Yükleniyor...
jumbotron

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kategori: Routing-Switching

Fırat Boyan 08.06.2018 1

Inter Vlan Routing - Router On a Stick Nedir? Nasıl Yapılandırılır?

VLAN'lerden oluşan bir Network'te her VLAN (sanal ağ), ayrı bir "Broadcast Domain" oluşturduğu için, farklı VLAN'ler ek yapılandırma yapılmadan birbirleri ile haberleşemezler. Farklı VLAN'lerin iletişim kurabilmeleri için Router üzerinde yapılandırma yapılması gerekmektedir. Farklı VLAN'lerin Router üzerinde tanımlanması işlemi, her VLAN için Router'ın farklı bir Interfece'i kullanılarak yapılabileceği gibi, Router'ın bir Interfece'inde Sub-Interface'ler oluşturarak da yapılabilir ki Router gibi sınırlı sayıda Interface'in bulunduğu cihazlarda, her ne kadar ek modül takılabiliyor olsa da, bu da ek maliyet anlamına gelir, tek bir Interface üzerinde Sub-Interface'ler oluşturmak, maliyet açısından en mantıklısı olanı olacaktır. Teknoloji, bize bunu sağlıyorsa, neden kullanmayalım ki? 

Router'larda Sub-Interface'ler tanımlanarak yapılan yapılandırmalar, "Router On a Stick" ya da başka bir ifade ile "Inter VLAN Routing" olarak adlandırılır.

Inter Vlan Routing

Inter Vlan Routing
 

Inter VLAN Routing için Switch Yapılandırması

Yapılandırmamızı ilk önce ilgili Switch üzerinde yapılandıracak, VLAN yapılandırma işlemini gerçekleştireceğiz. Bu yapılandırmada sırası ile;

1- VLAN Trunk Yapılandırma
2- VLAN Oluşturma, VLAN Yapılandırma
3- VLAN'leri Switch Port'lara Atama, Tanımlama


1- VLAN Trunk Yapılandırma
Yapılandırmamızın ilk adımı olarak, Switch Port üzerindeki VLAN Trınk Yapılandırması olacaktır. VLAN Trunk yapılandırması, Switch Port'u üzerinden birden fazla VLAN'e ait Data paketlerinin taşınması için gereklidir.

Biraz daha netleştirecek olursam; bir Switch Port'undan sadece bir VLAN’a ait paketler geçebilir. Yani örneğin; VLAN yapılandırılmamış Switch'lerde varsayılan VLAN, VLAN1 olduğu için TRUNK yapılandırması yapmanıza gerek yoktur ancak üzerinde birden fazla VLAN yapılandırması olan Switch'lerdeki VLAN'lere ait VLAN bilgilerinin, Switch'lerin birbirlerine bağlandığı Port'lardan geçebilmesi için TRUNK yapılandırması yapılması şarttır! Aksi durumda, faklı VLAN'lere ait VLAN bilgileri, Switch'lerin birbirlerine bağlanan Port'larından geçmeyec ve iletişim sağlanamayacaktır!

Yapımızdaki Switch üzerinde 2 ayrı (Ör. Switch01 üzerinde VLAN 10 ve VLAN 20) VLAN yapılandırması var. Bu iki ayrı VLAN'e ait bilgilerin iletilebilmesi için, Switch Port üzerinde TRUNK Yapılandırması yapılmalıdır.

Switch Üzerinde TRUNK Yapılandırma:
Switch üzerindeki gigabitEthernet 0/1 Port'una girip, Switch Mode Trunk olarak yapılandırarak, Gi0/1 Port'undan farklı VLAN'lerin geçeceği bilgisini veriyorum.

Switch01(config)#int gigabitEthernet 0/1
Switch01(config-if)#SwitchPort mode trunk


Inter Vlan Routing

2- VLAN Oluşturma, VLAN Yapılandırma
Switch Port üzerinde TRUNK yapılandırma işemini tamamladıktan sonra, Gerekli olan VLAN'leri oluşturağız.

Switch üzerinde VLAN 10 ve VLAN 20 olarak toplamda 2 adet VLAN oluşturacağım.

Switch01#configure terminal
Switch01(config)#VLAN 10
Switch01(config-VLAN)#name IT

Switch01(config-VLAN)#exit
Switch01(config)#VLAN 20
Switch01(config-VLAN)#name IK


Inter Vlan Routing

3- VLAN'leri Switch Port'lara Atama, Tanımlama
VLAN'lerimizi oluşturduktan sonra, bu VLAN bilgilerini Switch Port'lara atayacağız yani tanımlayacağız.

IT ve IK olmak üzere iki farklı departmanımız bulunuyor;
Bu departmana ait VLAN bilgileri IT için VLAN 10, IK için ise VLAN 20 şeklindedir.
IT için VLAN 10 bilgisini; fastEthernet 0/1 ve fastEthernet 0/2 ve fastEthernet 0/3 olan Port'lara atayacağız.
Daha sonra;
IK için VLAN 20, bilgisini; fastEthernet 0/4 ve fastEthernet 0/5 ve fastEthernet 0/6 olan Port'lara atayacağız.

Switch01>enable
Switch01#configure terminal
Switch01(config)#Interface range fastEthernet 0/1-3
Switch01(config-if-range)#SwitchPort mode access
Switch01(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 10

Switch01(config-if-range)#exit
Switch01(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch01(config)#Interface range fastEthernet 0/4-6
Switch01(config-if-range)#SwitchPort mode access
Switch01(config-if-range)#SwitchPort access VLAN 20

Switch01(config-if-range)#exit
Switch01(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Switch01(config)#

Inter Vlan Routing

Show VLAN komutu ile de, oluşturmuş oluşturduğumuz VLAN'leri görüntüleyebiliriz.

Inter Vlan Routing

Inter VLAN Routing (Router On a Stick) için Router Yapılandırması

Switch üzerindeki yapılandırmalarımızı tamamladıktan sonra sıra, Router üzerindeki yapılandırmaya geldi.
Burada yapacağımız işlem, tek hat yani tek Interface üzerinden birden fazla VLAN bilgisini geçirerek, VLAN'ler arası yönlendirme (InterVLAN Routing - Router on a stick) işlemini gerçekleştirmek olacaktır.

İlk olarak yapacağım işlem, Router'ın, Switch'e bağlanan gigabitEthernet 0/1 Port'una girerek Port'u açmak olacak.
Port'a herhangi bir IP adresi ataması gerçekleştirMEyeceğim. Çünkü Port üzerinde Sub-Interface'ler oluşturarak, herbir VLAN'in Default Gateway'i olmasını sağlayacağım. IP adresi atama
Router01>enable
Router01#configure terminal
Router01(config)#Interface gigabitEthernet 0/1
Router01(config-if)#no ip address
Router01(config-if)#no shutdown


Inter Vlan Routing

Sub-Interface Yapılandırma ve VLAN Encapsulation (kapsüllenme)

1- Sub-Interface Yapılandırma
Sub-Interface, Router'ımın Switch'e bakan ayağında birden fazla VLAN'e ait Data Frame'lerini tek hat üzerinden geçirmek için tek hat üzerine birden fazla yol açma işlemidir.

Bilgi!: Sub-Interface oluştururken dikkat edilcek nokta, Interface ID'sinden sonra ilgili VLAN numarasını . (nokta)'dan sonra belirtmek olacaktır. Bunu yapmazsanız, o Port'a tek bir IP ataması yapmış olursunuz ki bu da, diğer VLAN'ler için IP ataması yapamayacağınız anlamına gelir.

Örneğin: Interface gigabitEthernet 0/1.10

2- VLAN Encapsulation (kapsüllenme)
Doq1q (802.1Q), IEEE tarafından geliştirilmiş bir VLAN Encapsulation (VLAN kapsüllenme) standartıdır. Ethernet Data paketlerinin içerisine yerleştirdiği bit'ler sayesinde, VLAN kimliğinin ne olduğunu belirler. Yani örneğin, Gi0/1 Port'undan geçecek VLAN 10, VLAN 20 ve diğer VLAN'lerin bilgilerini etiketlemeye yarayan bir protokoldür.

802.1Q standardı; VLAN kullanımında ortaya çıkan, büyük ağları daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölme ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Cisco'nun geliştirdiği ISL standardından farklı olarak, farklı markalı cihazlarla uyumlu çalışabilmesi 802.1Q'yu oldukça popüler bir hale getirmiştir. Ayrıca 802.1Q protokolü, 30 byte'lik bir etiketleme yapan ISL'ye göre 26 Byte daha küçüktür. Yani 802.1Q, hedef MAC adresi ile ethernet Frame'i arasına 4 byte'lık bir bir veri eklenmektedir. Böylece, boyuttaki küçülmenin 802.1Q'yu ISL'ye göre daha hızlı hale getirdiği söylenebilir.

Bilgi!: Kapsülleme yaparken dikkat edilecek nokta; kapsüllemenin hangi VLAN ID'ye göre etiketleneceğini dot1Q(802.1Q)  kapsülleme standardından sonra bir boşluk bırakıp, ilgili VLAN ID'sini belirtmek yönünde olacaktır.

Örneğin: Encapsulation dot1Q 10

gabitEthernet 0/1 üzerinde VLAN 10 için IP ataması:
Router01(config)#Interface gigabitEthernet 0/1.10
Router01(config-subif)#Encapsulation dot1Q 10
Router01(config-subif)#ip address 10.10.1.1 255.255.255.0

#Bu komut ile VLAN IP Adresi (Default Gateway) ataması gerçekleştirmiş oldum.
Router01(config-subif)#exit

gabitEthernet 0/1 üzerinde VLAN 20 için IP ataması:
Router01(config)#Interface gigabitEthernet 0/1.20
Router01(config-subif)#Encapsulation dot1Q 20
Router01(config-subif)#ip address 10.10.2.1 255.255.255.0

#Bu komut ile VLAN IP Adresi (Default Gateway) ataması gerçekleştirmiş oldum.
Router01(config-subif)#exit

Inter Vlan Routing

Buraya kadar; Switch üzerinde gerekli VLAN'ler oluşturdu. Daha sonrasında da Router üzerinde kapsülleme ve VLAN IP adresi (Default Gateway) atama işlemleri yapılarak Inter VLAN Routing için tüm işlemlerimizi yapılandırdık. Şuan hem VLAN 10 hem de VLAN 20 Network'lerine ait client'lar birbirleri ile haberleşebilir durumdadırlar.

Yapılandırma Sonrası Test İşlemleri
Yapılandımamızın sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla VLAN 10 Network'ündeki IP adresi 10.10.1.30 olan bir client PC'nin, VLAN 20 Network'ündeki IP adresi 10.10.2.10 olan diğer bir client PC'ye bir Data paketi yollamasını sağlayacağız.

1- Data paketi IP adresi 10.10.1.30 olan PC2 isimli client PC'de.

Inter Vlan Routing

Data paketi yola çıktı. VLAN 10'a bağlı olan FastEthernet 0/3 Port'undan Switch'e iletildi. 

Inter Vlan Routing

Switch, bu Data paketini GigabitEthernet 0/1 Port'undan Router'a yolladı.


Inter Vlan Routing

802.1Q (Doq1q) standardı ile MAC adresi ile ethernet Frame'i arasına 4 byte'lık bir bir veri ekleyerek VLAN kimliğinin ne olduğunu belirledi ve Router da bu Data paketini kendi üzerindeki GigabitEthernet 0/1 Port'u üzerinden VLAN 20 Network'ündeki hedefe ulaştırmak için Switch'e ulaştırdı.

Inter Vlan Routing

Switch, Router'dan gelen bu Data peketini VLAN 20 Network'ündeki IP adresi 10.10.2.10 olan PC3 isimli client PC'ye ulaştırmak için, PC3'ün bağlı olduğu FastEthernet 0/4 Portundan iletimini tamamladı.

Inter Vlan Routing

Yukarıda bahsedilelin tam tersi yolunda iletilen request, reply edilerek gönderim işleminin tamamlandığı bilgisini almış olduk.


Inter Vlan Routing

Aşağıdaki CMD ekranında da IP adresi 10.10.1.30 olan PC2 isimli client PC'den, IP adresi 10.10.2.10 olan PC3 isimli client pc'ye ping atma işleminin de başarılı bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz.

Inter Vlan Routing

Faydalı olması dileğiyle...
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

Yazar: Fırat Boyan

Adım Fırat Boyan. Sistem ve Ağ Mühendisi (MCSE), Microsft Sertifikalı Bilgi Teknolojileri Eğitmeni (MCT) ve İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye serbest , Noter Yeminli Tercümanım. 1985 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum ve 15 yıldır Bilgi Teknolojileri alanında hizmet veriyorum. Şu anda MİRSİS Bilgi Teknolojileri bünyesinde Kıdemli Sistem Uzmanı olarak çalışıyorum ve Bilişim Teknolojileri alanında eğitim hizmeti veren en önde gelen eğitim kurumu olan Network Akademi'ye bağlı MCT-Microsoft Sertifikalı Eğitmen olarak Sistem ve Ağ eğitimleri vermekteyim. Kurumsal firmalara da bireysel bazda IT Danışmanlık Hizmetleri veriyorum.
Hakkımda daha fazla bilgi sahibi olmak ve sahip olduuğum olduğum Microsoft sertifikalarımı incelemek için Hakkımda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
1
YORUMLAR
Bu makaleye 1 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Yorum Yaz:
   
  
(Yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.)
 
750 Karakter yazabilirsiniz.

   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.


Yapılan yorumlar:
08.01.2019 Duygu
paylaşımınız için teşekkürler