Fırat Boyan | MCT- Microsoft Certified Trainer.Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.

category KATEGORİ: Windows Server 2016

category Fırat Boyan category 19.01.2018 category 4

Windows Server 2016 Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi


Active Directory (User Accounts) Kullanıcı hesapları, domain ortamında bir bilgisayara oturum açıp, mevcut kaynakları kullanabilmesi için yine Active Directory Users and Computers içinde ilgili OU (Organization Unit) içinde açılan nesnelerdir. Bu nesneler (hesaplar) sayesinde de gerçek kişiler bilgisayarlarında, bilgisayarlarının bağlı bulunduğu domain ortamlarında oturum açarak, sistemde faal hale gelirler. Bu zamana ister eğitimlerimdeki kendi şirketlerinde çalışan bilgi işlem personelleri olsun, isterse de danışmanlık verdiğim kurumlardaki bilgi işlem personelleri olsun, çoğu sistem yöneticisi veya Active Directory'den sorumlu IT personelinin Active Directory kullanıcı özelliklerini tam detaylıca bilmediklerini gördüm.

Bu nedenle de bu makalemde, Active Directory ortamında sıklıkla kullanılan Kullanıcı hesap özelliklerinin detaylı bir şekilde incelemesini gerçekleştiriyor olacağım.

1- Active Directory Users and Computers > Turkiye > Istanbul > IT > Kullanicilar OU (Organization Unit) içinde Firat Boyan kullanıcı hesabım mevcut. Örnek olarak bu kullanıcı hesabını kullanıyor olacağım.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

2- Firat Boyan kullanıcı hesabım üzerinde sağ tıklayarak, Properties seçeğini seçiyorum. Active Directory kullanıcı özelliklerine bu şekilde erişim sağlıyoruz.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

3- General Sekmesi:
Bu sekme, kullanıcının en temel özlük bilgilerinin bulunduğu sekmedir.
Bu sekmede;
Fist name: Kullanıcı adı. (max. 28 karakter)
Last name: Kullanıcı soyadı. (max. 29 karakter)
Display nane: Kullanıcı adı ve soyadının birleşimden oluşan, görünen ad.
Bu isim, Active Directory listesinde görünen isimdir. (max. 256 karakter)
Office: Kullanıcının çalıştığı ofis bilgisi.
Telephone number: Kullanıcı telefon numarası
E-mail: Kullanıcı e-posta adresi.
Web page: Kullanıcı web sitesi adresi (genelde şirket domain adı)

 Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

4- Address Sekmesi:
Bu sekme, kullanıcının özlük bilgilerinin bulunduğu bir diğer sekmedir.
Bu sekmede;
Street: adres cadde adı bilgisi.
P.O Box:
City: şehir bilgisi.
State/Province: İl/İlçe bilgisi.
Zip/Postal Code: adres posta kodu bilgisi.
Country/region: Ülke/bölge bilgisi.

 Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

5- Account Sekmesi:
Bu sekme, Kullanıcı hesabı özelliklerindeki en önemli sekmelerden birisidir. kullanıcının bir bilgisayara oturum açmak için gerekli olan hesap bilgilerini içerir.
Bu sekmede;
User logon name: bilgisayara oturum açmak için gerekli olan oturum adı (max. karakter sayısı 256'dır.)

User logon name (pre-Windows 2000): Windows 2000 öncesi Domain Controller ortamında bilgisayara oturum açmak için gerekli olan oturum adı (max. karakter sayısı 20'dir.)

Logon Hours...: Kullanıcının hangi saatlerde domain'de (etki alanı) oturum açmasını isterseniz, bu kısımdan ayararlamanız gerekiyor.

Log On To...: Kullanıcının hangi bilgisayar(lar)da oturum açmasını isterseniz, bu kısımdan ayararlamanız gerekiyor. Varsayılan olark All Computers ayarlıdır ancak The following computers seçeneği seçilirse Kullanıcı, burada belirlenen bilgisayarlar dışında hiçbir bilgisayarda domain ortamında oturum açamayacaktır.

Unlock account: Domain ortamındaki kullanıcılar, bilgisayarlarından oturum açma sırasında (varsayılan GPO'ya göre) 3 kez yanlış parola girerlerse, güvenlik açısınıdan hesap kilitlenir. Buradaki checkbox, işaretli durumda olur. Kullanıcı hesabı kilidi açmak için bu işareti kaldırmamız yeterlidir.

Account options:
- User must change password at next logon: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda kullanıcı, domain ortamında ilk logon olması durumunda kullanıcı, sistem tarafından parolasının değiştirilmesi için zorlanır.
- User cannot change password: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda kullanıcı, parolasını hiçbir şekilde değiştiremez.

- Store password using reversible encryption: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda parolanın ters şifreleme tekniği ile şifrelenmesini ve veritabanında bu şekilde saklanmasını sağlar ancak ben şahsen kullanılmasını önermem çünkü performans kaybına yol açmaktadır.

- Account is disabled: Şireketten ayrılan bir kullanıcının hesaplarının silinmesi yerine devre dışı bırakmak, çok data tercih edilir bir yöntemdir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda kullanıcı hesabını devre dışı bırakabilir, dilediğiniz zaman aktif hale getirebilirsiniz. Bu parametre kullanımının bir avantajı da, kullanıcılar Active Directory ortamında SID nuramaları ile tutuldukları için, kullanıcı hesabının silinmesi yerine devre dışı bırakılması, kullanıcının tanımlı olduğu klasör izinlerinin (NTFS izinleri) de korunması anlamına gelmektedir. Kullanıcının tekrar şirkette işe başlaması ihtimaline karşı, kullancı için tekrar klasör izni girme zahmetine de katlanmamış olursunuz ki aslında bu politika, şirketten şirkete değişir. Ama yine de küçük bir ipucu niteliğinde aklınızda olsun.

- Smart Card is required for interactivate logon: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda kullanıcının e-token yazılımı ve donanımsal e-token kartı ile sisteme logon olmasını sağlayabilirsiniz. Bu ayrı bir makale konusu olduğu için, bu konuya burada değinmeyeceğim.

- Account is sensitive and cannot be delegated: Bu parametre, guest ya da geçici bir kullanıcı hesabı için başka bir kullanıcı tarafından delegasyon atanması istenmiyorsa aktifleştirilir. Ek olarak, özellikle Administrator hesapları gibi hassas bir kullanıcı hesabı üzerinde de bu özellik aktifleştirilerek, delegasyon atamalarında bu kullanıcı hesaplarının kullanımı engellenebilmektedir ki güvenlik açısından da tavsiye edilir.

- Use only Kerberos DES encryption types for this account: Bu parametre, Data Encryption Standard (DES) şifreleme desteğini sağlar. Data Encryption Standard (DES), veri şifrelemek (encryption) ve şifrelenmiş verileri açmak (decryption) için geliştirilmiş bir standarttır. Esasında kullanılan yönteme (veya algoritmaya) DEA yani Data Encryption Algorithm (Veri Şifreleme Algoritması) adı verilmektedir. Bu algoritmanın standartlaştırılmış halinin ismi DES olarak geçmektedir.

Account Expires: Açılan kullanıcı hesabının belirtilen bir sürede sona erip, ermeyeceği ile ilgili ayarlama bu bölümden yapılır.

- Never: Kullanıcı hesabı hiçbir zaman sona ermez.

- End of: Kullanıcı hesabı belirlenen bir zamanda sona erer.

 Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi
Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi
Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

6- Profile Sekmesi:
Bu sekme; kullanıcının profil yolu, oturum açma komut dosyası gibi kişiye özel çalışma koşulları ile ilgili ayarları buradan yapabilirsiniz.

Profile path: Kullanıcıya ait profil (özellikle roaming profile), yolu bilgisinin tanımlandığı alandır. Roaming profile; makalemizin dışında, uzunca ele alınması gereken bir konu olduğu için burada değinmeyeceğim ancak kısa bir bilgi vermek gerekirse Roaming Profile; bir kullanıcı profili ile ilgili tüm ayarlama ve düzenlemelerin, kullanıcının oturum açtığı başka bir bilgisayar üzerinde oturum açtığında dahi tüm ayarların o bilgisayar üzerinde de geçerli olması işlemidir.

Logon Script: Logon Scrip'tler (batch scrtip), kullanıcılar oturum açtıktan sonra bazı işlerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan yazılımsal komutlardır. Kullanıcı için sürücü bağlama, printer gibi aktif cihazların otomatik kullanılabilir hale getirilmesi, paylaşım alanlarının otomatik erişimlerinin sağlanması veya bunlara ekleme çıkartılma yapılması gibi işlemlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlarlar. Daha ileri düzey işlevler için kullanımıda mümkündür.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

7- Telephones Sekmesi:
Bu sekme; kullanıcıya ait ev telefon numarası, çağrı numarası, cep telefonu numarası, faks ve iş yeri numarası gibi bilgiler tanımlanabilir. Bilgi amaçlıdır.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

8- Organization Sekmesi:
Bu sekme; kullanıcının iş ünvanı, çalıştığı bölüm, şirket ve yönetici bilgileri bu alanlarda tanımlanabilir.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

9- Remote Desktop Services Profile Sekmesi:
Bu sekme; Kullanıcıya ait profil (özellikle roaming profile), yolu bilgisinin tanımlandığı Profile path sekmesiyle hemen hemen aynıdır ancak buradaki fark, kullanıcı profil ayarlarının, kullanıcı uzak masaüstü bağlantısı yaptığında oturum açtığı bilgisayarda geçerli olması işlemidir.

Kısaca tekrar hatırlarmak gerekirse Roaming profile; bir kullanıcı profili ile ilgili tüm ayarlama ve düzenlemelerin, kullanıcının oturum açtığı başka bir bilgisayar üzerinde oturum açtığında dahi tüm ayarların o bilgisayar üzerinde de geçerli olması işlemidir.

Profile Path: Burası, yukarıda belirttiğim konu ile ilgili olarak, romaning profile yapılandırılmış kullanıcının Profile path sekmesinde yaptığımız gibi profil yolunun yazıldığı kısımdır.

Deny this user permissions to log on to Remote Desktop Session Host Server: Kullanıcının Terminal Server'a oturum açması engellenir.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

10- COM+ sekmesi:

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

11- Attribute Editor Sekmesi:
Bu sekme içeriğini anlayabilmek için, Active Directory Schema yapısını bilmek gerekir. Schema, Active directory nesnelerinin tüm bilgilerini tutan yapıdır. Bu yapılar; Class'lardan (sınıf) oluşur ve her bir class içinde, o class'a ait attribute'lar (öznitelik) bulunur. User (Kullanıcı) da bir nesne Class'dır ve bu class'ın da attribute'ları (öznitelikleri) vardır. Bir objeye ait hangi bilgilerinin saklanacağı Attribute'lar ile tanımlanır. İşte kullanıcı nesne özelliklerinin attribute'ları (öznitelikleri) Attribute Editor içinde yer alır. Forest içerisinde tek bir Schema bulunur ki bunu FSMO Rolleri makalemde ele alarak, detaylıca anlatmıştım. 

Ek olarak Active directory Class ve Attribute'ları hakkında daha detaylı bilgi için;
Active Directory Schema TC. Kimlik No attribute ekleme konulu makalemi okumanızı tavsiye ederim.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

12- Environment Sekmesi:
Starting Program: RDS-Remote Desktop Service (terminal hizmetleri) kullanılarak oturum açıldığında otomatik olarak belirlediğimiz programın çalışmasını sağlar.

Client devices: Bu bölümdeki seçenekleri işaretlememiz durumunda, bağlantı kurduğumuz bilgisayarın sabit disk ve yazıcılarını kullanabilme olanağına sabip oluruz.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

13- Sessions Sekmesi:
Bu sekme, kullanıcı RDS-Remote Desktop Service (terminal hizmetleri) kullanılarak oturum açıldığında bağlantı ayarlarını belirlemek için kullanılır.

End a disconnected session: Kullanıcı, Remote Desktop ile bağlantı kuruduğu pencerenin kapatma simgesine (sağ üstteki Çarpı simgesi) tıklayarak oturumu (session) kapatmışsa ya da elektrik, network vb. kesintilerden dolayı bağlantı koptuğunda oturumla ilgili hangi kapatma (disconnect olma) işmeminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği bölümdür. Burada varsayılan değer Never (asla) olma birlikte; 1dk, 5dk, 10dk, 15dk, 30dk ve 1 saat gibi değerler de yer almaktadır.

Active session limit: Etkin oturum açma sınırını tanımladığımız bölümdür. Başka bir ifade ile kullanıcı, RDS-Remote Desktop Service (terminal hizmetleri) kullanılarak bağlantı kurduğunda 30dk veya 1 saatten fazla sisteme bağlı kalması gibi sınırlamalar getirebiliriz. Varsayılan değer Never (asla) kalması durumunda ise, herhangi bir sınırlama getirmemiş oluruz. Buna ek olarak; 1dk, 5dk, 10dk, 15dk, 30dk ve 1 saat gibi değerler de yer almaktadır.

Idle session limit: Kullanıcı oturuma bağlıyken; herhangi bir işlem yapmadığı, yani oturumun boşta kalması durumunda, ne kadar süre Idle (boşta) kalacağını belirlediğimiz bölümdür. Varsayılan değer Never (asla) kalması durumunda ise, herhangi bir sınırlama getirmemiş oluruz. Buna ek olarak; 1dk, 5dk, 10dk, 15dk, 30dk ve 1 saat gibi değerler de yer almaktadır.

When a session limit is reached or connection is broken: Oturum sınırına ulaşıldığında sistem tarafından otomatik olarak ne yapılacağını belirlediğimiz bölümdür.
- Disconnect from session: Kullanıcının oturumunu kes.

- End session: Kullanıcının oturumuna son ver.

Bu iki parametre arasında şöyle bir fark var;

Disconnect from session: Kullanıcının oturumunu kes olarak belirlersek, oturum sınırına ulaşıldığı zaman bağlantı kopar ve kullanıcı tekrar bağlandığında kaldığı yerden çalışmaya devam eder.
End session: Kullanıcının oturumuna son ver olarak belirlersek, kullanıcı tekrar bağlandığında kaldığı yerden çalışmaya devam edeMEz.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

14- Remote Control Sekmesi:
Bu sekme; RDS-Remote Desktop Service (terminal hizmetleri) kullanarak oturum açmış bir kullanıcının oturumunu denetlemek ve gözlemek için bu sekmedeki parametrelerden yararlanılır.

Enable remote controls: Bu parametre ile uzaktan denetim özelliği aktifleştirilebilir (varsayılan olarak işaretlidir.)

Require user's permission: Kullanıcı bağlantısını izlemek içni kullanıcı onayı isteniyorsa, bu parametre etkin durumda bırakılır ki varsayılan olarak etkindir. Eğer bu paramete işaretlenmezse, kullanıcı onayı olmadan kullanıcı oturumu gözlemlenebilir.

Level of control (Denetim düzeyi): parametreleri ile denetim düzeyi ayarlanabilir.
- View the user's session: Kullanıcının oturumunu görüntüle.
- Interact with the session: Kullanıcı oturumuna katıl.

Bu iki parametre arasında bizim için önemli bir far var.

Bu fark;

View the user's session: Kullanıcının oturumunda sadece görüntüleme yapılabilir.
Interact with the session: Kullanıcının oturumunda sadece gözlem yapılabilir ki bu da oturuma müdahale edemeyeceğiniz anlamına gelir.

Interact with the session (Kullanıcı oturumuna katıl) parametresi ile işlem yapılmak istendiğinde, kullanıcı oturumuna aynı anda iki kullanıcı bağlanabilme olanağına sahip olunur.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

15- Member Of Sekmesi:
Bu sekme; kullanıcının dahil olduğu grubu görme, gruba dahil etme ve gruptan çıkartma işlemlerinin yapıldığı sekmedir. Domain ortamınızda oluşturduğunuz her yeni kullanıcı, varsayılan olarak Domain Users grubunun üyesidir. Kullanıcıları gruplara nasıl üye yapacağımız konumız dışında olduğu için, bu kısıma değnmeyeceğim.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

16- Password Replication Sekmesi:
Salt okunur (Read Only) etki alanı denetleyicileri (RODC) üzerinde, varsayılan olarak hiçbir kullanıcı veya bilgisayarın parolası veya parola özeti bulunmamaktadır ve Kimlik doğrulaması standart etki alanı denetleyicisi (Read-Writable Domain Controller) üzerinde gerçekleştirilir.

Sadece "Allowed RODC Password Replication Group" içerisinde yer alan hesapların parola bilgileri ön bellekte saklanabilir. Bu özelliğe Credential Caching (Kimlik Bilgilerini Ön Bellekte Tutma) adı verilir. Bu konu, ayrıca ele alınması gereken oldukça detaylu bir konu olduğu için, bu sekme ile iligili bilgiyi şimdilik bu bilgi ile sınırlı tutuyorum.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenme

17- Dial-in Sekmesi:
Bu sekme, kullanıcının uzaktan erişim ile ilgili ayarlarının yapıldığı bölümdür.Uzaktan bağlanılanbilgisayara verilen isim ise RAS (Remote Access Server)'dır. RAS'ın özelliği, VPN veya telefon hattı ile kendisine bağlanılabilmesidir.

Network Access Permission (Uzaktan Erişim İzni): Uzaktan erişim ile ilgili 3 parametre bulunmaktadır.
••Allow access: Erişime her zaman izin verilsin.
••Deny access: Erişim engellensin.
••Control access through NPS Network Policy: NPS (Network Policy-Ağ İlkesi) aracılığı ile erişimin denetlensin.

Verify Caller-ID: Arayanın kim olduğunu doğrula.

Callback Options: Geri arama seçecekleri ile ilgili 3 parametre bulunmaktadır.
••No Callback: Geri arama yapılmasın.
••Set by Caller (Routing and Remote Access Service only): Arayana göre ayarla. Bu özellik sadece yönlendirme ve Uzaktan Erişim Hizmeti için geliştirilmiştir.

••Always Callback to: Her zaman geri arama yapılsın. (Bu kısımda belirtilen numara doğrultusunda)

Assign Static IP Address: Bu parametreyi aktif hale getirerek çevirmeli bağlantı için etkinleştirilecek yolları tanımlayabiliriz.

Assign Static Routes: Bu parametre ile içeri arama için etkinleştirilecek yolları tanımlayabiliriz.

Active Directory Kullanıcı Özelliklerinin İncelenmesi

18- Additional Account Info Sekmesi:
Additional Account Info Sekmesi Sistem Yöneticileri için kullanıcı(lar) hakkında bir takım ek bilgilerin erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu makalemi de bağlantıya tıklayarak okumanızı tavsiye ederim.

Konuyla bağlantılı ve ilgili larak Active Directory Group Hesaplarının Yönetimi konulu makalemi de okumanızı tavsiye ederim.

Faydalı olması dileğiyle...
 


Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki YORUM panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Beğendiğiniz içerikleri sosyal medya üzerinden paylaşarak içeriklerin daha fazla kişi tarafından görüntülenmesine yardımcı olabilirsiniz.


YAZAR HAKKINDA:

Adım Fırat Boyan. Sistem ve Network Mühendisiyim. 1985 Alanya doğumluyum. 2008 yılından beri İstanbul'da yaşıyorum. 15 yıldır Bilgi Teknolojileri sektöründeyim.
2003 yılında lise eğitimimden sonra bir bilgisayar firmasının teknik servisinde önce stajyer, sonrasında ise yine aynı firmada teknik servis teknisyeni olarak başladığım bilişim sektörü çalışma hayatıma, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra, çeşitli şirketlerin bilgi işlem departmanlarında Sistem Destek Uzmanı, IT Uzmanı, Sistem Yöneticisi ve Sistem ve Network Mühendisi olarak devam ettim ve çok çeşitli projelerde aktif rol alıp Sistem ve Network alanında ciddi deneyimler edinerek bilgime bilgi, tecrübeme tecrübe kattım.
MİRSİS Bilgi Teknolojileri'nde Sistem Uzmanı konumunda görev yapıyor, Uzun yıllardır da, Türkiye'nin en önde gelen bilişim eğitimleri merkezi olan, Network Akademi bünyesinde MCT-Microsoft Certified Trainer olarak Sistem ve Network uzmanlığı eğitimleri veriyor, işlerimden arta kalan zamanlarda da bireysel olarak kurumsal firmalara Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri sunuyorum.

Sertifikalarım:
MCT (Microsoft Certified Trainer)- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
MCPS (Microsoft Certified Professional)
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2012
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Server Infrastructure
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2017
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Messaging
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2017
MS (Microsoft Specialist)- Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)- Windows Server 2016
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Cloud Platform and Infrastructure 2018
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)- Productivity 2018
comment YORUMLAR
Bu makaleye 4 yorum yapıldı.

Her türlü görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum panelinden bırakabilir, kafanıza takılanları veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


YORUM YAZ

   
  
(yorum onay bildirimi için gereklidir, yayınlanmaz.)
  750 Karakter yazabilirsiniz.


   
Güvenlik kodunu BÜYÜK harflerle giriniz.

* Yorumlar, onaylandıktan sonra yayınlanmaktadır.
YAPILAN YORUMLAR


28-08-2019


Yusuf T

Teşekkür ederim detaylı anlatımınız için. Benim gibi fazla tecrübesi olmayanlar için gerçekten çok faydalı bir makale. Bir sorum olacaktı; Active Directory da tanımlı kullanıcıların kendi bilgisayarlarında oturum açma ve kapatma saatlerini buradan görme şansımız var mıdır? Yada nasıl görebiliriz?


28-08-2019


Fırat Boyan

Merhaba, Faydalı olduysa ne mutlu :) Active Directory kullanıcılarının kendi bilgisayarlarında oturum açma ve kapatma saatlerini PowerShell komutları üzerinden görebiliyoruz.


22-01-2018


Murat Erkoç

Çok açıklayıcı ve detaylı olmuş. Bilmediğim detayları da öğrenmiş oldum. Elinize sağlık Fırat hocam.


22-01-2018


Fırat Boyan

Faydalı olmasıne sevindim Murat. :)