri birbirleri ile zaten konuşabiliyor. Amaç, sadece Broadcast'i kısmak.


15.06.2021 Bahadir Caner
Merhaba Fırat hocam, Gördüğüm en sade ama bir o kadarda gerekli detayları içeren anlatım olmuş. Aynı yapıyı Aruba, Cisco swler ile (karma) oluştursaydık neleri farklı yapmamız gerekirdi ?

15.06.2021 Fırat Boyan
Merhaba Bahadır, Karma ortamlı bir yapı kurmadım ama network işleyiş presipleri tüm markaların aynı. Sadece CLI ekranlarındaki komut yazım biçimleri değişiyor.Bazılarında da direkt GUI üzerinden yapılandırıyorsun.


27.03.2021 Erkan Firat
Merhaba. Bilgi paylaşımınız için çok teşekkürler. Şöyle bir sorum olacak; mesela 500 mt lik bir mesafe için peş peşe (her 100 mt de bir sw) switcler bağlayarak datanın yollanmasının sakıncası varmıdır. Teşekkürler.

28.03.2021 Fırat Boyan
Mevcut ortamını tam bilmediğim için herhangi bir şey söylemem zor.

28.03.2021 Erkan Firat
Aslında sormak istediğim; data yı bu şekilde uzağa taşımak doğru bir yöntem mi, performans olarak kayıp yaşarmıyız veya farklı sorunlara neden olurmu.

28.03.2021 Fırat Boyan
Merhaba, CAT kablolar için zaten Max. mesafe 100mt olduğu için, her 100mt'de (hatta 80 mt) Switch'ler ile sinyal tazelemesi yapılması şarttır.


04.11.2020 Oğuz Aslan
Merhaba Fırat hocam. Öncelikle teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. 2 farklı şirket var. Bu şirketlerde internet ortak kullanılacak. Ama serverları ve ağları farklı olacak. Her biri kendi ağ yapısını barındıracak. Diğer şirketle hiç bir şekilde haberleşmeyecek internet haricinde. Nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkür ederim cevabınız için.
19.10.2020 Emre Sak
Fırat hocam öncelikle makaleniz ders niteliğinde ve çok değerli, teşekkür ediyorum. Sormak istediğim bir husus var, şöyle bir yapi düşünelim, yapıda 1 adet modem ve sf-300-24 port l3 cisco switch var, sadece bu switch üzerinde l2 cihaz kullanmadan 2 grup halinde vlan yaratıp farklı networklerle clientları birbirinden ayırabilirmiyim, yoksa router a ihtiyacım var mı, yani sf300 kendi icinde routing yapabiliyormu, cunki denemelerimde farkli vlanlarda clientlar ip aliyor network e baglanip diger vlanda ki cihazlarıda goruyor fakat internete çıkamıyorlar, şimdiden teşekkür ederim.

20.10.2020 Fırat Boyan
Merhaba Emre, Yorumun için teşekkürler. Faydalı olduğunu bilmek güzel :) Tabi ki L2 Switch kullanmadan da elindeki tek L3 Switch üzerinde de Vlan oluşturabilirsin. L3 Swtich'in L2'den farkı, OSI referans modeline göre 3. katman yani yönlendirme katmanındaki yapıya uygun bir network ekipmanı olması ve yönlendirme özelliğinin olmasıdır. Vlan yapını oluşturduktan sonra tek yapman gereken, Vlan'ler arası routing işlemi yapmak olacak.


15.06.2020 Tufan yilmaz
Daha önce aldığım bir egitimdi lazim oldu tekrar tek okumayla herseyi hatirladim,cok guzel bir makale olmuş ellerinize saglik hocam.

15.06.2020 Fırat Boyan
Faydalı olmasına sevindim :)


01.06.2020 Erkan Satır
Merhaba Fırat Bey, Öncelikle gerçekten emeğinize sağlık, çok faydalı içerik Teknik lise okuyorum network konusunda hevesliyim ve bu dersinizi bana mail üzerinden göndere bilir misiniz. Yapmayı denedim fakat başaramadım üzgünüm :(

01.06.2020 Fırat Boyan
Merhaba Erkan, bire bir aynısını uyguladın mı? Çalışmaması için bir sebep olmamalı. Bir yeri kaçırıyorsun. Baştan, dikkatlice yapmanı öneririm.


31.12.2019 Ahmet Recep Yan
Sorunu çözdüm. Serverın portunu VLAN10a dahil etmemişim :)
27.10.2019 ilhan celik
Merhaba, Harika bir anlatım olmuş neyi neden kullanmamız gerektiğini daha iyi anlamış olduk. Sadece sormak istediğim bazı forum ve videolarda fortigate bacağı ile l3 sonlandırması yapıyorlar. ( Ortam da sanrım hep l2 var ) Local Network performansını bu nasıl etkiler bu işlem ? Yada hiçbir farkı olmazmı ? Bunu tam olarak öğrenmek istiyorum. iyi çalışmalar

29.10.2019 Fırat Boyan
Merhaba, Evet şimdi daha net oldu. L3 SW bir tercih meselesidir.L3 SW ile Vlan oluşturup bunu L2 SW'lere dağıtabilir, VLAN'ler arası routing işlemleri yapılandırabiliriz ancak bu maliyetli bir işlemdir. Bu nedenle de her kurumda bir Firewall olduğunu düşünürsek, eldeki cihazla da bu pekala yapılabilir ki hız konusu da, kullanılan cihazların sağladığı bandwith değeri ve kablolama alt yapısı ile doğru orantılıdır.

27.10.2019 ilhan çelik
Merhaba, Bazı sitelerde L3 SW yerine Fortigate FW'nin bir bacağını trunk yaparak bağlıyorlar daha sonra sonlandırmayı da burdan yapıyorlar. Öğrenmek istediğim de L3 Sw yerine Fortigate ile sonlandırınca VLANları local network te bir yavaşlama olurmu ? Benimde mesela elimde L2 SW var . L3 Sw yok elimde oyüzden merak ediyorum. Eğer L3 ile sonlandırma Local Network için hız oluşturuyorsa ondan aldırmak istiyorum. Umarım bu sefer kendimi anlata bilmişimdir :)

27.10.2019 Fırat Boyan
Merhaba İlhan, sorunu daha da netleştirebilir misin? Tam olarak sormak istediğin nedir?


31.07.2019 onur karayılmaz
fırat bey makale için teşekkür ederim. network konusunda yeniyim Subneting ve Vlan arasında fark nedir ? subnet yapıyoruz ağlar küçültülüp broadcast önlenebiliyor ?

01.08.2019 Fırat Boyan
Öncelikle, kullandığın network cihazların, kablolama alt yapını destekliyor olması şart! CAT6; 1000BASE-TX standardında 100mt. Mesafede 1.000Mbps(1Gbit), 55mt. Mesafede 10.000Mbps (10Gbit) hız sağlar. Bu hızı Fiber Optik kablolarda 1000BASE-SX (Max.275 MT.) ve 1000BASE-LX (Max.550 MT.) standartlarında OM1-Multimode Fiber kabloda (TURUNCU-Led) alırsın. Fiber optik kabloların mesafe ve bant genişlikleri ile bilgi almak için, Multimode ve Singlemode Fiber Optik Kablolar konulu makalemi okumanı tavsiye ederim.

01.08.2019 onur karayılmaz
çok teşekkür ederim Fırat Bey affınıza sığınarak , switchleri bazen gbit port cat 6 ile bağlıyoruz birbirinie bazende fiber kablo ile multi yada single fiber patch kablo kaç GBit bağlantı sağlıyor yoksa aynı kapıyamı çıkıyor örneğin 2 switch birbirine cat6 ile bağlanmış gbit portundan içlerinden biride firewalla fiber kablo ile bağlanmış . fiber ile bağlanan 10 Gbit mi oluyor bant genişliği ?

31.07.2019 Fırat Boyan
Subnetting, bir network'ün küçültülmesi ya da büyütülmesi işlemidir. Bu işlemde, Vlan'de olduğu gibi iki ya da daha fazla network'ü birbirinden ayırma işlemi yapılmaz. Ancak Vlan, iki ya da daha fazla network'ü birbirinden mantıksal olarak ayırma işleminde kullanılır. Vlan ile ayıracağın iki ya da daha fazla network'te de subnetting yapabilirsin. Sol üst köşede arama bölümünde subnetting diye aratırsan, bununla ilgil detaylı olarak yazdığım bir makaleyi bulabilirsin.


16.05.2019 Nur
Hocam bu makalenizi pdf şeklinde çıkarabilir miyim

16.05.2019 Fırat Boyan
Merhaba Nur, Sitede yazı kopyalamayı devre dışı bıraktım. Direkt web sayfasını yazdırma şeklinde yapabilirsin.


20.03.2019 Mustafa Çamkesen
fırat abi gerçekten çok açıklamalı ve güzel bir makale olmuş eline emeğine sağlık

20.03.2019 Fırat Boyan
Merhaba Mustafa, Beğenmene sevindim :)


20.11.2018 Akhan
Güzel bir makale olmuş. Elinize sağlık.

20.11.2018 Fırat Boyan
Yorum için teşekkürler.


09.06.2018 Metin
multilayer switch portlarını vlan olarak nasıl tanımlayabilirim. örneğin multilayer sw fast0/2 portu vlan 10 olsun gibi

18.06.2018 Metin
merhaba; rica etsem linkteki örneğe bakabilr misiniz. Backbone üzerinde vlan oluşturma işlemleri. Dhcp vlana göre ip dağıtması gerekirken scope ayrımı yapmadan tek gruptan dağıtıyor. İyi çalışmalar

11.06.2018 Fırat Boyan
ip routing komutu, backbone SW üzerinde yapılır. Trunk ise, birden fazla SW kullanılan yapılarda bir SW üzerinden birden fazla Vlan e ait frame bilgilerinin geçmesi için gereklidir. Yani birden fazla SW ve VLAN varsa, Trunk şarttır. Faklı model olması farklılık göstermez.

10.06.2018 Metin
Peki portlar trunk mı olmalı, routing olmalı mı yine. Gerçek bir yapıda backbone cisco, kenar swler hp, cisco ve baska bir iki sw marka daha olabilir kontrolsüz bir büyüme var çünkü.bu sekilde vlan yapmada sıkıntı çıkar mı omurga üzerinde. Teşekkür ederim

10.06.2018 Fırat Boyan
Aslında makalede geçenden çok da farklı değil. Makalede VLANleri L3 Switch üzerinde tanımlayıp, VTP yardımıyla alt L2 Switchlere dağıttık ve port atamalarını bu swtichlerde yaptık. Senin sorduğun doruda VLAN yapılandırlamaları yine L3 SW üzerinde yapılacak ancak VTP kullanmaya gerek kalmadan port atamalarını direkt olarak yine L3 SW üzerinde L2 SWlerde yaptığımız gibi yapman lazım. Hepsi bu.


28.05.2017 Süleyman yurt
merhaba; bir konu bu kadar güzel anlatılır . eline yüregine saglık hocam. saygılarımla.

27.06.2017 Fırat Boyan
Süleyman Bey, teşekkürler.


13.12.2016 rafet
Elinize sağlık Fırat Hocam. Çok faydalı oldu.

27.06.2017 Fırat Boyan
Rica ederim Rafetçim. Faydalı olduysa ne mutlu.


07.12.2016 hakan kaplanoğul
Teşekkürler, faydalı ve güzel bir makale olmuş.

27.06.2017 Fırat Boyan
Beğenmenize sevindim Hakan Bey