İçerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.Fırat Boyan 25.06.2016 8

Windows Server 2012 R2'de Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlarının Yapılandırılması

Bu makalemde sizlere Server ve Client bilgisayarlar üzerinde yazıcı kurulumu ve kurulan bu yazıcıların da yönetimsel yapılandırmaların nasıl yapılandırılacağından bahsedeceğim. Organizasyonunuzdaki kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren, Network üzerinden yazdırma altyapısını oluşturmanız ve bu altyapıyı yönetilir hale getirmeniz gerekmektedir.

Öncelikle Windows Server 2012 R2 üzerinde Print Server kurulumu adımına geçiyorum.
Windows Server 2012 R2'de Print Server kurulumu için öncelikle Server Roles altındaki Print and Document Services Rolünü işaretliyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Rol kurulumu ile gelen özelliklerin de kurulumu için Add Features butonuna basıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Features alanında fazladan bir Özellik (Feature) yüklemesi yapmıyorum. Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print and Document Services alanında Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Role Services alanında Print Server Role seçili halde gelmektedir ancak ben, Internet printing Rolünü de beraberinde kurarak, Internet üzerinden yazdırma işlemleri hizmetini de sistemim üstünde açmak istiyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Internet printing nedir? Sorusuna şu şekilde bir açıklama getirebiliriz;

Windows Server 2012 R2 işletim sistemi özelliklerinden bir tanesi de "Internet Printing" adını verdiğimiz özellik ile, Internet veya Intranet, yani iç Network, üzerinde herhangi bir yazıcı üzerinde sahip olunan yetkiler doğrultusunda yazdırma işleminin bir web tarayıcı üzerinden de gerçekleşleştirilebilmesidir.
Bu özellik sayesinde fakrlı coğrafi lokasyonlarda bulunan kişiler, firmanızın yazıcı cihazlarına internet üzerinden yazdırma işlerinizi (Print Job) gönderebilirsiniz. Web tarayıcı kullanarak bir yazıcı cihazından çıktı alan bilgisayarlara IPP (Internet Printing Protocol) client adı verilir.
IPP desteği olan tüm tüm client'lar HTTP protokol desteği sayesinde Windows Server 2012 R2 Print Server üzerinden çıktı alabilirler. IPP protokol desteği için, Print Server üzerinde Web Server rolünün kurulması gerekmektedir ki Role Services altında Internet Printing Rolünü seçtğimizde bize Web Server Role (IIS- Internet Information Services) kurulumunu da yapmaktadır.

Web Server Role (IIS) alanında Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Role Services alanı Web Server (ISS) ile alakalı Rol servisleri için ek kurulumların yapıldığı ya da varsayılan Rol servislerinden istediğinizi, ihitiyacınıa yönelik, kaldırabileceğiniz alandır. Ben burada bir değişiklik yapılmasını önermem. Ben olduğu gbi bırakıp Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Confirmation alanında karşımıza kurulacak olan yapılandırmamızın bir özeti çıkıyor. Install butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Server kurulumu tamamlandıktan sonra Print Management yönetim konsolunu açıyorum. Print Management yönetim konsolu olduça basit.

Print Servers altında kurulu olan Print server'lar barındırılır. Yapınızda birden fazla Print Server varsa, hepsini tek yönetim konsoluna ekleyerek yönetbilirsiniz. Burada Printers, Ports, Forms ve Driver kapları bulunmaktadır. Burada Printers kabında, eklediğimiz yazıcılar bulunacaktır. Drivers altında ise, eklediğimiz yazıcıların Driver'ları bulunacaktır. Buna paralel olarak;
Print Management > Custom Filters altında All Printers kabında, yapınızda birden fazla Print Server ve bunlara ait birden fazla yazıcı ekli ise, hepsi All Printers kabında bulunacaktır. Bununla bağlantılı olarak da yapınızda birden fazla Print Server ve bunlara ait birden fazla yazıcı ekli ise, All Drivers kabı altında tüm Printer Driver'ları buluncaktır.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Management yönetim konsolunu tanıdıktan sonra, şimdi yazıcı ekleme işlemine geçelim.

Server Üzerinde Yazıcı Ekleme

Printer yüklemesini direkt olarak Print Server bilgisayarına bağlı olan yazdırma cihazı için veya Network'e bağlı olan Network arabirimi yazdırma cihazı için geçekleştirebilirsiniz.
Print Server bilgisayarına yetkili bir kullanıcı hesabı ile oturum açmalısınız. Daha sonra Control Panel altında Devices and Printers klasörüne tıklıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Devices and Printers klasöründe Add a Printer butonuna basıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Kaşıma gelen Wizard, Print Server bilgisayarı üzerinde Printer eklerken ve paylaştırıken adım adım yardımcı olacaktır.

No Printers were found penceresi altında "The Printer that I want isn't listed" butonuna basıp, Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Find a Printer by other options penceresi altında gelen seçeneklere göz atalım:

1. Find a Printer in the directory, based on location or feature: Active Directory Domain yapısında Share edilmiş (paylaşıma açılmış) yazıcılar arasında arama yaparak bilgisayarınız üzerinde tanıtabilirsiniz.
2. Select a shared Printer by name: Network ortamında Share edilmiş (paylaşıma açılmış) bir yazıcının IP adresi veya hostname kullanarak Network yolu (Network Path) tanımlaması ile bilgisayarınız üzerinde tanıtabilirsiniz.
3. Add a Printer using a TCP/IP adress or hostname: Ağda çalışan bir TCP/IP yazıcı için IP adresi veya hostname ismini kullarak bilgisayarınız üzerinde tanıtabilirsiniz. Bu, ağ yazıcısı kurulumu, ya da Network yazıcısı kurmak olarak da isimlendirebilir.
4. Add a Bluetooth, wireless or Network discoverable print: Kablosuz yazdırma cihazlarının bulunup, bilgisayarınız üzerinde tanıtılmasını sağlayabilirsiniz.
5. Add a Local Printer or Network Printer with manuel settings:Yazıcıyı kuracağnız bilgisayar, yazıcıyı yönetecek olan Print Server bilgisayarı olacaksa ve ayarları elle yapılandıracaksanız kullanılmalıdır.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Choose a Printer Port penceresi altında yazıcının bağlı olduğu Port seçilir. Create a new Port seçeneğini seçerek, Network'a bağlı yazıcımı eklemek için Standart TCP/IP Port'u seçiyor, Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Type a Printer hostname or IP address penceresinde Hostname or IP Address metin kutusuna, yazıcının newtork üzerindeki lokasyonubu belirten IP adresi veya DNS ismi yazılır. Port Name kısmına da yazıcı için IP adresi formatında bir Port ismi oluşur.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Bu tanımlamayı yaptıktan sonra Next butonuna basarak sonraki adıma geçiyoruz. Bilgisayarımız, girmiş olduğumuz IP üzerinden iligi TCP/IP Portunu sorgulayacak ve yazıcıya ulaşamaması durumunda aşağıdaki ekran gelecektir. Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Install the Printer Driver penceresinden, kullanmak istediğim yazıcının üretici firması ve modelini, karşıma gelen listeden seçiyorum. Senaryo gereği Dell 1130 Laser Printer seçiyorum. Kullanmak istediğiniz yazıcıya ait üretici firma veya model mevcut değilse, yazıcınızın üretici firması tarafından size sağlanmış olan Driver'ı kullanmak için Have Disk... seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise, Windows Update seçeneğidir. Bu seçenek ile Microsoft güncelleme sunucularından sürücü veya aygıt listesini de günelleyebilirsiniz. Üretici (Vendor) ve model belirlendikten sonra Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Type a Printer name penceresinde yazıcı için bir isim belirleyip, Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Printer sharing penceresinde yazıcı paylaşıma açılarak, Network üzerindeki diğer kullanıcıların kullanımına da sulunulacaksa Share this Printer seçilerek paylaşım ismi belirlenir ve Next butonuna basarak devam edilir.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

"You have successfuly added" mesajı ile yazıcı kurulumunun son adımına gelmiş bulunuyoruz. Bu pencerede, yazıcınızın doğru kuruluğ kurulmadığını sınamak için Print a test page butonuna basarak bir sınama çıktısı alabilirsiniz. Finish butonuna basarak kurulum sürecini tamamlıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Client Üzerinde Yazıcı Ekleme

Tıpkı SERVER ÜZERİNDE YAZICI EKLEMEK alanında bahsettiğim gibi CLIENT ÜZERİNDE YAZICI EKLEMEK için de Control Panel altında Devices and Printers klasörüne tıklıyorum.

Devices and Printers klasöründe Add a Printer butonuna basıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

No Printers were found penceresi altında "The Printer that I want isn't listed" butonuna basıp, Next butonuna basarak devam ediyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Find a Printer by other options penceresi altında Client PC'ler için Find a Printer in the directory, based on location or feature ve Select a shared Printer by name seçenekleri kullanılabilir.

1. Find a Printer in the directory, based on location or feature seçeneği ile le Active Directory Domain yapısında yayınlanmış yazıcılar arasında arama yaparak bilgisayarınız üzerinde tanıtabilirsiniz.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Bu seçeneğin kullanılabilmesi için, Print Server tarafında list in the directory seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. Bu seçili olmazsa, Active Directory içinde iligi Object oluşmayacak, yazıcı listelenmeyecektir.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

2. Select a shared Printer by name seçeneği ile Network ortamında paylaşıma açılmış bir yazıcının IP adresi veya hostname kullanarak Network yolu tanımlaması ile bilgisayarınız üzerinde tanıtabilirsiniz. Ben senaryomuz gereği 2. seçenek üzerinden yazıcı kurulumu yapacağım.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

"You have successfuly added" mesajı ile Network üzerindeki paylaştırılmış Printer cihazının bilgisayarımıza tanımlanması tamamlamış olduk. Next butonuna basarak sonraki adıma geçip, Finish butonuna basarak yazıcı ekleme işlemini sonlandırıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

YAZICI YÖNETİMSEL AYARLARI (Printer Managemen Settings)

Bir Printer Network üzerinde kullanılmak için oluşturulup paylaştırıldıktan sonra gerekli yönetimsel ayarların yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek ayarlar, ihtiyacınıza göre değişkenlik gösterebilir. Şirket içindeki her departman için farklı ayarlar yapmanız gerekebilir.

Yazıcı üzerinde sağ tıklayarak Printer Properties seçeneğine tıklıyorum.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Karşıma gelen Printer Properties penceresinde Sharing, Advanced ve Security Tab'larından bahsediyor olacağım. Yönetimsel açıdan bu üç Tab (sekme) çok önemlidir.

YAZICI PAYLAŞIMI- Sharing Tab:

● Printer yükleme sırasında paylaşım açılmamışsa, Share this Printer kutucuğu boş gelir. Printer'ı paylaşıma açmak için Share this Printer kutucuğu işaretlenmelidir. Share name metin alanına payşalım ismi verildikten sonra OK butonuna basılarak işlem tamamlanır. Kullanıcılar Printer'a ulaşmak istediklerinde vermiş olduğumuz paylaşım ismini kullanmaları gerekmektedir. Printer, vermiş olduğumuz paylaşım ismi ile Network altında görünecektir.

● Paylaşıma açılan Printer'ın Active Directory içerisinde de yayınlanması için List in the Directory kutucuğunun da seçilmesi gerekir. Böylece Domain ortamındaki kullanıcılarımız Printer Network Path'ini tam bilmeseler de Find in Printer in the Directory, based on location or feature seçeneği ile Active Directory Domain yapısında arama yaparak kolaylıkla kendi bilgisayarlarına tanıtabilirler. 

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

YAZICI ÖNCELİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ- Advanced Tab:

Always available bölümünde zaman dilimini dikkate almadan, yazıcı istenildiği zaman kullanılabilir.
Available from bölümü, yazıcının belirlenen zaman aralıklarında çalışması içindir.
Priority bölümü, 1-99 arasında önem önceliği belirlenen kısımdır. Yazıcıya çıktı gönderme önceliğidir. En yüksek sayı olan 99, en öncelikli seçenektir. En düşük öncelik ise 1'dir. Ana Server'da priority değerini 99 vermemiz durumunda, herkesin önceliği 99 olacaktır. Bunun için priority değerinin her user veya user group için ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir. Bu priority değerinin ayrı ayrı verilmesi işlemine Security Tab'ındaki ayarlarda değiniyor olacağım.
Start printing after last page is spooled bölümü, yazdırılmak istenen belgenin son sayfası Spooler içerisine alındıktan sonra yazdırma işlemi başlatılmaktadır.
Start printing immediately bölümü, Spooler içerisine alınan sayfanın hemen yazıcıya yazdırılmak üzere yollanmasını sağlanmaktadır.
Hold mismatched documents bölümünde yazıcı kuyruğuna gönderilen dökümanda bir hata veya bozulma olup olmadığının kontrol edilmesi için Spooler servisini harekete geçirir ve hata varsa çıktı vermez. Hata kriteri, dokümanın Printer kuyruğuna geldiği andaki boyutu ile, basılmaya bağlayacağı boyutunun tutarlı olması ile sağlanır.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

YAZICI KULLANICI İZİNLERİ- Security Tab:

Paylaşıma açmış olduğunuz yazıcıların kontrolünü sağlamak için, yazıcı izinlerini kullanıcılar için yapılandırmakta fayda vardır. Yazıcı izinleri sayesinde Network üzerindeki kullanıcıların sadece ihtiyaçları doğrultusunda yazıcıları kullanabilmesi sağlanmış olur. Bu sayede yetkisiz kullanıcıların yazıcı ayarlarına veya yazdırma kuyruğunda bekleyen diğer kullanıcıların belgelerine müdahale etmeleri önlenmiş olacaktır.

Print Server Kurulum,Yapılandırma ve Yazıcı Yönetimsel Ayarlar

Yazdırma izinleri üç tiptir. Bunlar;

● Print
Print iznine sahip olan kullanıcılar yazıcı üzerinde;
Doküman yazdırma,
yazdırmayı duraklatma (pause),
yazdırmayı devam ettirme (resume),
yazdırmayı baştan yazdırma (retart),
yazdırmayı iptal etme (cancel),
yazıcıya bağlanabilme

haklarına sahiptir ve varsayılan olarak Everyone, print yetkisine sahip olarak gelmektedir.

● Manage Documents
Manage Documents iznine sahip olan kullanıcılar yazıcı üzerinde;
Doküman yazdırma,
yazdırmayı duraklatma (pause),
yazdırmayı devam ettirme (resume),
yazdırmayı baştan yazdırma (retart)
yazdırmayı iptal etme (cancel),
yazıcıya bağlanabilme,
Yazıcı kuyruğundaki diğer kullanıcılara ait tüm dokümanların kontol edilmesi

haklarına sahiptir.

● Manage Printers
Manage Printers iznine sahip olan kullanıcılar yazıcı üzerinde;
Doküman yazdırma,
yazdırmayı duraklatma (pause),
yazdırmayı devam ettirme (resume), yazdırmayı baştan yazdırma (retart),
yazdırmayı iptal etme (cancel),
yazıcıya bağlanabilme,
yazıcı kuyruğundaki diğer kullanıcılara ait tüm dokümanların kontol edilmesi yazıcıların paylaşıma açılması,
yazıcı özelliklerinin değiştirilebilmesi,
yazıcıların silinmesi,
yazıcı izinlerinin değiştirilmesi

haklarına sahiptir.

Bilgi olarak eklemek isterim ki varsayılan durumda, Print Server üzerinde Administrators, print operators ve server operators grupları Manage Printers yetkisine sahiptirler.

Faydalı olması dileğiyle...


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.Yazar Hakkında

firatboyan.com


1985 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Alanya'da tamamladım. Liseden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Ön Lisans programına yerleştim ve bu programdan mezun oldum. Ön Lisans programından mezun olduktan bir süre sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Lisans programına yerleştim. 2003 yılından beri Bilgi Teknolojileri sektöründe Sistem ve Network alanlarında çalışıyorum. Bir çok firma bünyesinde farklı projelerde yer alarak bu alanda yıllar içinde ciddi bir bilgi birikimi ve deneyimler kazandım. Bilgi Teknolojileri sektöründeki profesyonel çalışma hayatımın uzunca bir dönemini entegratör firma bazında, ağılıklı olarak Microsoft ürünleri üzerine danışman olarak sürdürüyor ve yüksek seviyeli projeler geliştiriyorum. Uzunca bir süredir de Türkiye'nin en önde gelen entegratör firması olan Data Market bünyesinde Senior Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Ek olarak, 2015 yılında Network Akademi bünyesinde Sistem ve Network Uzmanlık eğitimleri vermeye başladım ve 2017 yılında da eğitmenlik tecrübemi, Microsft Certified Trainer (MCT) ünvanı ile taçlandırdım. Eğitmenlik serüvenime 2021 yılından beri Bilge Adam bünyesinde MCT ünvanı ile devam etmekteyim.

YORUMLAR
Bu makaleye 8 yorum yapıldı.
Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

   
   
  750 karakter yazabilirsiniz.
 
Captcha
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.
* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
* E-posta, yorum onay bildirimi için gereklidir. Yayınlanmaz.


31.01.2024 Abdullah
hocam merhabalar. Tesisimde yaklaşık 50 bilgisayara aynı yazıcı modelinde yazıcı kurulumu yapacacağım yani her bilgisayar için ayrı birer fiziksel yazıcı kurulumu yapacağım. print server a driver i kurup bunu group policy ile deploy etsem bilgisayara driver geçer mi yoksa print server üzerindeki driver mı kullanılır. benim amacım bilgisayarlara yazıcı driverini dağıtıp. sadece yazıcı ip sini değiştirmek. teşekkürler

02.02.2024 Fırat Boyan
Merhaba Abdullah, İlgili yazıcıları Print Server'a driver'ları ile kurman durumunda Client'lar paylaşım yolu üzerinden bu yazıcıları driver'ları ile yükleyeceklerdir.


30.08.2020 Aslan
Ağda tarayıcılar çalışmıyor. Server de engelli olabilirmi . Çözüm ne önerirsiniz

30.08.2020 Fırat Boyan
Sebebi bir çok şey olabilir. Sistemi incelemeden bir şey diyemem.


14.03.2017 arda
kurulumu yapmadım fakat bağlanılan yazıcıların sayaçlarını takip edip, alabiliyor muyuz?

28.06.2017 Fırat Boyan
Merhaba, Print Server rolü içinde sayaç için bir ayar bulunmuyor. Bunun için 3rd party bir uygulama kullanılabilir.


29.06.2016 Eyüp Ünlü
Teşekkürler. Oldukca açık.
27.06.2016 Metin Sezer
Çok işime yaradı teşekkür ederim. Çok akıcı bir yazı olmuş.